Google Arama
Sitemde Arama
Ölümsüz Sözler
Evrensel Bilinçte; Anlatılan Senin Hikayendir.

Ölümsüz sözler (Felsefi Aforizmalar-20)

Şükûfe Nihal Sözleri: (1896- 1973)
Neden yalan söyleyeyim, insan tarafsız olamıyor kendine karşı... Şükufe Nihal
Yurda bir şey vermeyenlerin yurttan bir şey almaya ne hakkı var? Şükufe Nihal
İşsiz, güçsüz, mantıksız, amaçsız, her gün biraz daha bebekleşerek yaşayan kadınlar...  Şükufe Nihal
Yiyecek bir lokma ekmek bulmak ve kafada bir şey, bir ideal taşımak, ne büyük mutluluk!  Şükufe Nihal
Kasırgalarla eğilmiş bir çınara benziyor bu adam! Kim bilir içinde ne oyuklar, ne sırlar vardır.  Şükufe Nihal
Hiç sönmem, sanırdım. Bulutta düğün var deseler çıkmak isterdim; meğer insan nasıl da kendinden geçermiş!.. Şükufe Nihal
Bir ömrün sonunda verilecek bir hesabı olmamak, insanlığın karşısında açık alınla çıkabilmek ne eşsiz mutluluk!.. Şükufe Nihal
Mutluluğu hep büyük şeylerde aramaya kalkarız da şöyle bir kuru ekmek parçasının bile insana o zevki verebileceğini bilmeyiz. Şükufe Nihal
Türk köylüsünü her zaman böyle gördüm; almaz, hep vermek ister. Yemez, lakin hep yedirmek ister, karşılık olarak da bir şey almaz. Şükufe Nihal
Maddi hayat vasıtalarının bolluğu, lüks ihtiyaçlarının çokluğuyla insanlar hangi saadete erdi? Bir kısım insanın bu tükenmez ihtiyacını temin için, şüphe yok ki başka bir kısım aç kaldı. Şükufe Nihal
Köyden gelip şehirde okuduktan sonra tekrar köye dönmek istemeyenleri bu büyük şehir hastalığından korumak için, onlara kendi doğup büyüdükleri yeri yükseltme zevki, gururu aşılanmalıdır. Şükufe Nihal
Tüller, ipekler, altınlar, pırlantalar, boyalar, gezmeler, eğlenceler, oyunlar, köşkler, rahat uykular, rahat ölümler... Bunlar, hangi hakkın karşılığı? Hangi didinmenin, hangi fedakarlığın ödülü? Yurda bir şey vermeyenlerin yurttan bir şey almaya ne hakları var? Bu bahçenin dalları, yolunmaktan artık tükendi. Şükufe Nihal


Max Stirner Sözleri: (1806 -1856)
Benim özüm insan'dır. Max Stirner
Hiçbir şey kutsal değildir. Max Stirner
Sevgi hükmetmek içindir.  Max Stirner
Dünya benim mülkiyetimdir.  Max Stirner
En iyi iktidar, olmayan iktidardır. Max Stirner
Hiçbir şey benden üstün değildir!  Max Stirner
İnsanın cenneti, düşünmektir-tindir.  Max Stirner
İnsan için en yüce varlık gene insandır.  Max Stirner
Emek, özgür olduğu anda devlet çöker. Max Stirner
İtaat sona ererse, efendilikte sona erer.  Max Stirner
Hiçbir şey beni aşacak yücelikte değildir! Max Stirner
Ben, Herşeyde Herşeyim, Ben Herşey’im ve Hiç’im.  Max Stirner
Din dünyası özlerin,hayaletlerin, cinlerin dünyasıdır.  Max Stirner
İnsanı felakete götüren yol, iyi niyet taşlarıyla döşelidir.  Max Stirner
Kutsal olan her şey insan için bir bağ, bir boyunduruktur. Max Stirner
Devlet, birey her şey olmadığı sürece varlığını sürdürebilir.   Max Stirner
Sen gerçeği ararken, hayalin neyi özlemekteydi ki? Efendini! Max Stirner
Devlet, kendi şiddetine hukuk bireyinkine ise, “suç” adını verir.  Max Stirner
Egoizmin en yalın biçimi de biricik olmak, “tek başına olmak”tır.  Max Stirner
Dünyanın itibarı bozulmuştur, zira Biz ondan üstünüz ,biz tin’ iz. Max Stirner
Ancak yarısını başarmış olduğumuz bir işi tamamına erdirmeliyiz. Max Stirner
Boyun eğmenin bittiği yerde efendilik de, egemenlik de sona erer. Max Stirner
Özgürlüğüm, ancak benim kudretim olduğu zaman tamamlanmış olur. Max Stirner
Dindarlık, kendini inkarla başlar ve eksiksiz tam bir eleştiriyle son bulur.  Max Stirner
Efendi kölenin yarrattığı bir şeydir. İtaat sona ererse, efendilikte sona erer.  Max Stirner
Hiçbir şey, önünde, kendimi alçaltmamı gerektirecek bir yücelikte değildir!  Max Stirner
Devlet, emeğin köleliği üzerine oturur. Emek, özgür olduğu anda devlet çöker. Max Stirner
Devlet benim kısıtlanmamın, sınırlanmamın, köleliğimin somut görünümüdür.  Max Stirner
Eğer sen geçmişe bağlı kaldıysan, dün saçmaladığın için bugün de saçmalarsın.  Max Stirner
Haklı ya da haksız olduğumu yargılayan benim, benden başka bir yargıç yoktur. Max Stirner
İnsan kişiliği zedelendikten sonra, bütün dünya onun olsa ele geçirse, neye yarar?  Max Stirner
Diğerleriyle aranızda tek bir bağlantı dahi varsa, nasıl hakikâten biricik olabilirsiniz?  Max Stirner
Geleceğin adamları henüz kaçırmadığımız birçok özgürlüğe karşı mücadele edecekler.  Max Stirner
Bağımsızlık, tam bağımsızlıktan başkası olamaz. kısmi bağımsızlık, bağımsızlık değildir. Max Stirner
Ben kimseden hak talep etmiyorum. Bu yüzden kimsenin hakkını kabul etmem gerekmez.  Max Stirner
Şimdiye kadar hiçbir din bu dünya veya öte dünyaya dair güzel vaatler vermekten kaçmamıştır. Max Stirner
Büyükler neden büyüktür, bilir misiniz? Biz, dizlerimizin üstüne çökmüşüz de ondan. Artık kalkalım!  Max Stirner
Devletin amacı her zaman aynıdır: bireyi sınırlandırmak, emri altına almak, uysallaştırıp boyun eğdirmek. Max Stirner
Ancak otoritenin etkisi dışında kalan, her tür bilginin yanlış olabileceğini düşünen beyinler yaratıcı olabilir. Max Stirner
Gündelik deneyimler göstermiştir ki, akıl bir konudan vazgeçse de, yürek yıllar boyu onun için çırpınır durur. Max Stirner
Devlet efendilik ve kölelik olmadan düşünülemez; Çünkü devlet içerdiklerinin hepsinin efendisi olmayı amaçlar. Max Stirner
Oysa hâkikat sadece Sensin, daha doğrusu Sen hakikâtten da fazlasısın, çünkü Senin önünde hakikât bir Hiçtir. Max Stirner
İnsan birçok şey arasında özellikle “kendi başınalığa", kendi ayakları üzerinde durabilmeye çok değer vermelidir. Max Stirner
Ego tek yasadır ve onun dışındaki, herhangi bir kanuna, inanca ya da anlayışa karşı hiçbir yükümlülüğüm yoktur. Max Stirner
Hiçbir şey benden üstün değildir! Hiçbir şey beni aşacak yücelikte değildir. Beni hiçbir şey aşamaz! Hiçbir şey özgünlüğümü aşamaz! Max Stirner
Özgürlük sadece şunu öğretir: bağlarınızı koparın, sizi rahatsız eden her şeyi başınızdan savın; özgürlük size kim olduğunuzu öğretmez. Max Stirner
Yarın seni mezara taşıyacaklar; ve çok yakında kardeşlerin, diğer halklar, ardından gelecek. İşte o zaman insan alemi gömülmüş olacaktır. Max Stirner
Hiçbir zaman bir Devlet bireyin serbestçe faaliyet göstermesini sağlamayı sürekli amacı haline getirmez, bireyin etkinliğini amacına bağlar. Max Stirner
Ne dersiniz sosyalistler?  Zira sadece para ya da mal mı mülkiyet sayılır? Her fikir ve görüş de 'benim’ mülküm, bana özgü bir mülk değil midir?  Max Stirner
Benim eylemlerimi komuta etmek, nasıl davranmam gerektiğini söylemek ve bunu yönlendirecek bir yasa oluşturmak hiç kimsenin üstüne vazife değildir. Max Stirner
Oysa hiçbir şey kendi başına kutsal değildir, ona kutsallık payesini veren ben'im, benim sözüm, benim kararım, benim diz çöküşüm, kısacası benim vicdanımdır. Max Stirner
Her hayvan türünde açıkça görülen farklılıklar neden insan türünde bulunmasın ki? Her yerde hem çok yetenekli kişiler, hem de daha az yetenekli kişiler bulunur.  Max Stirner
Sadece dünya olarak, nesneleri sadece nesne olarak algılayan, kısacası herşeyi olduğu gibi, hayal gücünü devreye katmadan yorumlayan kişiye filozof denilemez.  Max Stirner
Şimdi artık o denli dinselleşmişiz ki, “mahkeme jürisi” Bizi ölümle yargılıyor ve her hizmetçi polis iyi bir Hıristiyan olarak “görevine başlama yeminiyle” Bizi deliğe tıkıyor. Max Stirner
Politik özgürlük" adı altında…yasal devlette insan emir kulu olmaktan kurtulsa ve ‘kimse bana emir veremez’ dese de, yasalara boyun eğmeye eskisinden daha mahkumdur.  Max Stirner
Ben hiçbir hak istemiyorum, bu nedenle de hiçbir hak tanımaya mecbur değilim. Elde etmeye muktedir olduğu elde ederim. Elde edemediğim benim hak alanımın dışındadır. Max Stirner
Cumhuriyet mutlak monarşiden başka bir şey değildir. Çünkü monarkın bir kral ya da halkın kendisi olması hiç fark etmez, çünkü her ikisi de “iktidarı” elinde tutan bir kurumdur.  Max Stirner
Kendisine sahip olmak için başkalarındaki irade eksikliğine bel bağlayan, başkalarının yarattığı bir şeydir. Efendi kölenin yarrattığı bir şeydir. İtaat sona ererse, efendilikte sona erer. Max Stirner
Ben kendi mülkiyetimle ilgili bir yükümlülük taşımam, tıpkı gözümle ilgili bir yükümlülük taşımadığım gibi. Eğer onu büyük bir itinayla koruyorsam, bunu da Kendim için yapıyorum. Max Stirner
Şimdiye kadar hiçbir din, bu dünya veya öte dünyaya dair “güzel vaatler” vermekten kaçmamamıştır, çünkü insanlar hep ödül peşinde koşarlar ve “bedavaya” hiçbir şey yapmazlar.  Max Stirner
Bireyler “halkın yüce davası” uğruna can verirler, halk da ölenlerin ardından bir kaç söz söyler ve minnettarlığını dile getirip tüm parsayı toplar; işte ben kârlı egoizm diye buna derim. Max Stirner
Bu dönemde çıkan günlük gazeteleri okuyup, dar kafalı bürokratların palavralarını dinleyince, insan bir sürü deliyle bir akıl hastanesine kapatılmış olduğunu sanıyor ve dehşete kapılıyor. Max Stirner
Eğer bir başkasının karşısında ben kendimden vazgeçersem, kendi irademde ısrar etmez, aşağıdan alır, teslim olursam yani tâbiiyet ve teslimiyete başvurursam, “Kendimi” inkâr etmiş olurum. Max Stirner
Kendimi tamamıyla kadınlara adadım. Başıma neler geldi neler. Hain olanı kaçtı, ellere gitti. Sadık olanı dırdırıyla başımın etini yedi, bıktırdı. Ben de kendimi hiçliğe bıraktım. Bu dünyada tamamıyla rahatım. Max Stirner
Kutsalın karşısında, insan tüm cesaretini ve güçlü olma duygusunu kaybeder: Davranışları güçsüz ve itaatkârdır. Oysa hiçbir şey kendi başına kutsal değildir, ona kutsallık payesini veren Ben'im. Benim sözüm, Benim kararım, Benim diz çöküşüm, kısacası Benim -vicdanımdır. Max Stirner
Her birey benzersizdir ve hayatına anlam verilmesi için geliştirmesi gereken bu benzersizliğidir. “ben” en yüksek değerdir. bireyin kendisi dışında hiçbir şeye sorumluluğu yoktur. özgürlüğümüzü kısıtlayan herşey kötüdür ve yıkılmalıdır. bu yüzden devlet, yasa, ahlaki değer ve ödev gerçekte var olmayan gereksiz soyutlamalardır.  Max Stirner
Tüm alçaklıklar Tanrı adına yapılmadı mı, tüm kanlı idam sehpaları Tanrı adına kurulmadı mı, insanlar yakılmadı mı, zındıkları öldürmek için mahkemeler ve engizisyon onun adına kurulmadı mı, bütün aptallaştırma çalışmaları onun adına yapılmadı mı ve günümüzde bile çocukların hassas ruhları dinsel eğitimle Tanrı adına zedelenmiyor mu [kelepçelenmiyor mu?] Max Stirner
Biz iki düşmanız, devlet ve ben. Her devlet bir tiranlıktır; ister tek bir adamın, isterse bir grubun tiranlığı olsun. Her devlet mecburen şimdi totaliter dediğimiz şeydir: Devletin her zaman tek bir amacı vardır: Bireyi sınırlamak, kontrol etmek, ona hakim olmak ve onu genel amaca tabi kılmak. Sansürü, denetimi ve polisiyle; devlet tüm serbest faaliyetlere engel olmaya çalışır ve bu baskıyı da kendi görevi olarak algılar, çünkü bu kendini koruma içgüdüsünün bir gereğidir. Devlet, kendisininki ile aynı olmadıkça. Benim kendi düşüncelerimi tam anlamı ile kullanmama ve onları başka insanlara iletmeme izin vermez. aksi her durumda da beni susturur.  Max Stirner


Khaled Hosseini Sözleri:
Yeniden iyi biri olmak hala mümkün.  Khaled Hosseini
Pazarlarda el altında satılmayan şey yok. Khaled Hosseini
Kadınlarla çocukları öldürmenin neresi cihatmış?  Khaled Hosseini
Buradaki en bol şey, çocukluğunu yitirmiş çocuklar. Khaled Hosseini
Vicdanı olmayan, iyiliği bilmeyen bir insan acı çekemez... Khaled Hosseini
Sonradan bulduğun bir şeyi yitirmek, her zaman daha zordur. Khaled Hosseini
Bir şeyin yasaklanması onun bulunmayacağı anlamına gelmez.  Khaled Hosseini
Çocuklar boyama kitabı değildir, onları en sevdiğin renge boyayamazsın.  Khaled Hosseini
Bu ülkeyi bu kadar çok sevmeme karşın, bazen çekip gitmeyi düşünüyorum.  Khaled Hosseini
Yalan söylemekte hırsızlıktır. Başkasının gerçeği öğrenme hakkını çalmış olursun..  Khaled Hosseini
Odamda tek başıma olmayı diledim; kitaplarımla baş başa, bu insanlardan uzakta.  Khaled Hosseini
Tek kelime etmiyoruz; söyleyecek sözümüz olmadığından değil, gerekmediğinden… Khaled Hosseini
Sizi selden çekip kurtaran bir ip, ileride boynunuza dolanmış bir ilmeğe dönüşebilir.  Khaled Hosseini
Sevgi, insana zarar veren bir hatadır; işbirlikçisi, yani umutsa tehlikeli bir yanılsama.  Khaled Hosseini
Senin bu kadar mutlu olmana, ancak senden bir şey almaya hazırlandıkları zaman izin verirler. Khaled Hosseini
Bu dünyada kötüler var; bazen kötüler hep kötü kalır. Bazen onların karşısına dikilmen gerekir.  Khaled Hosseini
İyilik bu toprakları terk etti; ölümlerden kaçmanın yolu kalmadı. Ölüm, her an, her yerde ölüm. Khaled Hosseini
Bir toplumun kadınları, eğitimsiz olduğu sürece başarıya ulaşma şansı yoktur, Leyla. Hiç yoktur..  Khaled Hosseini
Özü sözü doğru olanların ortak yönü de budur: Karşısındaki kişinin de içten konuştuğunu sanırlar. Khaled Hosseini

Bedri Rahmi Eyuboğlu Sözleri: ( 1911-1975)

Ben doğuştan ressam olmadım, çalışarak oldum.  Bedri Rahmi Eyuboğlu
Hüzün geldi baş köşeye kuruldu. Yoruldu yüreğim yoruldu.   Bedri Rahmi Eyuboğlu
Her şey çürüyor canım kardeşim bu dünyada, hatıralar bile.  Bedri Rahmi Eyuboğlu
Eskici. Eskiden yeterdim kendime. Artardım biIe. Şimdi ne yapsam nafiIe! Bedri Rahmi Eyuboğlu
Biz dünyadan gider oIduk, kaIanIara seIam oIsun. Ama hep böyIe gidecekse, kaIanIara haram oIsun.Bedri Rahmi Eyuboğlu
Kimi eskidiği için yaşar kimi yaşadıkça eskir ne tohumda keramet ne toprakta ne başakta marifet yaşamakta... Bedri Rahmi Eyuboğlu
Yalnızlık dediğin büyük bir zindan, dünyanın en kalabalık zindanı. Dinden imandan çıkarır ama öyle bir adam eder ki insanı. Bedri Rahmi Eyuboğlu
Gel çıkalım sevgilim gel Gel kurtaralım birler hanesinden Çekelim gidelim bir uçtan uca Açalım yüreğimizin kapılarını sonuna kadar Sevelim sevelim sevelim Sevebileceğimiz kadar.  Bedri Rahmi Eyuboğlu
İstanbul deyince aklıma Kocaman bir dalyan gelir Kimi paslı bir örümcek agı gibi Gerinir Beykoz'da Kimi Fenerbahçe'de yan gelir Dalyanda kırk tane Orkinos Kırk degirmen taşıgibi dönmektedir.  Bedri Rahmi Eyuboğlu
Evvela dişlerimiz döküldü, Sonra saçlarımız, Ardından birer birer arkadaşlarımız. Şu canım dünyanın orta yerinde Yalnız başına, yapayalnız Kırılmış kolumuz, kanadımız Tatlı canımızdan usanmışız..  Bedri Rahmi Eyuboğlu
Büyük şehirlere bağlanma, öyle bir şehre yerleş ki, küçük olsun fakat bizim olsun. sokaklarında tanımadık yüz, ensesine şamar atmayacağın kimse dolaşmasın. her ağacına elin, her karış toprağına terin değsin. ve kuytu evlerden birindesenden habersiz ölenler olmasın. Bedri Rahmi Eyuboğlu
Mutluluk resim gibidir… Onun tadına varabilmek için biraz uzaklaşmam gerekir! Çok yakınındaysan, her şeyi iyi göremezsin. “Ne kadar da mutluyduk”  demeye “Ne kadar da mutluyuz” demekten daha fazla alışığız. Mutluluk, rakı gibidir! İçer içmez tadı anlaşılmaz. Şarkılar biraz sonra söylemeye başlanır!  Bedri Rahmi Eyüboğlu


Sam Harris Sözleri:
Dürüstlük en iyi politikadır. Sam Harris
Yalanlar başka yalanları doğurur. Sam Harris
Aynı zamanda inancın da sonu olacaktır. Sam Harris
Şüpheye yer bırakmayan yegane şeyden şüphe ediyoruz. Sam Harris
Kişinin inancı sahip olduğu kanıtlarla doğru orantılı olmalıdır. Sam Harris
Çok azımız katil ya da hırsızız, ama hepimiz yalan söylemişizdir.  Sam Harris
Ateistlerin orgazma ulaşırken adını haykıracakları kimseleri yoktur. Sam Harris
Kendinizi demir çağından kalma peri masallarıyla kandırmanıza gerek yok. Sam Harris
Dinî savunma şöyledir: Yazı gelirse inanç kazanır, tura gelirse mantık kaybeder. Sam Harris
Dini inançlarını beslemekten beyni bilimsel gerçeklere aç kalmış insanlar var... Sam Harris
Yalancının en büyük sorunlarından biri, yalanlarını aklında tutmak zorunda olmasıdır. Sam Harris
Uzaktan bakıldığında, teması yitiriş olan dev bir gösteriden başka bir şey değil bu hayat. Sam Harris
Tanrının varlığıyla çelişkili olduğundan, bu dürtü, dinin tarihinden çok mantığıyla ilgilidir.  Sam Harris
Dindarlar Tanrı'nın etek boylarıyla ilgilendiğine inanmakta serbest olmalı mı gerçekten? Sam Harris
Dini Hikayeler insanların hayatına anlam katabilir ama bazı anlamlar açıkça yanlış ve bölücüdür.  Sam Harris
Ateist, gerçeklikle azıcık irtibat kurarak komşularının fantezi yaşamlarıyla irtibatı epeyce koparmış olur. Sam Harris
Dürüstlük, başkalarına verebileceğimiz bir armağandır; aynı zamanda bir güç kaynağı ve yalınlık aracıdır. Sam Harris
Yalan her yerde ve birçok insan, yalansız bir hayatın neye benzeyeceğini bile akıllarından geçiremiyorlar. Sam Harris
Dünyayla ilgili inandığımızı sandığımız birçok şeye, ona inandığımızı söyleyene kadar inanmıyor olabiliriz. Sam Harris
Mantığı önemsemeyen insanlara , mantığın önemini göstermek için mantıklı bir argüman sunabilir misiniz? Sam Harris
Akıl bir düşünce demetidir. Düşünceler düşünen var olduğu için yükselir. Düşünen egodur. Ego arandığı taktirde otomatik olarak yol açılacaktır.  Sam Harris
İnsan zihni, ruhsal deneyimlere meyilli olmakla beraber, bu meylimizi doyurmak için yeterli kanıt bulunmayan şeylere inanmak zorunda değiliz. Sam Harris
Bunun sorumlusu kim acaba? Aşırı dinci Müslümanlar Batı kültüründen ithal edilen şeylerin, karılarını ve çocuklarını Tanrı'dan uzaklaştırdığına eminler.  Sam Harris
Tanrı'nın pencerenize çarpan yağmur damlaları yoluyla, Mors alfabesi kullanarak sizinle iletişim kurduğuna inanmanız ise akıl hastalığının göstergesidir. Sam Harris
Din, hiçbir insanın emin olmasının mümkün olmadığı şeyler hakkında eminmiş gibi davranmanın saygıdeğer bir davranış kabul edildiği tek tartışma alanıdır. Sam Harris
Bilgeler, sıradan bir insanın "ben'"dedikleri şeyden sıyrıldığı takdirde evrenin geri kalanından ayrı oldukları hissini giderebileceklerinin binlerce yıldır farkındaydı.  Sam Harris
İyi veya kötü her şeyin değişerek yok olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Dünya sanki bizi sırf canı istediğinde midesine indirmek için yaşatıyor. Anne babalar çocuklarını, çocuklar anne babalarını yitiriyor.  Sam Harris
Ölüm olmasaydı, inanç temelli dinin etkisi yok denecek kadar az olurdu. Belli ki ölüm gerçeği bize dayanılmaz geliyor, inanç ise mezara girdikten sonra daha iyi bir hayata kavuşacağımız umudundan besleniyor.   Sam Harris
Din kimseye destek olmaz. Dinin kendisinin desteklenmesi gerekir, daimi bir dilencidir. Diğerlerinin çalışmaları sayesinde var olur ve kendisine bağışta bulunan kişileri destekliyormuş gibi davranacak kadar kibirlidir.  Sam Harris
Eğer türümüz kendini savaşlar aracılığıyla yok edecekse, bu, yıldızlarda değil, kitaplarımızda yazdığı için böyle olacak gibi duruyor. "Tanrı", "cennet", "günah" sözcükleriyle şimdi yaptığımız her şey, geleceğimizi belirliyor. Sam Harris
Bir felaketin ardından hayatta kalanlar için, şefkatli bir tanrı tarafından affedildiklerine, aynı tanrının beşiklerde bebekleri boğduğunu bile bile inanmanın ahlaki açıdan ne denli sorgulanabilir olduğunun yalnızca ateistler farkındadır.  Sam Harris
Birçok din, kadim cehaletin ve düzensizliğin sayıca az birkaç mefhumunu şöyle bir tasdik edip bize bunları sanki en başından beri var olan hakikatlermiş gibi gösterdi. Sonuç olarak milyarlarca insanın, akıllı tek bir kişinin bile kendi başına inanmayacağı şeylere inanmasına neden oldu. Sam Harris
Eğer Kuran'ın bu güne kadar yazılmış en bilgece kitap olduğunu düşünüyorsanız, uygar toplumların sizinle bir sorunu var demektir. Çünkü bu kitap dini ama genel olarak Kuran baştan sona inançsızlara karşı ciddi biçimde teokratik ve hoşgörüsüz bir nefretle doludur hoşgörüsüzlüğün bir manifestosudur. Doğru, içerisinde sabrın ve hayırseverliğin erdeminden bahseden birkaç satır bulunuyor. Sam Harris
Dinsel inancın tehlikesi, sıradan insanların çılgınlık meyvelerini toplamalarına ve bu meyvelerin kutsal olduklarına inanmasına imkan vermesidir. Her yeni neslin çocuklarına dinsel konuların diğer konular gibi haklı çıkarılmasına gerek duyulmadığı öğretildiğinden, medeniyetler hala akılsız ordularla dolup taşmaktadır. Bugün bile birbirimizi eski literatüre dayanarak öldürmekteyiz. Bundan daha üzücü ve saçma bir şey olabilir mi? Sam Harris
Dinsel metinlere harfiyen uymayı düstur edinmiş birinin gözünde ılımlı dindar, başarısız bir köktendinci'den başkası değildir. Büyük olasılıkla kendini diğer inançsızlarla birlikte cehennemde bulacaktır. Ilımlılık Tanrı'nın yasalarına tamamen boyun eğmeye karşı bir gönülsüzlükten başka bir şey değil. Bir yandan metinleri harfiyen yaşamaktan geri durup, diğer yandan böyle yaşayanların mantıksızlıklarına göz yuman ılımlılar, inanç ve mantıklarının ikisine birden eşit derecede ihanet ediyor. Sam Harris
Bu akşam, bu kanalda bir Kur'an yaksak; ne olurdu sizce? Çok sayıda ülkede isyan olurdu. Elçilikler düşerdi. Bir kitaba yönelik bu kötü davranışımıza tepki olarak; milyonlarca Müslüman sokağa çıkardı ve biz de hayatımızın geri kalanını, gerçekçi ölüm tehditlerini savuşturmak ile geçirirdik. Ama IŞiD insanları çarmıha gerdiğinde, çocukları diri diri gömdüğünde, binlerce kadına tecavüz ve işkence ettiğinde ve hepsini İslam adına yaptığında; verilen cevap, Avrupa'da birkaç gösteri ve bir de hashtag oluyor. Sam Harris
Nasıl fiziği Hristiyanlar keşfettiği halde Hristiyan Fiziği diye bir kavram yoksa, ve nasıl matematiği Müslümanlar keşfettiği halde Müslüman matematiği diye bir kavram yoksa, Hristiyan ve Müslüman Ahlakı diye bir kavram da yoktur. Keşfetmemiz gereken, insanlığın refahına ilişkin gerçek soruları yanıtlayan verilerdir. Bunu yaparken kullanmamız gereken tek araç samimiyetle ve dürüstçe yapılan bilimsel araştırmalardır. Ve eğer dinler, evrendeki herhangi bir konuda haklı çıkarsa bu tamamen şans eseridir. Sam Harris
İnançlı bir Hristiyan'a karısının onu aldattığını, ya da yoğurt yerse görünmez olacağını söyleseniz o da herkes gibi bunların doğru olup olmadığını anlamak için deliller arayacak ve bunlara herkes ne kadar inanırsa o ölçüde inanacaktır. Ama aynı adama, başucunda tuttuğu kitabın, içinde yazan her türlü inanılmaz iddiayı kayıtsız şartsız kabul etmediği takdirde onu cehennem ateşinde yakacak görünmez bir tanrısal varlık tarafından yazıldığı söylenmiştir ve bu kişi göründüğü kadarıyla bunu doğrulayacak hiçbir kanıt aramamaktadır. Sam Harris


Bob Marley Sözleri: (1945 - 1981)
Para hayatı satın alamaz.  Bob Marley
Zihnimizi sadece kendimiz özgür bırakabiliriz.  Bob Marley
Bana bi parça; Yüreği güzel, Samimi insanlar lazım...  Bob Marley
Mutlu mu olmak istiyorsun? Kimseden bir şey bekleme.  Bob Marley
Baktın hayatın tadını çıkaramıyorsun; tadını kaçıranı, hayatından çıkar.  Bob Marley
Sakın vazgeçme! Eğer sen vazgeçersen, hak etmeyen biri kazanacak.  Bob Marley
Uykun gelmiyor diye gözlerini suçlama, Belki de beklediğin uyku değildir… Bob Marley
Eğer bu hayatta illa kıymet bilmek gerekiyorsa, sadece kendi kıymetini bil. Bob Marley
En büyük düşmanınız en iyi arkadaşınız olabilir, ve en iyi arkadaşınız en büyük düşmanınız.  Bob Marley
Kendini zihinsel kölelikten kurtar, kendimizden başka hiç kimse zihnimizi özgürleştiremez.  Bob Marley
Asla insanlar üzülmesin diye kendini üzme. Unutma; sen kaldırabiliyorsan, onlar da kaldırabilir... Bob Marley
Gerçek şu ki, herkes seni incitecek. Yapman gereken tek şey, acı çekmeye değecek birini bulmak.  Bob Marley
Dünyayı daha kötü hale getirmeye çalışanlar bir gün bile durmazken, ben nasıl durayım? Karanlığı aydınlat. Bob Marley
İnsan ne denli derin düşünürse düşünsün, sonunda kendini sığ bir aptala, laf anlatmaya çalışırken buluyor.. Bob Marley
Düşmanından çok dostundan sakın ! Çünkü dostluk biterse; sana nasıl zarar verebileceğini en iyi dostun bilir.  Bob Marley
Kimseden akıl alacak kadar aptal değilim. Bana kalırsa sen akıl vermeden önce, geri kalanının sana yetip yetmeyeceğini hesapla.. Bob Marley
Kendi kendime konuştuğum kadar, kimseyle konuşmuyorum. Sebep delilik değil, sadece bilirim ki insanı sadece en iyi kendi dinler.  Bob Marley
Sen kim oluyorsun ki benim yaşadığım hayatı yargılıyorsun? Ben mükemmel değilim ve olmak zorunda da değilim! Parmaklarınla beni göstermeye başlamadan önce kendi ellerinin temiz olduğundan emin ol. Bob Marley


Murathan Mungan Sözleri:
Biz büyüdük ve kirlendi dünya.  Murathan Mungan
Bazı umutlar başka zamanlarındır..  Murathan Mungan
Acı veriyorsa geçmiş; geçmemiş demektir. Murathan Mungan
Çok sevmenin sevgisizliğine uğradım ben...  Murathan Mungan
Sürekli geçmişe dönüp bakarsan boynun tutulur.  Murathan Mungan
Aramaktan vazgeç demiyorum, bulmaktan vazgeç.  Murathan Mungan
Yalnız biri olsun isterken, 'yalnız biri' oldum istemeden.  Murathan Mungan
Alçalan insanların yükselen değerlerinden uzak duruyorum. Murathan Mungan
Gözleri olan hiçbir canlıyı yeme hakkını kendimde göremem. Murathan Mungan
Ne zaman içime biraz fazla baksam yükseklik korkum depreşir. Murathan Mungan
Ne zaman bir düş kursam, ertesi gün hayal kırıklarını topluyorum.  Murathan Mungan
İnsan ne yaşarsa yaşasın, sonunda her şey bir gün batımına bakıyor.  Murathan Mungan
Kimsenin kimsesi yok ki, herkesin kendi elmasında kendi diş izleri.   Murathan Mungan
Bazı insanlar meşe ağacı gibidirler, eğilip bükülmezler, sadece kırılırlar.  Murathan Mungan
Hepimiz varoluşumuza bir anlam ararız. Kundak ile kefen arasındaki şeyin adı ömürdür, hayat değil. Hayatı biraz da kendimiz yaparız. Murathan Mungan
Gönül yorgunuyum, Hayat yorgunuyum, Öğrenmek, Bilmek, Anlamak, Anlamamış gibi yapmak, Düşünmek, Hissetmek,Tanımak, Tanık olmak, Katlanmak, Anlayış göstermek, Görmezden gelmek, Üzerinde durmamak, İdare etmek, Üzülmemiş görünmek, Alışmak, Alışamamak, Sabretmek, Katlanmak, Beklemek yorgunuyum.. Tam da artık bu memlekette hiçbir şey şaşırtmaz beni sanırken, Her seferinde yeniden şaşırmak yorgunuyum. Murathan Mungan
Gözleri olan hiçbir canlıyı yeme hakkını kendimde göremem. Murathan Mungan


Pelin Batu Sözleri:
Türkiye, çocuk katili ülkesidir! Pelin Batu
Dini konuşmak mahreme tecavüzdür.  Pelin Batu
Ateistim ama çoğu insandan dindarım. Pelin Batu
Bayrak taşır gibi din taşımıyorum, ateistim.   Pelin Batu
Tabakta hayvan görmeye tahammül edemiyorum. Pelin Batu
Ülke yanıyor. kül oluyor. siz hâla neyin derdindesiniz?!? Pelin Batu
Ateistim, kendisine tapılmasını isteyen bir tanrıya inanmıyorum!   Pelin Batu
İbrahim döneminde mi yaşıyoruz Keşke Kurban kesmek yasaklansa... Pelin Batu
Yalanı bu kadar doğal ve rahat bir biçimde nasıl söylerler, aklım almıyor. Pelin Batu
Değişik dinler, bazı kurallar günümüze uygulandığında çoğu zaman pratik olmayabiliyor. Pelin Batu
Atatürk'e küfür eden insanların Atatürkün getirdiği alfabeyle küfür etmesi ne kadar garip değilmi ?  Pelin Batu
Yapılması planlanan model çağdışı ve baskıcı bir modeldir ve sanatın özgürlüğünü elinden almaktadır. Pelin Batu
"Biz hayat boyu doğalgazla yaşamadık, bu millet çileye alışıktır!" diyen Erdoğan 1150 odalı saray'da yaşıyor. Pelin Batu
Ben diktatör olsam meydanlarda dolaşamasınız! Diyordu. Evet meydanlarda dolaşamıyoruz. Çünkü ölüyoruz. Pelin Batu
Kurban kesmek sadece müslümanlıkta değil pagan dinlerinde de var. Belki de genlerimize işlemiş bu durum. Pelin Batu
Sizin küçücük oğullarınıza tecavüz etseler, "bir kereye mahsus, boşver" der miydiniz? Artık midem kaldırmıyor. Pelin Batu  
Sağlık sisteminde bu kadar çürük ve çarpıklık varken onu bir çöpçatanlık merkezine benzetip övünmek... ayıptır, yazıktır. Pelin Batu 
Dünya kötü bir Hollywood filmine evrilirken savaşı bitirmek için bir şey yapılmıyor, silah tacirleri klişelerdeki gibi yaşıyor.  Pelin Batu
Bu yasalar bugün yarın, biz uyurken bir torbanın içinde çıkartılabilir. Her zamanki gibi. Farketmemiz, uyanık olmamız lazım. Pelin Batu 
Bir kuvvete inanıyorum. Ama ben buna bir ad takmıyorum. Ben hepimizin bir enerji olduğuna ve bu enerjinin de tarif edilemez olduğuna inanıyorum. Pelin Batu
İran olacağımızı düşünmedim, daha beter olacağız. Çünkü İran’da hiç olmazsa çok derin bir edebiyat bilgisi, çok derin bir musiki var. Biz de sadece sığ bir muhafazakarlık var. Pelin Batu
'Nietzsche benim en sevdiğim yazar. Onun çok güzel bir lafı var,der ki 'Ben sürekli övülmek isteyen, tapınılmasını isteyen bir tanrıya inanmam' Burada bitireyim daha ileriye gitmem. Daha önce söylediğim için şimdi de söylüyorum, ben deist değil ateistim. Ben kendimi bildim bileli ateistim.' Pelin Batu
Herkesi korkutarak, sindirerek, satın alarak susturacağınızı mı düşünüyorsunuz??? Susmayacağız.  Pelin Batu


Thomas Paine Sözleri-2:  (1737 -1809) 
Ahlaki ilke evrenseldir.  Thomas Paine
Benim din kurumum aklımdır.  Thomas Paine
Her türlü yanlışa karşı en amansız silah Akıl'dır. Thomas Paine   
Kesin bir hedefe doğru kararlılıkla yürüyebiliriz.  Thomas Paine
Nitekim gün gelecek bizde eski insanlar olacağız.  Thomas Paine
Düşmanını sevmek, başka bir sahte ahlak ifadesidir. Thomas Paine   
İnsan bir şeye onun doğru olduğuna inanarak bağlanır.  Thomas Paine
Yeni seçilmiş diktatörler dönemine giriyor olabilir miyiz?   Thomas Paine
Hiçbir yalan, iman edilen emirler kadar öldürücü değildir.  Thomas Paine
Öğrenme süreci içinde olan herkes kendisinin öğretmenidir.   Thomas Paine
Vatandaştan üstün olalım derken insanlardan aşağı oluyorlardı.  Thomas Paine   
Dünyanın tanıdığı en büyük insanlar halk tabakasından çıkmıştır. Thomas Paine   
Anayasa, hiç şüphe yok ki, icad edilen en verimli bir vergi makinesi olmuştur.  Thomas Paine   
Ölmek insanın tabiatının gerektirdiği bir şeydir; onun için doğdukça da ölecektir.  Thomas Paine    
Anlayış, kendine itaat eder; bilgisizlik ise kendine her dikte olunan şeye boyun eğer.  Thomas Paine    
Mantığı kullanmayı reddeden biriyle tartışmaya girmek, Bir cesede ilaç tedavisi uygulamaya benzer. Thomas Paine  
Eski ve Yeni Ahit'teki sürüsüne bereket mucize hikâyeleri yalnızca, vaaz veren sahtekârlar ve inanan ahmaklara göredir.  Thomas Paine
İncil öyle bir yalanlar ve çelişkiler kitabıdır ki, hangisine inanılacağı veya hangisinin hangisi olduğuna dair hiçbir bilgi yoktur.  Thomas Paine
Öyle bir dönem ki kral evet çıplak; çünkü adaleti değil sadece kendine edineceği ayrıcalığı düşünen kitlelerce, ayrıca, seviliyor.  Thomas Paine
İnsanlığı sarsan en iğrenç kötülükler, en korkunç acımasızlıklar, en büyük sefaletler temelini vahiy ya da gökten indirilen din denilen bu olguda bulmaktadır.  Thomas Paine
İnsanlığı çürütmeye ve vahşileştirmeye hizmet eden bir günahkârlık tarihidir bu. Kendi adıma, bundan bütün kalbimle nefret ediyorum, çünkü zalim olan her şeyden nefret ederim. Thomas Paine
İncil bize ne öğretiyor: yağmacılık, zulüm ve cinayet. Ahit bize ne öğretiyor: Rabbin nişanlı bir kadınla zamparalık yaptığına ve bu zamparalığa inanmaya da iman dendiğine inanmamızı istiyor.  Thomas Paine
İncil denen kitapla ilgili olarak ona Tanrı'nın sözü demek Tanrı'ya küfür etmek demektir. O, yalanların ve çelişkilerin, kötü zamanların ve kötü insanların kitabıdır. Koca kitapta yalnızca birkaç iyi karakter vardır.  Thomas Paine
İncil'in yarısından fazlasını dolduran müstehcen öyküleri, şehvetli sefahatları, zalim ve acı veren idamları, acımasız kindarlıkları her okuduğumuzda bunları Tanrı'nın sözleri değil, bir şeytanın sözleri olarak görmemiz çok daha tutarlı olacaktır.  Thomas Paine


Chapman Cohen Sözleri: (1868-1954)
Aptallık hayal gücünden yoksundur. Chapman Cohen
Uygar insan tanrıları keşfetmez, onları atar.  Chapman Cohen
Din çok aydınlatıcıdır. Onu anlamayanlar için. Chapman Cohen
Tanrıya ibadet etmek. Düşünmekten daha kolaydır. Chapman Cohen
Zulüm, tehdit edilen bir yalanın fetheden bir gerçeğe yapılan iltifattır.  Chapman Cohen
Ateizm, yani tanrılara inancın yokluğu, tarihte nispeten geç bir olgudur.  Chapman Cohen
Tanrılar ve şeytanlar birlikte doğdular. Tanrılar ve şeytanlar birlikte ölecekler.  Chapman Cohen
Bir ülkedeki tüm uğursuz çıkarlar, nihayetinde aptallığın gücüne bağlı olabilir. Chapman Cohen
Sonuçta bir servet elde etmek o kadar da zor değil; asıl zorluk birini hak etmektir.  Chapman Cohen
Bugün bile düşünce özgürlüğüne yönelik en büyük tehlike dini yönden gelmektedir.  Chapman Cohen  
Aptallığı harekete geçirmek, bilgeliği çabaya uyandırmaktan genellikle daha kolaydır.  Chapman Cohen
Dört terimden. Övgü, Suçlama, Ceza ve Sorumluluk, kardinal ve yöneten sonuncusu.   Chapman Cohen
Tanrılar kırılgan şeylerdir; bir bilim kokusu ya da bir doz sağduyu tarafından öldürülebilirler.  Chapman Cohen
Eğer bir tanrı varsa, sahip olduğu tek gerçek dostu bir ateisttir. Onu hiçbir şey için suçlamıyor.  Chapman Cohen  
En ilkel halkların tanrılarını modern insanın tanrılarına bağlayan kesintisiz bir soy çizgisi vardır.  Chapman Cohen
Cehennemden korkmaya gerek yoksa, insanlar cennetin çekiciliğinin ne olduğunu sorabilirler. Chapman Cohen
Teist, Farkına varmadan tavşanı şapkaya yerleştirdikten sonra, onu izleyicilerinin beğenisine sunabilir.  Chapman Cohen
Bugün Hıristiyan din adamı hakkında söylenebilecek en kötü şey, öğrettiklerine gerçekten inanmasıdır.  Chapman Cohen
İnsan toplumu dini korkunun gölgesinde doğar ve bu aşamada sapkınlığın bastırılması kutsal bir sosyal görevdir. Chapman Cohen
Tanrı ile başlayıp evreni onun varlığından çıkaramayız; Bildiğimiz dünyayla başlamalı ve Tanrı'yı dünyadan çıkarmalıyız.  Chapman Cohen
Yanlış olduğuna inandığımda başkalarının görüşlerine saygı duymam gerektiğine dair bu aptalca ifadeye asla katılmıyorum. Chapman Cohen
Tanrıcılığın savunucuları şimdi artan sayıda Ateist'e karşı çığlık atıyor ve din dünyasına Ateizme karşı bir haçlı seferine girme çağrısı var.  Chapman Cohen
Dinin kökenini kim bilebilir? Kesinlikle buna inanan biri değil. Anlayış ve inanç oldukça zıttır. Dini anlayan ona inanmaz, ona inanan adam onu anlamaz.  Chapman Cohen
Tanrı inancı, doğadaki tasarım algısına dayalı değildir. Doğada tasarıma olan inanç, Tanrı inancına dayanır. Tanrı olsa da olmasa da her şey olduğu gibidir.   Chapman Cohen  
Doğadaki düzenlilik, Doğanın İlahi bir akıl tarafından kontrol edildiğinin kanıtı değildir; daha ziyade tersidir. Bu,tanrıyı'ı tanımayan bir tabiat düzeninin apaçık alametleridir.  Chapman Cohen
Vahşilerin dünyasını reddediyoruz; ama biz hala kiliselerimizde, camilerimizde, sinagoglarımızda ve tapınaklarımızda onun o dünya üzerine kurduğu teorileri sürdürüyoruz. Chapman Cohen
Şeytan ve Tanrı, bir Siyam ikizinin bileşenleridir. Hiçbirinin diğerinden ayrı bir varlığı yoktur. Hristiyanlar birinin varlığını inkar ederek diğerinin öldürülmesine yardım etmişlerdir.  Chapman Cohen
Mantıksal olarak bazı şeyler var olduğu için onları yaratan bir Tanrı olduğunu söyleyemezsin. Tanrı bir varsayımdır, bir sonuç değil. Ve bu hiçbir şeyi açıklamayan bir varsayımdır.  Chapman Cohen
Hayatım boyunca, dindar bir erkeğin veya kadının, dini inançlarının, dini olmayan veya din karşıtı olanlardan daha fazla dikkate alınmayı hak ettiğini kabul etmemeyi bir kural haline getirdim.  Chapman Cohen  
Ateist gerçekten "tamamen dürüst, açık bir terimdir", hiçbir gevezeliği ve hiçbir kaçınmayı kabul etmez ve dünyanın ihtiyacı, her zaman olduğu gibi, kesin meseleler ve açık konuşmalar içindir.   Chapman Cohen
İlkel dünyanın tanrılarını kabul etmiyoruz demek boşunadır. Formda, hayır; özünde, evet. Önümüzde duran gerçek şu ki, tüm tanrı fikirleri insanlık tarihinin en erken evrelerine kadar izlenebilir.  Chapman Cohen
Bir kişi bir tanrıya inanıyorsa, bir Teist'tir. Bir kişi bir tanrıya inanmıyorsa, o zaman A-teisttir - o inancı yoktur. Ateizm ve teizm arasındaki fark, tamamen, münhasıran, kişinin Tanrı'ya inanıp inanmadığına ilişkindir. Chapman Cohen

Henry Fielding Sözleri: (1707-1754)

Hırsın tek ilacı hayal kırıklığıdır.   Henry Fielding
Her evli çiftte, en az biri budaladır.  Henry Fielding
Hukukun bittiği yerde tiranlık başlar.  Henry Fielding
İyi bir insan hepimiz için kalıcı bir derstir. Henry Fielding
Başarı, yavaş büyümenin bir meyvesidir.    Henry Fielding
Vicdan, her insanın zihnindeki bir yargıçtır.   Henry Fielding
Para, kökü olduğu kadar, kötülüğün meyvesidir.    Henry Fielding
Yaşamak için yemeliyiz, yemek için yaşamamalıyız.  Henry Fielding
İnsan bir yerde korkakken başka yerde cesur olabilir.  Henry Fielding  
Hiç bir meziyet, erkekleri kadınların gözünde cesaret kadar yükseltmez.  Henry Fielding
Tecrübeli denizciler, denizin sessizliğinden, fırtınanın kopacağını sezerler.    Henry Fielding
Din adamlarının zevküsefa içinde şatafatlı bir yaşam sürmelerine karşıyım.      Henry Fielding
İnsan hatalı olması halinde bütün insanlığın onaylaması, kendisini haklı çıkarmaz.  Henry Fielding
Evrende gururlu bir din adamından daha gülünç ve daha aşağılık bir hayvan yoktur.  Henry Fielding
Kilisede öğrendiklerinizi günlük hayatın içinde uygulamayacaksaniz neden kiliseye gidiyorsunuz? Henry Fielding
Bu dünyanın öngörülemeyen olayları göz önüne alındığında, hiçbir insanlık durumunun insanları mutlak bir umutsuzluğa sevk etmemesi gerektiği öğretilmelidir.  Henry Fielding