Google Arama
Sitemde Arama
Ölümsüz Sözler
Evrensel Bilinçte; Anlatılan Senin Hikayendir.

Ölümsüz sözler (Felsefi Aforizmalar-2)

Jean Meslier sözleri: (1664-1729)
Din, ahlakı felce uğratır. Jean Meslier
Ruhaniyet bir ham hayaldir.  Jean Meslier
İnsan ne sofu doğar ne dinci.  Jean Meslier
İnsan iradesi bir ham hayaldir.  Jean Meslier
Bütün dini ilkeler hep hayalidir.  Jean Meslier
Din, cahilleri mucizeyle kandırır.  Jean Meslier
Din, safdillik üzerine kurulmuştur.  Jean Meslier
Tanrıların tümünün kaynağı vahşettir.  Jean Meslier
Sezgi, kökleşmiş bir alışkanlık eseridir.  Jean Meslier
Tüm dinlerin kökeni cehalet ve korku…  Jean Meslier
Allah’a tapmak bir mevhuma tapmaktır. Jean Meslier
Her din tahakküm isteğinden doğmuştur.  Jean Meslier
Her varlık maddenin bağrından çıkmıştır.  Jean Meslier
Doğa olayları, doğal nedenlerle açıklanır.  Jean Meslier
Sofu bir hükümdar bir ülke için bir beladır. Jean Meslier
Din konusunda insanlar büyük çocuklardır.  Jean Meslier
Ahlak ve erdem için din hiç gerekli değildir.  Jean Meslier
Bir Allah’ı varsaymak, ahlaka gerekli değildir. Jean Meslier
Hiçbir şey mucizelerin doğruluğunu kanıtlamaz. Jean Meslier
Allah’a inanmak otmatik bir çocukluk hastalığıdır. Jean Meslier
Ne Allah insan için yapılmıştır ne insan Allah için. Jean Meslier
Hayır, dünya zeki bir varlık tarafından yönetilmez. Jean Meslier
Kültler ağır ve milletlerin çoğunluğu için yıkımdır. Jean Meslier
Ahmak ve barbar büyükler olmasaydı din olmazdı. Jean Meslier
Evrenin düzeni de bir Allah’ın varlığını kanıtlamaz.  Jean Meslier
Allah'a inanmak otomatik bir çocukluk alışkanlığıdır. Jean Meslier
Allah’ın lütfü denilen şey boş bir kelimeden ibarettir. Jean Meslier
Din pandora kutusudur ve bu uğursuz kutu açılmıştır. Jean Meslier
Ey insan! Milyonlarca yıl önce ne idiysen, o olacaksın. Jean Meslier
Felsefe aracılığıyla edinilen ahlak erdem için yeterlidir. Jean Meslier
Dinin en çok önem verdiği yoksulluk, akıl yoksulluğudur. Jean Meslier
İnsanın varlığı hiçbir şekilde Allah’ın varlığını kanıtlamaz. Jean Meslier
Din, esas olarak insanların sevinç ve refahının düşmanıdır. Jean Meslier
Varoluşun konusu ve amacı insan türüdür demek saçmadır. Jean Meslier
Güneşe tapmak, bir ruha tapmaktan daha az akla aykırıdır. Jean Meslier
İlahiyat, açık bir çelişkiler zincirinden başka bir şey değildir. Jean Meslier
Bir din, ne kadar çok karanlık olursa, o oranda tanrısal olur. Jean Meslier
Dünya yaratılmamıştır ve madde kendi kendine hareket eder. Jean Meslier
“Teizm”i, yani Allahçılığı ve sofuları ortaya çıkaran, korkudur. Jean Meslier
İyilikler ve kötülükler doğanın zorunlu nedenleri ve eserleridir. Jean Meslier
Şeytan da dinler gibi rahipleri zengin etmek için icat edilmiştir. Jean Meslier
Her dinin temeli olan bir Allah’ın varlığı daha kanıtlanmamıştır. Jean Meslier
Allahsızlığın toplumun bütün bağlarını parçaladığı doğru değildir. Jean Meslier
Materyalizmin insan türü için onur bozucu olduğu doğru değildir. Jean Meslier
Dini geleneklerin tümünde ahmaklık ya da barbarlık ziyafeti vardır. Jean Meslier
Din aracılığıyla, şarlatanlar, insanların deliliklerinden yararlanırlar. Jean Meslier
Apaçıktır ki, insan tümüyle ölür yani insanın ölümü tam ve kesindir. Jean Meslier
Her dine esas hizmet veren şey, kuşkulu şeylerin en kuşkulu olanıdır. Jean Meslier
Dinin gereksizliğini kanıtlayan şey, anlaşılmasının olanaksız olmasıdır. Jean Meslier
Soyut bir ruh zeki olamaz ve bir ilahi zekâya tapmak ham bir hayaldir. Jean Meslier
Evrenin oluşumundaki amacın insanın mutluluğu olduğu doğru değildir. Jean Meslier
Gerçek din ile en karanlık en alçakça hurafeler arasında bir fark yoktur. Jean Meslier
İlahiyatçı Allah’ını insanlığın eksiklerinden kurtarmaya boşuna çalışıyor. Jean Meslier
İnsanların yakarışları Allah’ın yönetiminden hoşnut olmadıklarını kanıtlar. Jean Meslier
Her din, tanrısallıktan alçakça ve akılsızca korkma duygusu vermeye çalışır. Jean Meslier
Din, sözde "erdem"leriyle insanları aldatmaktan başka bir şey yapmamıştır. Jean Meslier
Din ve dinin metafizik ahlakı kavimler için kötüdür ve insanın doğasına zıttır. Jean Meslier
Pek çok görüldüğü gibi, ateist bir kral, dindar ve çok adi bir kraldan üstündür. Jean Meslier
Bir dini görüş ne kadar eski ve genel olursa, o kadar kuşkulu ve güvenilmezdir. Jean Meslier
Dinin ne kadar aykırı ve kötü olduğu ne kadar tekrar edilse ve kanıtlan sa azdır. Jean Meslier
Allah’ın bir kez insanlara görünmüş, onlarla konuşmuş olduğunun kanıtı nerede?  Jean Meslier
İnsanla hayvanları karşılaştırma dünyada zorbalardan daha iğrenç hayvan yoktur.  Jean Meslier
İnsanın doğası bozuk değildir; bunun tersini iddia eden bir ahlak insan için değildir. Jean Meslier
Hıristiyanlık, her din gibi, en çok dayanağı olduğu zorbalığı vaat ederek yayılmıştır. Jean Meslier  
Hayranlık cehaletin kızıdır. İnsanlar ancak anlamadıklarına hayran olur ve taparlar.  Jean Meslier
Paganizm, çok tanrıcılık, sanemperestlik binlerce yıl boyunca dünyanın dinleri oldu. Jean Meslier
Eski ve yeni dinler, soyut kuruntularını ve gülünç ayinlerini hep birbirlerinden almıştır. Jean Meslier
Baskı yönetimi için, dinin himayesi, halkın elem ve galeyanına karşı zayıf bir kuşatmadır. Jean Meslier
Dinin yerine felsefe geçseydi, evrende ne kadar mutlu ve büyük devrimler gerçekleşirdi.  Jean Meslier
Bu hayatın zorluklarına karşı dini tesellilerin boşluğu bir cennet bir ahret umudu hayaldir.  Jean Meslier
Her din, çelişkileri sır aracıyla birleştirmek için hayal edilmiş bir sistemden başka bir şey değildir. Jean Meslier
Allah bir kuruntudur ve ona verilen sıfatlar birbirini ortadan kaldırır ve birbirini yıkıma uğratırlar.  Jean Meslier
Tanrının yaratma gücü ya da tanrının lütfü denilen şeye minnettar olmamız gerektiği doğru değildir. Jean Meslier
Dini düşüncelerin başlangıcı, genellikle vahşi milletlerin henüz çocukluk halinde bulunduğu dönemdir. Jean Meslier
Dini ilkelerin tek hedefi, hükümdarların zorbalıklarını güçlendirmek ve milletleri bunlara kurban etmektir. Jean Meslier
Bütün dinler hoşgörüsüzdür, vicdan özgürlüğünü kabul etmez ve dolayısıyla iyiliğin ve güzelliğin yıkıcısıdır.  Jean Meslier
Akıl, insanı din yokluğuna ve ateizme sevk eder, çünkü din saçmadır ve rahiplerin allah'ı kötü ve korkunçtur. Jean Meslier
Batıl fikirlerin ömrü sınırlıdır ve gerçek, akıl ve hakkaniyet üzerine kurulmayan hiçbir saltanat kalıcı değildir. Jean Meslier
Çıkar duygusuyla hareket edenler inanmayanlar değil, inançlı geçinen rahipler ve her dinden meslektaşlarıdır.  Jean Meslier
Allah’ın varlığı kanıtlanmamıştır Allah bir ruhtur demek, hiçbir şey söylememek, hiçbir anlam ifade etmemektir. Jean Meslier
Çocuklarını ancak mutsuz etmek için dünyaya getiren bir kimseye, sevecen, cömert ve adil bir baba denilebilir mi? Jean Meslier
Sefaletin önünü almak ve yoksulların artmasına engel olmak, daha insancıl, daha merhametli, daha iyiliksever olmaz mıydı? Jean Meslier
Ruh nedir? Kimsenin bundan haberi yoktur. Bir ruhun varlığı saçma bir varsayımdır. Ölmez bir ruhun varlığı daha saçma bir varsayımdır.  Jean Meslier
Dünyada Allah’ın nimet ve ihsanından başka bir şey görmemek ve bu dünyanın özellikle insan için yaratılmış olduğuna inanmak budalalıktır. Jean Meslier
İman yalnızca zayıf, bilgisiz ya da tembel kişilerde kök salar. Hiç kuşku yok ki, imanın yeryüzünde bu kadar taraftar bulmasının nedeni budur.  Jean Meslier
Allah ve din hakkında her yerde var olan çeşitli ve çelişkili fikirler kanıtlar ki, Allah ve din, hayalgücünün ham hayallerinden başka bir şey değildir. Jean Meslier
Ey rahipler, hocalar, hahamlar! Bizi cennetin hazları umuduyla avutuyor ve o sırada, yalnız o sırada cehennemin cezalarına gözlerinizi kapatıyorsunuz!  Jean Meslier
Aslı astarı olmayan şeylere inanan adam, korkuyu arzular; hayal gücü bunu ister.  Denilebilir ki, korkacak hiçbirşeyi olmamaktan korktuğu kadar, hiçbir şeyden korkmaz.  İnsanlar hayal hastalarıdır. Jean Meslier

 

Ludwig Andreas Feuerbach Sözleri: (1804-1872)
İnanç özünde hoşgörüsüzdür.   Ludwig Feuerbach    
Din insan zihninin bir rüyasıdır.  Ludwig Feuerbach
Sadece düşünen insan özgürdür.  Ludwig Feuerbach
İnsan Tanrı'yı kendi suretinde yarattı.  Ludwig Feuerbach
Mucizenin gücü, hayal gücünün gücüdür.   Ludwig Feuerbach
En yüce ve en derin sevgi, anne sevgisidir.  Ludwig Feuerbach
İnsanların mezarları, tanrıların doğum yeridir.  Ludwig Feuerbach
Kuşların bir dini olsaydı tanrıları kanatlı olurdu.  Ludwig Feuerbach
Ölümlü olmaktan korkan var olmaktan korkuyordur.  Ludwig Feuerbach
Sarayda başka türlü, kulübede başka türlü düşünülür.  Ludwig Feuerbach
Felsefel dizgenin tarihi mantığın bir resimler galerisidir.   Ludwig Feuerbach
Teorinin zevkleri, hayatın en tatlı entelektüel zevkleridir.   Ludwig Feuerbach
Hiç birşey olmamak ve hiç birşeyi sevmemek, aynı şeylerdir.  Ludwig Feuerbach
Dogma, apaçık ki, düşünme yasağından başka bir şey değildir.  Ludwig Feuerbach
Gerçek saygısız olarak kabul edilir ve yalnızca illüzyon kutsaldır.   Ludwig Feuerbach     
İnsan dinin başlangıcı, insan dinin ortası ve insan dinin sonudur.  Ludwig Feuerbach  
Sadece zavallı insanlar için dünya zavallı ve sadece boşlar için boş.  Ludwig Feuerbach
Tanrı'nın olmadığı ve olamayacağı gün kadar açık ve güneş kadar açıktır.  Ludwig Feuerbach        
Yetkin insanda düşüncenin gücü, iradenin gücü ve vicdanın gücü olmalıdır.  Ludwig Feuerbach  
Bilmin ilerlemesi sayesinde insan uyanacak ve dini değil bilmin sesine kulak verecektir.  Ludwig Feuerbach
Teoloji için, sadece kutsal sayılan doğrudur, oysa felsefe için yalnızca doğru olan kutsaldır.  Ludwig Feuerbach
Sonsuzluğun bilincinde, bilinçli özne nesnesi olarak kendi doğasının sonsuzluğuna sahiptir.  Ludwig Feuerbach
Tanrı bu ayrımı ortadan kaldıran basit bir varlıktır: Nerede istek yoksa orada Tanrı da yoktur.  Ludwig Feuerbach
Ne kadar çok kitapla tanışırsan, birlikte olmaktan zevk aldığın kişilerin sayısı o kadar azalacaktır.  Ludwig Feuerbach   
Şimdiki çağ; Göstergeyi gösterilene, kopyayı aslına, hayali gerçeğe, görünümü öze tercih ediyor.   Ludwig Feuerbach
Tanrı yoktur. En az güneşin varlığı ve gündüzün gerçekliği gibi kesindir ki Tanrı yoktur. Hatta asla olamaz da. Ludwig Feuerbach
Yalnızca o, kendi dini duygularını ve ihtiyaçlarını görme cesaretine sahip, gerçekten ahlaklı, gerçek bir insandır.  Ludwig Feuerbach
Kendi suretinde insanı yaratan tanrı değildir, aksine tanrıları kendi suret ve benzeyişlerinde yaratan insanlardır.   Ludwig Feuerbach  
Tanrı'nın insanı kendi suretinde yaratması İncil'deki gibi değildir. Ama tam tersine, insan Tanrı'yı kendi suretinde yarattı.   Ludwig Feuerbach  
Modern çağın görevi, Tanrı'nın gerçekleştirilmesi ve insanlaştırılması teolojinin antropolojiye dönüştürülmesi ve çözülmesiydi. Ludwig Feuerbach    
Din insan icadı ve hayalidir. Tanrı insanı değil, insan allahı yaratmıştır. dinin ahkam ve evamiri insanın idealleşen kendi fikirleridir.  Ludwig Feuerbach
İncilde yazdığı gibi, tanrı insanı tasarlayıp yaratmadı. 'Hristiyanlığın esasları'nda gösterdiğim gibi, insan tanrıyı tasarlayıp yaratmıştır.  Ludwig Feuerbach
İlk filozoflar gökbilimcilerdi. Gökyüzü insana hatırlatır ki. O sadece hareket etmeye değil ama aynı zamanda tasarlamaya yönelmiştir.  Ludwig Feuerbach
Ahlakın teolojiye dayandığı, hakkın ilahi otoriteye bağlı kılındığı her yerde, en ahlaksız, adaletsiz, rezil şeyler meşrulaştırılabilir ve kurulabilir.  Ludwig Feuerbach   
Melodinin gücü, duygunun gücünden başka nedir ki? Müzik, duygunun dilidir; melodi duyulabilir bir duygudur kendini ifade eden duygudur.  Ludwig Feuerbach  
Düşüncenin gücü bilginin ışığıdır, iradenin gücü karakterin enerjisidir, vicdanın gücü sevgidir. Akıl, sevgi ve irade gücü, insanın mükemmellikleridir.  Ludwig Feuerbach
Büyük Veri dini, insanın ulaşılamaz arzularını yerine getirme hedefini belirler, ancak tam da bu nedenle onun ulaşılabilir ihtiyaçlarını görmezden gelir.  Ludwig Feuerbach
Hıristiyanlık, aslında sadece akıldan değil, aynı zamanda insanlığın yaşamından da uzun süredir yok olmuştur ve o sabit bir fikirden başka bir şey değildir.  Ludwig Feuerbach  
Bu eser, bizim doğaüstü sahte kültürümüzün nazarında en aşağılık sayılan sadece yeme ve içme ile ilgili olsa da, en büyük felsefi anlam ve öneme sahiptir.   Ludwig Feuerbach    
Ahlakın dine bağlı olduğu ve adaletin ulu bir yetkeye bağımlı hale getirildiği yerde en ahlaksız, en adaletsiz, en kepaze şeyler meşrulaştırılabilir ve yerleştirilebilir. Ludwig Feuerbach  
İlk ve en yüksek yasa, insanın insana olan sevgisi olmalıdır. Homo homini Deus est (İnsan Tanrıdır)  bu en yüce pratik düsturdur, bu dünya tarihinin dönüm noktasıdır.  Ludwig Feuerbach
Din insan icadı ve hayalidir. Tanrı insanı değil, insan tanrıyı yaratmıştır. dinin ahkam ve evamiri insanın idealleşen kendi fikirleridir. Bilmin ilerlemesi sayesinde insan uyanacak ve dini değil bilmin sesine kulak verecektir. Ludwig Feuerbach   
Hıristiyanlık, insanın ulaşılamaz arzularını yerine getirme hedefini belirledi, ancak tam da bu nedenle onun ulaşılabilir arzularını görmezden geldi. İnsana sonsuz yaşam vaat ederek onu geçici yaşamdan mahrum etti, yaşama ulaşma çabasını yok etti.   Ludwig Feuerbach  
En temel görevimiz artık yerine getirilmiş oldu. Tanrı’nın dünyaüstü, doğaüstü ve insanüstü doğasını, temel öğeleri olan insan doğasının öğelerine indirgedik. Analiz sürecimiz bizi yine başladığımız noktaya getirdi. Dinin başlangıcı, ortası ve sonu İnsandır.   Ludwig Feuerbach    
Nasıra'dan bir hayır çıkabilir mi?  Bu her zaman bilgelerin ve bilenlerin sorunudur. Ama iyi, yeni, tam da aranmadığı yerden gelir ve her zaman beklenenden farklıdır. Yeni olan her şey hor görülür  çünkü karanlıkta başlar. Gözle görülmeyen bir güç haline gelir.     Ludwig Feuerbach         
Din, insan zihninin rüyasıdır. Ama rüyalarda bile kendimizi boşlukta veya cennette değil, yeryüzünde, gerçeklik aleminde buluruz; gerçekleri, gerçekliğin ve zorunluluğun basit gün ışığında değil, yalnızca hayal gücünün ve kaprisin büyüleyici görkeminde görüyoruz.  Ludwig Feuerbach
Gıda doktrini büyük etik ve politik öneme sahiptir. Yiyecekler kana, kan kalbe ve beyne, düşüncelere ve akıla dönüşür. İnsan ücreti, insan kültürünün ve düşüncesinin temelidir. Bir milleti geliştirir misin? Günaha karşı haykırışlar yerine ona daha iyi yiyecek verin. İnsan yediği şeydir.[Ne yersen osun] Ludwig Feuerbach                       

İlhan Arsel sözleri: (1920-2010)
Şeriât demek, insan denilen varlığın içindeki insanlık sevgisini yok eden sistem demektir. İlhan Arsel
Sınırsız şekilde gelişmeye müsait bir insan beyni olduğu sürece, gericilik daima ezilecektir. İlhan Arsel
Unutmayalım ki şeriatçının başlıca özelliği kurnazlıktır. İlhan Arsel
'İslâm uygarlığı' Eski Yunan'ın bilim kaynaklarının etkisiyle oluşmuş bir şeydir. İlhan Arsel
Bilir ki, Arap bile kendi tarihini İslâmiyetle değil, fakat İslâm öncesi dönemler itibariyle başlatmayı gurur edinir. İlhan Arsel
Kabedeki Kara Taşa Hacer El Esvede dokunmak, onu öpüp okşamak, arapların eski putperestlik döneminden kalma ve batıl inanç niteliğinde olan gelenekleridir. İlhan Arsel
Ne yazık ki Diyanet, insanlarımızı akıl yoluyla değil fakat ‘hurafeler’ ve ‘şeytanlar’ ilmiyle eğiterek beyinsiz hale getirmeyi kendisine görev edinmiş gibidir. İlhan Arsel
Şu muhakkak ki, biz Türkler, şeriat bataklığına saplandıktan bu yana özellikle iki güzel niteliğimizi yitirmişizdir ki, bunlardan biri "akılcılık" ve diğeri de "kadına saygı"dır. İlhan Arsel
İnsan aklı, Kuran gibi tutarsızlıklarla ve aklı dışlamalarla dolu bir kitabın Tanrı'dan gelmiş olamayacağını anlayacak güçtedir. İlhan Arsel
Müslüman Arab bile müslüman olmayan, yani Hıristiyan Arab'ı kendinden kabul eder de bizim din yobazımız Türk'ü ancak “şeriâtçı” ise makbul, değilse “kâfir” telâkki etme çabasındadır. İlhan Arsel
Din adamı insanlarımızı acımasızlık, katı yüreklilik örnekleriyle yetiştirir. İlhan Arsel
Türkiyede ki; şeriâtçı yazarlar aynı şekilde Türk'ün yaşam sorunlarının ele alınmasında Türk'e özgü değer ölçüsünü değil, fakat Arab'a özgü İslâmî ölçüleri göz önünde tutarlar. İlhan Arsel
Esasen bizde ki gericiler, Arap çevrelerin de etkisi ve itişi ve maddî yardımlarıyla kendi öz ülkelerinde âdeta Arap Şeyhlerinin birer ajanı gibi hareketle Atatürk sevgisini bu ülkeden yok etmenin çabası içerisindedirler. İlhan Arsel
Atatürk'ün getirdiği şey AKIL REHBERLİĞİ yoludur; o, bu yoldan kişilere ve topluma, müspet eğitim yolu ile gelişmiş akıl sayesinde yeryüzü mutluluklarını sağlama formülünü vermiştir. İlhan Arsel
Yüzlerce yıl süren medrese eğitiminin nasırlaştırdığı "hazırcılıktan" ve "taklitçilikten" sıyrılmayı ilk kez Atatürk ile, onun getirdiği akılcı eğitim ile öğrenir olmuşuzdur. İlhan Arsel
Gerici mihrakların Üniversite çevreleriyle, profesör unvanını taşıyan kişilerle işbirliği yaparcasına karşıma dikilmeleri, yalan ve iftira yöntemleriyle saldırıya geçmeleri beni o ölçüde üzmüştür... İlhan Arsel
Batı dünyası ‘dini duygularını rencide etme’ endişesini yenebildiği ve dini, peygamberleri eleştirip yerebildiği içindir ki akıl çağına yönelmiş ve İslam dünyası bunu yapamadığı içindir ki geriliklere, ilkelliklere gömülmüştür. İlhan Arsel
Arap'taki Atatürk düşmanlığı, Atatürk'ün 'Millet egemenliği' ve 'Layik Cumhuriyet' amaçlarına yönelmiş davranışlarının oluşmaya başlamasıyla kendisini duyurtmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihinden bugüne gelinceye kadar bu düşmanlığı sürdürmekte Arap özel bir itina göstermiştir. İlhan Arsel
Din adamının düşmanlığı sadece Türk'e karşı değil fakat Türk ile ilgili ne varsa ona karşı olmuştur: Türk'ün giyimi, kuşamı, yemesi, içmesi, gezmesi, eğlenmesi, sevmesi, düşünmesi, inanması ve saire... yani yaşantılarının her noktası din adamı geçinenlerin o ilkel, o bedevî ölçülerine göre ayarlanmıştır. Tıpkı bugün de yapılmak istendiği gibi.. İlhan Arsel
Şunu artık iyice bilmemiz gerekir ki, bu köhne zihniyeti terk etmedikçe ve aklın vahye üstünlüğü düşüncesine yönelmedikçe, yani daha açıkçası akıl çağına erişmedikçe, bu ülkede ne hoşgörü ilkesi, ne insanlık sevgisi ve can güvenliği ve nihayet ne de uygarlığa geçiş diye bir şey söz konusu olamayacaktır. İlhan Arsel
İslam dünyasının yazar ve düşünürleri, şeriat verilerine sarılmış olarak, kadının “aklen ve dinen” eksik yaratıldığını, nikah denilen şeyin kadın için kölelik olduğunu ve kadının dinsel görevinin erkeğin hizmetini görmek ve onu cennetlere hazırlamak bulunduğunu, tek bir ağız şeklinde söyler olmuşlardır. İlhan Arsel
Şunu bilelim ki yakın bir geleceğe kalmayacak, şeriâtçının ellerine terk ettiğimiz yavrularımız, çağdaş uygarlık anlayışından, akılcılıktan ve millî benlik duygusundan yoksun olarak karşımıza dikilecek ve bizlere Atatürk ilkelerine bağlılığın suç olduğunu haykıracaklardır. İlhan Arsel
Bizim azametli padişahlarımız saray havuzlarında cariyelere göbek attırırlarken Batıda Büyük Frederikler, en ünlü Batılı düşünürlerden, Leibnizden veya Thomasiustan, Voltaireden, Diderottan feyiz almakta, bu bilginlerin kültürü ile hal ve hamur olmakta idi. İlhan Arsel
Şeriatçı güçsüz iken kuzu postuna bürünmüş olarak hoşgörendir, demokrasiye bağlı imiş gibi görünendir. Güçlenebilmek için her türlü aracı meşru saymaya hazırdır fakat güçlendiği an kuzu postunu çıkarıp kurt kılığına bürünmekte gecikmez ve bu postu çıkardığı an cellat kesilir. İlhan Arsel
Müslüman olmayan Türkü, "Türk" telakki etmeyen ve "Türkü Türk yapan İslamdır," diyen zihniyet, İslamdan önceki Türk tarihini elbette yok farz edecektir ve nitekim yüzyıllar boyunca yaptığı gibi bugün de yok farz etmektedir. İlhan Arsel
Yeryüzünde bir başka toplum gösterilemez ki, biz Türkler kadar öz benliğini yitirip mensup bulunduğu din içerisinde erimiş olsun. Bir başka Müslüman toplum yoktur ki, biz Türkler kadar ulusal gelenek ve niteliklerini, dilini, tarihini ve her şeyini İslâmiyet adına unutsun ve kendinden olmayan bir kılığa bürünsün. Ve üstelik bununla da kalmayıp, dini uygulayacağım diye kendi öz ceddinin ruhuna tükürsün. İlhan Arsel
Şeriâtın; insan beynini kemirici, aklı ve mantığı yok edici, düşün gücünü yitirici, yaratıcı zekâyı körletici ve bütün bunlar dışında insan varlığını kul kertesine indirici ve tek bir tümce ile kişiyi uygar gelişmeden önleyici bir felâket kaynağı olduğunu anladığım ve şeriât ile beslenen yığınların insanlığa düşman kesildiğini izlediğim andan bu yana, şeriât zihniyetiyle savaşmayı ve Türkün kafasını ve ruhunu şeriât mikrobundan arınmayı kendime yaşam amacı bilmişimdir. İlhan Arsel
İlginç olan şudur ki, İslâm ülkeleri içinde Kur'an'a en fazla ve en sadık şekilde bağlı olanlar, en ziyade geri kalmış olanlardır. Bunun böyle olduğunu anlayabilmek için, günümüzde İslâm şeriâtının en yoğun ve öz'üne en sadık şekilde uygulandığı ülkelere, örneğin Afganistan, Suudi Arabistan, İran, Pakistan, Sudan vs. gibi ülkelere şöyle bir göz atmak yeterlidir. Buna karşılık Kur'an'ı, yol gösterici rehber ve kaynak olmaktan çıkaran Atatürk Türkiyesi, yirmi otuz yıl gibi çok kısa bir zaman içerisinde uygarlaşma sürecine girmiş ve tüm İslâm ülkelerinin önüne geçmiştir. İlhan Arsel
İslâm dünyası, Batı dünyasının yaptığını yapamadığı (yani vahyin rehberliği yerine akıl rehberliğini seçemediği) içindir ki ortaçağ karanlıklarından kurtulamamıştır. Kur'an'a bağlı ülkelerin, istisnasız olarak, yeryüzünün en geri kalmış ülkeleri arasında bulunmaları, bunun en açık bir kanıtıdır. İslâm ülkeleri tarihi şu gerçeği ortaya vurmaktadır ki Kur'an'a bağlı ve saplı kalındıkça ne akılcılığa ulaşmak, ne gerçek anlamda ilim yapmak, ne demokrasi yaratmak, ne insan varlığını değer ölçülerine kavuşturmak ve ne de insanın insana sevgisini oluşturmak mümkündür. İlhan Arsel
Şeriât hükümleri (ve özellikle Kur'an ayetleri) arasındaki çelişkilerin yarattığı en sakıncalı sonuç, insan beyninin körlenmesi, düşünme gücünün yitirilmesi ve bu nedenle kişinin fikren gelişemez, akılcı yönde iş göremez durumlara sürüklenmesi şeklinde kendisini belli eder. Müslüman halkların 1400 yıllık bitmeyen gerilikleri, yaratıcı zekâ ve düşünme gücünden yoksunlukları, bunun en belirli kanıtıdır. İlhan Arsel
Kur'an yakıldığı zaman tahrik olup vahşi hayvanlar gibi etrafa saldırarak dünyayı kana bulayan İslamcılar, İNSAN yakıldığı zaman kıllarını kıpırdatmazlar. Çünkü, kişinin insanlık haysiyetine, kısacası insan'a değer vermeyen bir dinin (İslam) mensupları olarak, inanmadı diye, erkeğe itaat etmedi diye, farklı dine mensup diye o insan'ı yakan bizzat kendileridir. Şeriat tarihi bunun nice örnekleriyle doludur. Bu ikiyüzlülük kökenini İslam Şeriatı'nın kendilerine aşıladığı ikiyüzlü tabucu ahlak anlayışından alır.
İlhan Arsel
Atatürk, ...insanlık ve millet sevgisi adına din adamına karşı savaşmış ve onun etkisini ve baskısını yok etmiştir. Evet hiçbir yönetici, hiçbir iktidar sahibi, kendi saltanatı bakımından nimet sayılan destekten, yani din adamının desteğinden yoksun kalmayı düşünmemiştir. Halk yığınlarını hep din adamı aracılığıyla sömürmüş ve koyun sürüsü örneği yönetmiştir. Atatürk için de hiç kuşkusuz bunu yapmak mümkündü. Eğer istemiş olsa o da pek alâ din adamını kendisine ortak ve destek yapabilir ve halkı rahatlıkla sömürebilirdi. Böylece hayatını tehlikelere atmaz ve bugün softa yığınlarınca lânetlenmezdi. Abdülhamid'e övgü yağdıranlar bugün ona da el açarak dua ederlerdi. Fakat o bunu yapmadı ve her riski göze alarak din adamına karşı savaş verdi. Onun her sözünde ve her davranışında, açık ya da kapalı olmak üzere, din adamına karşı bir ihtar, bir hatırlatma, bir tehdit vardır. İlhan Arsel

Aziz Nesin sözleri: (1915-1995)
Bir ülkede ne kadar çok tabu varsa o kadar özgürlük yoktur. Aziz Nesin
Uygarlığın bir niteliği de uygar insanın uzak görüşlü olması, geleceği önceden yaşamasıdır. Burnunun ucunu bile göremeyen, günü gününe yaşayan, yarınlara ve uzak yarınları yaşarmış gibi tasarlayıp düşünemeyen insan uygar olamaz. Aziz Nesin
Göz ve ışık, ancak görmesini isteyen ve bilenlerin işine yarar. Aziz Nesin
Dar yerden çıkanlar geniş yerlere sığmazlar. Aziz Nesin
Ağacı görüp ormanı göz ardı etmek nasıl yanlışsa, ormana bakıp ağacı gözden kaçırmak da yanlıştır.
Aziz Nesin
Acı gerçeği anlayarak bilincine vararak haykırmalıyız: "Böyle gelmiş ama böyle gitmeyecek!" Tüm davranışlarımızı ona göre belirlemeliyiz. Aziz Nesin
Kuran'a inanmam için aklımı yitirmem lazım. Aziz Nesin
Kimi iktidarlar, zorbalığı demokrasi diye yutturmaya kalkarlar. Aziz Nesin
Gün gelecek Demokratikleşme adı Altında andımız kaldırılacak Türküm demek ayıpken türbanlılar kamuda cirit atacak... Aziz Nesin
Dünyadaki en karlı ticaret din tüccarlığıdır. Sermayesi yalan müşterisi cahildir!!.. Aziz Nesin
Türk insanının çoğunluğu düşünmüyor. Lütfen düşünsünler. Başka bir şey istemiyorum artık düşünün. Benim için değil, kendiniz için düşünün. Aziz Nesin
Arapça küfür duysa, açıp elini amin diyecek adam çok bu memlekette. Aziz Nesin
"Yobaz Ülkelerde Buluş Olmaz" Müslümanlar buluş falan yapamaz, onlar sadece "Bu zaten Kuran'da yazıyormuş" derler. Madem Kuran'da yazıyorsa sen bulsana.. Aziz Nesin
Ben bir ateistim ve eğer bir gün Tanrı'ya inandığımı söylediğimi duyarsanız ciddiye almayın. Bunamışımdır.
Aziz Nesin
Bahse girerim yarın bir yobaz çıkıp, "Tuvalete gitmek günahtır." desin. Bundan dolayı altına sıçacak o kadar çok insan var ki bu memlekette... Aziz Nesin
Biz, işte buyuz! Yüzde altmışımız aptalsak, yüzde doksanımız da korkağız. Aziz Nesin
Toplum ne denli yozlaşır, aptallaşır, akılcılıktan uzaklaşırsa; o denli fizik ötesi gizli güçlere, cine, periye, büyüye, fala bağlanır. Bugün Türkiye, bu durumdadır. Aziz Nesin
Yarın öbür gün bu dinciler iktidara gelip, İmam hatip'ten yetiştirdiği talebeleri yargıc, avukat, hekim, mühendis, belediye reisi gibi devletin her koluna atayıp, en son da bu talebeleri harbiye'ye sokarak orduyu ele geçirip devleti her koldan kuşatacaklar. Ama şu an kimse bunun farkında değil! Aziz Nesin
Halk'ı %60 aptal olan ülkelerde en geçerli meslek din tüccarlığıdır. Aziz Nesin
Sizler beni öldürmek isteyen bağnazlar ve yobazlardan çok daha kötüsünüz. Çünkü onlar; sizlerin korkaklığı, yüreksizliği, ödlekliği, pısırıklığı, sünepeliği, ikiyüzlülüğü sayesinde var olmaktadırlar. Daha ne zamana dek susarak ödün vereceksiniz? Aziz Nesin
İnsan yalnızca söylediklerinden değil, sustuklarından da sorumludur. Aziz Nesin
Ezanı Arapça yapanlardan başlayın, Halkevlerini kapatanlardan, Köy enstitülerini kapatanlardan, ta bugüne kadar İmam Hatip Liseleri'ni açanlardan, din ve ahlak dersi adı altında yalan söyleyerek, sahtecilik yaparak, din derslerini okullara mecburi yapanlara kadar, bütün bu kanunları çıkaranlar, Kur'an kurslarını yapanlar, onların hepsi suçludur. Ve ses çıkarmayan aydınlar suçludur ve halk suçludur. Aziz Nesin
Bu bağnaz ülkede, insanların çoğunun bağnaz ve yobaz olduğu ülkede hiçbir buluş bulunmaz. Onların yapabilecekleri şudur: Hangi buluş bulunsa, “Aaa, bu Kuran'da vardı, Kuran'da yazılıyordu.” Hep bunu söylemişlerdir. Peki bu Müslümanlar bu kadar aptal mı, Kuran'da yazıldığı halde, bu kadar yüzyıldan beri Kuran'ı okudukları halde hiçbir şey bulup çıkaramıyorlar. Hep bunu Hristiyanlar, gavurlar ya da dinsizler çıkarıyor? Bu kadar beyin işlemeyen insanlar ne yapabilirler yani? Aziz Nesin
Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın, diyerek yaşattığınız yılanların bir sonraki hedefi siz olursunuz.
Aziz Nesin
Türk halkının büyük çoğunluğu, demokrasiyi de, sendika haklarını da, her şeyi de yukardan ''Armut piş ağzıma düş'' biçiminde bekliyor. Aziz Nesin
Silahlanmaya ödenen para, dünyadaki açlik sorununun tamamen halledilmesi için gereken paranın yaklaşık 100 katıdır. Aziz Nesin
Yurdumda sürüp giden bozuk düzenin kökten değişmesi gerektiğine inanıyorum. Bu bozuk düzende çıkarı olanlar bir de kandırılmışlar "Böyle gelmiş böyle gider" demektedirler. Hayır, böyle gitmeyecek, böyle gidemez, böyle götürmeyeceğiz. Çocuklarımız benim yaşadığım çocukluğu yaşamasınlar. Aziz Nesin
Koşar adımla felaket uçurumuna gidiyoruz dedikce, Felaket tellalığı yapıyor.! dediniz. Bütün Türkiye'nin büyük çoğunluğu size sesleniyorum. HİÇ İŞİ APTALLIĞA VURMAYIN !!! Aziz Nesin
Bugün savaş var ve insanlar ölüyor ve bunlara büyük devletler barış istemiş gibi görünerek gerçekte barış istemediklerini ortaya koyuyorlar. Çünki silah satıyorlar. Aziz Nesin
Yaşamak elbette güzel, hatta en güzel şeydir ama insanın onuruyla! Bağnazlığın, yobazlığın karşısında korkudan titreyip çamurlara bulanarak, çirkeflere sürünerek değil. Aziz Nesin
Dinsiz ve imansızlığım doğuştan getirdiğim bir yanım değil, acı çekerek, dışlanarak emek verip okuyup bilgilenerek kazandığım bir vasıftır. Aziz Nesin
Yüzde altmışımız aptal, Yüzde doksanımız da korkak. İŞTE, BİZ BUYUZ! Aziz Nesin
Aldatan kişinin cinsiyeti ne olursa olsun, medeni hali şerefsizdir. Aziz Nesin
Türkiye’de yaşayan ve Atatürk’ü sevdiğini söyleyen Müslümanlar, ya ahmâktır ya sahtekâr ya da yalancıdırlar. Aziz Nesin
Bana göre Atatürkçülük şudur: Atatürk'ün yaşadığı dönemde, içinde bulunan koşullara en akılcı yoldan çözümler getiren uygulamalar toplamıdır. Aziz Nesin
Geçmişte Atatürk'ü eleştirmiş olmaktan dolayı şimdi utanıyorum. Her geçen gün gözümde küçüleceğine, tersine daha da büyüyor. Aziz Nesin
Kemalizm, Atatürkçülük diye zaten bir ideoloji yok. Bu uydurma. Kemalizm bir eklektik bir düşüncedir ve pragmatisttir. Kemalizm, o gün ki koşullarda Türkiye'nin yararına ne varsa onları yapmaktan ibarettir…! Aziz Nesin
Atatürkçülük yoktur ama Atatürk'ün yaptığı şeyler vardır ve önemlidir. Aziz Nesin
Hiçbir Müslüman Atatürk’ü sevmez niye sevsin ki yaptığı hiç bir şey İslam’ın lehine değildir. Eğer bir Müslüman hem Atatürk’ü seviyor hemde Müslümansa ya ahmaktır ya sahtekar yada cahildir. Aziz Nesin
Yaptığımız en güzel şey ayrandır. Onu da yoğurda su katarak yapıyoruz! Aziz Nesin
Halkımız da bu, aydınımız da, öğretmenimiz de, işçimiz de, köylümüz de... Biz, işte buyuz! Yüzde altmışımız aptalsak, yüzde doksanımız da korkağız. Aziz Nesin
Kadınların çuvala girmesini istiyorlar. Niçin? Erkeğe karşı korunma değil mi? Erkek boğa mı ki saldıracak? Ama erkeğin boğaya özenmesini marifet sayıyorlar. Gençliğinde boğaya özenen erkek, yaşlanınca öküz olur. Aziz Nesin
Türk erkeğinin dünyanın en kıskanç erkeklerinden biri olmasının sebebi; sevgililerine değil, kendilerine güvenmediklerindendir. Aziz Nesin
Bir gün bu ülkenin başucuna bir not yanağına da bir öpücük kondurup gideceğim. çok tatlı uyuyordun uyandırmaya kıyamadım diyeceğim... Aziz Nesin
Seni, annen kadar sevecek ve baban kadar merak edecek hiç kimse yoktur; o yüzden kimse bana aşk'tan bahsetmesin. Aziz Nesin
İnsanın insanlardan kaçışıdır, hayvan sevgisi. Aziz Nesin
Üşümek varsa bu sıcağın yokluğudur, karanlık varsa ışığın yokluğu. Eğer her yer karanlık ve sen üşüyorsan işte bu o'nun yokluğu. Aziz Nesin
Kimi yazarları okurken, yazı yazmaktan gittikçe daha çok korkuyorum. Bunlardan biri de Sartre.
Aziz Nesin
Bir kızım olsun istiyorum, adı Yağmur olsun.
Bir de oğlum olsun, adı Toprak olsun.
İkisi de kavga etsin, ortalık çamur olsun. Aziz Nesin
Ne zaman kar yağsa, yoksulları, evsiz barksızları, açları ,
bu karda kıyamette üşüyenleri düşünürüm.
Şu karın keyfini bir türlü çıkaramadım, çıkaramam. Aziz Nesin
Öyle bir ölsem, Öyle bir ölsem ki çocuklar Size hiç ölüm kalmasa.. Aziz Nesin
Nasıl bittiyse bundan öncekiler Bu da biter. Bite bite Sonunda ben de biterim Olur biter. Aziz Nesin
Rüzgarın şiddeti ne olursa olsun; Martı sevdiği denizden asla vazgeçmez. Aziz Nesin
Hayat bir sınavsa eğer hiç uğraşma, adını yaz ve çık. Belki sınıfta kalırsın; ama adının altında bembeyaz bi sayfa bırakırsın. Aziz Nesin
Diyorlar ki: "Eskiden böyle değildin artık içine kapandın." Dedim ki: "İçindekiyle yetinen bu kalp artık sizi ne yapsın." Aziz Nesin
Yenilen aşık olur. Aziz Nesin
Delilik, en sağlam dokunulmazlıktır. Aziz Nesin
Bu dünyayı bir daha göremem belki Ama bu dünya beni hep görecek. Aziz Nesin
Ben bir yaşam maratoncusuyum. Bu yüzden yaşamın en yalnızıyım. Aziz Nesin
Yoksulun tek silahı çalışmaktır. Tembellerin çalışma günü yarındır. Aziz Nesin
Hayatım süresince boyum kadar kitap yazdım ama beni sevmeyenler buna da mazeret bulup -onun zaten boyu kısaydı diyebilirler. Aziz Nesin
Ne kadar kalmak istesekte bazen gitmek zorunda kalırız. Ve ne kadar gitmek zorunda olsakta kalmaktan yanadır "sol yanımız." Aziz Nesin
Yatağına yatınca; yüreğinin sesinden uyuyamıyorsan, anla ki yalnızsın. Aziz Nesin
Uslanma hiç hep deli kal büyüme sakin çocuk kal... Aziz Nesin
Haritalara baktım, hiçbirinde evin yok. Ansiklopedilere baktım, hiçbirinde resmin yok. Sözlüklere baktım, hiçbirinde ismin yok. Aynada kendime baktım, seni gördüm. Benden başka yerin yok. Aziz Nesin
Eskisi olmayanın yenisi de olmaz. Aziz Nesin
Artık ne gelmek ne de gitmek Yaşamın en zor yanı beklemek. Aziz Nesin
Her açla açız. Her tutukluyla tutukluyuz. Mutluluk başkaları mutsuzken yalnızlıkla olmaz, toplulukla olur.
Aziz Nesin
Kirli çevre insanı kirletir, kirli insanlar çevreyi kirletir. Aziz Nesin
Her şeyin başı kanunIara, emirIere, nizamIara, taIimatIara uymayanIara tepki göstermekIe başIar. Yoksa vatandaşIarım, biz bu muasır medeniyet seviyesini nah geçeriz... Aziz Nesin
Yobazın biri çıkıp, "Tuvalete gitmek günahtır." desin. Bundan dolayı altına sıçacak o kadar çok insan var ki bu memlekette... Aziz Nesin
İnsan, insan gibi, insan olarak hür olmasını bilmezse, hür olamazsa, o zaman kurtlar, kuşlar gibi hür sanır kendini. Aziz Nesin
Aynı kağıdın arka ve on yüzleri gibiyiz. Sonsuza dek beraber; ama hiçbir zaman birbirlerini görmeyen.
Aziz Nesin
Bazen öyle özlenir ki insan.. Özlenen bilse, yokluğundan utanır.. Aziz Nesin
Belki sıkıca sarılabileceğimiz bir sevgilimiz olmadı, belki yalnızız. Ama bilinsin ki, adam gibi sevdiğimizdendir yalnızlığımız. Aziz Nesin
Beni yaşamım toplumcu yapmıştır. Aziz Nesin
Ne sen beni anlıyorsun, ne de ben. Ne ben anlatabiliyorum, ne de sen. Besbelli bitecek… Aziz Nesin
Ne Mutlu Türküm Diyene yazmışsınız. Ben katıksız bir Türküm ama mutlu değilim Bir Kürt nasıl mutlu olsun…Aziz Nesin
Bırak olmasın mezar taşımız, bir okul bahçesine gömsünler bizi çocuklar koşsun üzerimizde.. Aziz Nesin
Atla katır tepişir, olan eşeğe olur. Öyle zaman gelir, güçlüler birbirine girer, arada öküz bile başkan olur...!
Aziz Nesin
Korkmuyorum diyenler, ya başkalarına yalan söylüyorlar, ya kendilerine yalan söyleyip kendilerini kandırıyorlar yada bilmeyerek insan olmadıklarını söylüyorlar. Aziz Nesin
İnsanoğlu naziktir, Ağır sözü kaldırmaz.
Eşek dersin kızar da,
Sırtına bin aldırmaz ! Aziz Nesin
Alıştın,
Nutukları dinleyip uyuyorsun.
Sen böyle uyudukça, sanma ki sabah olur!
Körler memleketinde, şaşı padişah olur! Aziz Nesin
Gülümsemek,
Adaleti bozuk düzene,
Sessiz bir küfürdür.
Gülümseyin. Aziz Nesin
BENDE KAL
Bir tohum verdin çiçeğini al.
Bir çekirdek verdin ağacını al.
Bir dal verdin ormanını al.
Dünyamı verdim sana bende kal. Aziz Nesin
Al yalnızlığını gel!
Korkma, sıkılmayız.
Senin yalnızlığın benim yalnızlığımla konuşur,
Biz ikimiz susarız! Aziz Nesin
YAŞIYORUM DEMEK
Çok merak ediyorum kendimi
Başıma birşey mi geldi
Öldüm mü kaldım mı
Hiçbir haber yok kendimden

Bu sabah kapımı çaldım
Kapıyı açan kendim
Bir süre kendime baktım
Bu güleç yüz bendim

Oh ne güzel bir sabah
Bugün de yaşıyorum demek
Benden başka yok kimsem
Beni merak edecek. Aziz Nesin
Korku, en beşeri duygudur. Benim iktidarlara başkaldırışımı görenlerden kimi beni korkusuz insan sandılar. Oysa ben korkarım. Ne var ki, bende, başkalarına yararlı olacaksa, doğru bildiğimi, inandığımı söylemek, açıklamak duygusu, korku duygusuna her zaman üstün gelmiştir. Korkarım, yine söylerim. Aziz Nesin
Çelişkiyi görmek lazım. Neden çocuklarımızı Amerika'ya, Avrupa'ya gönderiyoruz madem böyledir de? Oradan öğrenebilecekler diye gönderiyoruz. Başka yok, bizde hiçbir şey yok çünkü. Bizde, yalnız Türkiye'de değil, bizim gibi ülkelerde hiçbir şey yok, hiç. Canımızı kurtarmak için ilaçlar, hastalığımızdaki ilaçlar, hepsi onların; ameliyat, hepsi onların. Aziz Nesin
Bağnaz ülkede, insanların çoğunun bağnaz ve yobaz olduğu ülkede hiçbir buluş bulunmaz. Onların yapabilecekleri şudur: Hangi buluş bulunsa, “Aaa, bu Kuran'da vardı, Kuran'da yazılıyordu.” Hep bunu söylemişlerdir. Peki bu Müslümanlar bu kadar aptal mı, Kuran'da yazıldığı halde, bu kadar yüzyıldan beri Kuran'ı okudukları halde hiçbir şey bulup çıkaramıyorlar. Hep bunu Hristiyanlar, gavurlar ya da dinsizler çıkarıyor? Bu kadar beyin işlemeyen insanlar ne yapabilirler yani? Aziz Nesin
Gerici güçlerin en belirgin özelliği şudur: İlerici olan, yeni olan her şeyi, önce ona karşı gelerek yıkmaya çalışırlar; beceremezlerse kendi içlerine alır boğar, yok ederler. Türkiye'deki gericilik, emperyalizmin ancak bir dış belirtisidir. Gericiliği söküp atmak istiyorsak, önce kökü dışarıda gericiliğin besleyicileri olan emperyalizmin kökünü yurdumuzdan kazımalıyız! Aziz Nesin
Sayın olmayan bayanlar baylar sizlere de merhaba!
Bindiği dalı kesenler, öksürüğe göre esenler, çabuk kırılıp küsenler, merhaba!
Nerdesin bir şu dağın ardında kalan umudum, merhaba ! Aziz Nesin


Jean Paul Sartre Sözleri: (1905-1980)
Yapmak, olmaktır.  Jean Paul Sartre
Cehennem başkalarıdır.  Jean Paul Sartre
Her seçiş, bir vazgeçiştir.  Jean Paul Sartre
Aslında zeka bir gerekliliktir. Jean Paul Sartre
İnsanın özü kendi varlığıdır.  Jean Paul Sartre
İnsan özgürlüğe mahkumdur. Jean Paul Sartre
Şiddet, okuma yazma bilmez.   Jean Paul Sartre
İntihar kaçış değil, reddediştir.  Jean Paul Sartre
Bütün istediğim biraz kesinlikti. Jean Paul Sartre
Ölüm bensiz hayatımın devamı.  Jean Paul Sartre  
İnsan, kendisi olmak istediği şeydir.  Jean Paul Sartre  
Dünya herkese yetecek büyüklükte. Jean Paul Sartre
Her insan kendi yolunu icat etmelidir. Jean Paul Sartre
Kentler insan türünün cehennemidir.  Jean Paul Sartre
Tanrı yoktur. Tanrı insanın yalnızlığıdır.  Jean Paul Sartre
İnsan, yeryüzünde yalnız bırakılmıştır. Jean Paul Sartre
Savaşları zenginler çıkarır, fakirler ölür.  Jean Paul Sartre
Bir dinim yok, Tanrıya inanmıyorum ben. Jean Paul Sartre
Vicdan hatırladıkça hiç bir suç unutulmaz. Jean Paul Sartre
Felsefe yapmak, vazgeçmeyi öğrenmektir.  Jean Paul Sartre
Var olmak susamadan içmek gibi bir şeydir. Jean Paul Sartre
Özgürlük, sana yapılanlarla yaptığın şeydir.  Jean Paul Sartre
Sonunda kendim olabilmek için değişiyorum. Jean Paul Sartre
Kendinizi tanımaya başladıkça özgürleşirsiniz. Jean Paul Sartre  
Yalnızdım; ama bir kentte yürüyen ordu gibiydim.  Jean Paul Sartre
Kahraman gibi yiyecek, kahraman gibi içeceksiniz!  Jean Paul Sartre
Celladına saygı duyan kurbanlardan nefret ederim. Jean Paul Sartre
Deha, insanın bir çıkış yolu ararken icat ettiği şeydir.  Jean Paul Sartre
Her varoluşan nedensiz doğar ve rastlantı sonucu olur. Jean Paul Sartre
Anılar, kimsenin bizden alamayacağı tek mülkümüzdür.  Jean Paul Sartre                                                                 
Hayat daha absürt oldukça ölüm daha katlanılmaz olur.  Jean Paul Sartre
İnsan, kendisini oluşturduğundan başka bir şey değildir.  Jean Paul Sartre
İnsanım, öyleyse özgürüm; özgürsem sorumlu olmalıyım. Jean Paul Sartre
Her şeyin cevabı bulundu. Nasıl yaşamak gerektiği dışında.  Jean Paul Sartre   
Yazar kendisinin bir kuruma dönüştürülmesini reddetmelidir. Jean Paul Sartre   
İnsanların ne olduklarıyla değil, ne olabilecekleriyle ilgilenirim.  Jean Paul Sartre
İnsan hiç, hiçbir zaman istediğini yapamıyor, sürüklenip gidiyor. Jean Paul Sartre
Korkak kendini korkak yapar, kahraman kendini kahraman yapar.  Jean Paul Sartre
İnanmak inandığını bilmektir, inandığını bilmek ise inanmamaktır.   Jean Paul Sartre
Kötülük, insanların somut şeyleri soyut hale getirmesinden doğar.   Jean Paul Sartre
Ben hiçbir partiden değilim, politikayla da hiçbir zaman ilgilenmedim. Jean Paul Sartre  
Gerçeklere dosdoğru ve çekinmeden bakmak kadar iyi bir şey yoktur. Jean Paul Sartre
İnsanın özgürlüğü, kendisine yapılanlara karşı takındığı tavırda gizlidir.  Jean Paul Sartre
Faşizm kurbanlarının sayısıyla değil, onları öldürme yoluyla tanımlanır. Jean Paul Sartre                              
Bilinç daima olduğunun ötesinde bir şeydir. Özgür olmaya mahkumdur.  Jean Paul Sartre
Her biri, belli bir süre için hayatının anlamını, ötekinin hayatında buluyor. Jean Paul Sartre  
Duyduğum acıyı göstermemek yetmiyordu, acı duymamak gerekiyordu.  Jean Paul Sartre
Nesnelerin bir ters yüzü vardı, insan aklını kaçırdığı zaman bunu görürdü. Jean Paul Sartre
Onun için, başkasının yerini kapmaktansa, çalışarak gerçek yerinizi bulun. Jean Paul Sartre
Beni sevdiğiniz yok, ama sıkışınca da bana başvurmaktan geri kalmazsınız. Jean Paul Sartre
Yaşamıma nasıl başladıysam, kuşkusuz öyle bitireceğim; kitaplar arasında. Jean Paul Sartre
Size gerçeği söylüyorum: Bütün insanlar Peygamberdir, yoksa Tanrı yoktur.  Jean Paul Sartre
Gidersem başkalarına isyan etmiş olurum, gitmezsem isyanım kendime olur.  Jean Paul Sartre
Bütün kötülükler içerisinde en kötüsü kusurlarımızı dahi değiştirmememizdir.  Jean Paul Sartre
Yazar, çağının adamıdır. Her söylediği, söylemediği söz çağında yankısını bulur. Jean Paul Sartre  
Ezilenler arasında din adamı göremezsiniz. Din adamları ezen sınıfın asalağıdır. Jean Paul Sartre
Savaşta ölen bir tek çocuk karşısında benim bütün kitaplarımın ne değeri var?  Jean Paul Sartre
Başkalarının özgürlüğünü amaç edinemediğim sürece özgürlüğü amaçlayamam.  Jean Paul Sartre
Özgürlük bir kez insanın zihninde ışığını yaktığında, tanrılar ona karşı güçsüz kalır.  Jean Paul Sartre  
Bir kadın, bir dost, bir kent bir kerede terk edilemez. Hepsi birbirine benzer zaten.  Jean Paul Sartre
Eğer varlığımı kendi hükmüm altına alamazsam, yaşamak çok manasız bir şey olur. Jean Paul Sartre
Olmak istediğimiz kimseyi yaratırken, herkesin nasıl olması gerektiğini de tasarlarız. Jean Paul Sartre   
Dostluk, birbiri hakkında hüküm vermek demek değildir. Dostluk, inanmak demektir. Jean Paul Sartre  
İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır.  Jean Paul Sartre
Savaş bir hastalık değildir. Savaş, katlanılmaz bir felakettir, çünkü insana insan eliyle gelir.   Jean Paul Sartre
Hayata yapılacak o kadar çok hata varki, aynı hatayı yapmakta ısrar etmenin anlamı yok.  Jean Paul Sartre    
İnsan olmanın ilk koşulu, bir şiddet eylemine katılmayı dolaylı ya da dolaysız reddetmektir.  Jean Paul Sartre
Düşünce özgürlüğünün olmaması, düşündüğünü söyleyememek değildir, düşünememektir.  Jean Paul Sartre    
Kimileri için bir hiçken, başkası için her şeysin. Her şey olmayı umarken, bir bakıyorsun ki. Hiçsin!    Jean Paul Sartre
Bu dünyada sevgi diye bir şey yoktur. Başkasına sevgi ile sarılıyorsak; Bu, onlarla çatışmamak içindir.  Jean Paul Sartre
Düşünce özgürlüğünden yoksun olmak düşündüğünü söyleyememek değil hiç düşünememiş olmaktır.   Jean Paul Sartre
Benim gibi yaşlı bir devrimciye böyle bir ödül vermek, kapitalizmin öç alma girişiminden başka bir şey değildir.  Jean Paul Sartre
Geçmiş günleri mi özlüyorsun? Hayır, o günleri değil, yalnızca o günlerde hayalini kurduğum yaşamı özlüyorum. Jean Paul Sartre
Tanrı'ya inanmıyorum; varlığı Bilim tarafından çürütüldü. Ama toplama kampında erkeklere inanmayı öğrendim.  Jean Paul Sartre
Bilir misin ki dostluklar çoğu zaman fazla aydınlıktan tedirgin olur.  Dostluk kararsız, kolay anlaşılamayan bir şeydir.   Jean Paul Sartre
Sanıyorlar ki korkak ya da kahraman olarak dünyaya gelir insan; anasından nasıl doğmuşsa öyle kalır, hiç değişmez.   Jean Paul Sartre
Şu hayatta önemli olan tek şey, bir insanın ”Ben gerçekten yaşadım” diyebilmesidir. Onun dışında hiçbir şeyin önemi yok. Jean Paul Sartre
Umutsuzluk; insanoğlunun kendine karşı hazırlayabileceği suikastlerin en korkuncudur, umutsuzluk manevi bir intihardir.  Jean Paul Sartre
İnsan düzeni düzensizlikten başka bir şey değildir; adaletsizdir, derme çatmadır, cinayet işlenir, açlıktan ölünür bu düzende.  Jean Paul Sartre
Öldüğümü öğrenince ağlayacaktı; aylar boyunca yaşamdan hiç tat almayacaktı. Ama ne de olsa, ölecek olan gene bendim işte. Jean Paul Sartre  
Hayat üç bölümdür: dünyayı değiştireceğini sandığın, değişmeyeceğini anladığın ve dünyanın seni değiştirdiğine emin olduğun.  Jean Paul Sartre
Özgürlük ancak her şey anlamını yitirdiği zaman ortaya çıkabilir; çünkü anlam, ne tür olursa olsun, yalnızca ideolojik bir kabuktur.  Jean Paul Sartre    
Aydın olarak görevim düşünmektir. Hiçbir engel tanımadan, tehlike karşısında bile kendime bir sınır koymadan, koydurtmadan düşünmek. Jean Paul Sartre  
Demek cehennem bu. Hiç aklıma getirmezdim böyle olacağını. Acı, ateş, kızgın ızgara hepsi sizsiniz demek. Ne gülünç şey! Kızgın ızgaranın ne gereği var: Cehennem başkalarıdır.  Jean Paul Sartre
İnsan yalnız yaşayınca bir şey anlatmanın bile ne olduğunu unutuyor: dostlarla birlikte inanılabilir şeyler de ortadan kayboluyor. Olaylar da öyle. İnsan onlara da aldırmaz oluyor.   Jean Paul Sartre
Oy verdiğiniz hükümet ve kardeşlerinizin hizmet ettiği ordu, hiç duraksamadan ve vicdan azabı duymadan soykırım yaparken siz kurban değilseniz o zaman kesinlikle işkencecisiniz.  Jean Paul Sartre
İnsanlar kahramanları oynuyorlar; çünkü korkaklar. Azizleri oynuyorlar; çünkü kötü kişiler. Suikastçiyi oynuyorlar; çünkü yanıbaşlarındaki komşularını öldürmek için yanıp tutuşuyorlar.  Jean Paul Sartre
Bir bakıyorsunuz konuşan insanlar çıkıyor ortaya, bir bakıyorsunuz çekip gidiyorlar. Başını sonunu duymadığınız hikayelere dalıyorsunuz. Duyduğunuzu anlatın deseler kötü tanıklık edersiniz. Jean Paul Sartre
Kalabalığın tutsağı olmuşuz, kalabalık yürüyor, biz yürüyoruz. Biz bu başı sonu olmayan dev kırkayağın ayaklarından başka bir şey değiliz artık. Umut öldükten sonra yürümek niye? Yaşamak niye? Niçin?  Jean Paul Sartre
Birini sevmeye, koyulmak başlı başına bir iş, bir girişimdir. Güç ister, yürek ister, körlük ister. Hatta başlangıçta öyle bir an vardır ki uçurumun üstünden sıçramak ister; düşünmeye kalkarsan aşamazsın onu.  Jean Paul Sartre
Kendimi o kadar korkunç bir yalnızlık içinde hissettim ki intiharı düşündüm. Beni geri tutan şey, hiç kimsenin, kesinlikle hiç kimsenin ölümümden etkilenmeyeceği, ölümde hayatta olduğundan daha yalnız olacağım fikriydi. Jean Paul Sartre
Katiller hayal gücünden yoksun adamlardır. Yaşamın ne anlama geldiğine dair en ufak bir fikre sahip olmadıkları için öldürmek onlara vız gelir. Ben, başkalarının ölümünden korkanları yeğlerim. Yaşamayı bildiklerinin kanıtıdır bu.  Jean Paul Sartre


Mihail Bakunin Sözleri: (1814-1876 )
Hukuk, iktidarların fahişesi'dir. Mihail Bakunin
İtaat olmadan iktidar mümkün olamaz. Mihail Bakunin
Olumlular, olumlu kaldıkça, ben olumsuzum. Mihail Bakunin  
Yıkma güdüsü, aynı zamanda yaratıcı bir güdüdür.  Mihail Bakunin
Tüm dinler zalimdir, hepsi kan üzerine kurulmuştur.  Mihail Bakunin
Her emir özgürlüğün suratında patlayan bir tokattır. Mihail Bakunin
İktidar, en akıllı ve en fedakâr olanları bile yozlaştırır.  Mihail Bakunin
Eğer tanrı gerçekten varsa, onu yok etmemiz gerekir. Mikhail Bakunin
Biz materyalist ve ateistleriz ve gerçeklerle övünürüz.  Mihail Bakunin
Hiç kuşkusuz idealistler haksız, materyalistler haklıdır.  Mihail Bakunin  
Dizlerinin üstünde yaşamaktansa, ayakta ölmek yeğdir. Mihail Bakunin
Gerçek bir teori değildir, bir eylemdir, hayatın kendisidir. Mikhail Bakunin
Ezilenlerin kurtuluşu yalnızca onların kendi eseri olabilir. Mikhail Bakunin
Toplum şuçu hazırlar, bireye düşen ise o suçu işlemektir. Mihail Bakunin
Sömürücüler halklarına korku ve güvensizlikle bakıyorlar.  Mihail Bakunin    
Eğer insan ahlağının bir temel ilkesi varsa, o da özgürlüktür. Mihail Bakunin
İnsan ancak kendi kadar özgür insanların arasında özgürdür. Mihail Bakunin
Derin, ciddi, tutkulu insan sevgisine her zaman kin eşlik eder. Mihail Bakunin
Bilimin tek görevi yaşamı aydınlatmaktır. Onu yönetmek değil. Mihail Bakunin
Kutsallık ne kadar büyürse, insanlığın durumu o kadar kötüleşir.  Mihail Bakunin  
Tavsiyelerinizin, talimatlarınızın, hizmetlerinizin canı cehenneme!  Mihail Bakunin
Eğer oy hakkı bir şeyi değiştirebilecek olsaydı, o hak da verilmezdi. Mihail Bakunin   
Halk için kilise bir çeşit tanrısal meyhaneden başka bir şey değildir. Mihail Bakunin   
Her devlet, tıpkı her teoloji gibi insanı temelde kötü ve günahkar sayar. Mihail Bakunin
Cennette bir efendimiz olduğu sürece, dünyada köle olmaya mahkumuz. Mihail Bakunin
Özgürlüğün eşitlikle gerçekleşmesi, hem ilkece hem de gerçekte, adalettir.    Mihail Bakunin
En içten demokratı tahta oturtun, hemen inmezse kesinlikle hainleşecektir. Mihail Bakunin
En başta, ilâhiyatın ilâhî zorbalığına, Tanrı’nın hayaline başkaldırmak gerekir. Mihail Bakunin
Fetih üzerine kurulmuş bir toplum mutlaka içten içe köleleşmiş bir toplumdur.  Mihail Bakunin
Herkesin özgürlüğü bu nedenle yalnızca herkesin eşitliği halinde gerçekleşebilir.   Mihail Bakunin
Özgürleşen insanlığın tümünü örgütle, bütün canlılar için yepyeni bir dünya yarat. Mihail Bakunin
Gökyüzünde bir efendimiz bulunduğu sürece yeryüzünde kölelikten kurtulamayız. Mihail Bakunin
Bir insanın özgürlüğünün bir başka insanın özgürlüğüyle sınırlandığı doğru değildir.  Mihail Bakunin
Otoritenin tüm uygulamaları alçaltıcıdır ve otoriteye her boyun eğiş, aşağılanmadır.  Mihail Bakunin
Bir insan hem dışarda devrimi kışkırtıp hem içerde despotizmiyle gurur duyamazdı !   Mihail Bakunin
Bu insanlar için acilen birşeyler yapılmalıdır, yoksa her an yıkıcı bir öfkeye kapılabilirler.   Mihail Bakunin
Aslında eski baskı ve eski kölelik, yeni biçimler altında varlığını sürdürmeye devam eder.  Mihail Bakunin
Dinlerin insanı ne derece ve ne ölçüde aşağılayıp yozlaştırdığını belirtmeye gerek var mı?  Mihail Bakunin
Şimdi bütün bu satılmış gevezeler tekrar milliyetçi oldular ve bununla övünmeye giriştiler. Mihail Bakunin  
Bir tek insanın bile köleliği tüm insanlığı çiğner ve herkesin özgürlüğünü etkisiz hale getirir.  Mihail Bakunin
En ateşli devrimciyi alın, ona mutlak iktidar verin, bir yıl içinde çar'dan daha beter olacaktır.  Mihail Bakunin
Ekonomik eşitlik olmaksızın verilen politik eşitlik bir teranedir, bir sahtekarlıktır, bir yalandır.  Mihail Bakunin
Bütün devletleri yerle bir et, burjuva uygarlığını yut, özgür birlikler yoluyla özgürce örgütlen. Mihail Bakunin
Tanrı varsa, insan köledir; insan özgür olabilirse ve olmak zorundaysa, o zaman tanrı yoktur.  Mihail Bakunin
Çocuklar gibi, olgun adamlar da yalnız kendi deneyimlerine akıllanırlar, başkalarınınkiyle değil.  Mihail Bakunin  
Voltaire'in sözünü tersine çevirerek diyorum ki, eğer tanrı gerçekten varsa, onu yok etmek gerekir.  Mihail Bakunin  
Üstünlük eşitlik kabul etmez. Eşit güçlerden biri zorunlu olarak parçalanacak ve diğerine tabi olacaktır.  Mihail Bakunin
Bilimin mutlak otoritesini kabul ediyoruz, ama bilginlerin yanılmazlığını ve evrenselliğini reddediyoruz.  Mihail Bakunin
Ucuz kahramanların aşağılık yaygaralarını kim dinler; onların daha dünkü alçaklıklarını kim unutturabilir?  Mihail Bakunin
Maalesef halk cahildir ve hükümetin sistematik çabalarıyla cehalet içinde tutulmaya devam edilmektedir.  Mihail Bakunin
Tanrı varsa ve insan özgürlüğüne hizmet etmek istiyorsa, bunu, ancak var olmaktan vazgeçerek yapabilir.  Mihail Bakunin   
Devletin halkı özgürleştirebileceğini ve halkın koşullarını iyileştirebileceğini düşünmek düpedüz saçmalıktır! Mihail Bakunin  
Cumhuriyet sisteminde hayali bir halk sözüm ona devletin temsil ettiği "yasal halk" yaşayan gerçek halkı bogazlar.  Mihail Bakunin   
Hemcinslerinin özgürlüğüne saygı duymak görevdir, onları sevmek, onlara yardım etmek, hizmet etmek ise erdemdir.  Mihail Bakunin
Ekonomik eşitlik olmaksızın verilen politik eşitlik bir teranedir, bir sahtekarlıktır, bir yalandır; ve işçiler yalan istemiyorlar.  Mihail Bakunin
Devler devliklerini ancak suç işleyerek sürdürebilir, zayıflar ise devlerin gözünde zayıflıkları ölçüsünde erdemli kabul edilirler. Mihail Bakunin
En demokratik kılığa da bürünse, on kez halktan yana olduğunu da söylese devlet devlettir, yani proleteryanın hapishanesidir. Mihail Bakunin
Devlet, özgürlüğü ortadan kaldıran soyut bir canavar ve acılara yol açtığı için evrensel birliği yok eden insanlık dışı bir kurumdur. Mihail Bakunin
İnsanları köleleştiren, baskı altına alan, sömüren ve mahveden otorite ilkesine ve devletin koruyuculuğunun yıkılmasını istiyorum. Mihail Bakunin
Dinler, insanın aklını, insanın kurtuluşunun temel aracını dumura uğratır ve onu, köleliğin en temel koşulu olan aptallığa mahkum eder.  Mihail Bakunin
Var olan tüm dinsel, politik, ekonomik ve sosyal kurumlar yıkılmalı. Özgürlük, akıl, adalet ve emek temelinde evrensel toplum kurulmalı.  Mihail Bakunin   
Ne zaman bir devlet başkanı Tanrıdan söz etse, halk sürüsünün bir kez daha koyun gibi kırkılmaya hazirlanildigindan hemen emin olabilirsiniz.  Mihail Bakunin
Bir insan ne kadar çok şeye inanırsa o kadar az şey bilir. Ne kadar az şey bilirse o kadar aptal olur. Ne kadar aptal olursa o kadar kolay yönetilebilir. Mihail Bakunin
Ben bir komünist değilim, çünkü komünizm toplumun tüm mülkiyetin devletin elinde toplanmasına yol açar, bense devletin yıkılmasını istiyorum.  Mihail Bakunin
Kimsenin bir diğerini baskı altına almasının imkansız hale gelmesini mi hedefliyorsun? Öyleyse, kimsenin iktidara sahip olmamasını sağlaman gerekir. Mihail Bakunin
Çünkü biz bir devletin, her ne şekilde olursa olsun dayandığı ilkenin, halkı köleleştirip yoksulluğa mahkûm etmek için baskı uygulamak olduğunu çok iyi biliyoruz.  Mihail Bakunin
Köleliğin olduğu yerde, yalnızca sefalet ve zulüm değil, hem ayrıcalıklı sınıflar hem de kitleler arasında hüküm süren, gerçek bir toplumsal materyalizm de ortaya çıkar. Mihail Bakunin
Bütün dinler zalimdir, hepsi kan üzerine kurulmuştur, çünkü tümünün dayandığı fikir, kurban fikri, kutsalın intikam duygusunu tatmin için insanlığın boğazlanmasıdır.  Mihail Bakunin
Bir efendi, her kim olursa olsun ve kendini ne kadar liberal gösterme arzusu taşırsa taşısın, her zaman efendidir. Onun varlığı, tüm altındakilerin köleliğini zorunlu yapar.  Mihail Bakunin
Bu sistemde halk, sürekli olarak, bir çömez, bir öğrenci olarak kalacak ve kendisine ait olmayan düşüncelerin,isteklerin ve nihayet çıkarların aracı olmaya devam edecektir. Mihail Bakunin  
Bütün dinler; tanrıları, yarı tanrıları, peygamberleri, mesihleri ve azizleriyle birlikte, kendi yeteneklerinin tam tekamülünü ve aidiyetini idrak edememiş safdiller tarafından yaratılmıştır.  Mihail Bakunin
Çocukların tüm eğitim ve öğretimi, inanç değil aklın bilimsel gelişimi, dindarlık ve itaat üzerine değil, kişisel haysiyet ve bağımsızlık ve hepsinin üzerinde, her yerde ve her zaman kutsala tapınmayla yer değiştirecek olan insanlığa saygı üzerine kurulmalıdır. Mihail Bakunin
Bir halk hangi bahane ile olursa olsun ,tiranliğa bir kez boyun eğdi mi, ayaklanma alışkanlığını, hatta ayaklanma içgüdüsüñü büyük ölçüde yitirir, bununla kalmaz özgürlük duygusunu da yitirir ve bir halk bunları bir kez yitirdi mi artık yalnızca dış koşulların zorlamasiyla değil, kendi içinde varlığının özünde de  kölelerden oluşan bir halk haline gelir. Mihail Bakunin
  


Pierre-Joseph Proudhon (1809 - 1865)
Kölelik cinayettir. Pierre  Joseph Proudhon
Mülkiyet, hırsızlıktır. Pierre Joseph Proudhon
Din fazlasıysa gereksiz. Pierre  Joseph Proudhon
Çok aç bir mide ahlak bilmez. Pierre Joseph Proudhon
Hiçbir otorite düzen sağlamaz. Pierre Joseph Proudhon
Faiz kanser gibi yavaşça yayılır. Pierre Joseph Proudhon
Mülkiyet, toplumun intiharıdır!  Pierre  Joseph Proudhon
Halkın güvenliği en yüce kanundur.  Pierre  Joseph Proudhon
Çalışma özgürlüğümüzün eğitimidir.  Pierre  Joseph Proudhon
İnsanı köle yapmak, onu öldürmektir.  Pierre Joseph Proudhon
Mülkiyet olanaksızdır, çünkü cinayettir. Pierre  Joseph Proudhon
Mülkiyet sahte Tanrıların sonuncusudur. Pierre Joseph Proudhon
İcraat konuştu mu kelimeler hiçbir şeydir. Pierre Joseph Proudhon
İnsanın insan üzerindeki otoritesi hak mıdır? Pierre  Joseph Proudhon
Ne var ki gerçek gün yüzüne elbet çıkacaktır. Pierre  Joseph Proudhon
İnsanın insan tarafından yönetilmesi köleliktir. Pierre Joseph Proudhon
Ben ne yönetmek istiyorum, ne de yönetilmek. Pierre Joseph Proudhon
Mülk sahibi, hiçbir şey üretmeyen bir makinedir. Pierre  Joseph Proudhon
Mülkiyet, zayıfın güçlü tarafından sömürülmesidir. Pierre Joseph Proudhon
Mülkiyet olanaksızdır, çünkü despotluğun anasıdır.  Pierre  Joseph Proudhon
Savaş ilanlarının gerisinde ekonomik nedenler yatar. Pierre Joseph Proudhon
Eğitimsiz refah halkı serseme çevirir ve küstahlaştırır. Pierre  Joseph Proudhon
Zekânın karşılığı olabilecek bir şey varsa o da zekâdır.  Pierre  Joseph Proudhon
Elbette toprak üzerindeki değil, ürün üzerindeki haktır. Pierre  Joseph Proudhon
İnsanlık Tanrı’ya inanıyor; fakat hangi Tanrı’ya inanıyor? Pierre  Joseph Proudhon
Bugün mülkiyeti savunmak devrimi reddetmek demektir. Pierre  Joseph Proudhon
Büyük olanlar yalnızca biz diz çöktüğümüz için büyüktürler.  Pierre Joseph Proudhon
Bütün insanlar eşitsiz mülkiyet üzerinde eşit haklara sahiptir.   Pierre  Joseph Proudhon
İnsanları eğitmek ve eğlendirmek kadar onları beslemek de azizdir. Pierre  Joseph Proudhon
Özgür bir toprağa ayak basan köle, o andan itibaren artık özgürdür.  Pierre  Joseph Proudhon
İnsan öldürmek, ilkelerin için mücadele etmenin en aşağılık yoludur.  Pierre Joseph Proudhon
Nefret etmekten vazgeçmek için ihtiyacım olan tek şey öğrenmekmiş.  Pierre  Joseph Proudhon
Mülkiyet olanaksızdır, çünkü mülkiyet varken toplum kendi kendini tüketir.   Pierre  Joseph Proudhon
Tanrı doğayı ayaklarımın altına serdi, ama benim başımı sokacak yerim yok!  Pierre  Joseph Proudhon
Ünvanımı karakterimi bir yana bırakınız ve sadece iddia ettiklerimle ilgileniniz.  Pierre  Joseph Proudhon
Her din, insanların insanlara tapınmasından, putperestlikten başka bir şey değildir. Pierre  Joseph Proudhon
Krallar kendileri yalan yere yemin ederken neden insanlar mahkemelere güvensin?  Pierre  Joseph Proudhon
Egemenlik nedir? Yasaları yapma gücüdür. Zorbalığın yenilenmiş, başka bir herzesi.  Pierre  Joseph Proudhon
Hizmet ve yevmiye degiştokuşunda işçinin ortağı olmayan patron onun düşmanıdır. Pierre  Joseph Proudhon
İstisnasız tüm partiler, iktidar peşinde koştukları için, mutlakiyetçiliğin çeşitlemeleridir.  Pierre Joseph Proudhon
-Evet, hayat bir mücadeledir. Fakat insanla insanın değil, insanla doğanın mücadelesidir.  Pierre  Joseph Proudhon
İnsan kendi kendisinin efendisini değildir, ancak çevresindekiler üzerinde efendi olabilir.  Pierre  Joseph Proudhon
Halk en sonunda mülkiyeti onayladı... Yaptığını bilmediği için, Tanrı kendisini bağışlasın.  Pierre  Joseph Proudhon
Hakkaniyet, adalet, toplum, ancak bazı türlerin bireyleri arasında var olabilecek şeylerdir. Pierre   Joseph Proudhon
Mülkiyet insanların zararınadır; çünkü işsizliği, üretim fazlasını, iflasları, yıkımları o doğurur. Pierre Joseph Proudhon
En acısı ise şudur : Canlılığı ne denli olursa olsun hiçbir duygu başlangıçta olduğu gibi kalmaz. Pierre Joseph Proudhon
Bu nedenle, finansal olarak istikrarlı bir grup insana sahip olmak, şirketler için eşsiz bir fırsattır. Pierre Joseph Proudhon
Özgürlük sınırsız çeşitliliktir , çünkü özgürlük yasanın sınırları dahilinde her iradeye saygı duyar. Pierre Joseph Proudhon
+Parti olmamalı, otorite olmamalı, bunların yerine insanın ve yurttaşın mutlak özgürlüğü olmalı. Pierre Joseph Proudhon
Ulusa gelince hesap sorma hakkı yoktur. Prensin temsilcileri ona hiçbir konuda rapor vermezler. Pierre  Joseph Proudhon
Mülkiyet olanaksızdır, çünkü sermaye veriliyken,üretim mülke göre değil, çalışmaya göre değişir. Pierre  Joseph Proudhon
Halk yığınına gelecek olursak, o artık istifasını vermiştir, yalnız siyasi değil, ekonomik anlamda da. Pierre  Joseph Proudhon
Toprağı bu denli verimli hale getiren insanlar , yeni bir arazi açanlardan daha az faydalı değildirler. Pierre  Joseph Proudhon
+Sık sık Tanrıdan ve atalardan söz edilmeye başlanmışsa ya canınız ya da paranız isteniyor demektir. Pierre Joseph Proudhon
Dünyayı sayılar yönetir. Bölüşüm eşit olmadığı sürece bölüşenler birbirine düşman olmayı sürdürür. Pierre  Joseph Proudhon
İnsanlığın başlangıcında ne suç, ne barbarlık mevcuttu; sadece toyluk, cehalet ve tecrübesizlik vardı. Pierre Joseph Proudhon
Ya aklımızın ürünü bir zafer kazanacağız ya da rezilliğimizin sonucu bir sefalet çukurunu boylayacağız. Pierre Joseph Proudhon
Egoizm şahsi görüşlerle beslenir, şahsi görüşler ise doğrudan doğruya aklın istibdadından kaynaklanır.  Pierre Joseph Proudhon
Kim beni yönetmek için bana sataşırsa, bir erk soyguncusu ve bir tirandır; onu düşmanım ilan ederim.   Pierre  Joseph Proudhon
Makyavelcilik; hedefe ulaşmak için ahlaka aykırı her türlü aracı hoş gören siyasi anlayışa verilen isimdir. Pierre  Joseph Proudhon
Örs ve çekiç demirci ve demir olmadan üretmez; değirmen, değirmenci ve buğday olmadan un vermez. Pierre  Joseph Proudhon
En zırva düşüncelerin çatışmasından, alabildiğine saçmanın bilimi olarak tanımlanabilen, tanrıbilim doğdu. Pierre  Joseph Proudhon
+Her kim beni yönetmek için elimi üzerime koyarsa, o bir gaspçı ve despottur; onu düşmanım ilan ediyorum.  Pierre Joseph Proudhon
Birlik olmadığı müddetçe, cumhuriyet tek bir kişi gibi yürüyemez :İşe yaramaz ve etkisiz bir yığın haline gelir. Pierre  Joseph Proudhon
Eskiden halk hekimle büyücüyü birbirinden ayıramazdı, bugün de bilgin ile safsatacıyı ayırmayı beceremiyor.  Pierre  Joseph Proudhon
Tüm para borçtan yaratılmıştır. Para, somutlaşmış borçtur. Borç, baskıyı doğurur. Borç, maaşlı köleler yaratır. Pierre Joseph Proudhon
Mülkiyet, ürünleri emekçiye satarken, ona verdiği ücretten fazlasını ister; bu yüzden de mülkiyet olanaksızdır. Pierre  Joseph Proudhon
Başkalarına sana davranmalarını istediğin gibi davran ; sana yapılmasını istemediğin şeyleri başkasına yapma. Pierre Joseph Proudhon
Mantık, düşüncenin olduğu kadar yaşamın da ön koşuludur. Ne var ki siyasette bu durum tam tersi gerçekleşir. Pierre  Joseph Proudhon
Demokrasi doğası gereği sosyalist düşünceye sevgi göstermediği gibi krallığın yerini almayı da becerememiştir. Pierre  Joseph Proudhon
Çalışarak yaşamak benim derdim, olmuyorsa savaşarak ölürüm.Pierre  Joseph ProudhonMülkiyet bir yanılgıdır. Pierre  Joseph Proudhon
Adalet nedir? Tanrı bilimciler karşılık veriyor: Tüm adalet tanrıdan gelir. Bu doğrudur, ama hiçbir şey öğretmiyor! Pierre  Joseph Proudhon
Peki, ama egemenlik nedir? Yasa yapma gücüdür diyorlar. Bir başka abeslik, despotizmin yeniden hortlaması bu da.  Pierre  Joseph Proudhon
O zaman medeniyet nedir? 1Koşulların eşitsizliği demek oluyor ki, yabancılığın veya vahşiliğin karakteristik özelliğidir. Pierre  Joseph Proudhon
Nitekim bilmesi gereken her şeyi öğrendiğinde insanın artık yanılmayacağına ve acı çekmeyeceğine inanmak makuldür. Pierre  Joseph Proudhon
Dikkat edin, şaşkın bakışlarınızda gayriihtiyari bir cehaletin safdil hayreti değil, suçlu bir vicdanın kınamasını görüyorum. Pierre  Joseph Proudhon
Üzüntüyle söylüyorum; kendinizi sizden kopmuş olanlardan ayırın. Ayrılık yoluyla kazanacaksınız, temsilci yok, aday yok. Pierre Joseph Proudhon
Toprağın kirası kime düşer? Tabii ki toprağı üretene. Toprak kimin eseridir? Tanrı'nın. Öyleyse mülk sahipleri çekilip gitsin!  Pierre  Joseph Proudhon
İnsana sadece Doğanın empoze etmesi gereken bir şart olan iş, bütün toplumlarda bir insan emridir ve bu yüzden iğrençtir. Pierre  Joseph Proudhon
Bir kez sesim kesilse bile, bir gün düşüncem adalete kavuşacak ve er ya da geç düşmanlarim savunucularım haline gelecektir. Pierre  Joseph Proudhon
Ruhbanlar ezelden beridir hükümdarın hizmetinde olmuşlar ve tanrılar daima siyasetçilerin istedikleri şekilde konuşmuşlardır. Pierre  Joseph Proudhon
İnsanın şahsiyeti kutsalsa eğer, bütün tıyneti ve bilhassa içinde olup bitenler, duyguları, düşünceleri, iradi kararları da kutsaldır. Pierre  Joseph Proudhon
Bu ürkütücü sorunu çözebilseydik, insanlığın altı bin yıldır arayıp bulamadığı toplumsal sistemin anahtarını ele geçirmiş olurduk.  Pierre  Joseph Proudhon
İnsanlar çorak veya hatta bazı bataklıklar gibi zararlı arazileri verimli kıldıklarında tamı tamına bir mülkiyet hakkı yaratmış olurlar. Pierre  Joseph Proudhon
Eski yasa koyucuların bizimkiler kadar bilgili olmadıklarını kabul ederim, ama bilgili olsalar bile daha kötüsünü herhalde yapmazlardı.Pierre  Joseph Proudhon
Özgürlük eşitliktir , çünkü özgürlük ancak ve ancak toplumsal bir durum içerisinde var olabilir ve eşitlik olmaksızın toplum da var olmaz. Pierre  Joseph Proudhon
İnsanlarda toplumun bir anacı vardır ve bu amaç türün ve bireyin korunmasıdır ; hayvanlarda ise bu amaç daha çok türün korunmasıdır. Pierre  Joseph Proudhon
Evet , hayat bir mücadeledir : Fakat insanla insanın değil , insanla doğanın mücadelesidir ve her birimiz kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Pierre  Joseph Proudhon
Şayet “Kölelik nedir?” sorusunda cevap vermem gerekseydi ve tek kelimeyle, kölelik "cinayettir" deseydim, ne kastettiğim derhal anlaşılırdı. Pierre  Joseph Proudhon
Yalnızca düşüncelerin değil, sağduyumuzun biçimlerini ya da yasalarının doğuştanlığına da, açık söylüyorum, inanmıyorum ve reddediyorum.Pierre  Joseph Proudhon
İnsanın kendisi vardır; yani istenç ve bilinç, hür irade ve yasa insanda bitimsiz bir uzlaşmazlık içindedir. İnsan kendi kendiyle savaş halindedir.  Pierre  Joseph Proudhon
Acaba, özgürlükten, halkın egemenliğinden, toplumsal sözleşmeden ne anladiklarını açiklayabilir; CUMHURİYETİN bir tanımını yapabilirler mi?  Pierre  Joseph Proudhon
Kalbimdeki tüm enerji ve üzüntüyle söylüyorum; kendinizi sizden kopmuş olanlardan ayırın. Ayrılık yoluyla kazanacaksınız, temsilci yok, aday yok.  Pierre Joseph Proudhon
Nefret gütmeden, korku duymadan konuş; bildiğin şeyi söyle. İnsan türünün işi, bilimin tapınağını inşa etmektir ve bu bilim insanı ve doğayı kapsar. Pierre Joseph Proudhon
Dinin ironisi diyorum, ruhbanlar ezelden beridir hükümdar hizmetinde olmuşlardır ve tanrılar daima siyasetçilerin istedikleri şekilde konuşmuşlardır.  Pierre  Joseph Proudhon
Tanrı yeryüzünü insan türüne bahşetti: Peki bana neden bir pay düşmedi? Tanrı doğayı ayaklarımın altına serdi, ama benim başımı sokacak yerim yok!  Pierre  Joseph Proudhon
Tarihçileri okuyunuz, her yerde halkların daimi sefaletinde kötülüğün zorunluluğunun kanıtlarıyla karşılaşırsınız. İnsan acı çeker ve daima da çekecektir. Pierre  Joseph Proudhon
Siyaset dediğin nedir? Şarlatanlığa, entrikaya, hainliğe ne kadar elverişli bir ortam! Hangi devlet bu kadar ahlâk bozucu şartlar altında ayakta kalabilir?  Pierre Joseph Proudhon 
Kendi hukuk kurallarına göre kurulmuş olan ve bireylerin yetkisini aşan devlet her türlü meşru temelden yoksundur. Zaten otorite demek baskı demektir.  Pierre Joseph Proudhon
Üstün iktidar demek, mutlak iktidar demektir. Bu böyle kabul edilince otoritenin savunucuları ister tutucu olsunlar ister sosyalist bunun o kadar önemi yoktur. Pierre Joseph Proudhon
Yasa diyorlardı, egemenin iradesinin dışavurumudur: Öyleyse monarşi yönetiminde yasa, kralın iradesinin bir dışavurumudur; cumhuriyette, halkın iradesinin. Pierre  Joseph Proudhon
Fakirliğin, suçların, ayaklanmaların, savaşların temelinde hep mülkiyetin ürünü olan koşullardaki eşitsizlik bulunur; koşullardaki eşitsizlik ise egoizmden doğar.  Pierre Joseph Proudhon
Eskiden bu denli verimli olan emek neden daha sonra kısır hale geliyor ? Neden çiftçi emeğin bir zamanlar kazanabildiği toprak mülkiyetini şimdi kazanamıyor. Pierre  Joseph Proudhon
Çalıştın eyvallah! Ama başkalarını çalıştıramadın mı hiç? Öyleyse başkalarının senin için çalışmakla kaybettiklerini sen onlar için çalışmadan nasıl kazanabildin?  Pierre  Joseph Proudhon
Özgür insan, aklını ve yetilerini kullanan, ihtirasla kör olmamış, korkuları tarafından güdülüp alıkonmayan, aslı astarı olmayan görüşlere kapılıp gitmeyen kişidir.  Pierre  Joseph Proudhon
Partiler her zaman programlarında yalan söylediler. İnancı kayırsızlık, yurtseverliği yozlaşma takip edince, devletleri esas aldıkları kavramların gelişimi öldürdü.  Pierre  Joseph Proudhon
Tüm konfedere devletlerin içinde yönetim, kuvvetler ayrılığı prensibine göre düzenlenmiştir; yasalar önünde eşitlik ve evrensel oy hakkı bunun temelini oluşturur.  Pierre  Joseph Proudhon
Anarşi de, toplumu bireysel mülkiyet ve özgür emek esasları üzerine inşa etmek isteyen ve tüm devlet kurumlarını kaldırmaya yönelen ekonomi ekolünün idealidir. Pierre  Joseph Proudhon
Doğrusunu isterseniz, kilise, sonsuza kadar, statükonun en yüksek tarifi olarak var olacaktır: O, gelişme demek değildir, o yüzden gelecek için yeni bir tarif önermez. Pierre  Joseph Proudhon
Buradan mülkiyetin herkesçe paylaşılması gerektiği sonucuna varmak yerine, kamu güvenliği namına mülkiyetin herkes için ortadan kaldırılmasını talep ediyorum.  Pierre  Joseph Proudhon
Nefret etmekten vazgeçmek için ihtiyacım olan şey öğrenmekmiş."Mülkiyet bir vakıadır, daima var olmuştur ve daima var olacaktır" önermesiyle yetinilsin isterler.  Pierre  Joseph Proudhon
Özgürlük insan olmanın birincil şartıdır ve kişinin özgürlüğünden vazgeçmesi insaniyetinden vazgeçmesidir; o noktadan sonra nasıl insanca bir eylemde bulunulabilir? Pierre  Joseph Proudhon
İnsan sahip olduğu akıl sayesinde, saygınlığını kendi kişiliğinde olduğu gibi benzerinin kişiliğinde hissetme ve hem birey ve hem de tür olarak kendini gösterme yetisine sahiptir.  Pierre Joseph Proudhon
Nerde kaldı "iyi günde kötü günde " methiyeleri. Toprak bize ait, sizin parmak kadar bir toprak parçanız bile yok. Bizim de artık sizin hizmetlerinize ihtiyacımız yok, defolun gidin.    Pierre  Joseph Proudhon
Neyin kendisi için iyi olduğuna dair sağlam bir hükme varmaktan henüz aciz olan halk, pohpohlandığı zaman ayrım gözetmeden kendisine en zıt fikirleri bile alkışlamaktan çekinmez.Pierre  Joseph Proudhon
Mülkiyet hak mıdır? Herkes tereddütsüz: Evet mülkiyet haktır diye cevap veriyor. Herkes diyorum, çünkü şimdiye kadar kimse düşünüp taşınıp da hayır diye cevap vermemiş bu soruya. Pierre  Joseph Proudhon
Yasa, insan arzularının üzerindeki hakem statüsüdür...Pierre  Joseph ProudhonToplum işçilerin kara kaşına kara gözüne ne kadar kayıtsızsa, kendi dışında üretilenlere karşı da o kadar kayıtsızdır.Pierre  Joseph Proudhon
İnsan bilgeliğinin adaletle ilgili en makul öğretisi şu meşhur özdeyişte özetlenmiştir: Başkalarına sana davranmalarını istediğin gibi davran; sana yapılmasını istemediğin şeyi başkalarına yapma.Pierre  Joseph Proudhon
Mülkiyet, hırsızlıktır.Pierre  Joseph ProudhonO, İsviçre halkına şöyle seslenir: Eğer kurumlarınızı, daha fazla özgürlük adına degiştirmek istemiyorsanız, ancak sahip olduğunuza layıksınız demektir...Pierre  Joseph Proudhon
Sanat gelişimini kendi dışındaki gelişmelere borçludur. Kendi öz gücüyle baş başa bırakılmış bir sanat, doğası gereği fantezici olur, kendini tekrar etmekten kurtulamaz ve durağanlığa mahkum olur. Pierre  Joseph Proudhon
Çalışarak yaşamak benim derdim, olmuyorsa savaşarak ölürüm.Pierre  Joseph Proudhon"Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik! diye haykırmaktaydı: Köleliğe karşı savaş, bölünmeye karşı savaş, tüm devrim buydu. Pierre  Joseph Proudhon
Korkunç kisvelere sokulan Tanrı, her yerde insanın ve devletin malı haline geldi. İşte yaşam biçimlerinin din tarafından yozlaştırılması böyle başladı ve kutsal savaşların ve bağnaz nefretlerin kaynağında bu vardır. Pierre  Joseph Proudhon
 Prensleri ve kralları başımızın üstüne koymak artık eski bir usul...Tarihçileri okuyunuz, her yerde halkların daimi sefaletinde kötülüğün zorunluluğunun kanıtlarıyla karşılaşırsınız. İnsan acı çeker ve daima da çekecektir.Pierre  Joseph Proudhon
İmtiyazların son bulmasını, köleliğin ilgasını, hakların eşitliğini, yasanın hâkimiyetini talep ediyorum. Sadece adalet, başka bir şey değil. İşte sözlerimin özeti... Dünyaya çeki düzen verme işini başkalarına bırakıyorum."Pierre  Joseph Proudhon
Çiçeklerden taç yapan küçük bir kızın, deniz kabuklarından, çakıl taşlarından, incilerden kolye yapan bir kadının ya da kendini daha korkunç hale getirmek için ayı ya da aslan postu bir savaşçının birer sanatçı olduğunu söyleyebiliriz. Pierre  Joseph Proudhon
Aklımız boş yere aydınlanmış sanki; muhayyilemiz galip geliyor ve kullandığımız dil de asla düzeltilemiyor. Gökten inmek ,göğe çıkmak kadar yanlış bir tabir , ama buna rağmen, insanlar bu dili kullandığı sürece bu tabir de sürüp gidecek ."Pierre  Joseph Proudhon
Monarşinin özü ya da esası, yönetimin ve idarenin bölünmezliği, prensin ya da topluluğun mutlakiyetçiliği, hesap vermezliğidir. Demojrasinin özü ise tam tersine, kuvvetler ayrılığına, görevlerde dağılma, denetlemeye ve hesap verebilirliğe dayanır.Pierre  Joseph Proudhon
Anarşi, efendilerden, egemenlerden kurtulmaktır. İşte her gün biraz daha yaklaştığımız yönetim biçimi budur ve insanı kural, insan iradesini de yasa yerine koyma alışkanlığı bize bu yönetimi fesadın doruk noktası, kargaşanın ifadesi olarak gösteriyor.   Pierre  Joseph Proudhon
Sevgili okur dostum, size ne aşırı güvenmek ne de haksızlık yapmak isterim.Pierre  Joseph Proudhon İnsanlar , fırtınaların arasında kalmış şu tek limanın yanından ihtiras dolu bir arzuyla geçip giderlerse , daimi coşkun dalgaların arasında yollarını yitirirler .Pierre  Joseph Proudhon
Sonsuz bilgeliği ve rahmetiyle Kadiri mutlak’ın bütün insanlığın nimetlenmesi ve çalışması için bahşettiği büyük bir tiyatrodur yeryüzü. İzleyici vasfıyla orada yerini alıp, bir oyuncu vasfıyla başkalarına sıkıntı vermeden rolünü oynamaya herkesin hakkı vardır. Pierre  Joseph Proudhon
Adalet nedir? Tanrı bilimciler karşılık veriyor: Tüm adalet tanrıdan gelir. Bu doğrudur, ama hiçbir şey öğretmiyor!Tanrı yeryüzünü insan türüne bahşetti: Peki bana neden bir pay düşmedi? Tanrı doğayı ayaklarımın altına serdi, ama benim başımı sokacak yerim yok!  Pierre  Joseph Proudho
Devrim ve İlerlemeMaddi, manevi veya sosyal herhangi bir konuyla ilgili fikirlerimizde, yeni gözlemler neticesinde baştan aşağı bir dönüşüm olduğunda, düşüncenin bu hareketine "devrim" derim. Şayet fikirler değişiyor veya kapsam kazanıyorsa, o da "ilerleme"dir. Pierre  Joseph Proudhon
İnsan, kötülüğün sebebini kendi kafasında ve kalbinde aramak yerine efendilerine, hasımlarına, hısımlarına ve kendine çatar; uluslar silaha sarılır, birbirlerini boğazlar, katlederler, ta ki nüfusun iyice azalmasıyla denge tekrar kurulana, barış savaş­çıların küllerinden yeniden doğana kadar. Pierre  Joseph Proudhon
Bir somun ekmek pişirip de bir lokmasını yiyebilen, saray inşa edip de ahırda yatan, lüks kumaşlar dokuyup da paçavralar giyen, her şeyi üretip de her şeyden mahrum kalan uygarlaşmış işçi, özgür değildir. Hizmet ve yevmiye değiştokuşunda işçinin ortağı olmayan patron onun düşmanıdır. Pierre  Joseph Proudhon
Hukuk felsefesine baktığında tiranlık sistemi, borsa manevralarina bakınca gelişimi gören; mutlakiyet geleneklerini cumhuriyetin erdemleri, özgürlük imtiyazlarını ise başkaldırı olarak değerlendiren işte bu partiyle, devrimin gerçeğini ve adaletini arayan bir adam olarak bendenizin, ne gibi bir ortak noktası olabilirdi ki. Pierre  Joseph Proudhon
İşçiler ağaçları ve çalılıkları sökerek bataklığı kurutmakla , kısacası araziyi temizlemekle görevlendirsin . Bu durumda işçiler toprağın değerini artıracaklar ve onu daha kıymetli bir mülk haline getireceklerdir . Toprağa kattıkları değer , kendilerine verilen azıkla ve yevmiyeyle ödenir : Böylece toprak kapitalistin mülkü haline gelir. Pierre  Joseph Proudhon
Evet, hayat bir mücadeledir: fakat insanla insanın değil, insanla doğanın mücadelesidir ve her birimiz kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Mücadele sırasında kuvvetli olan zayıfın yardımına yetişirse, bu alicenaplık övgüyü ve sevgiyi hak eder, fakat kuvvetli olanın yardımı özgürce kabul edilmeli, güç ile dayatılmamalı veya bir bedel karşılığı sunulmamalı.Pierre  Joseph Proudhon
Gerçi evet, koşulların eşitliğinin hakların eşitliğiyle aynı şey olduğuna, mülkiyet ve hırsızlığın eşanlamlı terimler olduğuna; yetenek ve hizmette üstünlük bahanesiyle bahşedilen, daha doğrusu gasp edilen bütün toplumsal üstünlüklerin haksızlık ve soygunculuk olduğuna herkes inanıyor ve bunu tekrarlayıp duruyor. Demek istediğim, bütün insanlar kalpleriyle bu hakikatlere şahitler; gereken sadece onları anlamalarını sağlamaktır. Pierre  Joseph Proudhon
İnsanın en yüce şerefi olan vicdan , sadece ona bahşedilmiştir ; adalet ve adaletsizlik , Erdem ve kabahat kavramları insanın soylu ayrıcalığıdır . Dünyevi eğilimlerine direnmek , iyi ile kötü arasında tercih yapmak , özgürlük ve adalet ile giderek daha çok Tanrı’ya benzemek hep eşrefi mahlûkat olan insana ve sadece ona bahşedilmiş yüce bir yetenektir . Hayır , erdemin mukaddes sureti ancak ve ancak insanın kalbine kazınmış olabilir .Pierre  Joseph Proudhon

Baron d'Holbach Sözleri: (1723 -1789)
Bütün bilim fiziktir, ahlak bile. Baron d'Holbach
Dinleri bilgisizlik ve korku doğurmuş.  Baron d'Holbach
Bütün çocuklar ateisttir, tanrı fikri onlarda yoktur.  Baron d'Holbach
İnsanın mutsuzluğunun kaynağı, doğa konusundaki cehaletidir. Baron d'Holbach
İnsan düşünmeye cesaret ettiğinde papazın imparatorluğu yıkılır.   Baron d'Holbach
Fiilen, halktan dinini koparmak, ondan hiçbir şey koparmamaktır.    Baron d'Holbach
Bozulmuş bir toplumda, mutlu olabilmek için bozulmuş olmak gerekir.  Baron d'Holbach
Her şeyden önce dinin ve dinden doğan despotluğun eleştirilmesi gerekir.  Baron d'Holbach
Tanrı kavramının kaynağı, insanın duyduğu acıda, korkuda ve tedirginliktedir.  Baron d'Holbach
Din eşiği, bu nedenle, olgun, aydın insanın aşması gereken cahillik ve korkuydu. Baron d'Holbach
Ancak dinin bulutlarını ve hayaletlerini dağıttığımızda gerçeği, Aklı ve Ahlak'ı keşfedeceğiz.   Baron d'Holbach
İnsan, duymak, düşünmek ve eylemde bulunmak özüne sahip olan maddeden yapılmıştır.  Baron d'Holbach
Evren, kesin kanunlara uyar; her varlık ve her olay belirlenmiştir; belli nedenlerden ortaya çıkar.  Baron d'Holbach
Din akla karşıdır; insanlığın mutluluğa ulaşmasını engeller; siyasal zorbalığa elverişli zemin hazırlar.   Baron d'Holbach  
Doğadan edindiğimiz her bilgi, tanrıları öldürmektedir. Tıpkı bilmediklerimizin tanrıların doğumuna sebep oluşu gibi.  Baron d'Holbach
Vicdan azabı; Hareketlerimizin, muhitimizin kin ve nefretini üzerimize çekebileceğini düşünerek hissettiğimiz korkudur.  Baron d'Holbach
Tanrı fikri yeryüzüne o kadar genel olarak neşredilmiştir ki, insan türünün evrensel bir hatasından başka bir şey değildir.  Baron d'Holbach
Bir ateist, insanlığı yeniden doğaya, deneyime ve akla yönlendirmek için, insanlığa zarar veren ejderhaları yok eden kişidir.  Baron d'Holbach
İnsanların batıl inançlara sahip olmasının tek nedeni korkak bir varlık olmasıdır; korkak olmasını tek nedeni de cahil olmasıdır. Baron d'Holbach
Sıradan insanlar masal dinlemeyi her şeye tercih eder. Rahipler ve şeriatçılar, bu masallardan dinler icat eder ve sırlar üretirler. Baron d'Holbach
İnsan sadece din adamlarının hayal ürünü hikâyelerinden tanıdığı tanrısının boyunduruğu karşısında eğilmek zorunda olduğuna inanır.  Baron d'Holbach
Din, bana, sadece hükümdarları halklarının üstüne çıkarmak ve bunları hükümdarların gücüne teslim etmek için icat edilmiş gibi geliyor.  Baron d'Holbach
İnsanlar, başlarına gelen ve nedenlerini bilip anlayamadıkları felâketleri tanrısal bir varlığa bağlamışlar; bunları onun yaptığına inanmışlardır.  Baron d'Holbach
Din şikâyet etmeden yurt üzerinde baskı kuran zorbalara itaat etmesini emreder, yurttaşlarını köleleştirerek lütuflarını hak etmesini emreder.  Baron d'Holbach
Eğitmek ve öğretmek bahanesiyle, din, insanları kötülükte ve cehalette tutar ve en çok ilgileri olan şeyleri öğrenme isteğini bile onlardan koparır.  Baron d'Holbach
Dinleri bilgisizlik ve korku doğurmuş; "eğitim", "alışkanlık" ve "zorbalık" geliştirmiş; baştaki büyükler ve zenginler de onu çıkarlarına uygun bularak korumuşlardır.  Baron d'Holbach
Madde ve ruh, bir ve aynı şeydir. Hareket ve madde, evrenin temelidir, insan, duymak, düşünmek ve eylemde bulunmak özüne sahip olan maddeden yapılmıştır.  Baron d'Holbach
Gerçekte, dinleri hakkında, halkın hiçbir fikri yoktur; din olarak adlandırılan şey, bilinmeyen görüşlere ve sırlara bulaşmış işlere kör bir bağlılıktan başka bir şey değildir.  Baron d'Holbach
İnsan soyunu aldatmak isteyen düzenbazlar daima aynı hilelere başvurdu; sınamadan daima kaçındılar; sınamanın karşısına gizemleri, belirsizlikleri, korkuları çıkardılar. Baron d'Holbach
İnsanlara kendi akıllarına saygı duymaları ve cesur olmaları telkin edilmeli ve kendileri için arkasından koşması gereken hayallere gereksinimleri varsa, doğruluk, iyilik ve barış sevgisini benimsemeleri öğretilmelidir. Baron d'Holbach
Yeryüzünün bütün dinlerinde ‘orduların Tanrısı’nı, ‘kıskanç bir Tanrı’, ‘intikamcı bir Tanrı’, ‘yakıp yıkan bir Tanrı’, katliamdan zevk alan ve kullarının onun bu zevkine hizmet etmeyi görev bildikleri bir ‘Tanrı’ buluruz.  Baron d'Holbach
Geçmişten bu yana, halklar yeryüzünde kendilerini çok mutsuz hissettikleri için onları, tanrısal öfke ile tehdit ederek susmaya zorluyorlar; sefilliklerinin gerçek nedenlerini görmelerini engellemek için bakışlarını göğe çevirtiyorlar. Baron d'Holbach
Teoloji, doğal süreçlere yönelik bilgisizliğin yol açtığı bir sistemden başka bir şey değildir. İnsan bazı olguların varlığını tanrılara atfetmekle... aslında kendi zihninin karanlıkları yerine tanrısal gücü ikâme etmekten başka bir şey yapmıyor.   Baron d'Holbach
Doğa, insana aklını kullanmasını ve rehberi yapmasını söyler; din ise insan aklının yozlaşmış olduğunu, güvenilmez bir rehber olduğunu ve hilekâr bir Tanrı tarafından yaratıklarına yoldan çıkmaları için rehberlik yapmak üzere verilmiş olduğunu öğretir.  Baron d'Holbach
Doğa insana şöyle der: Sen özgürsün, yeryüzünde kimse seni senin haklarından kanunen yoksun bırakamaz. Din ona şöyle seslenir: O bir köledir ve Tanrısı tarafından ömrü boyunca temsilcilerinin demir çubukları altında inlemeye mahkûm bırakılmıştır.   Baron d'Holbach

Sigmund Freud Sözleri: (1856-1939)
Medeniyetin ilk şartı adalettir. Sigmund Freud
Din yaygın bir tür akıl hastalığıdır. Sigmund Freud
Kitleler asla gerçeğin peşinde koşmamıştır. Sigmund Freud
Bedenimizi hasta eden benliğimizin baskısıdır.  Sigmund Freud
Dinlerin son zemini, insanın çocuksu çaresizliğidir. Sigmund Freud
Her yazılana, her görsele, her ota boka inanmayın. Sigmund Freud
İçgüdüsel tutkular akılcı çıkarlardan daha güçlüdür.  Sigmund Freud
Adaleti aklın yardımı olmadan kullanmak imkansızdır. Sigmund Freud
Bir objeye duyulan sevgi, ona sahip olma isteğinden gelir. Sigmund Freud
Tanrı, abartılmış bir baba figüründen başka bir şey değildir. Sigmund Freud
Evrendeki en büyük gösteri, sen aklını keşfettiğin an başlar. Sigmund Freud
Bir ara insanları anladığımı sandım, sonra sandığımı anladım. Sigmund Freud
Eğer içimizde bir vicdan bulunuyorsa o doğuştan gelme değildir. Sigmund Freud
Yaşamın büyük bir değeri yoktur, fakat ondan başka şeyimiz de yoktur. Sigmund Freud
Cinsel baskı uygulamak amacıyla "düşünme yetilerinin" zorla ket vurulmasından kaynaklanır. Sigmund Freud
Din bir yanılgıdır ve gücünü bizim içgüdüsel dürtülerimizin hemen uyum göstermesinden alır. Sigmund Freud
Uzun vadede hiçbir şey akıl ve deneyime direnemez; dinin her ikisiyle de çeliştiği oldukça açıktır. Sigmund Freud
Herkes zirvede olmayı hedefler ama hiç kimse bilmez ki zirve; Yükselişin sonu, inişin başlangıcıdır. Sigmund Freud
Duygular söz konusu olduğunda yüreğin ne diyorsa o ama birşeyler yapacaksan aklın ne diyorsa o... Sigmund Freud
Düşünebilen herkesin insan olması, insan olan herkesin düşünebildiği manasına gelmiyor ne yazık ki. Sigmund Freud
Bazen ulaşamayacağın kadar yüksekte sandığın kişiler, aslında eğilemeyeceğin kadar alçakta olabiliyor. Sigmund Freud
Garip değil mi ? Ulaşamayacağın kadar yüksekte sandığın kişiler, aslında eğilemeyeceğin kadar alçaktadır. Sigmund Freud
Ne biçim ilerleme kaydediyoruz. Orta Çağda olsa beni yakarlardı. Şimdiyse kitaplarımı yakmakla yetiniyorlar. Sigmund Freud
Bilgi hazinelerine ulaşabilen insanların sayısı ne kadar artarsa, dini inançlardan kopuş da o kadar yaygınlaşır. Sigmund Freud
Meryem Ana'nın mucizelerine inanan insan sayısı, bilinçdışının varlığına inanan insan sayısından çok çok daha fazla. Sigmund Freud
İnsanların çoğu özgürlüğü gerçekten istemezler; Çünkü özgürlük sorumluluk gerektirir, ve insanların çoğu da bundan korkar. Sigmund Freud
Dinler, kendilerini sevgi ve merhamet dini olarak tanımlasalar dahi, onlara inanmayan insanlara karşı sert ve acımasızdırlar. Sigmund Freud
Dinsel doktinler tümü ilüzyonlardır, kanıt kabul etmezler ve hiçbir kişi onları doğru kabul etmeye ya da inanmaya zorlanamaz. Sigmund Freud
Otuz yılımı kadın psikolojisini incelemeye ayırmama karşın hala şu büyük sorunun yanıtını bulamadım: “Peki ama şu kadınlar gerçekten ne istiyorlar?” Sigmund Freud
İnsanlığa ait dinler, kitlesel sanrılar içinde sınıflandırılmalıdır. Bu sanrıya sahip kişiler, söylemeye bile gerek yok, böyle bir durum olduğunu fark etmezler bile. Sigmund Freud
Her zaman bizim dış dünya karşısındaki bağımsızlığımızı anlamaya bilim girişecektir; din ise gücünü bizim içgüdüsel isteklerimızi karşılamak olgusundan alan bir yanılsamadır. Sigmund Freud
Cinsel eğilimlerin temeli hazdır. İnsan sevince aptallaşır. Aşk yoktur, libido vardır. Bir objeye duyulan sevgi, ona sahip olma isteğinden gelir. Hiçbir erkek birlikte olmak istemeyeceği bir kızla yakın arkadaş olmak istemez. İnsan mutlu olmak ister; bu yüzden berbat haldedir. Sigmund Freud
Dünyayı yaratan hamiyetli bir tanrı var olsaydı ve hem Evren'de hem de ölümden sonraki hayatta ahlaki bir düzen yaşansaydı, kendimize bunun çok iyi bir şey olduğunu söyleyebilirdik; oysa tam da bunları dilemeye mecbur bırakılmamız oldukça can acıtıcı bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Sigmund Freud
Belli başlı dinsel öğretilerin tarihsel değeri konusundaki bilgimiz, onlara karşı saygımızı artırır, ancak, uygarlık düzeninin nedeni olarak gösterilmesinden vazgeçilmesi konusundaki önerimizi geçersiz kılmaz. Baskının yarattığı etkilerin, aklın rasyonel işleyişinin sonuçlarıyla yer değiştirmesinin artık zamanının geldiğini iddia edebiliriz. Sigmund Freud
Eğer bir adam herhangi bir dini öğretinin öne sürdüğü tüm saçmalıkları sorgulamaksızın kabul ediyor ve hatta bunlar arasındaki çelişkileri görmezden geliyorsa, o zaman bu adamın zekasından şüphe edebiliriz. Sigmund Freud İçgüdüsel tutkular akılcı çıkarlardan daha güçlüdür. Sigmund Freud Bedenimizi hasta eden benliğimizin baskısıdır. Sigmund FreudNazım Hikmet Sözleri: (1902-1963)
Çocuklar öldürülmesin şeker de yiyebilsinler.    Nazım Hikmet
Türkiye'de adalet aramak kerhanede bakire aramaya benzer.    Nazım Hikmet
Küsmek nedir bilir misin ? Küsmek Dürüstlüktür. Nazım Hikmet
Değmiyor bazen uğruna yorulduklarımız. Nazım Hikmet
Yazılarım otuz-kırk dilde basılır, Türkiye'mde Türkçemle yasak!  Nazım Hikmet
Biz başka severdik. O yüzden başka sevemedik.  Nazım Hikmet
İnsanlar, insanların içinde, insana hasret yaşarlar.     Nazım Hikmet
Anlamak: en büyük rahatlık. Nazım Hikmet
İnsandan çok eşyaya benziyorlardı...    Nazım Hikmet
Yaşayan bilir beni.. Yaşamayan anlamaz...   Nazım Hikmet
Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu. Nazım Hikmet
Savaş; korku ve sefaletten başka bir şey veremez. Yakar, yıkar, öldürür, yok eder. Nazım Hikmet
Ne acıdır insanın bildiğini anlatamaması. 'Ben' deyip susması, 'sen' deyip ağIamakIı kaIması. Nazım Hikmet
Dostlar ki bir kere bile selamlaşmadık, aynı ekmek, aynı hürriyet, aynı hasret için ölebiliriz...  Nazım Hikmet
Küçük bir mutluluk istiyorum. O kadar küçük olsun ki, istemesin kimse benden onu." Nazım Hikmet
Basit yaşayacaksın basit. Sanki yaşamın bir gün sona erecekmiş gibi basit... Çay, ve simitle... Nazım Hikme
Ölüm kendinden önce bana yalnızlığını yolladı.  Nazım Hikmet
Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?  Nazım Hikmet
Mesele esir düşmekte değil,teslim olmamakta bütün mesele. Nazım Hikmet
Gökyüzünü başımın üstünde görmek bana yasak. Nazım Hikmet
Geçtim putların ormanından baltalayarak, ne de kolay yıkılıyorlardı. Nazım Hikmet
İnsan birisiyle yaşlanmalı, birisi yüzünden değil.  Nazım Hikmet
Ben Türk dilinin şairiyim.Hayatımı buna adadım. Nazım Hikmet
Gerçek şair kendi aşkı, kendi mutluluğu ve acılarıyla uğraşmaz. Onun şiirlerinde halkının nabzı atmalıdır... Nazım Hikmet
Arkadaşlık ağaca benzer, kurudu mu bir daha yeşermez.. - Nâzım Hikmet
Düşmana inat bir gün daha fazla yaşayacaksın. - Nazım Hikmet
Benim gönlüm bir kartaldır.  Nazım Hikmet
Şair başarılı olmak için, yapıtlarında maddi yaşamı aydınlatmak zorundadır.  Nazım Hikmet
Ekmek hepimize yetmiyor, kitap da öyle. Ama keder, alabildiği kadar. Nazım Hikmet
Gelecek günler için gökten ayet inmedi bize. Onu biz kendimiz vaad ettik kendimize. Nazım Hikmet
Anlamaya başlıyorum, inanmayı yitirmek pahasına. Nazım Hikmet
Dostlarım, çay olsun demli olmasa da olur. Siz olun, çay olmasa da olur... Nazım Hikmet
Bizim kalbimiz hep kırıktır çocuk. Ama, yine de eksik etmeyiz sol cebimizden umudu.  Nazım Hikmet
Unutma: Her gelen sevmez, ve hiçbir seven gitmez.  Nazım Hikmet
En sevdiğim memleket yeryüzüdür. Sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi. Nazım Hikmet
Kırdılar tazecik yeşil dallarımızı Kırdılar kitap tutan ellerimizi Kanına girdiler çocuklarımızın. Nazım Hikmet
Bence artık sen de herkes gibisin. Nazım Hikmet
Nasıl öfkelenmem, düşündükçe memleketimi? Çırpınıyor ayakları altında, bir avuç hergelenin.. Nazım Hikmet
Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selam! Paranın padişahlığını,. karanlığın, yobazın. ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selam! Nazım Hikmet
Yüreğin kadını erkeği yoktur. Bir mert olanı vardır, bir de namert olanı. Nazım Hikmet
Ve acıyı paylaştık; Senin payına susmak, Bana ise gitmek düştü. Nazım Hikmet
Doğru bulduğum, haklı bulduğum, güzel bulduğum her şey ve herkes için; yaşım başım buna engel değil. Nazım Hikmet
Ne beş vaktin ezanı, ne Anjelüs çanları, Zincirden kurtarmadı yoksul çalışanları. Nazım Hikmet
Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın, yok edin insanın insana kulluğunu, bu dâvet bizim! Nazım Hikmet
Her Özgürlüğün İçinde Bir Tutsaklık Vardır!   Nazım Hikmet
Kaldı işte. Çayımız bardakta, Çocukluğumuz sokaklarda, mutluluğumuz kursağımızda, sevdiklerimiz uzaklarda...!     Nazım Hikmet
Gitmek sadece bir eylemdir, unutmak ise kocaman bir devrim.     Nazım Hikmet
Artık şaşırtmıyor beni dostun kahpeliği, elimi sıkarken sapladığı bıçak. nafile, artık kışkırtamıyor beni düşman.  Nazım Hikmet
Cebimde yoktu! yüreğimden verdim.   Nazım Hikmet
Esas olan sadece yaşamak değil, insana yakışır şekilde ve onurlu yaşamaktır. Teslim olmadan, boyun eğmeden, sürünmeden, el etek öpmeden yaşamaktır...  Nazım Hikmet
İnsan tehlike karşısında ancak ana diliyle feryat edebiliyor.     Nazım Hikmet
Ne devlet ne para insanın emrinde dünya belki yüz yıl sonra olsun mutlaka bu böyle olacak ama..   Nazım Hikmet
İnsanlar, İyi insanlar. Seslenin dünyanın dört köşesinden. ''Dur'' deyin. Cellât geçirmesin ipi.  Nazım Hikmet
Pişman değilim yaşadıklarımdan,  öfkem belki de yaşayamadıklarımdan.  Nazım Hikmet
Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır. Safları sıklaştırın çocuklar,bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır.     Nazım Hikmet
Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler. Nazım Hikmet
Türkiye'de adalet aramak; kerhanede bakire aramaya benzer.  Nazım Hikmet
Küsmek nedir bilir misin? Küsmek dürüstlüktür.  Nazım Hikmet
Değmiyor bazen, uğruna yorulduklarımız. Nazım Hikmet
Yazılarım otuz-kırk dilde basılır, Türkiye'mde türkçemle yasak! Nazım Hikmet
Biz başka severdik. O yüzden başka sevemedik. Nazım Hikmet
İnsanlar, insanların içinde, insana hasret yaşarlar. Nazım Hikmet
Anlamak en büyük rahatlık. Nazım Hikmet
İnsandan çok eşyaya benziyorlardı...  Nazım Hikmet
Her Özgürlüğün İçinde Bir Tutsaklık Vardır!  Nazım Hikmet
İnsan tehlike karşısında ancak ana diliyle feryat edebiliyor.  Nazım Hikmet
Evet. Belki umudum kalmadı geleceğimden; ama asla pişman değilim geçmişimden.     Nazım Hikmet
Oysa defalarca sormuşlardı: Büyüyünce ne olacaksın diye; "Mutlu" diyemedik. Çünkü, çocuktuk; akıl edemedik.    Nazım Hikmet
"Bu dünyada bu zulüm senin sayende”
Ve hala açsak, yorgunsak, al kan içindeysek
Ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak
-kabahat senin demeye de dilim varmıyor ama-
Kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Nazım Hikmet
Artık ben de sıkıldım güçlü görünmekten,
İçim düğüm düğümken başka düğümleri çözmekten...
Herkese yetişmekten ama hep kendime geç kalmaktan...
Eskiden olsa bir şekilde yakasından tutardım hayatın,
Ama şimdi tutunduğum her hayat elimde kalıyor...
Ya benim gücüm tükenmiş, ya da hayatın karşıma çıkardığı yürekler çok acımasız...
Haketmeyenler en konforlu kalplerde sefalarını sürerken,
Nedense ben hep iyi halden tahliye ediliyorum yüreklerden... Nazım Hikmet
Bir tek ülke istiyorum adı DÜNYA
Bir tek Irk istiyorum adı İNSAN
Bir tek kaynak istiyorum adı SEVGİ.    Nazım Hikmet
Alçaklığın, hainliğin, ikiyüzlülüğün, puştluğun,
kısacası cümle kokuşmuşluğun at oynattığı bir dönemde
yaşamdan zevk alabilmek ancak zayıfların bahtiyarlığıdır. Nazım Hikmet
Bitten, açlıktan, sıtmadan betersiniz. Yüz Türkiye olsa elinizden de gelse yüzünü de zincire vurur yüz kere satarsınız. Milletimin en talihsiz gecesi ana rahmine düştüğünüz gecedir.  Nazım Hikmet
Ve biz yine bir kış daha geçireceğiz: büyük öfkemizin içinde ve ümidimizin ateşinde ısınarak.    Nazım Hikmet
Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt hainiyim, ben vatan hainiyim.
Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan, vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın,
fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan,vatan tırnaklarıysa ağalarınızın, vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa, ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan,vatan,
Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa,vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan, ben vatan hainiyim.   Nazım Hikmet
Kar... Üflenen bir mum gibi söndü koskocaman ışıklar.. Ve şehir kör bir insan gibi kaldı altında yağan karın.
Lambayı yakma, bırak! Kalbe bir bıçak gibi giren hatıraların dilsiz olduklarını anlıyorum. Kar yagiyor ve ben hatirliyorum. Nazım Hikmet
Çocuklara kıymayın efendiler. Bulutlar adam öldürmesin.   Nazım Hikmet
Yaşamak; Teslim olmadan Boyun eğmeden El etek öpmeden Yaşamaktır... Nazım Hikmet
Sana düşman, bana düşman, düşünen insana düşman, vatan ki bu insanların evidir, sevgilim, onlar vatana düşman... Nazım Hikmet
Umut binbir ayaklı, Umut güneşte saklı. Umut edenler haklı, Umut insanın hakkı.  Nazım Hikmet
Ne beş vaktin ezanı, ne Anjelüs çanları, Zincirden kurtarmadı yoksul çalışanları. Nazım Hikmet
Günler ağır. Günler ölüm haberleriyle geliyor. En güzel dünyaları yaktık ellerimizle. Düşman haşin zalim ve kurnaz. Nazım Hikmet
Bizi esir ettiler, bizi hapse attılar : beni duvarların içinde, seni duvarların dışında.     Nazım Hikmet
Okumak, görmeyi, işitmeyi, duymayı ve düşünmeyi birleştiren bir nesnedir. Nazım Hikmet
Ateşi ve ihaneti gördük ve yanan gözlerimizle durduk bu dünyanın üzerinde. Nazım Hikmet
O bensizliği göze aldıysa, ben onsuzluktan bir şey kaybetmem. Nazım Hikmet
İşin en aşağılık tarafı şu ki yavrum; galiba yalnızlığa alışıyorum.     Nazım Hikmet
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim... Nazım Hikmet
Söylesene Vera, Çocuklara sıkılan hangi kurşun kahpece değildir. Nazım Hikmet


Erich Fromm Sözleri (1900-1980) 
Tembelsiniz siz, tembel!  Erich Fromm
Umut umutsuzluğu yenebilir!   Erich Fromm   
Burası ve şimdiki an sonsuzluktur.   Erich Fromm
İnsan canı sıkılabilen tek hayvandır.  Erich Fromm    
Kardeş sevgisi tüm insanları sevmektir.  Erich Fromm
Yalan hiç bir şeyi yerinden kımıldatmaz.  Erich Fromm  
Ataerkil evrende bütün tanrılar erkektir.   Erich Fromm
Açgözlülük içsel bir boşluğun sonucudur.   Erich Fromm
Karanlıkta ıslık çalmak ortalığı aydınlatmaz. Erich Fromm   
Şiddet, yaşanmış bir yaşamın dışa vurumudur.   Erich Fromm
Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir.  Erich Fromm
Bir ilişkide güvensizlik varsa ordaki sevgi yalandır.  Erich Fromm   
Bir şeye sahip olmak değil, layık olmak önemlidir.   Erich Fromm
İnsanın hayattaki asıl görevi kendini doğurmaktır.   Erich Fromm    
Makine yüzünden zaman insanın hükümdarı oldu.   Erich Fromm
Ancak kendinden bir şeyler verebilen kişi zengindir.    Erich Fromm
Gerçek hiç bir zaman şiddet tarafından çürütülemez.   Erich Fromm   
İyi ve kötü, sadece itaatsiz olma özgürlüğünde vardır.   Erich Fromm
Hiç kimse başka birisinin amaçlarına araç olmamalıdır.  Erich Fromm
İnsanlık tarihi esas olarak putlara tapınmanın tarihidir.  Erich Fromm
Kişi emek verdiği şeyi sever, sevdiği şey için emek verir!   Erich Fromm
İnsan başkalarına yardım etmediği sürece yapayalnızdır.   Erich Fromm
Sevgi, özgürlüğün çocuğudur, hiçbir zaman baskının değil! Erich Fromm   
Bütün ağır psikolojik hastalıkların temelinde narsisizm yatar.  Erich Fromm  
Tüm insanlar eşittir, çünkü onlar toprak ananın çocuklarıdır.   Erich Fromm
İnsanlar artık Tanrı ile baş edemez hale gelince dine yönelirler.  Erich Fromm
Otoriter etik her zaman için putlerestliğin rengini taşımaktadır. Erich Fromm  
Haset, kıskançlık, hırs, her çeşit açlık, bunların tümü tutkudur.  Erich Fromm
Başarısız olma özgürlüğü olmadan gerçek bir özgürlük olamaz.  Erich Fromm  
Kurtuluş, insanoğlunun acı çekme kapasitesiyle başlamaktadır.  Erich Fromm                       
Bilmemek ve buna rağmen bildiğimizi düşünmek bir hastalıktır.   Erich Fromm
Daha iyi olanı değil, sana kendini daha iyi hissettireni seçmelisin.   Erich Fromm
Hırslarına yenik düşenler, diğer insanlara karşı da yabancılaşıyor!  Erich Fromm
Sevgi, aktifliktir; bir şeyin içinde olmaktır, bir şeye kapılmak değil.  Erich Fromm
Topluma lüzumsuz bilgiler verirseniz, gereksiz bir kalabalık oluşur.  Erich Fromm      
Günümüzde eşitlik "bir olmak" değil "aynı olmak " anlamına geliyor.  Erich Fromm
Sana yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi başkalarına yapmayacaksın.  Erich Fromm
Bencil insanlar başkalarını sevemezler ama kendilerini de sevemezler.  Erich Fromm
Köleleri özgürlüklerini talep edecek kadar değiştiren şey nedir acaba?  Erich Fromm  
Dürüstlük basitçe kişinin kendi kimliğini ihlal etmemesi anlamına gelir.  Erich Fromm  
Bir insanın sevdiği insana verebileceği en güzel hediye dürüstlüğüdür.  Erich Fromm
İnsan, kendi varlığını çözmesi gereken bir problem olan tek hayvandır.  Erich Fromm    
Temel gerçek şudur: İki insan birbirlerini varlıklarının özünden tanırlar.  Erich Fromm
Sevgi, özgürlüğün çocuğudur, hiçbir zaman baskının ve şiddetin değil.   Erich Fromm
Emniyet ve güvenliği yaşamın birinci koşulu sayanlar inançlı olamazlar.    Erich Fromm
İnsanoğlu göremediği putlara tapar ve görememek için gözlerini kapatır. Erich Fromm
Vermek, zengin olmak demektir. Çok şeyi olan değil, çok veren zengindir.  Erich Fromm  
İnsanın insan olabilmesi için diğer insanlardan kurtulması gerekmektedir.  Erich Fromm      
Bütün kötülüklerin ve savaşların temelinde, yaşanmamış yaşamlar vardır.   Erich Fromm    
İnsan sevgisinden olmayan vatan sevgisi de sevgi değil, putperest ibadettir.  Erich Fromm    
Tarih iktidarı elinde bulunduranları değil, gerçeği telaffuz edenleri aklamıştır.  Erich Fromm
Birini mükemmel olduğu için sevmezsin. "O" sen sevdiğin için mükemmeldir.   Erich Fromm   
Sevginin kazanılması için en önemli koşul kişinin kendi narsizmini yenmesidir.    Erich Fromm                                           
İnsanları acı çekmekten daha fazla birleştiren başka bir şey bulunmamaktadır.   Erich Fromm               
Mutluluk tanrıların bir hediyesi olmayıp insanın içsel üretkenliğinin bir başarısıdır.   Erich Fromm
Ölüm keskin bir acıdır. Fakat yaşamadan ölme düşüncesi katlanılmaz bir ızdıraptır.   Erich Fromm                  
İnsanlık tarihi insan özgürlüğünün başlangıcıdır ve onun ilk eylemi olan itaatsizlikle başlar.  Erich Fromm  
Hayatın amacı tam olarak doğmaktır, ancak trajedisi çoğumuzun biz doğmadan ölmesidir.   Erich Fromm
İyice tanımadan hiç bir insana bağlanma. Unutma; gerçek sevgi tanıdıkça büyüyen sevgidir.   Erich Fromm  
Geçmişin tehlikesi, erkeklerin köle olmasıydı. Geleceğin tehlikesi, insanın robot olabilmesidir.   Erich Fromm
En önemli verme edimi, maddi şeyler değil aksine insana özgü dünyadan bir şeyler vermektir.   Erich Fromm
Organize din, özünde bir mistifikasyondur, sosyal sistemin kötülüğünü gizlemenin bir aracıdır.  Erich Fromm
Müşteri, manipüle edilecek bir nesnedir, iş adamının tatmin etmek istediği somut bir kişi değil.  Erich Fromm   
Her insan kendi içinde bir amaçtır ve asla başka birinin amacı için bir araç haline getirilmemelidir.   Erich Fromm  
Kapitalizm, insan gibi davranan makineler ve makine gibi davranan insanlar üreten bir sistemdir.   Erich Fromm   
Tüm uygarlığımız, karşılıklı kar sağlayan bir alış veriş düşüncesi, satın alma açlığı üzerinde yükseliyor.   Erich Fromm
Düşüncelerimizi ifade etme hakkı, ancak kendi düşüncelerimize sahip olabilirsek bir anlam ifade eder.  Erich Fromm   
Anlaşılan şu ki, ortalama insan için büyük bir gruba ait olmamanın hissi kadar dayanılmaz bir his yok.   Erich Fromm    
Bir insan başka birine ne verir? Kendisinden verir; sahip olduğu en değerli şeyden, 'yaşamından' verir.  Erich Fromm
İnsanlar açlıktan susuzluktan değil tutkularının gerektirdiği amaca ulaşamadıklarından intihar ederler.    Erich Fromm   
Eğitim, bir çocuğa özel yeteneklerinin fakına varması için yardım etmektir. Eğitimin zıddı yönlendirmedir.    Erich Fromm    
Bugün psikiyatri, psikoloji ve psikanalizin işlevi, insanı manipüle etmede bir araç olma tehdidinde bulunuyor. Erich Fromm
Daha büyük bir bireycilik yolunda değiliz, giderek daha fazla manipüle edilen bir kitle uygarlığı haline geliyoruz. Erich Fromm
Gerçekleri görmek, hayır diyebilme cesaretidir. Güçlülerin emirlerine karşı gelebilmektir. Uyanış ve insan oluştur.  Erich Fromm  
Vicdan kendimizin kendimize gösterdiği tepkidir. Kendine başkaldırıdır. Kendi sesimizi dinlemeyi başarabilmektir.   Erich Fromm      
Anne sevgisi koşulsuzdur, koruyucudur, sıcak bir sığınaktır. Koşulsuz olduğu için denetlenemez, ya da elde edilemez.    Erich Fromm    
Neden toplum her yaştan yetişkinin eğitiminden değil de sadece çocukların eğitiminden kendisini sorumlu hissediyor?    Erich Fromm   
Şüphesiz ki kendiniz için alacağınız en doğru karar, kendini vazgeçilmez zanneden herkesten, sonsuza dek uzaklaşmanızdır.  Erich Fromm            
Kendin arzu etmediğin halde oluşur,  Kendin arzu etmediğin halde doğar, yaşarsın ve  Kendin arzu etmediğin halde öleceksin. Erich Fromm
Açgözlülük, hiç bir zaman doyuma ulaşmadan ihtiyacını gidermek için sonsuz bir çaba içinde insanı tüketen dipsiz bir kuyudur.  Erich Fromm  
Milyonlarca insanın aynı kötülükleri paylaşması o kötülükleri erdeme dönüştürmez; aynı hataları yapmaları, o hataları doğru kılmaz.   Erich Fromm      
Günümüzde insanların mutluluğu “eğlenmeğe” dayanmakta. Eğlenmenin altındaysa “almanın”, tüketmenin doygunluğu yatmaktadır.   Erich Fromm
Bu açıdan bakılırsa insanın kattığı anlam dışında yaşamın hiçbir anlamı yoktur; insan başkalarına yardım etmediği sürece yapayalnızdır.   Erich Fromm  
Modern insanın mutluluğu, vitrinlere bakarak kendinden geçmek ve parasının yettiği her şeyi peşin ödeyerek ya da taksitle satın almaktır.     Erich Fromm   
Saygı duymak, karşımızdakinden korkmak ve ürkmek demek değildir; saygı duymak o kişiye dikkat etmek, dikkatlice gözlemlemek demektir.   Erich Fromm  
Vermek almaktan çok daha coşku vericidir. Bu, beni yoksullaştırdığı için böyle değildir, verme eyleminde canlılığının gücü yattığı için bu, böyledir.  Erich Fromm
Yalnızca büyüyüp, otoriteye bağımlı ve otoriteden korkan çocuklar olmaya bir son verirsek kendi varlığımız üzerine düşünmeye cesaret edebiliriz. Erich Fromm   
İnsan zekayla ödüllendirilmiştir. O, kendi kendini bilen bir yaşamdır; kendisinin diğer insanların, geçmişinin ve gelecekte onu bekleyen olasılıkların farkındadır.   Erich Fromm    
Ben bir sosyalistim. Ancak şunu da eklemeliyim ki benim sosyalizmden anladığım, bugün birçok insanın veya çoğu insanın sosyalizmden kastettiğinin tam tersidir.    Erich Fromm  
Haset, kıskançlık, hırs, her çeşit açlık, bunların tümü tutkudur. Sevme ise zorlama olmadan sadece özgür olunduğunda yaşanabilen, insan gücünü somutlayan bir eylemdir.    Erich Fromm
Değerler, insan varoluş koşullarının ürünü olarak ortaya çıktığı tespiti, çok yerinde bir tespittir. İnsan doğar yaşar ve yaşadığı koşullar öğreticidir. Her koşul kendi değerlerini yaratır.  Erich Fromm
Gerçek hiçbir zaman şiddet tarafından çürütülemez. Günümüzde insanların mutluluğu "eğlenmeye" dayanmakta. Eğlenmenin altındaysa "almanın", tüketmenin doygunluğu yatmaktadır.   Erich Fromm     
Bir öğreti ne kadar mantıksız olursa olsun, toplum tarafından kabul edilerek güç kazandığı zaman, milyonlarca insan kendilerini dışlanmış ve izole edilmiş hissetmektense ona inanmayı tercih edecektir.  Erich Fromm  
En ilkel çamur ve tahtadan yapılan putlardan, günümüzdeki devlet, lider, üretim ve tüketim gibi putlaştırılmış bir Tanrı tarafından kutsanan putlara kadar devam eden insanlık tarihi esas olarak putlara tapınmanın tarihidir.  Erich Fromm
Eski Ahit'i "Tanrı'nın kelamı" olarak görmüyorum, yapılan tarihsel araştırmalar Eski Ahit'in çok değişik zamanlarda yaşanmış, birbirlerinden çok farklı kişiler tarafından kaleme alındığını kanıtlamaktadır, ayrıca Teizme inanmıyorum.   Erich Fromm     
Sevgi insanlarda etken bir güçtür; kişiyi öbür insanlardan ayıran, duvarları yıkan, onu öbür insanlarla birleştiren bir güç. Sevgi, insanın ayrılık yalnızlık gibi duygularını yenmesine yardım eder. Ve kendi olarak kalmasını, bütünlüğünü yitirmemesini sağlar.  Erich Fromm
Filozofların çoğu, yaşadıkları zamanın yöneticilerine karşı itaatsizlik etmemişlerdir. Sokrates ölerek itaat etti, Spinoza yetkililerle çatışma durumuna düşmemek için kürsüsünden ayrıldı, Kant sadık bir yurttaştı, Hegel gençliğindeki devrime olan sempatisini terk edip son yıllarında devleti yüceltmişti. Ama bütün bunlara rağmen, Prometeus onların piriydi. Erich Fromm
 

Narsisizm:
Diktatör gitgide daha yıkıcı, daha yalnız ve korkak olur.
Narsisistik kişilik bozukluğu olan kişiler, başkalarının düşünce ya da isteklerine gereken ilgiyi gösteremeyen kişilerdir. Başkalarının fikir ve hareketleri kendi amaçlarına hizmet ediyorsa vardır, aksi halde bu fikir ve hareketler tahammül edilemez düşüncelerdir.


Ernesto Che Guevara  (1928 -1967)
Hayat korkakları affetmez.  Che Guevara
Dayanışma ezilenlerin inceliğidir.  Che Guevara
Devrimden başka bir hayat yoktur.  Che Guevara
Gerçekçi olalım imkansızı isteyelim.   Che Guevara
Düşlerinin Büyüklüğü Kadar Özgürsün. Che Guevara
Devrimcinin görevi; Devrim yapmaktır!   Che Guevara
Savaşmaktan Vazgeçtiğin An Kaybedersin.  Che Guevara
Mücadele vermeden özgürlük kazanılmaz.   Che Guevara
Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin.  Che Guevara
Özgürlük sana gelmez sen ona yürüyeceksin.  Che Guevara
Bir halk köle iken, bir başka halk özgür olamaz.  Che Guevara
Şimdi mücadele edersek, gelecek bizim olacak!  Che Guevara
İnsanlar hayallerinin büyüklüğü kadar özgürdür.  Che Guevara
Ben nerede ezilen ve sömürülen halk varsa oralıyım!  Che Guevara
Bir çiçeği öldürebilirsiniz; ama baharı öldüremezsiniz.  Che Guevara
Muhtaç bırakıp yardım etmek planlanmış bir cinayettir!  Che Guevara
Düşmanın yoksa, hayatta hiç başarılı olamadın demektir. Che Guevara
Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin. Hoş geldi, safa geldi. Che Guevara
Savaşan, kaybedebilir. Savaşmayan, çoktan kaybetmiştir.  Che Guevara
En kötüsü ne biliyor musun? Kendine yenilmek, pes etmek. Che Guevara
Her şey çocuklara daha mutlu bir dünya bırakabilmek içindi. Che Guevara
Kaybettiğin tek savaş, uğrunda savaşmaktan vazgeçtiğindir.  Che Guevara
Dünya ülkelerinin bağımsızlığı için hayatımı vermeye Hazırım.  Che Guevara
Dik dur ve gülümse. Bırak neden gülümsediğini merak etsinler. Che Guevara
Saklayacak bir şeyin yoksa, korkacak bir şeyin de yok demektir. Che Guevara
Bir devrimci başkasına atılan tokadı kendi yüzünde hissedendir. Che Guevara
Peşinden gidecek cesaretin varsa, Bütün hayaller gerçek olabilir.  Che Guevara
Bir şeyler yolunda gitmese de hiçbir şey beni yolumdan etmedi!   Che Guevara
İnsanlar her gün saçını düzeltiyor da, kendini neden düzeltmiyor?  Che Guevara
Özgürlüğün en büyük düşmanı, halinden memnun olan kölelerdir!  Che Guevara
Che olmayı kendim istedim, sizde inanırsanız olursunuz, inanırsanız. Che Guevara
Kapitalist bir sistemde insanlar, Görünmez bir kafesin içinde yaşarlar.  Che Guevara
Hayatta öyle seçimler yap ki kazandığın şeyler, kaybettiklerine değsin.  Che Guevara
Özgürlük için, yaşamak için, ve fırtınaya inat, dalgaya inat, ölüme inat. Che Guevara
Eğer her haksızlık karşısında sinirden titriyorsanız benim yoldaşımsınız.  Che Guevara
Lider; kendini halkı için feda edendir, halkı kendi için feda ettiren değildir! Che Guevara
Adaletin en büyük düşmanları kendi hallerinden memnun olan kölelerdir.  Che Guevara
Iyilik yapmaya devam et. Karşındaki layık olmazsa bile, sen buna layıksın.  Che Guevara
Belki hiçbir şey yolunda gitmedi; ama hiçbir şeyde beni yolumdan etmedi.  Che Guevara
Doğmayın çocuklar! İnsanlığın kuruş kuruş satıldığı bu dünyada doğmayın! Che Guevara
Mazlum halkların her zaferi emperyalizmin bağrına saplanmış bir  hançerdir.  Che Guevara
Bizim gibi kaşifler burjuvalara otel parası ödemektense ölmeyi tercih ederler. Che Guevara
Komünist ahlak anlayışı olmadan ekonomik bir sosyalizm beni ilgilendirmiyor.  Che Guevara
Ben kurtarıcı değilim, kurtarıcı diye bir şey yoktur, insanlar kendilerini kurtarır.   Che Guevara
Dizlerimin üzerinde yaşamaktansa, ayaklarımın üzerinde ölmeyi tercih ederim.  Che Guevara
Emperyalizmin özü insanları delirmiş kana susamış hayvanlara dönüştürmektir.   Che Guevara
Arkamdan konuşmaya devam et. “çünkü karşıma çıkacak kadar büyük değilsin”.  Che Guevara
Devrim, olgunlaştığında ağaçtan düşen bir elma değildir. Onu düşürmeniz gerekir.  Che Guevara
Her devrimci bir başkasının yanağına atılan tokadı kendi yanağında hissetmelidir!   Che Guevara
Bizim için sosyalizmin en iyi tanımı, insanın insanı sömürmesine bir son vermektir.  Che Guevara
Biz devrimciler yanılabiliriz, yanlış şeyler söyleyebiliriz, ama asla yalan söylemeyiz.!  Che Guevara
İyilik yapmaya devam et. Karşındaki o iyiliğe layık olmasa bile, sen o iyiliğe layıksın.   Che Guevara
Yağmur komünisttir; çünkü herkese eşit yağar. Rüzgar ise kapitalisttir zayıf olanı yıkar.  Che Guevara  
Bir insanın yaşayıp yaşamadığını atan nabzından değil, onurlu duruşundan anlarsınız.   Che Guevara
Hiç arkadaşınızın olmaması kötüdür; daha kötü olan ise hiç düşmanınızın olmamasıdır.  Che Guevara
Kendi hayatımızın kahramanı, kendi ideallerimizin savaşçısı olmak için neyi bekliyoruz?   Che Guevara
Zor olduğu için cesaret edemediğimiz şeyler, Aslında biz cesaret edemediğimiz için zordur.  Che Guevara
Birşeyi yapmak için, onu çok sevmelisiniz. Birşeyi sevmek için, ona delicesine inanmalısınız. Che Guevara
Devrimci olduğunu söyleyip devrimci gibi davranmayanlar soytarıdan başka bir şey değildir.  Che Guevara
Biz, hiçbir zaman Kralın sofrasında soytarı olmadık. Her daim halkın sofrasında eşkıya olduk.  Che Guevara
Geleceğe inan. Tüm bir hayat boyunca umudunu boşa çıkaran, acımasız Tanrıya da dua etme. Che Guevara
Her zaman gerçekleri savun! Takdir edilmese bile vicdanına hesap vermek zorunda kalmazsın.  Che Guevara
Bir yalan, hangi amaç için söylenmiş olursa olsun, her zaman, en kötü gerçekten daha kötüdür.  Che Guevara
Eğer Birgün Beni Başım Eğik Görürsen, Bil Ki Başım; Yere Düşmüş Birini Kaldırmak Için Eğilmiştir.  Che Guevara
Aynı evrende yaşamamalı cellatlar ve çocuklar; Ya ölmeli cellatlar, ya da hiç doğmamalı çocuklar.  Che Guevara
Kendimize, öykümüze, gücümüze, emeğimize ve düşüncelerimize inanmazsak yarı yolda kalırız!   Che Guevara
Hayatta daima gerçekleri savun! Takdir eden olmasa bile, vicdanına hesap vermekten kurtulursun.  Che Guevara
Tek amacım, gittikçe soğuyan bu dünyada üşüyen halkların ısınabileceği, paylaşılan ateşler yakmaktı.  Che Guevara
Hayatın kurallarını değiştirecek kadar güçlü değilim ama kurallara boyun eğmeyecek kadar güçlüyüm. Che Guevara
Ömrün boyunca o uyuşuk tanrıya yalvarma bağlama umutlarını ona ya da ölürken merhamet dileme.  Che Guevara
Fakire sürekli yetinmeyi öğretmeyin, fakir zaten yetinmeyi biliyor. Zengine öğretin ki paylaşmayı bilsin.  Che Guevara
Bizim için Sosyalizmin, insanın insan tarafından sömürülmesine son verilmesinden başka tanımı yoktur.  Che Guevara
Dünya sadece yorumlanmamalı, değişmeli. İnsan köle olmayı bırakmalı ve kendi yolunun mimarı olmalı.  Che Guevara
Dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı kendine yapılmış saymak, devrimcinin en güzel özelliğidir.  Che Guevara
Özgürlüğe en büyük darbeyi vuranlar, özgürlüğü elde etmek için en kısa yolu ve en hızlı bineği seçenlerdir.   Che Guevara
Siz bana din ile refaha ulaşmış bir toplum gösterin, Ben de size devrim ile geri kalmış bir toplum göstereyim!  Che Guevara  
Onlar devrimi yapan insanlardı. Başlangıçta, her türlü haksızlığa karşı ayaklanan, tek başına çarpışan insanlar.  Che Guevara
Bir kimse devrimci olduğunu söylüyor, fakat bir devrimci gibi davranmıyorsa, soytarıdan başka birşey değildir.  Che Guevara
Ezilen halkı anlamak için komünist, sosyalist, solcu, sağcı, ateist ya da dindar olmak gerekmiyor. İnsan ol yeter!   Che Guevara
Bir insanın en büyük hatası; gereğinden fazla değer vermek değil, kendine hak ettiğinden daha az değer vermektir.  Che Guevara
Hayat ne aşk davasıdır, nede ekmek kavgasıdır. Hayat insan kalabilme mücadelesidir şerefinle namusunla onurunla. Che Guevara                 
Che, korkutucu propaganda etkisi yaratmak amacıyla, bütün geleneklere aykırı olarak, gözleri kapatılmadan gömülür.  Che Guevara
İki şeye hakkım var: özgürlük ve ölüm. Birine sahip olamazsam ötekini isterim, çünkü kimse beni canlı tutsak edemez.   Che Guevara
Ne kadar farklı olursa olsun; sana ait olmayana tenezzül etme, ve ne kadar basit olursa olsun senin olandan asla vazgeçme. Che Guevara
Ölmeden önce, katıline. Buraya beni öldürmeye geldiğini biliyorum. Vur beni korkak, yalnızca bir adam öldürmüş olacaksın.  Che Guevara
Hayır, hayır yapma bir hayat boyu umudunu boşa çıkaran umursamaz Tanrı'ya kendini teslim etme, ölümden aman dileme.   Che Guevara
Yoksula gülmedim, zenginliğe özenmedim, faşistleri sevmedim, ezilenleri dövmedim, ben devrimci doğdum, devrimci öleceğim. Che Guevara
Karnı aç olan insanlara yemek verdiğimde bana kahraman diyorlar. İnsanların neden aç olduklarını sorguladığımda ise komünist.  Che Guevara
Kaybetmekten korkma; birşeyi kazanman için bazı şeyleri kaybetmelisin. Ve unutma; kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin. Che Guevara
Biliyorum, bu sözlerimi birileri yanlış yerlere çekecek hatta gülecekler lakin bu bir gerçektir; Devrimci olabilmek için sevmesini bilmelisin. Che Guevara
Savcı: El Salvador'da Ne Yapıyordun? Che : Tenimi Bronzlaştırıyordum. Savcı: Binayı Neden Havaya Uçurdun? Che: Güneşimi Kapatıyordu!  Che Guevara
Dünyanın neresinde olursa olsun, haksız yere birisinin suratına atılan tokadı kendi suratında hissetmeyen kişinin insanlığından şüphe ederim.  Che Guevara
Fikirler ve gelecek dimdik ayakta. Şüphesiz: tam özgürlüğümüzün iskeleti kuruldu, tek eksik kanlı canlı bir vücut ve giysiler, onu da yaratacağız.   Che Guevara
Eğitim sistemindeki duvarların hepsi yakılmalı. Eğitim bir ayrıcalık olmamalı. Yalnızca parası olanların değil, tüm çocukların eğitim almaya hakkı olmalı.  Che Guevara
Gelişmeyi ve refahı birçok kişinin gözünü boyamakta kullanmayı çok iyi bilen kapitalizmin sürekli var oluşunun getirdiği yozlaşma, en büyük tehlikedir.  Che Guevara
Kalkın Kadınlar! ve unutmayın ki bizim size ihtiyacımız var. Çünkü biz inanıyoruz ki, Dünyanın yarısı siz iseniz. Devrim kavgasının yarısı da siz olmalısınız!    Che Guevara
En önemlisi, dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi hissetme kabiliyetinizi koruyabilmenizdir. Bu bir devrimcinin en önemli özelliğidir.  Che Guevara
 
 


Richard Dawkins Sözleri:
Gerçekleri kutsal kitaba göre yorumlayan biriyle tartışamazsınız.  Richard Dawkins
Gerçeği kucaklamak sahte bir mutluluktan daha iyi değilmidir?     Richard Dawkins
Din hakkında beni endişelendiren, onun insanlara anlamamakla yetinmeyi öğretmesidir.  Richard Dawkins
Tanrı yaptı demek çok kolaydır, böylelikle soruyu cevaplamanıza gerek kalmaz.   Richard Dawkins
Tanrı ne kadar düşünceli değil mi? Her şeyi o kadar güzel ayarlamış ki, nerede doğarsan doğ, oranın yerel dini he? gerçek olan din çıkıyor.  Richard Dawkins
Bütün dinlerin, virüslerin salgınına çok benzer bir akıl hastalığı olduğunu düşünüyorum.  Richard Dawkins
Dine karşıyım, çünkü dünyayı anlamayarak tatmin olmayı öğretiyor bize. Richard Dawkins
Din, irdelenmemiş inançları, kurumların gücü ve geçen zaman aracılığıyla sarsılmaz hakikatlere çevirme işidir.            Richard Dawkins
Çalışan iki el, dua eden binlerce elden daha çok iş yapar. Richard Dawkins
Tanrılar narin şeylerdir; bir nefes bilim veya bir parça sağduyu onları öldürebilir. Richard Dawkins
Dinlerin potansiyel erdemleri, aile etkisinin yanında hiçbir şey ifade etmiyor. Bu açık bir gerçek ve kimse de inkar edemez. Richard Dawkins
Kötü ile iyi arasındaki savaş,aslında sadece iki kötü arasındaki savaştır.  Richard Dawkins
Ateizm her ne kadar Darwin'den önce de mantıken makul görülebilir olsa da Darwin bu kavramın entelektüel olarak içini doldurmayı mümkün kılmıştır.   Richard Dawkins
Ben vejetaryen olmak istiyorum. Herkesin vejetaryen olmasını isterdim. 100 veya 200 yıl sonra bugünkü hayvanlara karşı davranış şekillerimizle dedelerimizin kölelere davranış şekillerine baktığımız gibi bakabiliriz. Çiftliklerde ve kesimhanelerde hayvanlara karşı zalimce muameleye karşı ?ıkmak bizim i?in ?ok önemlidir.  Richard Dawkins
Şu ana kadar Evrim Kuramı'nı çürütebilen bir argüman var olmadı. Ancak eğer ki bir gün olursa, bunu keşfeden bir bilim insanı olacaktır, bir aptal değil.
Richard Dawkins
Çocuklara “sorgusuz” inancın bir erdem olduğunu öğretmek, onları gelecekteki cihat yada haçlı seferlerine potansiyel bir ölümcül silah olarak büyütülmesi için hazır hale getirmek demektir.  Richart Dawkins
Vahyedilmiş inanç, zararsız bir safsata değildir. Ölümcül tehlikede bir saçmalık olabilir.Tehlikelidir, Çünkü insanlara kendi doğruları hakkında sarsılmaz bir güven vermektedir. Tehlikelidir Çünkü başkalarını öldürmeyi engelleyen normal sınırları, kendiliğinden kaldırarak birbirlerini öldürmeleri için sahte bir casaret vermektedir. Tehlikelidir, Çünkü sadece kazanılmış gelenek farklılıklarına işaret ederek diğerlerine husumeti öğretmektedir. Ve tehlikelidir, Çünkü hepimiz, dini eşsiz bir şekilde eleştiriden koruyan tuhaf bir aygının ortağıyız.
Artık bu iğrenç saygı duymayı bırakalım !!! Richard Dawkins
Şunu hemen söylemeliyim ki; Benim ya da diğer ateistlerin din karşısında ara sıra takındığımız bu düşmanca tavır sadece kelimelerle sınırlıdır. Ben ilahiyat kaynaklı bir tartışma yüzünden hiçbir yere bomba atmayacağım, kimsenin kafasını kesmeyeceğim, kimseye taş fırlatmayacağım, kimseyi çarmıha gerip yakmayacağım, kimseye işkence etmeyeceğim veya gökdelenlere uçakla çarpmayacağım. 
Richard Dawkins
İnsanın sıra dışı olan yönleri tek bir sözcükle özetlenebilir: Kültür.   Richard Dawkins
Bir türü, diğer bir türden üstün kılacak hiçbir nesnel dayanak yoktur.    Richard Dawkins
Bilim bir gelenek değildir. Gerçek dünya hakkında çıkarımlarda bulunmak için kanıtların örgütlü bir şekilde kullanımıdır.      Richard Dawkins
Bir köşesinde meleklerin olduğuna inanmadan da, bir bahçenin güzel olduğunu görmek yeterli değil midir? Richard Dawkins
Hiçbir ciddi biyolog, evrimin gerçek olduğundan, tüm canlıların birbirlerinin kuzeni olduğundan kuşku duymaz.  Richard Dawkins
Hayvanları birbirinden kopuk türlere ayırmayı seçenler bizleriz. Aslında sadece kuyruksuz maymunlar değiliz, aynı zamanda Afrikalı kuyruksuz maymunlarız.  Richard Dawkins
İndirgenemez karmaşıklığın detaylı örneklerini bulmaya çalışmak aslen bilimsel bir ilerleme yöntemi değildir; mevcut bilgisizlikten kanıt çıkarmaya çalışmaktır. Richard Dawkins
Darwinci kuram, ilke olarak, yaşamı açıklayabilir. Şimdiye dek öne sürülen kuramlardan hiçbiri, ilke olarak, yaşamı açıklayabilmiş değil.  Richard Dawkins
Sadece kör kalmakta direnen kişiler, dinin bölücülük yaparak günümüz dünyasındaki düşmanlıkların oluşmasında büyük rol oynadığını görmezlikten gelebilir.Richard Dawkins
Ben evrim temelli bir ahlakın savunucusu değilim. Ben her şeyin nasıl evrim geçirdiğini söylüyorum. İnsanların ahlaki açıdan nasıl davranması gerektiğini söylemiyorum.  Richard Dawkins
Din bize görüşlerimizi değiştirmememiz gerektirdiğini ve ayrıca, kavranması mümkün, ilgi uyandırıcı konuların keşfedilmesini arzulamamayı öğretir. Din bilimin düzenini bozar ve kişinin idrak kabiliyetini baltalar.  Richard Dawkins
İman mükemmel bir kaçamak, düşünmemek ve kanıtları değerlendirmemek için mükemmel bir mazerettir. İman, kanıtsızlığa rağmen hatta belki de sadece bu yüzden inanmaktır.  Richard Dawkins
İman; düşünme ve kanıtları değerlendirme ihtiyacından sakınmak için büyük bir bahane, muazzam bir kaçıştır. İman, kanıt yokluğuna rağmen, belki de olmadığından, inanmak demektir.       Richard Dawkin
Ben evrim temelli bir ahlakın savunucusu değilim. Ben her şeyin nasıl evrim geçirdiğini söylüyorum. İnsanların ahlaki açıdan nasıl davranması gerektiğini söylemiyorum.Richard Dawkins
Kimya, tüm yıldızlarda ve tüm gezegenlerde sürüp giden bir oyundur. Oyuncuları atomlar ve moleküllerdir. En ender atomlar bile, bizim alışkın olduğumuz sayma ölçülerine göre, inanılmayacak derecede çoktur. 
Richard Dawkins
Bilimin dinle ortak bir iddiası vardır: Kökenlerle, yaşamın doğasıyla ve evrenle ilgili derin soruları yanıtlayabilmek. Ama benzerlik burada sona erer. Bilimsel inançlar delillerle desteklenir ve bunlarla bir sonuç elde edilir. Mitler ve inançlar ise delillerle desteklenmez ve bir sonuca götürmez.   Richard Dawkins
Yırtıcılar, kurban hayvanları yakalamak için mükemmelce ‘tasarlanmış' gibi görünürken, kurban hayvanları da kaçabilmek için en az onlar kadar mükemmelce ‘tasarlanmış' gibi görünür. Peki, tanrı kimin tarafındadır?
Richard Dawkins
Bilim hipotezler, fikirler, modeller kurar ve bunları eleştirerek ilerler. Bir bilim insanı devamlı sorgular ve şüpheciliği elden bırakmaz. Din ise; kanıtlanmamış, test edilmemiş inancı, sarsılmaz gerçeğe dönüştürüverir.    Richard Dawkins
Tutucu din, sayısız masum, iyi niyetli ve hevesli genç beyne yönelik bilimsel öğretimi yıkmanın tutkusuyla hareket eder. Tutucu olmayan, ?duyarlı' din bunu yapmıyor olabilir. Ancak, çok küçük yaşlardaki çocuklara sorgusuz sadakatin bir erdem olduğunu öğreterek dünyayı tutucular için güvenli bir yer haline getirir.
Richard Dawkins
Birçok dindar kişinin dinin kendilerini iyi birer birey olma konusunda motive ettiğini düşündüklerini biliyorum, özellikle de kişisel günahkarlığı sistematik biçimde sömüren inançlardan birinin mensubu iseler.  
Richard Dawkins
Evrim geçirmiş organlar, genelde zeki ve güçlüdürler, aynı zamanda açıklayıcı kusurları vardır; bu, eğer evrimsel bir geçmişleri varsa tam da beklememiz gerekendir ancak eğer 'tasarlanmışlarsa' tam anlamıyla beklenmedik bir durumdur.  Richard Dawkins
İndirgenemez karmaşıklığın detaylı örneklerini bulmaya çalışmak aslen bilimsel bir ilerleme yöntemi değildir; mevcut bilgisizlikten kanıt çıkarmaya çalışmaktır.  Richard Dawkins
Herhangi biri herhangi bir anda kambriyen kayaçlarında bir memeli fosili bulursa evrim teorisi anında yerle bir olurdu. Diğer bir deyişle evrim yanlışlanabilir bir teoridir. Dolayısıyla bilimsel bir teoridir.  Richard Dawkins
Hayat, rastlantısal olarak değişen kopyalayıcıların, rastlantısal olmayan hayatta kalışlarının ürünüdür. Şurası çok açıktır ki, eğer Darwinizm, zannedildiği gibi sadece şansa dayalı bir teori olsaydı, işe yaramazdı.
Richard Dawkins
Doğal seçilim doğanın kör saatçisidir; kördür, çünkü ileriyi görmez, sonuçları hesaplamaz, görünen bir amacı yoktur. Yine de, doğal seçilimin yaşayan sonuçları, usta bir saatçinin tasarımlarını akla getiriyor; bizi etkileyen bir tasarım ve planlama yanılsaması bu.. 
Richard Dawkins
Eğer günün birinde uzaydan dünyaya üstün yaratıklar gelirse, uygarlığımızın düzeyini değerlendirmek için soracakları soru şu olacaktır: Evrimi keşfettiler mi?  Richard Dawkins
AIDS, deli dana, ve bunun gibi bir çok hastalık hakkında kıyamet habercisi yorumları yapmak modaya çok uygun. Ama diyebiliriz ki iman, çiçek virüsüyle kıyaslanabilecek kadar, dünyanın en büyük şeytanlarından biri ama yok edilmesi daha zor.  Richard Dawkins
Bilim adamları, gerçeği' çeşitli kuramsal yöntemlerle tanımlamaya çalışırken tutucu bir izlenim bırakıyor olabilirler. Ama zaten herkes böyledir. 'evrim gerçektir' dediğimde, 'yeni zelanda'nın güney yarımkürede olduğu gerçektir' dediğimde olduğundan fazla tutucu değilimdir. Richard Dawkins
İyi bir kuram aksi ispatlanmaya müsait olduğu halde kimse tarafından çürütülememiş olan kuramdır. Evrim, eğer tek bir fosil yanlış zaman diliminde ortaya çıksaydı rahatlıkla çürütülebilirdi. Evrim bu sınavı havada karada geçmiştir.  Richard Dawkins
Dindar insanların çoğu, din olmadan bir insanın değil iyi birisi olması, iyi birisi olmaya gerek duymasının bile düşünülmesinin zor olduğunu söylerler..bu önemli bir konudur çünkü ahlaki kurallar genelde ahlakla gerçek bir ilişkisi bulunmayan farklı konular üzerinde belirlenmiş dinsel tutumların arkasında gizlidir.  Richard Dawkins
Büyük ihtimal, yaratılmış en berbat kurgu karakteri. Kıskanç ve bununla guruyor duyuyor; dar kafalı, adaletsiz, merhametsiz kontrol manyağı; kindar, kana susamış etnik temizleyici; kadın düşmanı, eşcinsel düşmanı, ırkçı, bebek katili, soykırımcı, baş belası, megolomanyak, sado-mazoşist, kaprisli, art niyetli zorba
(Musevilik, Hristiyanlık ve Islam'ın Tanrısı hakkında) Richard Dawkins
Gerçekten iyi olmaya çalışmaktaki tek sebebin Tanrı'nın onayını ve ödülü almak ya da kınaması ve cezalandırılmasından sakınmak mıdır? Bunun ahlaklı olmakla hiç bir ilgisi yoktur, bu yalnızca yağcılık etmektir, dalkavukluktur. Her hareketini hatta derin düşüncelerini gözleyen gökyüzündeki kontrol kamerası ya da kafanın içindeki çelik küçük ileti cihazını gizliden gizliye kollamaktır.   Richard Dawkins
Bir doktor, dindar bir kadına sadece birkaç aylık ömrünün kaldığını söylediğinde, bu kadın neden Seyşeller'de bir tatil kazanmış gibi heyecanla gülümsemez? 'Sabırsızlıkla bekliyorum!' demez? Dindar insanlar ölümle karşılaştıklarında neden böyle davranmazlar? Bunun sebebi inanırmış numarası yaptıkları safsatalara içtenlikle inanmamaları olabilir mi?  Richard Dawkins
Doğa ne naziktir, ne de kaba. Ne acıya karşıdır, ne de açıdan yanadır. Doğa, dna'nın varkalımını etkilemedikçe, acıya hiçbir şekilde önem vermez. Örneğin, öldürücü bir ısırığa maruz kalmadan önce ceylanları uyuşturan bir gen düşünmek kolaydır. Doğal seçim böyle bir geni tercih eder miydi? Ceylani uyuşturma eylemi genin sonraki kuşaklara aktarılma şansını artırmadıkça, hayır.  Richard Dawkins
Canlı organizmalar üç bin milyon yıldan daha uzun bir süre dünya üzerinde varoldular ve neden yaşadıklarını hiç bilemediler, ta ki güneş doğana ve ışınları bir tanesine ulaşana dek. Bu kişinin adı charles darwin'di.. Dürüst olmak gerekirse, başkaları gerçeği belli belirsiz sezmişlerdi. Ancak ilk kez darwin, neden varolduğumuzun tutarlı ve kabul edilebilir bir açıklamasını yapmıştır.  Richard Dawkins
Hiçbir yaratık 'tamamlanmamış' bir 'ara aşamada' yaşamını sürdürmez. Geriye dönüp bakıldığında, danslarını modern balarısı dansı yolunda aracılar olarak yorumlayabileceğimiz eski, çoktan ölmüş arılar yaşamlarını gayet iyi sürdürüyorlardı. Tam bir arı yaşamı sürüyor ve 'daha iyi' bir şeye giden 'yolda' oldüldarını düşünmüyorlardı.  Richard Dawkins
Dünyadaki bütün dinler içinde, esrarengiz bir rastlantıyı görüyoruz: ezici bir çoğunluk sadece ailesinin ait olduğu dini seçiyor. En iyi delile, en iyi mucizelere, en iyi ahlaki yapıya, en iyi ibadethaneye, en iyi müziğe sahip olanı değil: İş tezgahtaki dinlerden bir tanesini seçmeye gelince, dinlerin potansiyel erdemleri, aile etkisinin yanında hiçbir şey ifade etmiyor. Bu açık bir gerçek ve kimse de inkar edemez. Ama bunun nedensiz doğasını çok iyi bilen biri, bir şekilde dinine sıkıca bağlanıyor, hem de öyle bir fanatiklikle ki, başka bir dine inananı öldürmeye hazır olarak.  Richard Dawkins
Din insanları aptala çevirmez mi yoksa aptal insanlar dindar mı olur? Peki aptal olmayan o dindar insanları nasıl açıklayacağız?  Richard Dawkins