Google Arama
Sitemde Arama
Ölümsüz Sözler
Evrensel Bilinçte; Anlatılan Senin Hikayendir.

Ölümsüz sözler (Felsefi Aforizmalar-16)

Joseph Roux Sözleri: (1725-1793)
Aslında mutsuzluğun değerini bilmelisiniz.  Joseph Roux
Mutsuzken insan her şeyi sorgular; mutluyken, hiçbir şeyi sorgulamaz..  Joseph Roux
Kötü kazanabilir, ama üstün gelemez. Joseph Roux
Deneyim; kazanılan bilgiden çok, kaybedilen beklentilerden oluşur..  Joseph Roux
İyi yaşamak değil, iyi bitirmek! gerçek mutluluk budur. Joseph Roux
Karşıt düşünceye yer vermeyen devlet; düşünceye, dolayısıyla insana değer vermiyor demektir. Joseph Roux
İnsanlar, nerede kuvvet görürse hak orada sanır, oysa hak ile güç pek az birleşirler.  Jospeh Roux

Platon / Eflatun  Sözleri: (M.Ö. 427- 347)      
İnsanlar gerçeğe değil, gerçek gibi gördükleri şeylere inanırlar. Platon / Eflatun
SorguIanmayan bir hayat, yaşanmaya değmez. Platon / Eflatun
Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır. Platon / Eflatun
En üstün düşünce, insan yığınlarına düzen getiren düşüncedir. Platon / Eflatun
Cahil insan, bilmeyen değildir, Bilmek istemeyendir. Platon / Eflatun
Dikkat edin! Çalışarak geçen bir ömür boşa harcanmış olabilir. Platon / Eflatun
İnsan, tutkunun kölesi olduğu zaman, özgürlükten yoksun kalır. Platon / Eflatun
Dünya döndükçe her şey değişir. Platon / Eflatun
Her yerde tek bir adalet ilkesi vardır: güçlünün çıkarı. Platon / Eflatun
Bir toplumda suç varsa, orada adalet yoktur. Platon / Eflatun
Başa filozoflar geçmez ya da baştakiler felsefe yapmazlarsa, insanlığın acıları asla sona ermeyecektir. Platon / Eflatun
Toplumdan uzaklaştıkça kendine yakınlaşırsın. Platon / Eflatun
İnsanın en zorlu düşmanı, kendi zayıflığıdır.     Platon / Eflatun
Halkını tüketen devletlerin kendileri de tükenir! Platon / Eflatun
Demokrasi diktatörlerin bahanesidir.  Platon / Eflatun
Demagoglardan diktatörler çıkar.   Platon / Eflatun
Yanlış olan her yerde daima aldanmada vardır. Platon / Eflatun
Vicdanının öğrencisi ol. Platon / Eflatun
Karanlıktan korkan bir çocuğu kolaylıkla affedebiliriz. Hayattaki gerçek trajedi yetişkinlerin aydınlıktan korkmasıdır. Platon / Eflatun
Neden eski eşyalarını atıyorsun da, eski düşüncelerinden vazgecmiyorsun? Platon / Eflatun
Çalışmayan bir kafaya göre karışmış bir kafa daha iyidir.     Platon / Eflatun
İktidar, iktidara düşkün oImayan ve iktidardan geIecek yararIara ihtiyacı buIunmayanIara veriImeIidir… Platon / Eflatun
Devletlerin yönetimi namussuzların ve utanmazların eline bırakılırsa, Bunlar iyilerin başına bela ve yıkım getirir...! Platon / Eflatun
Demokrasinin esas prensibi, halkın egemenliğidir. Platon / Eflatun 
Cumhuriyet yalnızca filozof bir kralla ve çoğunluğun ihtiyaçlarını karşılayacak bilgelikle yönetilebilir.Platon / Eflatun 
Demokrasi, bir eğitim işidir. Eğitimsiz kitlelerle demokrasiye geçilirse oligarşi olur. Devam edilirse demagoglar türer. Demagoglardan da diktatörler çıkar. Platon / Eflatun 
Halk övülmeyi sever. Onun için, güzel sözlü demagoglar, kötü de olsalar, başa geçebilirler. Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir. Platon / Eflatun
Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse onun sonu çöküş ve yok oluştur.Platon / Eflatun
Adaletten ve diğer erdemlerden kopmuş olan her bilgi, bilgelik değil kurnazlıktır.  Platon / Eflatun
Felsefe, doğruyu bulma yolunda, düşünsel bir çalışmadır. Platon / Eflatun
Gerçeğin ne olduğu üzerinde düşünmenin zevkini yalnız filozof tadabilir.  Platon / Eflatun
Felsefe, insanı karanlıktan aydınlığa çevirmek, yani gerçek varlığa yükseltme işidir. Platon / Eflatun
Adet ve kanunIar iyiIik iIe kabuI ediImeIidir. İyiIik ve fayda bundadır. Platon / Eflatun
Saygı olan yerde korku olur, ama korku olan yerde her zaman saygı olmaz.  Platon / Eflatun
İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür. Platon / Eflatun
Akıl noksanlığı iki türlüdür; biri delilik, diğeri cahillik.  Platon / Eflatun
Adaletsizliği işleyen çekenden daha sefildir. Platon / Eflatun
Bilinen bir şey hakkında araştırma yapmak gereksiz, bilinmeyen bir şey hakkında araştırma yapmak imkansızdır. Platon / Eflatun
Filozof bilgenin arkadaşı olan kişidir. Bu arkadaşlık bir düşünce birliği olarak tanımlanmadan önce bir sevgi ilişkisidir.  Platon / Eflatun
Gerçek Filozof tüm bilimlere eşit istek ile yaklaşan, hepsini birden ele almayı isteyen ve doyurulmaz bir öğrenme arzusuna sahip olan kişidir. Platon / Eflatun
Her insan egosunu doyurmak ister, ancak iyi insanlar bunu insanlık uğruna yarar sağlayarak yaparlar.Ve gelinebilecek en üst insan modeli de budur. Platon / Eflatun
Saf olmayanların saf olanları kavraması mümkün değildir.    Platon / Eflatun
Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır. Platon / Eflatun
Gücün haklı çıktığı yerde, adalet bekleme. Güce tapan insanların olduğu yerde, Huzur bekleme.  Platon / Eflatun
İhtiyaç bütün buluşların anasıdır.  Platon / Eflatun
İnsanın elindeki güç, Ya onu dünyanın en iyi insanı yapar, Ya da dünyanın en zalim insanı... Platon / Eflatun
Kalabalıkları felsefi olarak aydınlatmak, imkansızdır!   Platon / Eflatun
Bir millet için faydalı olan şey, o milletin tabiatına ve bünyesine uygun olandır. Platon / Eflatun
Doğru düşünce bilgidir. Platon / Eflatun
Mutluluk bilgi ile kazanılır. Platon / Eflatun
Mutlu olan kişi, mutlu olmak için en az şeye ihtiyaç duyan kişidir. Platon / Eflatun
Değerli insan kendine yeter; tek başına yaşamanın tadına varabilir. Herkesten daha az arar başkalarını. Platon / Eflatun
Gözlemle, dinle, sus, az yargıla, çok sor! Platon / Eflatun 
Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür. Platon / Eflatun 
Kimseyi, başkalarının anlattığı hikayelere göre yargılama. Platon / Eflatun 
Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır. Platon / Eflatun 
Cesaret, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. Platon / Eflatun
Merak bir filozofun en düşkün olduğu şeydir. Çünkü felsefenin bundan başka bir başlangıcı yoktur. Platon / Eflatun
Bilimin konusu varlığın ne olduğunu bilmektir.     Platon / Eflatun
Zoraki edinilmiş bilgi asla akılda durmaz. Platon / Eflatun
Uyarı yolu ile eğitim hem çok emek ister, hem de az işe yarar. Platon / Eflatun
Bir insanın akıllı olmasına birşey dediğimiz yok. Yeter ki; aklını başkalarına kabul ettirmeye çalışmasın. Platon / Eflatun
Bir zorba, ne zaman düşman ülkeyi işgalle veya anlaşmayla sustursa ve artık düşmandan korkacak bir şey kalmasa, tekrar bir başka savaşı başlatmalıdır ki insanlar bir lidere ihtiyaç duysun.    Platon / Eflatun
İyi insanların doğru davranması için yasaya lüzum yoktur. Kötü insanlar ise yasayı çiğnemenin bir yolunu zaten bulur.  Platon / Eflatun
İyilik içimizin sağlığı, güzelliği, düzeni; kötülük ise, hastalığı, çirkinliği ve çürüklüğüdür. Platon / Eflatun
Ölçülü, uysal olana ihtiyarlık dert olmaz. Öyle olmayana ise gençlik de bela olur, ihtiyarlık da...   Platon / Eflatun
Edep sahibi yalnızca iyiliklerden zevk alır. Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.  Platon / Eflatun
Herhangi bir varlıga yokluk yükletilemez. Platon / Eflatun
Müziğin insanı götüreceği yer güzellik sevgisidir.  Platon / Eflatun
Susarak kazandığın değeri, boş konuşarak harcama. Platon / Eflatun
Bir insan ne kadar çok konuşuyorsa o kadar az düşünüyordur. Platon / Eflatun
Zenginlik çok şeye sahip olmak değil, az şeye ihtiyaç duymaktır. Platon / Eflatun
Bir devlette zenginlik ve zenginler baş tacı olunca, doğruluğun ve doğru insanların şerefi azalır. Platon / Eflatun
Önemli olan ne kadar çok şeye sahip olduğun değil, ne kadar az şeye ihtiyaç duyduğundur. Platon / Eflatun 
Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler, elinden büyük iş gelmeyenlerdir.     Platon / Eflatun 
Siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktır.     Platon / Eflatun
Düşünmek, kişinin kendi kendine konuşmasıdır…       Platon / Eflatun
İnsana akIı kazandıracak oIan şey yaInız ve yaInız edeptir… Platon / Eflatun
İyi bir karar bilgiye dayanır, rakamlara değil. Platon / Eflatun
İyi görüp beğenen yani düzgün insan kanuna sarılır. Platon / Eflatun
İnsanoğlu, bilgeliği sevenler siyasi gücü ellerine alana kadar veya siyasi gücü ellerinde tutanlar bilgeliği sevene kadar problemlerin bittiğini görmeyecek.     Platon / Eflatun
Belli bir kesimin hizmetinde olanlar yurttaş değil, partizandır ve bunların adaletine adalet demek de boşunadır.     Platon / Eflatun 
Eğitimin gâyesi, insanIarda buIunan kabiIiyetIeri geIiştirmektir… Platon / Eflatun
Hayatta göreceğiniz iş ne olursa olsun, erdem olmayınca elde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda utanç ve kötülük vardır. Platon / Eflatun
Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmayın, yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi sevilmeye bırakmaktır. Platon / Eflatun
Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar. Platon / Eflatun
Bilgisiz halkın gözünde başka kalıplara girerler. Bazılarınca bir değerleri yoktur. Bazılarına göre de bir dünyaya bedeldirler. Onlara bazen sofist, bazen de devlet adamı derler. Platon / Eflatun
Görünen değişiyor, görünmeyen değişmiyor. Platon / Eflatun
Ahlak ve üçkağıtçılık, terazinin iki ayrı kefesinde yer alır; biri çıkarsa biri iner...    Platon / Eflatun 
İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır…    Platon / Eflatun 
Çocukları beklenmedik durumlara alıştırmalı dostum. Daha çocukken onlara kanatlar vermeli ki, gerektiğinde uçup kaçabilsinler...     Platon / Eflatun 
Çocuklara, babalarının yeteneklerine göre değil, kendi yeteneklerine göre meslek bulmak gerekir. Platon / Eflatun
İnsanlar çocukken daha mutludur, Çünkü her zaman oldukları gibi davranırlar... Platon / Eflatun    
Söyleyeceğin şeyin doğruluğundan. Emin olmadıkça ağzını açma.  Platon / Eflatun
Akıllı uslu adam, iyi yaşamak için kendi kendine yeter. O öbür insanlardan farklı olarak başkalarına pek az muhtaçtır. Platon / Eflatun
Her zaman düşünceli olun. Çünkü karşılaştığınız herkes, inanın, en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor. Her insan kendi içinde savaş veriyor ve bir çözüm bekliyor. Platon / Eflatun
AkıIIı konuşur, çünkü onun söyIemek istedikIeri var; aptaI konuşur, zira kendinin bir şeyIer söyIemek mecburiyetinde oIduğunu sanır… Platon / Eflatun
Siyasetle uğraşmamanın cezası, sizden daha aptal olanlar tarafından yönetilmektir.  Platon / Eflatun
Para kazanmayı önemli bir iş sayıyorum ama herkes için değil, aklı başında olanlar için.     Platon / Eflatun
Demokraside meclisler ahır gibidir, içeridekiler tepişir; ama tekmeyi hep dışarıdakiler yer. Platon / Eflatun
İşlerin doğru düzgün yürümesi için şehrin halkına edepli bir başkan lazımdır. Platon / Eflatun
Dünyaya kendi isteğim dışında geldim, hayretle yaşadım, tiksinerek gidiyorum.  Platon / Eflatun
Sadece ölüler savaşların sonunu görmüştür. Platon / Eflatun
Savaş, kötülüklerin kaynağı olan şeyden; başkalarından çok mal edinmek hırsından doğar. Platon / Eflatun
Yeryüzünde barışı sağlayacak sihirli değnek analarla öğretmenlerin elindedir. Platon / Eflatun
Aşk, çok zor bir şuur bozukIuğudur… Platon / Eflatun
Hayatta göreceğiniz iş ne oIursa oIsun, erdem oImayınca, eIde edeceğiniz her şeyin, yapacağınız her işin sonunda, utanç ve kötüIük vardır… Platon / Eflatun
Konuşma, insanın akIını kuIIanma sanatıdır… Platon / Eflatun
Hiç kimse gözüktüğü kadar masum değildir. Platon / Eflatun
İnsan, anlam arayışında olan bir varlıktır. Platon / Eflatun
Kabilecilik ailecilik kanunsuzdur, fayda sağlamaz. Platon / Eflatun
Kişinin mutsuzluğu, kendine ve insanlara güvenmemeyi öğrendiği zaman başlar. Platon / Eflatun
Şayet ardında erdemli bir amaç yoksa bilgi kötülüğe dönüşür. Platon / Eflatun
İnsanların bedelini yaşamlarıyla ödedikleri şeyler ne değersizdir. Platon / Eflatun
Her işin en önemli kısmı hedef belirlemek ve bu hedefe doğru ilk adımı atmaktır. Platon / Eflatun
Her şeyin en mühim noktası, başlangıçtır. Platon / Eflatun
Kendini idare etmesini bilmeyenler, kendi yurttaşlarını yönetmek iddiasında bulunamazlar.  Platon / Eflatun
İnsanlar akılsızlıkları yüzünden çok acı çekerler. Platon / Eflatun
Oy toplamasını bilen herkesin, devleti idare edebileceği zannedilir.     Platon / Eflatun
Edebini kaybeden kimse kötülükten zevk alır.     Platon / Eflatun
Zihninde değerli düşünceler doğuran, derin fikir tarlalarının meyvelerini toplar. Platon / Eflatun
En büyük zafer, insanın kendine hakim olmasıdır.  Platon / Eflatun
İnsanları tarafsız gözlemle,
Her zaman konuşmaktan çok dinle,
Gerektiği yerde sus,
Bilmediğini bilen gibi yapandan uzak dur,
Sen bilirken susma,
Bilmezken konuşma,
Bilgiyi elde etmek seni mutlu edecektir.
Asil insan bunu uygular.    Platon / Eflatun
 Platon'a Sormuşlar;
İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan iki davranışı nedir?
Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler.
Ne var ki çocukluklarını özlerler.
Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler; Ama sağlıklarını almak içinde para öderler.
Yarınlarından endişe ederken bugünlerini unuturlar.
Sonuçta ne bugünü ne de yarını yaşarlar.
Hiç ölmeyecek gibi yaşarlar. Ancak hiç yaşamamış gibi ölürler.       Platon / Eflatun 

Aldous Huxley  Sözleri: (1894-1963)

Manyaklık bulaşıcı, bence.  Aldous Huxley
İnsanların aynası kitaplardır.  Aldous Huxley
Bilgisiz halk güvende olmaz.   Aldous Huxley
Şüphe etmek, çift zihinli olmaktır.  Aldous Huxley
Bilmeyiz çünkü bilmek istemeyiz.  Aldous Huxley
Rüzgârı yakala, araştır, düşle, keşfet.   Aldous Huxley
İnsan, yürümeyi öğrenmiş maymundur.  Aldous Huxley
Savaş kesinlikle bir doğa yasası değildir.  Aldous Huxley
Gelin birbirimize karşı daha nazik olalım.   Aldous Huxley
YaratıcıIığı ortaya çıkaran fikir ayrıIıkIarıdır.   Aldous Huxley
Eğer farklıysan, yalnızlığa mahkum oluyorsun. Aldous Huxley
Her değişim, istikrar için bir tehdit unsurudur.  Aldous Huxley
Her insanın hafızası, onun özel kütüphanesidir.  Aldous Huxley
Kalbi cüzdanları şişerken küçülen insanlar var.   Aldous Huxley
Vücut bulmuş her canlı yalnızlığa mahkumdur.  Aldous Huxley
Sosyal çalkantı olmadan trajedi yaratamazsınız.  Aldous Huxley
Dalın ucuna gitmekten korkma, meyve oradadır.  Aldous Huxley
Zaman, zehirli gibi gözükse de, her şeyin ilacıdır.   Aldous Huxley  
Bazen ayaktayken değil, düşerken öğrenir insan.   Aldous Huxley
Başyapıtlar sadece sınırlı bit kitleye hitap ederler.   Aldous Huxley
İyi çalışan, sık gülen ve çok seven başarıyı elde eder. Aldous Huxley
Cehaletin büyük bölümü mağlup edilebilir cehalettir.  Aldous Huxley
Belki de bu dünya, başka bir gezegenin cehennemidir. Aldous Huxley
Bütün dünyayı bir erkek yönetir. O erkeği de bir kadın.  Aldous Huxley
İnsanın birleştirdiğini ayırmaya doğanın gücü yetmez.   Aldous Huxley
Bas bas bağırarak birini ikna etmek ne kadar da zordu!    Aldous Huxley
Hayatı, size gülmeyi unutturacak kadar ciddiye almayın.  Aldous Huxley
İnsanlar Tanrı'ya inanırlar çünkü öyle şartlandırılmışlardır.  Aldous Huxley
Çünkü heyecan demek henüz tatmin olmamışlık demektir.   Aldous Huxley
Görmezden gelse bile gerçekler var olmaya devam ediyor.  Aldous Huxley
Tepenin dibinde dikilirken insan kendisini ufacık hissediyor.   Aldous Huxley
Siz görmezden gelseniz de gerçekler var olmayı sürdürürler.  Aldous Huxley
Kavgacı hayvan anlamında savaşan bir hayvandır insanoğlu.  Aldous Huxley
Seksten daha ilginç bir şey keşfetmiş kişiye entelektüel denir.  Aldous Huxley
Hicbir yaşayan yaratık, başka bir yaratığın acısını yaşayamaz.  Aldous Huxley
Kusursuz bir insan ararsan, dört dörtlük bir yalnızlık yaşarsın.   Aldous Huxley
Kötü bir davranışta pişman olmuyorsan, vicdanın çürümüştür.  Aldous Huxley
Mutlu olmanın en garantili yolu bir başkasını mutlu etmektir.   Aldous Huxley
Düşünmeyi bilmeyen insan her zaman başkalarının kölesi olur.  Aldous Huxley
Değişmek için. Burada hiçbir şeyin bedeli yeterince ödenmiyor.  Aldous Huxley
Hâlâ keşke her şey daha farklı bitmiş olsaydı diye düşünüyorum.  Aldous Huxley  
Belki de bir çok insan, mutlu olduğunu bilmediği için mutsuzdur.  Aldous Huxley
Güzel anılar akla nadir gelir, ama kötü anılar akıldan hiç çıkmaz.   Aldous Huxley
Kimi zaman içindeki o sessiz sese, uzmanlardan daha fazla güven.  Aldous Huxley
Hayatı başkasının telkinlerine itaat eden uyurgezerler gibi yaşarız.   Aldous Huxley
Felsefe bize apaçık görünen şeyler hakkında kuşku duymayı öğretir.  Aldous Huxley
Her şeyin ulaşılabilir olduğu bir dünyada hiçbir şeyin anlamı yoktur.   Aldous Huxley
Bir insan durmadan gülümseyebilir, ama yine de yılanın biri olabilir.  Aldous Huxley
Mutluluk ve erdemin sırrıdır; yapmak zorunda olduğun şeyi sevmek.   Aldous Huxley
Duyarlı kişiler, savaşın ortadan kalkmasına ilişkin duygularla doludur.  Aldous Huxley
Bir gün gerçeği öğreneceksiniz, o zaman GERÇEK hepinizi delirtecek.  Aldous Huxley
Asla bu kadar çok kişi bu kadar az kişi tarafından manipüle edilmedi.   Aldous Huxley
Eğer algı kapıları temizlenseydi her şey insana olduğu gibi görünürdü.  Aldous Huxley
Yol'un derin anlamı anlaşılmadığında, Zihnin huzuru sebepsiz bozulur.   Aldous Huxley
Yapabileceğin kadar söz ver, sonra söz verdiğinden daha fazlasını yap.   Aldous Huxley
İnsan aklına karşı işlenebilecek en büyük suç, delil olmadan inanmaktır.  Aldous Huxley
Öldükten sonra bile toplumsal fayda sağlayabileceğimizi düşünmek güzel.  Aldous Huxley
Sahip olduğumuz şeyler bize ne kadar aitse, biz de o kadar kendimize aitiz.  Aldous Huxley
İnsanın tüm evrende kesin olarak düzeltebileceği tek bir şey vardır; kendisi.  Aldous Huxley
Hayatta ya tozu dumana katarsın, ya da tozu dumanı yutarsın. Seçim senin!   Aldous Huxley
Mesela, deli olmanın gerçekten ne anlama geldiğini akıllılar nasıl bilebilirler?   Aldous Huxley
Her şeyin üstüne geldiği falan yok. Sadece senin çok üstüne düştüğün şeyler var. Aldous Huxley
Belki de insan sevilmediğinden değil, sevgisine layık biri olmadığından yalnızdır. Aldous Huxley
Bilginin azı tehlikeli ise tehlikeden uzak duracak kadar çok şey bilen kişi nerede? Aldous Huxley  
Biliyoruz ki, iyi amaçların peşinde olmak, kötü araçların kullanımını haklı kılmaz.   Aldous Huxley
Ulusal birlik, tek bir adama ve onu destekleyen oligarşiye ulusal uşaklık demektir.   Aldous Huxley
Kadınları en çok küçümseyen erkekler, kadınlara en fazla düşkün olan erkeklerdir.   Aldous Huxley
Zekâmızı nasıl ve hangi nesneler üzerinde kullanacağımıza karar veren irademizdir.   Aldous Huxley
İnsanların büyük çoğunluğu akılla ilgilenmez ya da onun öğrettiklerinden tatmin olmaz.  Aldous Huxley
Her birey doğar doğmaz içinde bulunduğu lisan geleneğinin faydalanıcısı ve kurbanıdır.   Aldous Huxley
İnsan düşmekten değil, düşerse hadi kalk diyebilecek bir dost sesi duyamamaktan korkar.   Aldous Huxley
Tarihten alınması gereken en önemli ders, insanların tarihten pek fazla ders almadıklarıdır.   Aldous Huxley
Hepimizin aynı fikirde olması iyi bir şey değildir. Yaratıcılığı ortaya çıkaran fikir ayrılıklarıdır.  Aldous Huxley
Bir insanın yaşadığı evrende yapabileceği ve düzeltebileceği tek şey kendini değiştirmesidir.   Aldous Huxley
İnce düşünen insanların sık yaptığı hata, kişiliği küçük insanlara büyük anlamlar yüklemektir.  Aldous Huxley
Nasıl bazı insanlar sihhatsizlikten zevk alıyorsa, bazı başkaları da kötü bir vicdandan zevk alır.  Aldous Huxley
Propagandanın amacı, bir grup insana, bir başka grup insanın insan olduğunu unutturmaktır.  Aldous Huxley
Eğer mutluluğunuz, bir başkasının yaptıklarına bağlıysa, çok ciddi bir sorununuz var demektir.  Aldous Huxley
Görsel deneyim her zaman neşeli değil. Bazen berbat. Cennet olduğu kadar cehennem de var.   Aldous Huxley
Bilinen şeyler vardır; bilinmeyen şeyler vardır.. Bir de bunların tam ortasında algı kapıları vardır.  Aldous Huxley
Kelimeler tıpkı X-ışınları gibidir: eğer onları doğru kullanırsanız, herhangi bir şeyden geçebilirler.  Aldous Huxley
Toplumsal istikrar olmadan uygarlık olmaz. Bireysel istikrar olmadan da toplumsal istikrar olmaz.   Aldous Huxley
Başka gezegenlerde hayat var mı diye merak ederiz sanki bu gezegende yaşamayı başarabilmişiz gibi.   Aldous Huxley
Çoğu insan, her şeyin kendileri için doğru olduğuna inanmak için neredeyse sonsuz bir kapasiteye sahip.  Aldous Huxley
Mutluluğun peşinde koşan bir insan mutluluğu bulamaz. Mutluluk, başka şeylerin yan ürünü olarak gelir.  Aldous Huxley
Bir arkadaşta sevmediğim şey, dikkat çekmek için yanındaki insanı sürekli küçük düşürmeye çalışmasıdır. Aldous Huxley
Kaybetmek en kolayıdır, en zoru da kazanmak. Ve en çok acıtanı, kaybettiğinin yerine, başka birini koymak.  Aldous Huxley
Kendim olmayı yeğlerim. Suratsız da olsa kendim olayım. Ne kadar neşeliyse de başka biri olmak istemem. Aldous Huxley
Dünyayı değiştirmek istedim, ama sonunda fark ettim ki, değiştirmeye gücümün tek yettiği şey kendimdim. Aldous Huxley
Aslında tüm kadınlar tek bir koşulla sever: "bekledikleri tek koşul ise, sevdiklerinin onları koşulsuzca sevmeleridir.  Aldous Huxley
Hiç kimsenin bir yerlere varmak için çabalaması, gerekmez. Çünkü, aslında hepimiz varmak istediğimiz yerdeyiz.   Aldous Huxley
Bilginin karşısına küçük bir çocuk gibi oturun, önceden düşünülmüş tüm düşüncelerden vazgeçmeye hazırlıklı olun. Aldous Huxley
Propaganda yargımızı ertelemenin ya da kuşku duymanın akla yatkın olduğu konuları "apaçık" kabul etmeyi öğretir bize.   Aldous Huxley
Başlamak için en uygun zamanı beklersen hiç başlamayabilirsin; şimdi başla, şu anda bulunduğun yerden, elindekilerle başla.  Aldous Huxley
Bir defa yaşanır aşk. Eğer ikinci kez yaşayacağına inanıyosan; ya kendini kandırıyorsun yada önceden kandırılmışsın demektir.  Aldous Huxley
Hiç kimse yalanı sürekli sürdürecek kadar zeki değildir. Ve hiç kimse bu yalanlara sonsuza kadar inanacak kadar aptal değildir. Aldous Huxley
Temiz vicdanlı insanlar hiçbir zaman rahat bir hayat yaşayamazlar, çünkü kendilerini başkalarının mutluluğu için feda ederler. Aldous Huxley
Dünyada hiçbir anlam keşfedemeyenler böyle yaparlar, çünkü genellikle şu ya da bu nedenle dünyanın anlamsız olması işlerine gelir. Aldous Huxley
Bir insan ancak gerçekten dine dayalı bir ülkeye gidene kadar dindardır. Daha sonra her şeyi masraflar, makineler ve asgari ücret olur. Aldous Huxley
İnsanın gücü her şeye yetmez ama kendini değiştirmeye her zaman gücü yeter. Kendini değiştirebilen bir insan ise her şeyi değiştirebilir.  Aldous Huxley
Neredeyse hepimiz barış ve özgürlüğü özleriz; ama pek azımız barış ve özgürlük getiren düşüncelere, duygular ve eylemlere karşı içimizde çoşku taşırız.   Aldous Huxley
Zamanlarının büyük bir kısmını para kazanmak ve saklamakla geçiren insanlar, sonunda en çok istediklerinin satın alınamayacak şeyler olduğunu anlarlar. Aldous Huxley
İnsan bir şeylere inanır, çünkü onlara inanmaya şartlandırılmıştır. İnsanın kötü nedenlerle inandığı şeyler için başka kötü nedenler bulmak -işte felsefe budur. Aldous Huxley
Bundan 20 yıl sonra yaptıkların değil, yapamadıkların için üzüleceksin; dolayısıyla halatları çöz, güvenli limandan uzaklara yelken aç, rüzgarı yakala, araştır, düşle, keşfet. Aldous Huxley
 
 


Ozan Deniz Sarıtop Sözleri:
Yasalar, küçük beyinlerin otoritesidir. Ozan Deniz Sarıtop
Herkes her sabah kendisiyle yeniden tanışmak için uyanır güne. Ozan Deniz Sarıtop
Adalet, vicdanın kıblesidir. Ozan Deniz Sarıtop
Umut; bazen zamanı geri saran içimizdeki çocuğa uzun bir yolculuk etmektir. Ozan Deniz Sarıtop
İnsanın kendisine yalan söylemesi ile başlar insanın kendisine ihaneti... Ozan Deniz Sarıtop
Sizler beni seveceksiniz diye, kendi doğrularımdan vazgeçecek değilim. Ozan Deniz Sarıtop
Aptalların hayat boyunca elde edecekleri tek iş, kukla ustalarına birer kukla olmaktır. Ozan Deniz Sarıtop
Biliriz ki, güneşin her gün doğup battığı yerdir insan yüreği. Ozan Deniz Sarıtop
İnsanlar bütün kötü alışkanlıklardan sıyrılıp düşünmeyi öğrenecekler. Ozan Deniz Sarıtop
Bir insan hakkında bir defa yanılgıya düşersen bir daha asla onun güvenini kazanamazsın. Ozan Deniz Sarıtop
Mantık, insana neyi öngürüyorsa, orada yaşam için bir amaç vardır. Ozan Deniz Sarıtop
Sözcükler anlamını yitirmez, insanlar anlamını yitirir sözcüklerde. Ozan Deniz Sarıtop
Her ihanet, kendisine bir soykırımdır. Ozan Deniz Sarıtop
Basit insanlar için basit bir gerçeği dile getirmek istiyorum; “işgal edilmiş hiçbir zihnin, Tanrı’sı yoktur.” Ozan Deniz Sarıtop
İnsan korkuların mayasında siyah bir yalnızlıktır. Ozan Deniz Sarıtop
Benim şiirim, bütün yeryüzüdür. Ozan Deniz Sarıtop
Kendi gerçeğinin ayak izinden, tanır insan; adalet terazisini... Ozan Deniz Sarıtop
Kimi insanların kendisizliği, bazı insanların cehennemidir. Ozan Deniz Sarıtop
Kendini büyük acılara adayan insan, yüreğinde; cehennem'i, kalbinde; cennet'i taşır. Ozan Deniz Sarıtop
Büyük zaferler, masum insanları kılıçtan geçirip toprakları fethetmekle değil, düşünceleri fethetmekle elde edilir. Ozan Deniz Sarıtop
Dünyanın en karanlık yeri, insan cehaletidir; ve asıl korkmanız gereken yer de orasıdır. Ozan Deniz Sarıtop
Kendi vicdanını sorgulamayan bir toplum, çürümüşlüğün son halkasıdır. Ozan Deniz Sarıtop
Zeki insan, kitap okumak yerine düşünmeyi öğrenir. Ozan Deniz Sarıtop
Ümitsizlik, insanın kırılma noktasıdır. Ozan Deniz Sarıtop
Hayatın içinde yaşıyorsun fakat hayat senin içinde yaşamıyor. Ozan Deniz Sarıtop
Dedim; ümidi ölüm bile öldüremez. Ozan Deniz Sarıtop
Tutup asacaktım kendimi darağacına. Ozan Deniz Sarıtop
Bilginin ve başarının dehası, insan azmidir. Ozan Deniz Sarıtop
Bir gerçeği var etmenin yolu, açık sözlü ve dürüst olmaktan geçer. Ozan Deniz Sarıtop
Beni, öldürmekten geliyorlar ! Tarih; M.S. 24-36 Ozan Deniz Sarıtop
İnsan kendisinden göçtü mü, bütün bir hayatını, yaşlı ve kötürüm bir bedene sığdırmış olur. Ozan Deniz Sarıtop
Bu hayatta insanın yaşayabileceği en büyük macera, aklının sınırlarını zorlamasıdır. Ozan Deniz Sarıtop
Yasalar, küçük beyinlerin otoritesidir. Ozan Deniz Sarıtop
Ezberlenmiş bir hayat, yanılgılardan ibarettir. Ozan Deniz Sarıtop
İnsanın duymak istedikleri, her zaman öğrenmek istedikleri şeyler değildir. Ozan Deniz Sarıtop
İnsanın özü, hayal ettiklerinde saklıdır. Ozan Deniz Sarıtop
Benim ordum, fikirlerim'dir. Ozan Deniz Sarıtop
Herkes her sabah kendisiyle yeniden tanışmak için uyanır güne. Ozan Deniz Sarıtop
Kötü insanları da "bir gün iyi insan olacaklar" umuduyla seviyorum. Ozan Deniz Sarıtop
Adalet, bir insanın ve bir karıncanın yaşam hakkı arasında hiçbir fark gözetmeden, hüküm verebilmektir. Ozan Deniz Sarıtop
Dilleri, renkleri, ırkları, ne olursa olsun; aynı amaç için yola çıkan insanlar, farkında olmadan kardeş olurlar. Ozan Deniz Sarıtop
Özenle okunması gereken tek kitap, akıldır. Ozan Deniz Sarıtop
Bir toplumu felakete götüren en büyük tehlike; iyi insanların kötü, kötü insanların iyi olarak tanıtılmasıdır. Ozan Deniz Sarıtop
Sisteme karşı kurulan her türlü toplumsal örgütlenmeler, zamanla sistemin bir parçası haline gelir ve bireyi hedef alır. Ozan Deniz Sarıtop
Vicdanı kendisinden önce ölen insanın "insanlıkla" hiçbir bağı kalmaz. Ozan Deniz Sarıtop
İnsanın asıl yaşı, zihinde kat ettiği yol kadardır. Ozan Deniz Sarıtop
Gerçek, her yeri dolaşır fakat hiçbir yere bağlı kalmaz. Ozan Deniz Sarıtop
İnsan, kendisi olmaya karar verdiği an, toplum ahlakını işgal edenlerin sonunu da hazırlamış olur. Ozan Deniz Sarıtop
Anlatılanlar, anlatanların eseridir. Ozan Deniz Sarıtop
Ne mutlu o aç ve yoksul insanlara ki umudun etrafında toplanmış, gelecekten söz ediyorlar! Ozan Deniz Sarıtop
Yanlış , öğretilendir. Doğru, öğretileni sorgulamaktır. Ozan Deniz Sarıtop
Ahlak, dünyanın farklı yerlerinde; birbirlerinden haberi olmayan insanların sahip oldukları tek soylu gelenektir. Ozan Deniz Sarıtop
İnsan insana uyandıkça; ışık artar, karanlık azalır. Ozan Deniz Sarıtop
Kabul görülmeyecek erdemli bir davranış yoktur. Ozan Deniz Sarıtop
Bir deli bir aptalı yorar, bir aptal da bir toplumu. Ozan Deniz Sarıtop
İyi olanı iste, güzel olanı görürsün. Gerçek olanı iste, her zaman doğrularla karşılaşırsın. Ozan Deniz Sarıtop
Değişen insan, değişen hayat demektir. Değişen hayat, toplum için yenilik demektir. Ozan Deniz Sarıtop
Cahil toplumlarda, bilgi; aşılması zor, alay konusu bir meseledir. Ozan Deniz Sarıtop
Sol yanım, hazin bir yalnızlık ülkesidir. Ozan Deniz Sarıtop
Vicdan, acının sesine sağır olmuşsa, kulakların her şeyi işitmesi, gerçekten de "duyuyor" anlamına gelmiyor. Ozan Deniz Sarıtop
Yarını bilmiyorum fakat kendimi biliyorum. Ozan Deniz Sarıtop
Bir insanın asıl değeri, sahip olduğu vicdanla ölçülür. Ozan Deniz Sarıtop
İnsanlar arasındaki menfaat ilişkisi bittiğinde, birbirlerine karşı takındıkları maskeler de düşer. Ozan Deniz Sarıtop
Erdemli bir davranış, bir kitap dolusu öğütten daha öğreticidir. Ozan Deniz Sarıtop
Çoğunluğa itibar etmeyin, bilgiye itibar edin. Size yol gösterecek olan çoğunluk değil, bilgidir. Ozan Deniz Sarıtop
Bir halk, vicdanı sağır olunca ölür. Ozan Deniz Sarıtop
Sürekli karamsar düşünen birisi için kabus görmek artık günlük hayatın bir parçası haline gelir. Ozan Deniz Sarıtop
Acının barbar yüzü, insanı hüzünle kırdı geçti. Ozan Deniz Sarıtop
En hafif yük, bilgidir. En ağır yük, cehalettir. Ozan Deniz Sarıtop
İnsanlık yeni fikirlerin kaynağına ulaşmadıkça, kendini yenileyemez. Ozan Deniz Sarıtop
Hiç tanımadığınız insanlara "kardeşim" diyebiliyorsanız, yüreğiniz hayatla bütünleşmiş demektir. Ozan Deniz Sarıtop
Dünyada, hoşgörü kadar erdemli bir barış, iyilik kadar güzel bir ahlak yoktur. Ozan Deniz Sarıtop
Yetişemediğin birinin arkasından konuşmakla onu hiçbir şekilde yolundan alıkoyamazsın. Ozan Deniz Sarıtop
Cehalet, hatasını yanlışla kapatmaya çalıştığı için cehalettir. Ozan Deniz Sarıtop
Özgürlük, tüm ahlaki değerlerin toplamıdır. Ozan Deniz Sarıtop
Sadece düşünmeyi göze alabildiğin kadar hayata dokunabilirsin. Ozan Deniz Sarıtop
Ne düşündüğünü sormam, ne söylediğine bakarım.  Ozan Deniz Sarıtop
Babalar öldüğünde düne, oğullar öldüğünde yarına gömülür. Ozan Deniz Sarıtop
Bir düşüncenin var olma sebebi, bir insanın var olma sebebi gibidir. Ozan Deniz Sarıtop
Çaresizlik kadar büyük bir ıstırap yoktur. Ozan Deniz Sarıtop
İyiler, gücünü kelimelerden alır; kötüler, şiddetten. Ozan Deniz Sarıtop
Beni öldürmenin cezasını, çocuklarınızı karanlığa mahkum etmekle ödeyeceksiniz. Ozan Deniz Sarıtop
Yalan, insanın içinde yaşatabileceği en büyük cehennemidir. Ozan Deniz Sarıtop
Yaranın üstünü ne ile kapatırsan kapat, acı hep içeriden hissedilir.  Ozan Deniz Sarıtop
Kendi yaşamı dışında başka yaşamlara tanıklık etmeyen insanların zihni, bir hapishane hücresinden farksızdır. Ozan Deniz Sarıtop
Gelecekte gururla anımsayacağın bugünler için, sevdiklerine güzel sürprizler yap. Ozan Deniz Sarıtop
Kötü insanlar, elde etmek için savaşır; iyi insanlar, paylaşmak için. Ozan Deniz Sarıtop
Şiddete dayalı hiçbir kazanım, tarihe başarı olarak not düşmez. Ozan Deniz Sarıtop
Büyük zaferler, masum insanları kılıçtan geçirip toprakları fethetmekle değil, düşünceleri fethetmekle elde edilir. Ozan Deniz Sarıtop
Hayat, senin kendine pay biçtiğin kadardır. Ozan Deniz Sarıtop
Dilim bir ezber taşıyla dövülmüş. Bu yüzden aklım ermiyor devlet işlerine... Ozan Deniz Sarıtop
Çoğu kez bazı kelimelerin ağırlığı altında kalır ezilir insan. Ozan Deniz Sarıtop
Dünyanın en karanlık yeri, insan cehaletidir; ve asıl korkmanız gereken yer de orasıdır. Ozan Deniz Sarıtop
İnsan, hayatı kendine yaptığı yolculukla keşfeder. Ozan Deniz Sarıtop
Yanlışlar üzerinde yapılmış bir yol, seni karanlıktan başka hiçbir yere götürmez. Ozan Deniz Sarıtop
Genelde büyük sorunların kaynağında; gücünü yalan ve şiddetten alan insanların iktidar olma savaşı vardır. Ozan Deniz Sarıtop
Yıllar var ki hala kendime yürümekteyim. Ozan Deniz Sarıtop
Yalnızlık kadar soylu bir bilge yoktur. Ozan Deniz Sarıtop
Aldatmak, cehennemi arzulayanların yoludur. Aldanmak ise, saflığın öyküsüdür. Ozan Deniz Sarıtop
Gerçeklere aykırı hareket etmek, sadece sahip olduklarını kaybetmek korkusu içinde olan insanlara has bir durumdur. Ozan Deniz Sarıtop
Geri kalmış toplumlarda; töre konuşur, cehalet uygular. Ozan Deniz Sarıtop
İnsan, bilgiden uzaklaştıkça, gerçeklerden; gerçeklerden uzaklaştıkça, cesaretten de uzaklaşır. Ozan Deniz Sarıtop
Korkunun sefaleti, yoksulluk sefaletinden daha kötüdür. Ozan Deniz Sarıtop
Umutsuzluk arttığında ıstırap da artar. Ozan Deniz Sarıtop
Elindeki ekmeği karnı aç insanlarla paylaştığın kadar sevgiye doymuş olursun. Ozan Deniz Sarıtop
İnsanların görünen yüzü beni ürkütmüyor. Beni ürküten şey insanların görünmeyen yüzüdür. Ozan Deniz Sarıtop
Onu bir başkasının ağzından dinlemekle tanıyamazsın. Başkası ona düşmandır, o sana dosttur. Bilemezsin. Ozan Deniz Sarıtop
İyilik karşısında kuşku duyan insanların yüreğinde sevgiyi aramayın. Ozan Deniz Sarıtop
Aklın yolunu kullananlar için; hedefe ulaşmak hiçbir zaman güç değildir. Ozan Deniz Sarıtop
İnsanlar yeni fikirler ürettikçe, yaşam alanı daha da genişliyor. Ozan Deniz Sarıtop
Bugün ölürsem, geleceğe gömülecem. Ozan Deniz Sarıtop
Temeli eğitim ile güçlendirilmiş bir toplumu kökünden söküp atmak, imkansızdır. Ozan Deniz Sarıtop
Kendiniz olmaya çalışırsanız, benimle arkadaşlık etmiş olursunuz. Ozan Deniz Sarıtop
Işığa çıkan bütün yollar aynı anlamı ifade eder. Ozan Deniz Sarıtop
Neşenin kaynağı zihnin aydınlığıdır. Ozan Deniz Sarıtop
İnsanın kendi arzularına tutsak olması, dünyadaki bütün hapishane şartlarından daha kötüdür. Ozan Deniz Sarıtop
Sadece medeni toplumlarda insan; tek sınıftır. Ozan Deniz Sarıtop
Başarı, siz düşünmeyi öğrendiğiniz andan itibaren yanınızdan hiç ayrılmaz. Ozan Deniz Sarıtop
Tanımadığınız bir insana karşı edindiğiniz ön yargı, belki de ileriki hayatınızın en mutlu anına sıktığınız bir kurşundur. Ozan Deniz Sarıtop
Karakter sahibi insanlar hiçbir zaman kişiliğinden ödün vermezler. Ozan Deniz Sarıtop
Karanlığın bütün sırlarını bilen bir insan güneşe dünyadan daha yakındır. Ozan Deniz Sarıtop
Bilgi yasalara, yasalar cehalete hükmeder. Ozan Deniz Sarıtop
İnsan beyninde yuvalanan karanlık parçalanmadan, güneşin doğması neye yarar? Ozan Deniz Sarıtop
Bana karşı edindiğiniz bu ön yargılar bile bir ömür boyu karanlıkta kalmanız için yeterli bir sebeptir. Ozan Deniz Sarıtop
Yarınlar için esas güç, temelden elde edilmiş iyi bir eğitimdir. Ozan Deniz Sarıtop
Eğitim, paranın ve zulmün direncini yarı yarıya azaltır. Ozan Deniz Sarıtop
Bir insanı en iyi anlamanın tek yolu onunla yüz yüze görüşmektir. Ozan Deniz Sarıtop
Bilgiye asla diz çöktüremezsiniz. Ozan Deniz Sarıtop
Kitap okumak ve dünyayı gezmek ufku aydınlatır kötü alışkanlıkları yok eder. Ozan Deniz Sarıtop
Cehalet her türlü suç makinasına dönüşebilen mayası bozuk bir hamurdur. Ozan Deniz Sarıtop
Dürüst olun, dürüst davranın, hayatınızdaki tüm olumsuzluklar yerini mutluluğa bırakacaktır. Ozan Deniz Sarıtop
Sözcüklerde aradığı anlamı bulan insan, zengindir. Ozan Deniz Sarıtop
Aptallığın birinci bölümü ön yargılardan oluşur. Ozan Deniz Sarıtop
Korkak bir insan, hep dünün özlemiyle yaşar. Ozan Deniz Sarıtop
Dürüstlük, yalnız kalmayı göze alabilmektir. Ozan Deniz Sarıtop
Kimsenin kimseyi merak etmediği; öldü mü kaldı mı diye sormadığı bir çağ bu. Ozan Deniz Sarıtop
Paranın ve şehvetin peşinden sürüklediği insanların ruhunda asalet aramayın. Ozan Deniz Sarıtop
İnsanları fikirleri değil de ihtirasları yönetmeye başladığı an, aptallaşırlar. Ozan Deniz Sarıtop
Bilgi insanın merkezidir. Ozan Deniz Sarıtop
Ahlak çöktüğünde toplum da çöker. Ozan Deniz Sarıtop
Adalet, ondan nefret edenlerin omuzlarındaki en ağır yüktür. Ozan Deniz Sarıtop
Gücün bir parçası olan sistem, diktatörlük; sistemin bir parçası olan güç, halktır. Ozan Deniz Sarıtop
Ön yargı, kişinin hayatını tamamen idam etmesidir. Ozan Deniz Sarıtop
Korkunun tapınağı, cehalettir. Ozan Deniz Sarıtop
İyi niyet, insanı hiçbir zaman yarı yolda bırakmaz. Ozan Deniz Sarıtop
Yaşadığın sürece değil, düşündüğün sürece, özgürsün. Ozan Deniz Sarıtop
Merhametini kaybetmiş bir insanın yüreğinde vicdan aramayın. Ozan Deniz Sarıtop
İnsanı gösteren üzerindeki elbise değil, taşıdığı karakterdir. Ozan Deniz Sarıtop
Farkına varmayı öğrendiğinde farklı olursun. Ozan Deniz Sarıtop
Bilgi, insanı insan yapan en soylu erdemdir. Ozan Deniz Sarıtop
İnsan özü, gerçekler gözardı edildiğinde kirlenir. Ozan Deniz Sarıtop
İnsan kendi zaaflarının kölesi umut ettiklerinin efendisidir. Ozan Deniz Sarıtop
Okumayan anlamaz; anlamayan düşünmez; düşünmeyen sorgulamaz; sorgulamayan öğrenmez. Ozan Deniz Sarıtop
Yapması güç olan şeyler yeterince üzerinde düşünmediğin şeylerdir. Ozan Deniz Sarıtop
Dünyanın sonu insan cehaletidir. Ozan Deniz Sarıtop
Aydınlık bir zihin, karanlığın bütün sırlarını açığa çıkartabilir. Ozan Deniz Sarıtop
Kendin olmayı göze alabildiğin kadar özgürsün. Ozan Deniz Sarıtop
Karanlığı aşan cehaleti aşmış sayılır. Cehaleti aşan bütün engelleri aşmış sayılır. Ozan Deniz Sarıtop
Korku unutmak istediğin her şeyi tekrar hatırlatır. Ozan Deniz Sarıtop
Aptallık, her duyumsadıklarına inanmaktır. Ozan Deniz Sarıtop
Eğitim dışında cesarete dönüşen her şey yenilgidir. Ozan Deniz Sarıtop
Var olan tek gerçekçi güç akıldır. Akıl bütün zaferlerin ana temel kuralıdır. Ozan Deniz Sarıtop
Yanlış anlamak, insanı yanlış anlaşılmak zorunda bırakır. Ozan Deniz Sarıtop
İnsan olmak kötüler için dayanılmaz bir işkencedir. Ozan Deniz Sarıtop
Vicdanını kaybeden, her şeye kör sağır ve dilsiz olur. Ozan Deniz Sarıtop
Fikirleri önemsiyorum çünkü hayatın bazı aşılmaz zorluklarına karşı bize kılavuzluk ediyorlar. Ozan Deniz Sarıtop
Eğitim, aklın önemini anlatıyorsa değerlidir. Ozan Deniz Sarıtop
Sorgulamayı bıraktığın an insanlar seni sorgulamaya başlar. Ozan Deniz Sarıtop
Sırtınızdan yükselenler mi var? Siz yeter ki doğrulun, Onlar kendiliğinden düşecektir. Ozan Deniz Sarıtop
Tüm dünyada barış, ancak sınırların ortadan kalkması ile mümkündür. Ozan Deniz Sarıtop
Bu güne dek hiç kimse bilginin ışığında yolunu kaybetmemiştir. Ozan Deniz Sarıtop
Yolunuza ışık tutmak isterdim fakat görüyorum ki geçmişinize ait o kirli elbiseyi üzerinizden çıkarıp atmak istemiyorsunuz. Ozan Deniz Sarıtop
Mücadele etme kabiliyeti olmayan insan; köledir. Mücadele etme kabiliyeti olduğu halde mücadele etmeyen insan; uşaktır.  Ozan Deniz Sarıtop
Düzeni tasdik etmeyen ama düzenin içinde, düzenin yasalarıyla yaşayan insanların varlığından daha büyük bir tehlike yoktur.   Ozan Deniz Sarıtop
Kimi insanlar, zekalarıyla her çağı yeni bir devrimle açar. Ozan Deniz Sarıtop
Değiştiğiniz tek şey kendi fikirleriniz olsun. Aksi halde; mezhep, dil ve milliyet değiştirmeniz kişiliğinizde hiçbir fark yaratmaz. Yine "kendiniz" olarak kalırsınız. Ozan Deniz Sarıtop

Albert Schweitzer Sözleri: (1875-1965)

Vazife duygusu, en büyük terbiyeci güçtür.   Albert Schweitzer
Ahlaklılığın en büyük düşmanı duygusuzlaşmaktır. Albert Schweitzer
Hayatın tüm hüzünlerinden tek kaçış müzik ve kedilerdir.  Albert Schweitzer
Gelişme iyi şeydir, yeterki her yönünden anlaşmaya varılsın.  Albert Schweitzer
Etik, yaşayan herşeye karşı hissettiğimiz sonsuz sorumluluktur.  Albert Schweitzer
Hayatın sıkıntısından üç şeyle uzaklaşabilirsiniz: Müzik, kitap ve kediler. Albert Schweitzer
Sığ gerekçelerle ticari bir üstünlük sağlamak için olan savaş alçakçadır.  Albert Schweitzer
Biz hepimiz o denli çok birlikte olduğumuz halde hepimiz yalnızlıktan ölüyoruz. Albert Schweitzer
Sadece sana özel bir dünyada yaşamıyorsun; kardeşlerin de seninle aynı yerde.  Albert Schweitzer
Her insanın bizi insan olarak ilgilendirdiği bilinci azalırsa kültür ve etik sarsılmaya başlar. Albert Schweitzer
Bazen ışığımız söner, ama başka bir insanla karşılaşmamızla tekrar parlayıverir bir anda.  Albert Schweitzer
Biz bilgi edindikçe etrafımızdakiler anlaşılır bir hâl almaktan ziyade daha da gizemli olur.  Albert Schweitzer
Ahlak, kelimenin en geniş anlamıyla, canı olan her şeye karşı duyulan sorumluluk demektir.  Albert Schweitzer
Kimse yıllarca yaşadığı için ihtiyarlamaz. İnsanlar ideallerine ihanet ettikleri zaman yaşlanırlar.  Albert Schweitzer
Bir çok insan mutsuz olduklarını bilirler; ama daha fazla sayıdaki insan mutlu olduklarını bilmezler.  Albert Schweitzer
İnsan yaşamanın amacı başkalarına hizmet etmek, şefkat göstermek ve yardımcı olmayı istemektir.  Albert Schweitzer
İnsanlar arasında çok soğukluk var, çünkü kendimizi aslında olduğumuz kadar sıcak kanlı göstermiyoruz.  Albert Schweitzer
Tehlikeli bir dönemde yaşıyoruz, insan kendine hükmetmeyi öğrenmeden doğaya hükmetmeyi öğrendi..!!  Albert Schweitzer
Merhamet dairesini yaşayan bütün varlıkları kapsayacak denli geliştirene dek İnsanoğlu huzur bulamayacaktır.  Albert Schweitzer
İnsanın ahlakı insanla bitmemeli, evrene yayılmalıdır; bir parçası olduğu büyük hayat zincirinin yeniden farkına varmalıdır. Albert Schweitzer
Hayat, bencil veya düşüncesizce hareketler nedeniyle yok edilemeyeceği gibi, daha yüce bir değer veya amaç için de feda edilemez.  Albert Schweitzer
Ben, her zaman şuna inanmışımdır; her birimiz hiç olmazsa yoksulluğun bir parçasını sona erdirebilmek için az da olsa birşeyler yapabiliriz. Albert Schweitzer
 

Zülal Kalkandelen Sözleri:

Hayvan sömürüsü yapmadan yaşamak mümkün.  Zülal Kalkandelen
Hayvancılık bugün küresel ısınmanın birincil nedeni. Zülal Kalkandelen
Vahşeti bir kere haklı çıkarmaya kalkarsak sonu gelmez.  Zülal Kalkandelen
Veganlar şiddetsiz, zulümsüz, işkencesiz yaşamı savunuyor.  Zülal Kalkandelen
Acaba, insanların vicdanlı olmasını beklemek hayalperestlik mi?  Zülal Kalkandelen
Dünyada her saniye 33 hayvan test laboratuarlarında can veriyor.  Zülal Kalkandelen
Alışkanlık ve tat duygusu, etobur insanın vicdanından daha güçlü.  Zülal Kalkandelen
21. yüzyılda insan olmak, bu kadar aşağı bir seviyeye inmek midir? Zülal Kalkandelen
İnsanoğlu kendini üstün varlık diye görüp dünyanın hakimi sanıyor.  Zülal Kalkandelen
Bu kadar büyük rantın olduğu yerde acaba gerçekler ortaya çıkabilir mi?  Zülal Kalkandelen
Ben hayatım boyunca -miş gibi yapılmasından, ikiyüzlülükten nefret ettim.  Zülal Kalkandelen
Etin kutsanmasının da en başat ritüeli de toplumumuzda Kurban Bayramı.  Zülal Kalkandelen
“Ucuz et” politikaları, hayvan köleliğinin en vahşi uygulamalarından birisidir. Zülal Kalkandelen
“Acaba Türkiye’deki tek vegan ben miyim?” diye düşündüğüm çok olmuştur.  Zülal Kalkandelen  
Hayvan özgürlüğünün önündeki asıl engel, duyarlılığı gelişmemiş, türcü insan.  Zülal Kalkandelen
İnsan, kendisinden aşağı gördüğünün üzerinde otorite kurup onu sömürüyor.  Zülal Kalkandelen
Vegan devrim aslında, anneler mutfakta et pişirmeyi reddettiğinde başlayacak!   Zülal Kalkandelen
İnsan da hayvan da bu gezegenin bir parçasıdır. İkisi de bilinç sahibi, duyarlı canlıdır.  Zülal Kalkandelen
Bir hayvanı yemek için katletmekte sorun yok ama giymek için katletmek şeytan işi.  Zülal Kalkandelen
Ben ölüm gemilerindeki bu korkunç zulmü destekleyen bir insan olmak istiyor muyum?  Zülal Kalkandelen
Siyaset, sömürü ve rant için kullanılıyor. Hayvanlara yaşatılan bu işkenceyi kabul etmiyoruz. Zülal Kalkandelen
Hayvanlar bizim için değil, bizimle birlikte bu dünyada var. Onların varlık nedeni insana hizmet değil. Zülal Kalkandelen
İnsanoğlunun bunu anlaması için bu kadar yüzyıl her önüne geleni yakıp yıkıp yok etmesi mi gerekir? Zülal Kalkandelen
Ben her şeyden önce gazeteciyim. Bir gazetecinin bir markanın reklamını yapmasını etik bulmuyorum.  Zülal Kalkandelen
Hayvan haklarını savunsam da, benim kendi yaşam tarzımı başkalarına dayatma gibi bir tavrım olamaz.  Zülal Kalkandelen
Siyasetçiler ve birtakım kodamanlar bu kadar zalim oluyor diye biz buna destek vermek zorunda değiliz. Zülal Kalkandelen
Ben hayvan özgürlükçüsü bir etik veganım. Hayvanların meta olarak kullanılmasına her şekilde karşıyım. Zülal Kalkandelen
1 saatte 1milyon hayvanı kesip, yiyen Amerikalılar böyle devam ederse dünyanın sonunuda getirebilirler.  Zülal Kalkandelen
Farklı fikirlerin uygar bir şekilde savunulabildiği zaman toplumların yaşanabilir hale geleceğine inanıyoruz.  Zülal Kalkandelen
Veganlık ne aşırı zor, ne de çok kolay. İnsan kendi içinde hesaplaşmasını tamamlayınca gerisi çözülüyor zaten.  Zülal Kalkandelen
Eğer hayvan yemek insan sağlığına yararlı olsaydı da ben bir cesedi mideme indirmekten dolayı keyif alamazdım.  Zülal Kalkandelen
Herkesin yaşayacağı tek bir hayatı var ve onu kendi düşünceleri, duyguları, vicdanı doğrultusunda kurgulayacaktır.  Zülal Kalkandelen
Canlı hayvan ticareti, hem bu zulmün bitirilmesi hem de halk sağlığının tehlikeye atılmaması için sona erdirilmelidir.  Zülal Kalkandelen
Bu yüzyılda artık insanların da hayvanların mal değil can olduğunu kabul edip bu köleliğe destek vermemesi gerekir.  Zülal Kalkandelen
Yaralanan kediyi kurtarıyor, ona içi parçalanıyor ama arkasından gidip kuzu kebap yiyor. Çünkü ona yemesi öğretilmiş. Zülal Kalkandelen
Benim asıl peşinde olduğum, bütün zulmün; insanın insana, doğaya ve hayvana uyguladığı zulmün ortadan kalkması.  Zülal Kalkandelen
Günümüzde siyaset sahnesi, tamamen yozlaşmış ülkelerde daima birinci gruptakiler kazandığı için zaten sistem çökmüş. Zülal Kalkandelen
Kendi hayatımızı kendi irademizle düzenleyebiliriz. Zor olan, bazı alışkanlıklardan vazgeçmek değil, bu işkenceye destek olmak. Zülal Kalkandelen
“Ucuz et” diye teşvik edip halk sağlığını tehlikeye atarak çevreye zarar veriyor, birileri de bu köle ticaretine karşı hak savunuyor.   Zülal Kalkandelen
Böcekler ve sürüngenler cidden midemi bulandırıyor. Ama  sırf sevmiyorum diye, onların yaşam haklarını ellerinden alacak değilim.  Zülal Kalkandelen
Keşke bir anda yarın uyansak ve devrim olsa, hayvanlar özgür kalsa, kapitalizmin sonu gelse, daha adil başka bir dünyada yaşasak.  Zülal Kalkandelen
Acaba, insanların vicdanlı olmasını beklemek hayalperestlik mi? En temel tutarlılığı beklemek, bu zevk aleminde çocuksu bir rüya mı? Zülal Kalkandelen
Her türlü deniz canlısını çiğ ve pişmiş, farklı farklı şekilde bu kadar çok yiyen bir millette neden bu kadar az ağır metal zehirlenmesi var?  Zülal Kalkandelen
Çocuk haklarını savunup onun kadar masum olan bir başka duyarlı canlının yaşam hakkı görmezden gelindiğinde inandırıcı olması olanaksız. Zülal Kalkandelen
Sevdiğin bir varlığın yanında olmasını istersin ama bu nedenle onu hapsediyor ya da köleleştiriyorsan ortada hastalıklı bir durum var demektir.   Zülal Kalkandelen
Elbette bana göre ideal bir dünyada herkes vegan olurdu. Ama içinde yaşadığımız dünya birçok açıdan berbat durumda; ideal olmaktan çok uzak. Zülal Kalkandelen
Veganlar, hayattan elini ayağını çekmiş, eğlenmeyi de bilmeyen insanlar değildir. Sadece içinde/arkasında zulüm olan hiçbir şeyden zevk almamayı biliriz.  Zülal Kalkandelen
Bir kuşu kafese kapatmak, bu dünyada bir insanın yapabileceği en büyük kötülüklenden biri. Uçabilen bir varlığın uçmasını engellemek nasıl masum olabilir?  Zülal Kalkandelen
Bunca hayvanı katledip hastalık kapılıyor. Sonra da o hastalıklardan kurtulmak için daha çok hayvan katledilip aşı peşine düşülüyor. Bu, bana hiç mantıklı gelmiyor.  Zülal Kalkandelen
İnsanoğlu kendini üstün varlık diye görüp dünyanın hakimi sanıyor. Kafalar o kadar şartlanmış ki, bir hayvanın da sosyal bir varlık olarak yaşadığı gerçeği göz ardı ediliyor.   Zülal Kalkandelen
Evinde muhabbet kuşu ya da akvaryum olan, sokakta bir iki kez kedi köpek okşayan kendine hayvansever diyor, birkaç saat önce el kadar bir kuzunun etini yemiş de olsa.  Zülal Kalkandelen
Yaşam hakkının insan merkezli olarak tartışılması, insanlığın tüm algısını yöneten türcülüğün sonucudur.  Bundan kurtulunmadığı sürece her hak mücadelesi eksik ve tutarsız kalır. Zülal Kalkandelen
Milat’tan önce 570 – 496 yılları arasında yaşaya Pisagor; "İnsanlar hayvanları katlettiği sürece birbirlerini öldürecek. Cinayet ve acı tohumları eken, sevinç ve sevgi biçemez” demiş.  Zülal Kalkandelen
Bağımsız medyanın hak mücadelesi yapan aktivistlere destek vermesi çok önemli. Çünkü karşımızda dev bir lobi, kirli bir siyasi mekanizma ve ondan beslenen holding medyası var.    Zülal Kalkandelen
Milat’tan önce 570 – 496 yılları arasında yaşayan İyonyalı filozof ve matematikçi Pisagor,“İnsan, acımasız bir şekilde diğer varlıkları yok ettiği sürece sağlık ya da barış nedir bilmeyecektir. Zülal Kalkandelen
Barışı, eşitliği savunduğunu iddia edeceksin, sonra da hayvanlara uygulanan işkenceyi, katliamı umursamayacaksın. İşte o zaman türcüsündür ve eşitlik anlayışın insan türüyle sınırlı demektir.  Zülal Kalkandelen
Sigara içen birisi vegan besleniyorsa, belli ki veganlığı bir felsefe olarak benimsememiştir. Çünkü eğer dert ettiği, hayvana yapılan zulme karşı durmaksa, sigara deneylerini de reddetmesi beklenir.  Zülal Kalkandelen
Artık ilkçağlarda avcılıkla yaşanan bir dönemde değiliz, pazarlar, marketler çeşit çeşit yiyecekle dolu. Hayvansal besin almadan sağlıklı yaşanabildiği de ortada. Öyleyse nedir bu hayvan kesip yemeye olan düşkünlük?  Zülal Kalkandelen
Şiddeti ve zulmü tümüyle hayatından çıkarmak isteyen; hayvanların yaşam hakkına saygı duyan ve bu nedenle de uçan, koşan, yürüyen, yüzen, gözleri ve bir annesi olan hiçbir canlıyı yemem diyen barışçıl bir insan olsanız da, genel tercihin dışındaysanız, yalnız kalırsınız. Zülal Kalkandelen


Elbert Hubbard Sözleri: (1856-1915)

Cesur açıkgöz ve neşeli olun. Elbert Hubbard
Tek başarısızlık, denemeyi bırakmaktır. Elbert Hubbard
Özgürlükten doğan kurtuluşa inanıyorum. Elbert Hubbard
Kaygının tedavisi, hareket halinde olmaktır. Elbert Hubbard
Hiç kimse de gülümsediği için yoksul düşmez. Elbert Hubbard
Düşmanlarınızı düşünerek zaman kaybetmeyin. Elbert Hubbard
Denemeyi bırakmak dışında başarısızlık yoktur. Elbert Hubbard
Özgürlükleri üretmek yetmez, paylaşmak gerekir. Elbert Hubbard
Olumlu bir şey, olumsuz olan her şeyden daha iyidir. Elbert Hubbard
Doğaüstü henüz anlayamadığımız doğal şeylerin adı.  Elbert Hubbard
Ben bir kitap okumuyorum; yazarla sohbet ediyorum.  Elbert Hubbard
Yarının işine en iyi hazırlık, bugünün işini iyi yapmaktır. Elbert Hubbard 
Sıradışı bir insanın yapabileceği işi hiçbir makine yapamaz. Elbert Hubbard
Din köleler içindir: Onlara, yaşamın veremediği teselliyi verir. Elbert Hubbard
Hayatı çok ciddiye aImayın. Daha ondan canIı kurtuIan oImadı. Elbert Hubbard
Dünyada en büyük hata, hata yapma korkusu içinde yaşamaktır.  Elbert Hubbard
Gerçek başarısızlar, yanılgılarını deneyimleri ile düzeltemeyenlerdir.  Elbert Hubbard
Kısacık bir ana sığan gülümseme bir hafızada ömür boyu yaşayabilir.  Elbert Hubbard
Eleştiriden korkuyorsan bir şey söyleme, bir şey yapma, bir şey olma!  Elbert Hubbard
İman: Sağduyunuzun, doğru olmadığını söylediği şeye inanma uğraşı. Elbert Hubbard
Korkuya kapılıp hedef değiştirmeyin. Aklınızı hedefinizde yoğunlaştırın. Elbert Hubbard
Senin sessizliğini anlamayan, muhtemelen senin sözlerini de anlamaz. Elbert Hubbard 
Sürekli çabalamak ve sık sık hata yapmak dehaya giden basamaklardır.  Elbert Hubbard
Arkadaşınız hakkınızda her şeyi bilen, ona rağmen hala sizi seven insandır.  Elbert Hubbard
Gülümseyin. Öyle samimi ve sıcak olun ki her sıktığınız ele vicdanıza da katın. Elbert Hubbard
Hiç kimse gülümsemenin getireceği yararları reddedecek denli zengin değildir. Elbert Hubbard
Başarısız bir adam, bu başarısızlığını deneyimler hanesine geçiremeyen kişidir.  Elbert Hubbard
Her zaman insanları kıran adam, ayakkabı içindeki taşa benzeyen bir arkadaştır.  Elbert Hubbard
Başkalarına cömertlikle verdiğimiz sevgi, aslında kendimize sakladığımız sevgidir. Elbert Hubbard
İşinizi bütün benliğinizle yapın, başarılı olacaksınız. Çünkü çok az rakibiniz olacaktır.  Elbert Hubbard
Geçmişte yaptıklarımızın çok büyük görünmesi, bugünkü tembelliğimizin göstergesidir.  Elbert Hubbard
Her insan günün en az beş dakikasını aptallık yaparak geçirir. Akıllılık, bunu aşabilmektir. Elbert Hubbard
Gülümseme korkaklara güç, kederlilere neşe, hastalara sağlık verir. Gülümseme yorgunları dinlendirir. Elbert Hubbard
Söylediğimiz yüzünden kazandığımız düşmanlar; yaptıklarımız yüzünden kazandığımız dostlardan daha çoktur. Elbert  Hubbard
Biraz daha dayanıklılık, biraz daha çaba, ve umutsuz gibi gözüken bir durum görkemli bir başarıya dönüşebilir.   Elbert Hubbard
Sorumluluklar onları taşıyabilecek omuzlara doğru çekilirler ve güç de bunun nasıl olacağını bilene doğru akar.  Elbert  Hubbard
Cennetin Krallığına ulaşmamızın tek yolunun, yüreğimizde Cennetin Krallığına sahip olmak olduğuna inanıyorum. Elbert Hubbard
Kısacık bir ana sığan gülümseme bir hafızada ömür boyu yaşayabilir. Hiç kimse de gülümsediği için yoksul düşmez.  Elbert Hubbard
Bir makine, sıradan 50 kişinin yapabileceği işi yapar. Sıradışı bir insanın yapabileceği işi ise hiçbir makine yapamaz. Elbert Hubbard
Herkesin sizi sevmesi için ikinci koşul: Gülümseyiniz. Yalnız fotoğraf çektirirken değil, fotoğraf çekerken de gülümseyiniz. Elbert Hubbard 
Basit bir kimse en küçük eleştriye çıldırır. Akıllıadam ise kendisini eleştiren, kendisiyle tartışanların düşüncelerini anlamaya çalışır. Elbert Hubbard
Biz zevk için harcadığımız paradan fazla, kitap için sarfetmediğimiz müddetçe, bu ülke hiç bir zaman medeni bir ülke olamayacaktır. Elbert Hubbard
Dinbilim, bir konuyu, onu anlamayan insanlara açıklama girişimidir. Burada amaç, gerçeği söylemek değil, soruyu soranı tatmin etmektir. Elbert Hubbard
Güçlü ve yararlı olma düşüncesini zihninizde yasattıkça gerçekten de öyle olmaya başladığınızı göreceksiniz. Siz ısrar etlikçe fırsatlar çıkacaktır. Elbert Hubbard


Kurt Vonnegut Sözleri: (1922 -2007)

Hayat bazen sahiden komik.  Kurt Vonnegut 
Dünya kıçı kırık bir gezegendir. Kurt Vonnegut
Bütün insanlar eşit varolmuştur. Kurt Vonnegut  
Şu insan ne iyimser bir hayvan!  Kurt Vonnegut
Haksızlıklardan midem bulanıyor.  Kurt Vonnegut
Bildiğim tek kural var; nazik olmak. Kurt Vonnegut
İnsansa oturup düşünmek zorunda..   Kurt Vonnegut
Yalnızlık, hiçbir yere ait olmama duygusu. Kurt Vonnegut
Deliliğin de bazen sevimli göründüğü olur. Kurt Vonnegut
Hayatımı riske atmak benim için bir onurdur. Kurt Vonnegut
Mutlu olmak ve farketmemek korkunç bir atık. Kurt Vonnegut
Dünya'nın olabileceği tek hal vardı: Olduğu hal.  Kurt Vonnegut
İyilik yapamıyorsan, en azından kötülük yapma.  Kurt Vonnegut
İnsan daha iyi bir evrenin başlangıcıydı belki de.  Kurt Vonnegut
"Bana göre olgunluk," dedi, "haddini bilmektir."  Kurt Vonnegut 
Kimseye darılmazdı çünkü insanlarla ilgilenmezdi.  Kurt Vonnegut  
Sanatçılar açıklarsa vatandaş sanatı daha çok sever.  Kurt Vonnegut   
Ancak fikirlerimizin insaniliği ölçüsünde sağlıklıyız. Kurt Vonnegut
Hayatı bir çatışma olmaktan çıkarmanın yolu yok mu?  Kurt Vonnegut
Bu dünya zeki görünmeyi becerebilen aptallarla dolu.  Kurt Vonnegut
Tek üzüntüm herkesin bizim kadar mutlu olamaması...  Kurt Vonnegut
Eğer sorular mantıksızsa, cevaplar da mantıksız olacaktır.  Kurt Vonnegut   
Tanrı bugün yaşıyor olsaydı, ateist olmak zorunda kalırdı. Kurt Vonnegut
Bu pis dünyada en azından biz kendi köşemizi temizliyorduk...  Kurt Vonnegut 
Hayat ciddi mi değil mi kestirene kadar ben de anlamayacağım.  Kurt Vonnegut
İyi ile kötü yine ayrı kalmak zorundaydı; iyi ormanda, kötü de sarayda.  Kurt Vonnegut
Bu dünyayı avarelik etmeye geldik. Aksini söyleyen olursa inanmayın.  Kurt Vonnegut
Olduğumuz gibi davranıyoruz, öyleyse yaptığımız gibi dikkatli olmalıyız. Kurt Vonnegut
Yakından baktığında herkesin hayatla başı derttedir, istisnasız herkesin.  Kurt Vonnegut
Kitaplarım, insanlara daha nazik ve sorumlu davranmaları için yakarıştır.  Kurt Vonnegut
İnsan hayatının amaçlarından biri de etrafta sevilecek kim varsa sevmektir.  Kurt Vonnegut
Yaptıklarını sekiz yaşında bir çocuğa anlatamayan bir bilim insanı şarlatandır. Kurt Vonnegut
Birini öldürmeden önce, geniş ve güçlü bir çevresi olup olmadığını öğrenin.  Kurt Vonnegut
Birilerinin başı belaya girer ve beladan kurtulur. Insanlar bu hikâyeye bayılır.  Kurt Vonnegut   
Bizi savaşın eşiğine getiren şey bir gıda ya da kıtlık değil- bir güç mücadelesi.  Kurt Vonnegut
Kimseye zararım dokunmadan iyilik yapabileceğim bir yer buldum kendime.  Kurt Vonnegut  
Bu dünyada herkese yetecek kadar sevgi var, yeter ki insanlar aramayı bilsin.   Kurt Vonnegut
Yöneticilerin erken ölme nedeni yetki paylaşımı yapmayı becerememeleridir.    Kurt Vonnegut  
Sanat, hayatınızı kazanmanın bir yolu değildir. Hayatı dayanılır kılmanın yoludur.  Kurt Vonnegut
İnsan kötüdür ve ne yapmaya değer bir iş yapar ne de bilmeye değer bir şey bilir. Kurt Vonnegut
Nasıl yaşayacağımı öğrendiğimi sanırken, meğer nasıl öleceğimi öğreniyormuşum. Kurt Vonnegut
Kitaplardan vazgeçmeyin. Zerre kadar aklı olan herkes kitapların iyi olduğunu bilir.  Kurt Vonnegut 
Hümanist olmak, ölümden sonra ödül ya da ceza beklemeksizin iyi olmak demektir. Kurt Vonnegut
Neymişiz gibi davranıyorsak oyuz ; dolayısıyla büründüğümüz role dikkat etmeliyiz.  Kurt Vonnegut
Demek ki neymiş? Para, mevki, sağlık, güzellik ve yetenek her şey demek değilmiş.  Kurt Vonnegut 
Savaş, milyonerlerin milyarder olabilmesi için beş parasızların birbirini öldürmesidir.  Kurt Vonnegut
Anlamayanlar için dilimi, değersizler için kalbimi yormadığım günden beri mutluyum. Kurt Vonnegut
Gayet masum ve dost canlısı görünüyorsunuz fakat size güvenemem. İnsansınız çünkü.  Kurt Vonnegut
Bizler korkunç hayvanlarız. Bence dünyanın bağışıklık sistemi bizden kurtulmaya çalışıyor. Kurt Vonnegut
Her cümle iki şeyden birini yapmalı, karakteri ortaya çıkarmalı veya eylemi ilerletmelidir. Kurt Vonnegut 
Kimse seni yaratmanı engellemeyecek. Bu gece yap. Yarın yap. Zihnini büyütmenin yolu budur. Kurt Vonnegut
Dinlerin yalanlar üzerine inşa edilebileceğini idrak edemeyen bir kimse, bu kitabı da anlayamaz. Kurt Vonnegut
Aşk bulunduğunuz yerdedir. Aramaya çıkmak bence enayiliktir ve gene bence çoğunlukla ölümcüldür.  Kurt Vonnegut
Kimin kontrolünde olursa olsun insan hayatının amaçlarından biri, etrafta sevilecek kim varsa sevmektir.  Kurt Vonnegut
İnsanlar, doğaları gereği, kendilerini faydalı hissetmelerini sağlayacak işlerle uğraşmadıkça mutlu olamazlar.  Kurt Vonnegut
Sevgi, onu buldugunuz yerdedir. Çıkip aramayı aptalca bulurum ve bunun ölümcül olabilecegini düşünürüm.   Kurt Vonnegut 
Hayatta küçük şeylerden zevk almaya bakın. Bir gün geçmişe bakıp bunların büyük şeyler olduğunu fark edeceksiniz...  Kurt Vonnegut
İncil'in bize asıl öğrettiği şey şudur: Birini öldürmeden önce, bir yerde bağlantıları olup olmadığından kesinlikle emin olun. Kurt Vonnegut
Doğumundan 5 dakika sonra adına, milliyetine ve dinine karar verdiler. Hayatını seçmediğin şeyleri savunarak geçiresin diye. Kurt Vonnegut
Bir politikacıyı diğerinden ayırt edemezdi. Ona göre bütün politikacılar olmadık yerlerde olmadık şaklabanlıklar yapan şempanzelerdi.  Kurt Vonnegut
Duvarı yıkmaya gücüm yetmiyorsa kendimi parçalayacak değilim elbette. Ama önümde duvar var diye boyun eğmeyi de kabullenemem.  Kurt Vonnegut
Yeni bilgi, dünyadaki paraya çevrilebilir en değerli maldır. Çalışırken yararlanabileceğimiz doğrular ne kadar fazlaysa o kadar zenginleşiriz.   Kurt Vonnegut
Nihayetinde hepimiz bir topun üzerindeydik. Gezegen top şeklindeydi. Herkes anlarmış rolü kesiyordu ama neden düşmediğimizi kimse bilmiyordu.  Kurt Vonnegut 
Ben bir hümanistim ve o da şu anlama geliyor: ölümden sonra herhangi bir ödül veya ceza beklentim olmaksızın hayatta doğru ve dürüst davranmaya çalıştım.  Kurt Vonnegut
Merhaba bebeler. Dünya'ya hoş geldiniz. Buranın yazları sıcak, kışları soğuk geçer. Burası hem yuvarlak, hem ıslak, hem de kalabalıktır. Taş çatlasa bebeler, yaşayacak en fazla yüz yılınız var. Kurt Vonnegut
Dünyalılar düşünmeleri gerekirken dostane kalmayı sürdürdüler.Hatta kendileri yerine düşünmeleri için bilgisayarları ürettikleri zaman tasarımda bilgelik yerine dostane olmaya önem verdiler.  Kurt Vonnegut
Yaşamın ciddi olup olmadığını anlayana dek bunu ben de bilemeyeceğim. Onun tehlikeli olduğunu ve insanın canını çok yakabildiğini biliyorum. Ama bu illaki ciddi de olduğu manasına gelmiyor.  Kurt Vonnegut
 

Mihail Bulgakov Sözleri: (1891- 1940)

Hayır, ben ancak sen aklımdan çıktığın zaman özgür olacağım. Mihail Bulgakov
Akıllı insanlar karmaşık işlerin içinden çıkabildikleri için akıllıdır. Mihail Bulgakov
Benim güvendiğim tek şey, içinde bulunduğum bu olağandışı şartların kamçıladığı sağduyumdu. Mihail Bulgakov
Parça parça olmuş bir insan işte böyle can veriyor.  Mihail Bulgakov
Şunu anlayın, dil gerçeği saklayabilir gözler asla! Mihail Bulgakov
Birileri seni lime lime ederken çaresizce yerde yatmak ne kadar korkunçtur... Mihail Bulgakov
Aşırı öfkenin çok değişik biçimlerde kendini gösterebileceğini çok sonra öğrendim. Mihail Bulgakov
Asla suça bulaşmayın, kime karşı olursa olsun. Yaşlandığınızda elleriniz temiz olsun. Mihail Bulgakov
Demek ki öğrenmeye boyun eğmek gerekiyormuş.  Mihail Bulgakov
Hiçbir şeyi unutmamalı insan önemsiz olanları bile. Mihail Bulgakov
Tabi insan bizim gibi herşeyini yitirince, öte dünyanın güçlerinden yardım aramaya başlar!  Mihail Bulgakov
Hiçbir belge tanıtamaz yazarı, sadece yazdıkları tanıtır!  Mihail Bulgakov
Ve korkaklık, elbette, en korkunç kusurlardan biriydi.  Mihail Bulgakov
Bizi tarih yargılayacak.  Mihail Bulgakov
Yeryüzünün en karışık sorunları kanla ilgili olanlardır!  Mihail Bulgakov
İnsan başladığı işi bitirmeli.  Mihail Bulgakov
Fakat okumak, okumak ve daha çok okumak gerek.. Mihail Bulgakov

Yaşar Kemal Sözleri: (1923 - 2015)

Düşünmek, en küçük anlamda, var olmak demektir. Yaşar Kemal
İnsan isterse her sabah gün batımıyla birlikte yeniden doğabilir, kirlerinden, acılarından, yaralarından arınarak! Yaşar Kemal
Bir yanım toplum, bir yanım doğa, bir yanım da insan değerlerine dayalı olsun istedim. Yaşar Kemal
Umutsuzluk tutsaklığın gıdasıdır. Umutsuzluk köleliğin anasıdır. Umutsuzluk yüreğin yıkımıdır. Yaşar Kemal
İnsanın, böyle hiç konuşmayan bir arkadaşı olması, bıkmadan usanmadan da onu dinlemesi ne iyi. Yaşar Kemal
Dünyada çok şey kolay da, insan olmak zor.  Yaşar Kemal
Yaratıcılıklarını yitirmiş insanlar barış yapamazlar. Çünkü barış zor ve insanların kolay kolay tadına varamadıkları bir yaşam biçimidir.  Yaşar Kemal
İnsan, tanıdığını sandığı insanı kendisine benzeterek tanır. Yaşar Kemal
İnsan evrende gövdesi kadar değil, gönlü kadar yer kaplar. Yaşar Kemal
Tanışmadan görüşmeden bir insan bir ıssız ada gibidir. Tehlikelerle doludur. Yaşar Kemal
İnsanoğlu umutsuzluktan umut yaratandır. Yaşar Kemal
Bizi düşünmeye alıştırmamışlar. Üstelik de düşünmeyelim diye ellerinden geleni yapmışlar. Düşünmeye çalışanları da hep öldürmüşler. Yaşar Kemal
Şu dünyada yalnız kalan, kimsesiz çaresiz olan yalnız be yalnız insandır. Yaşar Kemal
Dünyanın bütün kötülüklerine baş kaldır. Bazen senin iyiliğin başkasının kötülüğüne de olabilir. Kendi iyiliğine de baş kaldır. Yaşar Kemal
Evrende iki sonsuz doğurgan yaratıcı güç vardır. Biri insan, öbürü doğa. İnsan, yaratıcılığını yitirdiği gün, doğa yaratıcılığını bitirdiği gün her şey bitecektir. Yaşar Kemal
Şu insanlar, şu dünyada var oldukça her şeye akıl erdirecekler, kartalın uçuşuna, karıncanın yuvasına, ayın, günün doğuşuna, batışına, ölüme, kalıma, her şeye akıl sır erdirecekler. Karanlığa ışığa, her şeye, her şeye akıl erdirecekler, tek insanoğluna güçleri yetmeyecek. Onun sırrına ulaşamayacaklar. Yaşar Kemal
Doğru yenilmeli. Yenilmeyen doğru yenmiş sayılmaz. Doğru yenile yenile öyle keskin bir hale gelmeli ki.. Yüz bin yıl su altında, yıkanmış, düzelmiş çakıltaşı gibi. Yaşar Kemal
Kim bilir, bir insanın iyilik mi kötülük mü, dostluk mu düşmanlık mı düşündüğünü şöyle yüzüne bakınca, kim bilir? Yaşar Kemal
Bir dil bulacağız her şeye varan. Bir şeyleri anlatabilen. Yaşar Kemal
O iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler. Demirin tuncuna, insanın piçine kaldık. Yaşar Kemal
İnsanın içindeki adalet duygusunu köreltirsek, insanın insana saygısı kalmaz. İnsanın insana itimadı,hürmeti kalmayınca da bir yerde insanlık çok şey kaybeder, hayat çirkinleşir.Yaşar Kemal
Bir insanın açlıktan ölümünü izlemek acıların en büyüğüdür. Bu insanlığa hiçbir zaman yakışmaz! Yaşar Kemal
Bir; benim kitaplarımı okuyan katil olamasın, savaş düşmanı olsun. İki; insanın insanı sömürmesine karşı çıksın …  Yaşar Kemal
Bir dil bulacağız her şeye varan. Bir şeyleri anlatabilen. Böyle dilsiz, böyle düşmanca, böyle bölük pörçük, dolaşmayacağız bu dünyada...  Yaşar Kemal

Tuncel Kurtiz Sözleri: (1936 – 2013)

Bana dayı deme yeğen! Tuncel Kurtiz
Yanlış hayat doğru yaşanmaz. Tuncel Kurtiz
Bu sözler unutulmaz yeğen...  Tuncel Kurtiz
Kendini öven insanlardan kaç.  Tuncel Kurtiz
Oysa Herkes Öldürür Sevdiğini. Tuncel Kurtiz
Kaçınılmazdan kaçamazsın yeğen! Tuncel Kurtiz
Barış nasıl gelecekse gelsin ama gelsin. Tuncel Kurtiz
Seni sevenlerle kullananları iyi ayırt et.  Tuncel Kurtiz
İnsanlık için komünizmden başka yol var mı? Tuncel Kurtiz
Artık bir şeyi seçemem. Her yerde olmalısın.  Tuncel Kurtiz
Ailen olmadan kolay hedefsin düşmanlarına. Tuncel Kurtiz
Emrivaki oluşturulan dostlukları kabul etme.  Tuncel Kurtiz
Herkesin bir geçmişi vardır, bir de geçmemişi. Tuncel Kurtiz
İnsanlara doğru değer ver, hak etmeyenleri sil. Tuncel Kurtiz
Geçmişe dönmek başka, geçmişi silmek başka. Tuncel Kurtiz
Ben kendim gibiyim, herkes de kendisi kadardır. Tuncel Kurtiz
Hesap görmek, hesap etmekten zordur yeğenim. Tuncel Kurtiz 
Kimseye yalvarma. Asla dönüp de arkana bakma.  Tuncel Kurtiz
Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir yeğen! Tuncel Kurtiz
Seni dinleyip anlama niyeti olmayanlarla tartışma.  Tuncel Kurtiz
Bir babanın çaresizliği, çaresizliklerin en korkuncudur. Tuncel Kurtiz 
Aklını kullan. iyice tanımadan hiçbir insana bağlanma. Tuncel Kurtiz
Yalanını yakaladığın kişinin düzelebileceğini düşünme. Tuncel Kurtiz
Bir insan ne kadar merhametliyse o kadar çok kazık yer. Tuncel Kurtiz
Yapacak bir şey kalmayınca, hiçbir şey yapmamak en iyisi. Tuncel Kurtiz 
Bu alemde en mühimi adaletin terazisini doğru tutmaktır.  Tuncel Kurtiz
Geçmişe sorular soran kendi sesinin yankısını gerçek sanır.  Tuncel Kurtiz
Kendine saygını yitirmene neden olacak hiçbir şey yapma.  Tuncel Kurtiz 
Ne kadar terbiye etsen de susturamazsın içindeki canavarı. Tuncel Kurtiz
Portakalı soymadan içinin iyi olup olmadığını anlayamazsın. Tuncel Kurtiz
Seni takmayanı sen hiç takma, konuşmayanla asla konuşma. Tuncel Kurtiz
Sömürü ve işgal var ise Ya İSTAKLAL ya ÖLÜM diyen de vardır.  Tuncel Kurtiz
Yapmakla olup bitseydi bu iş, hemen yapardım, olup biterdi.  Tuncel Kurtiz
Ben her şeyi olan ve kaybedeceği hiçbir şey olmayan insanım. Tuncel Kurtiz
İyice soruşturup diğer insanların da haklı olabileceğini düşün. Tuncel Kurtiz
Bitmemiş ilişkilerin üzerine ilişki kurma. Acı çeken sen olursun.  Tuncel Kurtiz
Göz yaşlarının değerini bil. Onları hak etmeyenler için harcama.  Tuncel Kurtiz
Nereye gidersen git şunu unutma. Herkes gün olur evine döner.  Tuncel Kurtiz
Dön bak arkana yeğen; "Gitmez" dediğin kaç kişi şimdi yanında...   Tuncel Kurtiz
Bir kere alıştın mı yalnızlığa, her kafanı bozana yol verirsin kardeş. Tuncel Kurtiz
Kaygılanma çocuk, herkes ölür! Kimi toprağa, kimi yüreğe gömülür. Tuncel Kurtiz
Kimsenin lafıyla dolduruşa gelme, ama aklının bir köşesinde de tut.  Tuncel Kurtiz
Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Söyle canım! Ne dersin?  Tuncel Kurtiz
Kendini sev. Dostluğunla yetinmeyenler için hiçbir fedakârlık yapma.  Tuncel Kurtiz
Sevdiklerimize çok yakından bakarız. Bu yüzden kusurlarını görmeyiz. Tuncel Kurtiz
Çözemedim bazılarını !!! Uzaktan mı Adamlar, Adamlıktan mı Uzaklar...?  Tuncel Kurtiz
Oyunun sonuna geldiğinde, çoktan tükenmiştir gidecek olduğun yerlerin. Tuncel Kurtiz
Dürüst olmaktan korkma yeğen , kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur.. Tuncel Kurtiz 
Bazen hayat seni öyle zorlar ki yeğenim yolun başında kimdin… Unutursun… Tuncel Kurtiz
Ne kadar değişirsen değiş nerede mutlu olduysan hep oraya çevirirsin kafanı. Tuncel Kurtiz
Kafanda bitirdikten sonra iki çift tatlı söz, iki damla göz yaşı için asla yumuşama.  Tuncel Kurtiz
Hayatın kuralı bu, ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda. Tuncel Kurtiz
Çözemedim bu işleri yeğen. Kimse kimseyi sevmiyor ama herkes herkesle samimi. Tuncel Kurtiz
Paranla şeref kazanma, şerefinle para kazan ki; paran bittiğinde, şerefinde bitmesin.  Tuncel Kurtiz
Öldürmek için gelen öldürmeden dönebilir ama ölmek için gelen.. Ölmeden dönmez. Tuncel Kurtiz
Yalnızlık, tek başına olmak değildir. Yalnızlık, pusuda bekleyen canavarla tek başına olmaktır. Tuncel Kurtiz
Bana iki tercih sundular.. Ya öleceksin, ya gideceksin dediler. Ben kaldım kardeş, ben kaldım. Tuncel Kurtiz
Herkesin kimseye anlatamadığı gizli bir sırrı, herkesin kimseye gösteremediği gizli bir yüzü vardır. Tuncel Kurtiz 
Gerçek dost gölge gibidir. Eğilsen de, doğrulsan da, Düşsen de, kalksan da Asla yanından ayrılmaz!  Tuncel Kurtiz
Eğer birisi seni aldatmışsa, bu onun suçudur. Eğer o kişi seni pek çok kere aldatmışsa bu senin suçundur.  Tuncel Kurtiz
Üzülme! Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten de olmaması gerektiği için olmuyordur. Tuncel Kurtiz
Geçmişe takılıp kalmak ne demek çok iyi bilirim. Artık orda olmayanı aramak ne demek cidden çok iyi bilirim. Tuncel Kurtiz
Bazen yaşamak için öldürmek zorundasın. Bazen yaşamak için içindeki sevgi seni öldürmeden sen onu öldürmek zorundasın.  Tuncel Kurtiz
Dünyayı değiştirmek için yola çıktık, olmadı dünyayı değiştiremedik. Dünyayı değiştiremedik ama dünya da bizi değiştiremedi. Tuncel Kurtiz
Değişmek zordur yeğenim ama bazen… Aynı adam olmak daha zordur… Hayat öyle yüklenir ki üstüne durduğun yerde çatır çatır çatırdarsın. Tuncel Kurtiz
Ustalığı kabul etmiyorum. Ustalık zanaatta olur, ama sanatta olmaz. Sanatçı bildiğini tekrar eden değil, kendini yeni baştan yaratan ve daima arayandır. Talebe olmayı tercih ederim. Tuncel Kurtiz
Üniversite’den hiçbir zaman mezun olamadım. Beni hep edebiyat fakültesi mezunu diye yazarlar. Ben de hep derim ki hayır, hiçbir fakülteyi bitiremedim. Hatta hiçbir dersi bile veremedim. Tuncel Kurtiz
Bakın en çabuk Türkiye’de gömerler ölüyü. Ben ölüme inanmıyorum. Belki bahar ülkesine açılan kapıdır ölüm. Hepimiz bu kapıdan geçeceğiz. Nedir ki bu dünya? Daha bunu yanıtlayamıyoruz ki...! Tuncel KurtizJerome David Salinger Sözleri: (1919-2010)

Ben, çavdar tarlasında çocukları yakalayan biri olmak isterdim.   Jerome David Salinger
Yaşlanmak; imkânlarınızın artması; ama onları kullanma gücünüzün kalmamasıdır.  Jerome David Salinger
Olgunlaşmamış insanın özelliği, bir dava uğruna soylu bir şekilde ölmek istemesidir; Olgun insanın özelliği ise bir dava uğruna gösterişsiz bir biçimde yaşamak istemesidir. Jerome David Salinger
İnsanlar hep yanlış şeyleri alkışlıyorlar.  Jerome David Salinger
Biri sizi en azından dinliyorsa, durum o kadar da kötü sayılmaz.    Jerome David Salinger
Bir kitabı okuyup bitirdiğiniz zaman, bunu yazan keşke çok yakın bir arkadaşım olsaydı da, canım her istediğinde onu arayıp konuşabilseydim diyorsanız, o kitap bence gerçekten iyidir.  Jerome David Salinger
Kaybedince üzüleceğim bir şeyim olmadı hiç.  Jerome David Salinger
Bazı şeyler olduğu gibi kalmalı.  Jerome David Salinger
Moraliniz çok bozuksa, düşünemiyorsunuz bile.  Jerome David Salinger
İşin kötü tarafı, yemin ederim ben deliyim.   Jerome David Salinger
Kitap okumayan Çok ters herifler. Çok sıkıcı herifler. Hiç kitap okumayan herifler.   Jerome David Salinger
İnsanlar hiçbir şeye dikkat etmiyorlar. Jerome David Salinger
İnsanlar bazen, bir şeyin tümüyle doğru olduğunu sanırlar.   Jerome David Salinger
Ben, çavdar tarlasında çocukları yakalayan biri olmak isterdim.   Jerome David Salinger
Kimse yok. Ben varım, ben, bir de kendim.   Jerome David Salinger
Öldükten sonra çiçeği kim ne yapsın, yani.    Jerome David Salinger
İnsanların davranışları karşısında aklı karışan, korkuya kapılan, hatta hasta olan ilk kişinin sen olmadığını anlayacaksın o zaman. Bu konuda hiçte yalnız değilsin.    Jerome David Salinger
Dünyada hoş şeyler de var. Hakikaten hoş şeyler yani. Hepsini birden ıskalayacak kadar da salağız biz. Olup biten her şeyi hemen o sefil küçük egolarımıza gönderiyoruz.   Jerome David SalingerAlfred Capus Sözleri : (1858-1922)

Büyük adam olmana lüzum yok; Sadece adam ol yeter!  Alfred Capus
Fırtınanın gücü ne olursa olsun, eğer yağmura saygın varsa; seni bekleyen bir gökkuşağı mutlaka vardır.  Alfred Capus
Umutsuzluğa kapılmak doğru değildir. Kaybetmenin ilk basamağı umutsuzluğa düşmektir. Alfred Capus
Dostluk, çınar gibidir. Meyvesi olmasa da gölgesi yeter. Alfred Capus
Fırtınanın şiddeti ne olursa olsun; martı sevdiği denizden asla vazgeçmez.  Alfred CapusBarış Manço Sözleri:  (1943-1999)
Dünya küçük, insanlar kardeş. Barış Manço
Ben hep sizin şarkınızı söyledim. Barış Manço
Bir dünya ki; Haklı haksız karışmış. Barış Manço
Kimi tаtlı peşide kimininse tuzu yok. Barış Manço
Dünyada biraz huzur her şeye bedel. Barış Manço
Boşa geçmiş ömüre yaşam denir mi?   Barış Manço
Ölüm, yaşam uykusundan uyanmaktır. Barış Manço
Dünya dolu yar olsa da, alacağın bir tane. Barış Manço   
İnsanın öğrenmesi gereken ilk dil tatlı dildir.  Barış Manço
Her yeni doğan bebek yeni bir dünya demek.  Barış Manço
Yaz dostum boşa geçmiş ömre yaşam denir mi? Barış Manço
Yaz Dostum, Kimse göçmez bu Dünya'dan mal ile. Barış Manço
Devran dönüyor dostlar Ben dönmüşüm çok mu?  Barış Manço   
İnsan iki lokma ekmek için Ömür boyu dövüşecek. Barış Manço  
Üç beş günlük dünya hayatı değmiyor hiçbir kavgaya. Barış Manço     
Bir ben var ki benim içimde benden öte benden ziyade. Barış Manço     
Geçmişini bilmeyen bugününü anlayamaz ve yarınını kuramaz. Barış Manço     
Adınız anılmadığı gün gerçek anlamda bu dünyayı terk etmiş oluyorsunuz. Barış Manço
Para, pula, ihtişama aldanıp kanma dostum İçi boş insanların bu dünyada yeri yok. Barış Manço
Altın çöpe düşse değerini kaybeder mi? tenekeyi parlatsan hiç çeyrek altın eder mi? Barış Manço
Hava ayaz mı ayaz ellerim ceplerimde bir türkü tutturmuşum duyuyorsun değil mi?  Barış Manço   
Gençlerimizin ülkemizi iyi yerlere getireceğinden eminim; biz onlаrа köstek olmаyаlım yeter.  Barış Manço
Ben yaşarken kendime sanatçı diyemem, çok ayıptır. Ancak on, yirmi, kırk yıl sonra diyebilirler.   Barış Manço
Ne yаzık ki, her berаberliğin bir de аyrılığı oluyor; ne yаzık ki, her bаşlаngıcın bir sonu olduğu gibi. Barış Manço
Kim seçer ki bozuk yolu Eğri eğri, doğru doğru Benim yolum bana doğru Hiç yolumdan döner miyim. Barış Manço
Kupkuru bir ağacın dalıyım yapayalnız, uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor biliyorum dönence.  Barış Manço
Çivi çiviyi söker derler, soğuktan donanı buzla ovarlar. ben zaten yanmışım dostlar, peki beni fırına mı koysalar. Barış Manço
Yıllardır sürüp giden bir pay alma çabası, topu topu bir dilim kuru ekmek kavgası. Bazen durur bakarım bu ibret tablosuna. Barış Manço   
Barış, yolun sonunda Yürü demek boşuna, Hayat duruyor dostlar Ben durmuşum çok mu? Yaşam bitiyor dostlar Ben bitmişim çok mu?  Barış Manço   
Çıkmaz sokağa girmeden gösterelim ve hiçbir insandan esirgemeyelim sevgilerimizi. Üç beş günlük dünya hayatı değmiyor hiçbir kavgaya. Barış Manço   
Bir gün dönsem sözümden Düşerim dost gözünden, Dünya dönüyor dostlar Bir sözden dönsem çok mu? Devran dönüyor dostlar Ben dönmüşüm çok mu?  Barış Manço   
Ben yаşаnmış her şeyi seviyorum, birileri tаrаfındаn yаşаnmış, pаylаşılmış her şeyi seviyorum. Düşünülenin аksine ben tаrih sevmiyorum, geleneği seviyorum. Tаrih ölür, gelenek yаşаr. Barış Manço


Han Fei Sözleri: (MÖ 280-MÖ 236)

Yasalar insanı kontrol etmek için gereklidir.  Han Fei
Uzak fıskiyelerin yakındaki yangınlara pek faydası yoktur.  Han Fei
Doğrulayıcı kanıt olmadan kesinlik iddia etmek aptalcadır. Han Fei
Hiçbir şeyden emin olmanın imkansız olduğuna inanıyorum.  Han Fei
Yol, tüm varlıkların başlangıcı ve doğru ile yanlışın ölçüsüdür.  Han Fei   
Devleti kanunla yönetmek, doğruyu övmek ve yanlışı suçlamaktır.   Han Fei
Hiçbir devlet sonsuza kadar güçlü veya sonsuza kadar zayıf değildir.   Han Fei
Bir şeyi bilmek zor değil; bildiklerini nasıl kullanacağını bilmek zor olandır.  Han Fei
İnsanlar iktidara itaatkârdır ve pek azı doğruluk doktrinlerinden etkilenebilir.  Han Fei
Hiçbir fayda, basitlik kadar sabit değildir; barıştan daha sabit mutluluk yoktur.  Han Fei  
Yasayı uygulayanlar güçlü olursa, devlet güçlü olur; zayıflarsa, devlet de zayıflar.   Han Fei
Bir yöneticinin başkalarına güvenmesi tehlikelidir. Başkalarına güvenen, başkaları tarafından manipüle edilebilir.  Han Fei
Kanıtı olmayan bir şeyden emin olduğunu iddia eden aptaldır ve ispatlanamayacak şeylere dayanarak hareket eden bir sahtekardır.  Han Fei
Zeki yönetici, hukukun insanları seçmesini sağlar ve kendisi hiçbir keyfi atama yapmaz; hukuk ölçüsünü haklı kılar ve keyfi bir yargıya varmaz.  Han Fei
Gerçekten aydınlanmış bir yönetici, kanunu kendisi için adam seçmek için kullanır; onları kendisi seçmiyor. Hukuku, onların faziletlerini ölçmek için kullanır; onları kendi adına yargılamaya kalkışmaz. Han Fei


Vedat Türkali Sözleri: (1919-2016)
İşkencenin haklı nedeni olamaz.  Vedat Türkali
Bütün ülke kocaman bir cezaevi!  Vedat Türkali
Bir başına bütün topluma karşı çıkamazsın. Vedat Türkali
Bu kadar cehalet ancak tahsil ile mümkündür. Vedat Türkali
İnsana güvenmeden düşte bile yola çıkılmıyor! Vedat Türkali
Bireysel çıkarları peşinde koşan bir sürü böcek.  Vedat Türkali
İnsanlara güvensizim, asıl karanlığım bu benim. Vedat Türkali
Her dost göründüğü gibi dosdoğru dost olmuyor.  Vedat Türkali
Sadece okumaya yarıyorsa kitaptan iyi afyon yok!  Vedat Türkali   
Tek bir günün sırası gelsin diye yaşam boyu bekliyoruz. Vedat Türkali
Parça parça etmişler insanları, ustalıkla düşman etmişler. Vedat Türkali
Devrimci teori, ancak devrimci sınıfla birlikte çözüm getirir. Vedat Türkali
Anlamak istemeyene bir şey anlatamazsın oğlum, uğraşma!  Vedat Türkali
Hep hüsran, hep hüsran. Hiç mutlu son göremeyecek miyiz? Vedat Türkali
Sorun dağlarda değil. Sorun, kentte, toplumda, bizim aramızda. Vedat Türkali
Ülkede bu korku duvarını önce aydınım diyenlerin aşması gerek.  Vedat Türkali
Pısırık, beceriksiz olmayı yeğlerim, yalancı, dalavereci olmaktansa.  Vedat Türkali
Yetişmiş en iyi gençlerini düşman gören toplumda yaşamak ne ağır işti! Vedat Türkali
Doğa saldırır insanlara. İnsanlar birbirine saldırır! Ne zavallı yaratıklarız!  Vedat Türkali
Ne acılar bekliyor daha pusuda mutluluk umuduyla yaşayan zavallı insanları. Vedat Türkali  
Ömrünüz gününüz, yenilmekle, yitirmekle. Yetinmekle Açıkçası kazıklanmakla geçiyor.   Vedat Türkali
Biriyle konuşup bölüşmedin mi, en güzel anılar boynu bükük öksüz çocuklar gibi kalıyor. Vedat Türkali
Düşündüğünü söylemekten korkmaya başladı mı kişi; Düşünmekten de korkmaya başlar! Vedat Türkali  
Olur mu böyle olur mu?  Kardeş kardeşi vurur mu?  Kahrolası diktatörler,  Bu vatan size kalır mı?  Vedat Türkali
Çıraydım, tutuşturdun beni, ağulu bir solukta üfleyip söndürdün şimdi de; kara kara tütüyorum. Vedat Türkali
Bazen öyle diplomalı insanlar görüyorum ki, içimden bu kadar cehalet ancak eğitimle mümkündür. Vedat Türkali
Bir gün, İslam'la kandırılmışların yığınsal desteğini alacak asıl sinsi hırsız tayfası başa geçerse şaşmayın! Vedat Türkali
Biliyorum bir gün karanlıkta kesecekler yolumuzu. Ya siz çocuklar? Nasıl anlatmalı sizlere olup bitecekleri. Vedat Türkali
Hangi nedenle olursa olsun, insanların birbirlerini öldürmek zorunda oldukları dünyayı sevmiyorum ben. Vedat Türkali
En güzel dünya çocuklarla delilerin dünyası! Kural kaygısından arınmadıkça ortada olanı yineler durursun. Vedat Türkali
Hiçbir partiden değilim. Sizden yanayım ben. Çalışan namuslu fakir fukaradan yanayım, işçilerden yanayım.  Vedat Türkali
Çocuklar bizim dediğimiz, yüzümüze utanç duymadan bakmaktır. Mal değil, mülk değil istediğimiz. Size namuslu bir dünya bırakmaktır. Vedat Türkali
Dalkavukların, iki yüzlülerin, sahtekarların egemen olduğu böyle bir toplum, bilim, teknoloji, üretim kalitesi açısından geri kalmaya yazgılıdır.  Vedat Türkali
Vatan, millet derken bir bakarsınız eski hırsızlar yine yerlerini almışlar. Bir tür oyun. Tefeci bezirgan, finans kapital ortaklığının indi bindi oyunu. Vedat Türkali
Ne serüvenlerden geçecek bu dünya kim bilir? Pusuda ne acılar bekliyor daha mutluluk düşündeki insanları! Herhal ilerdedir yaşanacak günlerin en güzelleri. Vedat Türkali
Ben Kürt değilim ama Kürt halkımızın neler çektiğini çok iyi biliyorum. Rahat rahat 'Ne mutlu Türküm diyene' diyebilmek için Kürt halkının sorunlarını çözmek zorundayız. Vedat Türkali
Onlar gibi düşünmedin mi, suçlu olacaksın. Hırsıza hırsız, katile katil demeyeceksin. Ya ortak olacaksın ya göz yumacaksın her yaptıklarına. Ölmek kötü değil ki bundan. Bu ne rezil dünya? Vedat Türkali


Madame De Stael Sözleri: (1766-1817)
Dehanın cinsiyeti yoktur.  Madame De Stael
Hayatı şairlerden öğreniyorum.  Madam de Stael
Her şeyi anlamak insanı hoşgörülü yapar.   Madame De Stael
Akıl, güce saldırmadıkça tam gücüne ulaşamaz.  Madam de Stael
Kimse bizi sevmezse, kendimizi sevmeyi bırakırız.  Madame De Stael
Konuşmak ihtiyaç olabilir fakat susmak bir sanattır.  Madame De Stael
Erkekler değişmez. Kendilerinin maskesini düşürürler.  Madam de Stael
Tamamen anlayışlı olmak insanı çok hoşgörülü yapar.  Madam De Stael
İyi hizmetler ekin, onlardan tatlı hatıralar büyüyecek.  Madame De Stael
Seyahat etmek hayatın en üzücü zevklerinden biridir.   Madame De Stael
Nezaket, düşünceleriniz arasında seçim yapma sanatıdır.  Madam de Stael
Müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli sanırlardı.  Madame De Stael
Duyarlılık, hayal gücü, akıl, her biri diğerinin hizmetindedir.  Madame De Stael
Ölümü ilk kez sevdiğimiz birine elini koyduğunda anlıyoruz.   Madame De Stael
İnsan hayatta can sıkıntısı ve acı arasında bir seçim yapmalıdır.   Madam De Stael
Erkeğin arzusu kadın içindir, kadının arzusu ise erkeğin arzusudur.  Madam de Stael
Gerçeğin arayışı mesleklerin en asilidir ve yayınlanması bir görevdir.  Madame De Stael
Bir erkek bir fikri müdafaa etmesini bilmelidir, bir kadın ise teslim olmasını.   Madame de Stael
Erkek olmadığıma memnunum; yoksa bir kadınla evlenmek zorunda kalacaktım.  Madame de Stael
İnsan zihni her zaman ilerleme kaydeder, ancak bu spiraller halinde bir ilerlemedir. Madam de Stael
Kadınlar erkekler tarafından cazip bulunmadıklarını keşfettiklerinde dine yönelirler. Madame De Stael
Zeka, farklı olan şeylerin benzerliğini ve benzer olan şeylerin farkını bilmekten ibarettir. Madam de Stael
Kitaplara da insanlara davrandığımız davranırız. Onlardan hep bizleri alıştırmış oldukları şeyi bekleriz.  Madame De Stael
Bir hükümet nüfuzunu kötüye kullanmadığı ve adaleti çıkarlarına hiçbir vakit feda etmediği zaman takdire değerdir.  Madame De Stael
Bilincin sesi o kadar hassas ki onu görmezden gelmek kolaydır. Ama aynı zamanda o kadar açık ki, ondan kaçmak imkansız hale geliyor.  Madame De Stael
Hayat, sırf ölümü unuttuğumuz için sürüp gider. Şüphesiz bu yüzden ölüm düşüncesi tekrar ortaya çıktığında bu kadar korkunç bir ürpertiye neden olur.  Madame De StaelPercy Bysshe Shelley Sözleri-2: (1792-1822)
Eğitimli insan batıl inançlı olamaz. Percy Bysshe Shelley
Onu anlamak için o olmak gerekir.  Percy Bysshe Shelley
Yalnızca inanmak isteyenleri inandırabilirler. Percy Bysshe Shelley
Her şey sadece algılandığı haliyle mevcuttur.  Percy Bysshe Shelley
Aşinalığın pusu, varoluşumuzun büyüleyiciliğini gizler. Percy Bysshe Shelley
Eğer aklımız ermeyecekse neden anlamaya uğraşalım? Percy Bysshe Shelley
Halbuki inançsızlık tabiatı gereği ne günah ne sevap olabilir. Percy Bysshe Shelley
Yaşama aşinalığının pusu, varoluşumuzun büyüleyiciliğini gizler.  Percy Bysshe Shelley
Ne var ki anlamadığı şeye önem atfetmek cahilin doğasında vardır.  Percy Bysshe Shelley
İnsanın kibri güçlükler karşısında katılaşacak şekilde tasarlanmıştır.   Percy Bysshe Shelley
Dünyada bütün dinler sorgulamayı yasaklar ve eleştirenleri istemez.  Percy Bysshe Shelley  
İnsan büyük tutkuları olan bir varlıktır, "hem önceye hem sonraya bakar."   Percy Bysshe Shelley
Eğer doğayı bilmemek tanrıları doğurduysa, öğrenmek de onları öldürecektir.  Percy Bysshe Shelley  
Ona tapanlar dahi, hakkında bir fikir sahibi olmanın imkansız olduğunu kabul ederler. Percy Bysshe Shelley
Düşünsel sistemin en incelikli çıkarımlarının öngördüğü yaşam görüşü, bütünlülüktür. Percy Bysshe Shelley
İnsan yapımı bir Tanrı, kendini insanlara tanıtmak için elbette yine insanlara ihtiyaç duyacaktır.  Percy Bysshe Shelley
Düşünce ve yaşam konusunda, her birimiz için durum, doğumdan önce de ölümden sonra da aynıdır.  Percy Bysshe Shelley
Tanrı bir hipotezdir, bu nedenle de kanıtlanması gerekir. Kanıtlama yükümlülüğü, inananın omzundadır.  Percy Bysshe Shelley  
İnsan, tanrının adını sadece doğal ve bilinen sebeplerin oynadığı oyunu anlamamaya başladığında kullanır.  Percy Bysshe Shelley
İnsanlar büyüdükçe bu yetenek genelede azalır ve mekanik ve alışkanlıkla hareket eden bireylere dönüşürler.  Percy Bysshe Shelley  
Özetle, insan, cehaletinin çözmesine mani olduğu bilinmeyen sebeplere, şaşırtıcı etkilere daima saygı duymuştur.  Percy Bysshe Shelley
Düşünceler ve duygular, istemli veya istemsiz bir şekilde meydana gelir ve onları sözcükler aracılığıyla ifade ederiz.   Percy Bysshe Shelley
Dünyanın kutsal bir güç tarafından yönetildiği kanıtlansa bile bundan ölümden sonra hayatın olduğu çıkarımı yapılamaz.  Percy Bysshe Shelley
Gelin çocukluktaki hislerimizi hatırlayalım. Dünya ve kendimiz hakkında ne kadar da belirgin ve yoğun bir kavrayışımız vardı! Percy Bysshe Shelley
İnsan, şimdi var olduğunu bildiği kadar bir zamanlar var olmadığının da bilincindedir; o hâlde varoluşunun bir sebebi var demektir.  Percy Bysshe Shelley
Çünkü ilkel zamanlarda yasaları koyanlar ve rehberlik edenler onlara bunu vazife kılmıştır. Tapın ve inanın, anlayamadığınız tanrılara.  Percy Bysshe Shelley
Materyalizm, genç ve yüzeysel beyinleri bir hayli cezbeder . Müritlerin konuşmasına imkan tanır ve onları düşünmekten muhaf tutar.     Percy Bysshe Shelley
Koca uluslar babalarının ve rahiplerinin tanrısına tapınmaya, sırf kulaktan dolma bilgiler(nesilden nesle aktarılan rivayetler) yüzünden devam eder.   Percy Bysshe Shelley
Otorite, insanın tanrıya inanmasını ister. Bu tanrı, yalnızca onu biliyormuş gibi yapan ve dünyada onun adına bulunan birkaç adamın otoritesine dayanır.  Percy Bysshe Shelley
İnsan; geçiciliğe ve çürümeye isyan eder. Yok olduğunu hayal edemez; hem gelecekte hem geçmişte yaşar; o anda neyse değil, olageldiği ve olacağı şeydir. Percy Bysshe Shelley
Otorite, alışkanlık, biat ve adet; inancın ve kanıtların yerini alır. Dizlerinin üzerine çöker ve dua ederler çünkü babaları onlara diz çökmeyi ve dua etmeyi öğretmiştir.  Percy Bysshe Shelley
Çocukken gördüklerimizi ve hissettiklerimizi kendimizden ayırt etmek şimdiki gibi alışkanlık haline gelmemişti henüz. Sanki tümü tek bir kütle meydana getiriyor gibiyidi.    Percy Bysshe Shelley
Daima çocuk kalan insanlar vardır. Hülyalı denebilecek bir durumdadırlar; adeta benlikleri çevrelerindeki evren sızıyor veya evren benlikliklerinin içinde emiliyor gibi hissederler.  Percy Bysshe Shelley
İnsan, cehaletinin çözmesine mani olduğu bilinmeyen sebeplere, şaşırtıcı etkilere daima saygı duymuştur. Tabiatın molozlarının üzerine hayali bir kutsalın dev heykelini dikmiştir.  Percy Bysshe Shelley
Tanrı, sonsuz, ölümsüz ve akıl ermezdir; cahil mantığının uydurabileceği her boş teyit kılıfına sığabilir. Ona tapınanlar dahi, hakkında bir fikir sahibi olmanın imkansız olduğunu kabul ederler.  Percy Bysshe Shelley
Evrendeki tüm canlı ve cansız varlıkların ortak özelliği olan hep olduğumuz gibi kalma arzusu, ani ve daha önce yaşanmamış bir değişime maruz kalma çekincesi, ölümden sonrası fikrini doğuran üstü kapalı sebebin ta kendisidir.   Percy Bysshe Shelley
Yalnızca istençli eylemleri kontrol edebiliriz; inanç ise istençsizce bir eylemdir. Zihin ya pasiftir ya da sırf istemsizce aktiftir. Buradan yola çıkarak tanrının varlığına dair dayanaklı bir ifadede bulunulamaz veyahut ifade tanrıyı kanıtlamaya yeterli değildir.  Percy Bysshe Shelley
Bizim engin bilgeliğimize güvenin, çünkü biz kutsala dair sizden daha çok şey biliriz. Peki neden sizi takip edeyim? Çünkü tanrı böyle buyurdu, çünkü olurda direnecek olursan senin cezanı verecek. O halde sorgulanması gereken tanrının kendisi değil mi?  Percy Bysshe Shelley


Halikarnas Balıkçısı Sözleri: (1890-1973)
Sanma ki sen, geldiğin gibi gideceksin.  Halikarnas Balıkçısı
Olur ya, dilin yanıldığı gibi yüreğin de yanıldığı olur.  Halikarnas Balıkçısı
Tanrılar, dünyanın evlatları, Titan denilen iriyarı devlerdi.  Halikarnas Balıkçısı
Başkasının çizdiği çizgiden gitmek, özgürlüğüme dokunuyor.  Halikarnas Balıkçısı
Ölüm hayata sığıyor ama hayat ölümü aşıyor. Hayat, doğadır.  Halikarnas Balıkçısı
Son tanrılar, ilk çağ tanrısı Apis ineği kadar ekonomik değillerdi.  Halikarnas Balıkçısı
Siz, Konstantin’den yana değil, Mustafa Kemal Paşa’dan yana olmalısınız.  Halikarnas Balıkçısı
Çıkarcılar, başkasının üstünden geçinenler ölümün hayata karşı askerleridir.  Halikarnas Balıkçısı
Her zaman bulunduğumuz yerde değil başka yerde pek mesut olacağımızı sanıyorduk.  Halikarnas Balıkçısı
Benim bildiğime göre bilgi başta olur. Bize ise bilgiyi sopayla tabanlarımızdan tıkıyorlardı.  Halikarnas Balıkçısı
Açık yerlerde insan bir dışarılık, bir öteleyiş duyar. Sanki ufkunuz genişler, varlığınız enginleşir.  Halikarnas Balıkçısı
Gece yıldızları tek tük görünen mıymıntı şeyler değildir. Yıldız kalabalığına engin gece dar gelir.  Halikarnas Balıkçısı
Nitekim deniz de bağrına atılan taşı unutur ama o taş yine oradadır ve oradan bir daha çıkmaz.  Halikarnas Balıkçısı   
Felaketin bazen kendine ait bir havası vardır. Onun yaklaşmakta olduğunu insan yüreğinde soğuk soğuk duyar.  Halikarnas Balıkçısı
Hayatımda pek kazanmadım ki kazanmasını öğreneyim. Ama kaybetmesini, hem de şahane kaybetmesini öğrendim. Halikarnas Balıkçısı
Tanrılar ulusların sosyal durumunu temsil ederler. Yunanistan’ın Olimpos Tanrıları da oranın derebeylik çağını gösterir. Halikarnas Balıkçısı
Her yaşayan insan hayatın askeridir. Ölüm var her zaman. Ölüm hayata sığıyor ama hayat ölümü aşıyor. Hayat, doğadır. Halikarnas Balıkçısı
Greklerce, dünyayı Tanrılar yaratmadı, Tanrılardan önce de dünya vardı. Ama evren karanlıktan ve kargaşalıktan ibaretti.  Halikarnas Balıkçısı
Çağdaş olmak istiyorsanız, klasik akıl devriminizi tamamlamak zorundasınız. Klasik kültürün temeli de Anadolu’da atılmıştır. Halikarnas Balıkçısı
Bana öyle geliyor ki dünyada mevcut sonsuz sevgi; dile gelmek için can atar, dudaklarda tir tir titrer; gelgelelim, dile gelmeye utanır, utanır, utanır. Halikarnas Balıkçısı
Sonsuza dek hızla gitmek, varacağımız yere varmadan gitmek, hatta hiçbir yere varmadan gitmek istiyordum. Hep gitmek, hiç durmadan gitmek!  Halikarnas Balıkçısı
Bu sentezi yapıp çağdaşlığa uzanırken egemenlerin değil, emekçi halkın yanında olun, yurtseverlikle insancılığınız, evrensel bir sömürüsüz dünya arzulasın.  Halikarnas Balıkçısı
Çok tuhaftır, fakat insanın üzülme yeteneğinin bir sınırı vardır. Belki de büyük kederler, bir taraftan insanı acıtırken, bir taraftan da duygularını uyuşturuyordu.  Halikarnas Balıkçısı
Gılgamış, mideni gece gündüz güzel gıdalarla doldur; dans et, esen ve güleç ol; giysilerin hem temiz hem serin olsun, sularda yıkan; elini tutan küçük çocuğu sev. Halikarnas Balıkçısı
Ayağınızı toprağınıza sağlam basın. Anadolu’ya sahip çıkın. Orta Asya’dan gelmiş olmanın gerçeğiyle Anadolu’yla kaynaşmış olmanın şansını bir hümanizmde birleştirin.  Halikarnas Balıkçısı
Bilim, felsefe, kültür, şiir, aritmetik, trigonometri, astronomi gibi akılı akıl yapan ne varsa bu bilgi enerjilerinin hepsi Anadolu’nun yediveren toprağının içinden fışkırmıştır.   Halikarnas Balıkçısı
Tanrılar, dünyanın evlatları, Titan denilen iriyan devlerdi. Birçok serüvenlerden sonra, bu Titan’ların ikisi kalıyor: Kybele /Grekçesi Rhea ve onun kocası Kronos. Kybele, yeryüzünü temsil eder. Kronos, Kybele'nin ona doğurduğu çocukların hepsini yer, yutardı. Halikarnas Balıkçısı

 


 
   


 
Devam Edecek....!