Google Arama
Sitemde Arama
Ölümsüz Sözler
Evrensel Bilinçte; Anlatılan Senin Hikayendir.

Ölümsüz sözler (Felsefi Aforizmalar-28)

Octavio Paz Sözleri: (1914 - 1998)
Düşlerine layık ol.  Octavio Paz
Güzellik üstüne düşünmek bir aydınlanmadır. Octavio Paz
Bilmek, biIineni değişime uğratan bir eyIemdir.  Octavio Paz
Tüm insanlar aynı sözleri kullanır ama birbirlerini anlamazlar.  Octavio Paz
Hiçbir şey yapmadan da yorulabiliyor insan, düşündükleri ağır geliyor mesela.  Octavio Paz
Bilmeyene anlatırsın öğrenir, ama cahile anlatamazsın çünkü o zaten biliyordur.  Octavio Paz
Hayaller berraktır, gövdeIeri ışıktan daha hafif. SürerIer bu cümIecik sürdüğü kadar. Octavio Paz
Düşmekteyim doğduğumdan beri durmadan, Düşmekteyim ulaşmadan kendi dibime.  Octavio Paz
Kadın ve erkek yaInızca arzunun iki basit izdüşümü değiIdir, suç ortağı ve düşmandırIar.  Octavio Paz
Özgürlük su kadar değerlidir ve üzerine titremediğimiz takdirde aynen su gibi akıp gider. Octavio Paz
Bir şiiri okumak, onu gözIerimizIe işitmektir; bir şiiri dinlemek ise onu kuIakIarımızIa görmek. Octavio Paz
Kökünden koparılmış sözcükler bu toprağa düşüp kök salmaktadır. Sürgün, bir kökleşmeye dönüşmektedir. Octavio Paz
Özgürlükten yoksun demokrasi bir despotizmdir; demokrasiden yoksun bir özgürIük de hayaIden başka bir şey değiIdir.  Octavio Paz
Zorba yönetimler ve despotluklar, kendi yönetimlerini haklı çıkarmak için bir dış düşmanın tehdidine ihtiyaç duyarlar. Böyle bir düşman yoksa icat ederler. Octavio Paz
Okumak, bizi bilinmedik üIkeIere götüren bir zihinseI ve anIıksaI yoğunIaşma biçimidir. Kendimize giden, akIımızın ucundan geçmemiş yoIIar buImaktır. Bu bir keşiftir. RekIam ve anIık iIetişim çağında kaç kişi böyIe okuyabiIir; çok az; ama unutuImamaIıdır ki uygarIığımızın sürekIiIiğini sağIayan onIardır.  Octavio Paz
Avrupalı aydınlara hiç benzemeyen özel bir durumumuz var. Avrupalı ve Amerikalı aydınlar yönetimde güçlü değildir.Devlet felsefesi açısından batılı aydın, sürgünde yaşayıp borusunu dışarıdan öttüren, başlıca silahı olan eleştirileriyle düzeni dıştan etkilemeye çalışan kişidir. Meksikalı aydın, ülkesine aydın olarak hizmet ettiği gibi, gerektiğinde onu savunmak uğruna ölmekten ve yoluna baş koymaktan geri durmamıştır....  Octavio Paz
Eğer komünist partiler dinsel ve askerî tarikatlar olmaktan vazgeçip, sahici siyasal partiler olmak istiyorlarsa, işe, demokrasiyi kendi partilerinde uygulayarak ve zorbaları Şili' de, Vietnam'da veya İran'da, nerede olurlarsa olsunlar, lanetlemekle başlamalıdırlar.  Octavio Paz
Savunduğumuz davanın erekleri, ne kadar yüce olursa olsun, ona varmak için kullandığımız yollardan ayrı tutulamaz. Partimizin yaptığı canavarlıkları kamuoyu önünde lanetlemek zordur, çok zordur ama aydının ilk görevidir.   Octavio Paz  
Bütün devrimlerde, eski rejimler devrilir devrilmez hizipler arasında iktidar mücadeleleri başlar. Bu mücadeleler hep halkın gözünden uzakta sürdülür ve doğal olarak giderler de halkın cebinden karşılanır.    Octavio Paz
Sor Juana der ki: "Söylenecek hiçbir şeyimiz olmadığı için sessiz durmayız, sessiz duruyorsak eğer söylemek istediklerimizin hepsini nasıl söyleyeceğimizi bilmediğimizdendir bu.  Octavio Paz
Oligarşileri zengin ve hükümetleri yoksul olan, demokratik deneyimleri olmayan ülkelerde, siyasal hizipler arasındaki mücadele kaçınılmaz bir şekilde şiddete yol açar.    Octavio Paz
İşçilerin davası, her şeyden önce dernek kurma ve grev yapma hakkını gerektirir, öyleyken, bu haklar, onları özgürlüğe kavuşturanların ellerinden ilk aldıkları haklardır.    Octavio Paz
Ölümlerimiz, hayatlarımızı aydınlatır.Ölümlerimiz anlamdan yoksunsa hayatlarımız da yoksun demektir.Herkes aradığı ölümü ölür; kendisi için hazırladığı ölümü.  Octavio Paz
İdeoloji, fikirleri maskelere dönüştürür; kendini taşıyan insanı saklar ve aynı zamanda gerçeği görmekten alıkoyar. Hem başkalarını hem kendimizi aldatır.    Octavio Paz
Marks, sosyalizmin uluslar arasında savaşa bir son vereceğine inanmıştı; adına ve mirasına el koyanlarsa, savaşı ulusların değişmez koşulu hâline getirdiler.  Octavio Paz
Kişinin kendi yalnızlığını duyması, kendini aşağı gördüğü anlamına gelmez; olsa olsa, kendi varlığını ötekilerden ayrı gördüğü şeklinde yorumlanabilir.  Octavio Paz
İnsanın dünyası anlamlar evrenidir. Bu dünya, belirsizliklere, çelişkilere, çılgınlıklara veya şaşkınlıklara katlanabilir, fakat anlamsızlığa asla.    Octavio Paz
Yaşamak, gizemli bir gelecekte varacağımuz yere gitmek için geçmişte bulunduğumuz yerden yola koyulmak demektir.  Octavio Paz
Ne var ki insanlık hiçbir zaman kendi içine yerleşmemiştir: İnsanlık zamandır ve zaman benlikten sürekli ayrılıştır.    Octavio Paz   
Bir ağaçla bir düş arasındaki fark hakkında ne bilebilirim? Ağaca dokunabilirim; düşe sahip olduğumu bilirim.  Octavio Paz
Demagog, kışkırtmalarıyla kaosu hazırlar; sonra da zorba darağaçlarıyla ve cellatlarıyla gelir, kendisini sunar.    Octavio Paz
Novalis demiştir ki; Düşümüzde düş gördüğümüzü görmeye başlayınca uyanma zamanı yakındır.   Octavio Paz
Okumak, insanın kendine giden, aklının ucundan geçmeyen yollar bulmasıdır.  Bu bir keşiftir.    Octavio Paz
Toplumlar çelişkiler yüzünden değil, onları çözme yetenekleri olmadığı için ölürler.    Octavio Paz
Zincirler içindeki bir adamın yeryüzünü uçurması için gözlerini kapaması yeterlidir.  Octavio Paz
İnsan uçsuz bucaksız kentte yalnız kalır, milyonlarca başka yalnızla yapayalnız.   Octavio Paz
İnsanlar bir öndere boyun eğdiklerinde özgür ve eşit olmaktan çıktılar.    Octavio Paz
Bana öyle gelir ki, insan, tarih içinde bir varlık değil, tarihin kendisidir.  Octavio Paz
Kötünün büyüğü küçüğü olmaz. Kötü kötüdür.    Octavio Paz
Nasıl yaşadığımız, nasıl öleceğimizi aydınlatır.  Octavio Paz
Biz zamanın çocuklarıyız ve zaman ümittir.   Octavio Paz   
İdeoloji, bizi vicdani kaygılardan kurtarır. Octavio Paz

Bill Maher Sözleri:
Ahirette vajina sözü vermek duyduğum en aşağılık şey. Bill Maher
Din Vikipedi'ye benziyor. Önüne gelen bir şey yazabilir.  Bill Maher
Bir dine mensup olmakla mafyaya üye olmak arasında bir fark yoktur. Bill Maher
Benim gözümde din, insan ile tanrı arasında gereksiz bir bürokrasadir.  Bill Maher
Silahınız varsa banka soyabilirsiniz, ama eğer bir bankanız varsa herkesi soyabilirsiniz. Bill Maher
Din tehlikelidir. Çünkü tüm cevapları bilmeyen insanoğlunun yapmayı düşündüğü şeye müsaade eder. Bill Maher
Hepimiz farklı şeylerden korkarız Ben iklim değişikliğinden korkarım. Onlarsa kırmızı bir tayt giyimiş yabası olan bir şeytandan. Bill Maher
Çoğu Hristiyan için incil bir kullanıcı sözleşme gibidir. Aslında hiçbiri okumaz. Sadece son kısma geçip "kabul ediyorum" derler.  Bill Maher
Dinin kendine has özelliği olan kibirli bir katiyet değil, şüphedir. Şüphe mütevazidir. Ve bu da insanoğlunda olması gereken bir şeydir.  Bill Maher
Size bildiğini söyleyenler, öldüğünüzde ne olacağını biliyorum diyenler. Size garanti veriyorum bir şey bilmiyorlar. Nasıl bu kadar eminim? Çünkü bilmiyorum.  Bill Maher
İbrahim kaynaklı 3 din arasındaki farklar; Yahudiler - Duvara doğru mırıldanırlar. Hristiyanlar - Tavana doğru mırıldanırlar. Müslümanlar - Yere doğru mırıldanırlar.  Bill Maher
Din olarak sıkı sıkıya bağlı olduğunuz şeyler, bağnazlık, kadın düşmanlığı, homofobi, şiddet ve düpedüz cahillik ise artık buna muhalefet edin. Aksini yapmak buna göz yummak olur.  Bill Maher
Tanrı yeryüzünde biriyle iletişim kurmak isterse, nasılsa çok güçlü, tüm dünyaya seslenebilir, öyle değil mi? Ama nedense daima kendine bir elçi seçip ona diyor ki: (kısık sesle) "pekala, artık peygamber sensin, git ve bunu dünyanın geri kalanına söyle. Ve inanmak zorunda kalıyoruz.Bill Maher
Din odaklı terör ve kıyımlar hala devam edecekse ve geleceğe topallayarak gideceksek gerçek sorunun ne olduğunu düşünmemiz gerekiyor! Öldükten sonra size ne olacağını bildiğini söyleyenlere gelince; Hiçbir şey bilmediklerini garanti ediyorum. Bundan nasıl mı emin olabilirim? Çünkü ben bilmiyorum ve sende de benim sahip olmadığım o zihinsel güçler yok ! Bill Maher
Bir insanın peygamber olmayı istemesinde gizem yoktur. Peygamberlik mükemmel bir iştir. Tanrının konuştuğu insan sizsiniz. Yeryüzündeki bütün insanların arasından tanrı konuşmak için sizi seçti. elbette etrafta şahit yoktu ama yine de siz tanrının konuştuğu kişiydiniz.İnsanların sizi sevmesi, size hayranlık duyması, saygı duyması, sizinle yatması, size itaat etmesi ve size para vermesine şaşırmamalı.Bir insanın peygamber olmak istemesi süpriz değildir, asıl saçma olan diğer insanların buna izin vermesidir.” Bill Maher


Elizabeth Cady Stanton  Sözleri: (1815-1902)
Gerçek, dayanması gereken tek güvenli zemin. Elizabeth Cady Stanton
Kendini geliştirme, özveriden daha yüksek bir görevdir.  Elizabeth Cady Stanton
Kızlar kendilerini sıfat olarak değil, isimler olarak görürlerdi. Elizabeth Cady Stanton
Bir kadın kendi cüzdanına sahip olana kadar hep bağımlı olacaktır.  Elizabeth Cady Stanton
İncil ve kilise, kadınların özgürleşmesi yolunda en büyük engel oldu. Elizabeth Cady Stanton
Bu gerçeği açıklığa kavuşturuyoruz: tüm erkekler ve kadınlar eşit varolmuştur.  Elizabeth Cady Stanton
Her zaman meşgulüm, belki de her zaman iyi olduğumun en önemli nedeni budur. Elizabeth Cady Stanton
Kadınların kendi gelişimlerine karşı en fazla geciktiren ve militan olan şey, özveridir.  Elizabeth Cady Stanton
Doğa asla kendini tekrar etmez ve bir insan canlılığının olanakları asla başka bir yerde bulunmaz. Elizabeth Cady Stanton
Dinsel batıl inançları kadınların zihninden dağıtmaya çalıştım ve inançlarını bilim ve aklıma dayandırdım. Elizabeth Cady Stanton
Türk kadını haremde ne tutuyor? Onun dini. Mormonlar, çok eşlilik sistemini hangi güçle sürdürüyorlar?  Elizabeth Cady Stanton
Tanıdığım en mutlu insanlar kendi  canları önemsemeyen, ötekilerinin acılarını hafifletmek için en üstün çabayı gösterenlerdir.  Elizabeth Cady Stanton
Kadının yozlaşması cinsel haklarının düşüncesindedir. bu dine, yasalara, geleneklerde, kadının erkek için yapıldığı inancına dayanır.  Elizabeth Cady Stanton
Çektiğim acıların belleğimdeki izleri, Hıristiyanlığın herhangi bir batıl inancına sahip genç bir ruhun peşinden bir daha gitmeme her zaman engel oldu. Elizabeth Cady Stanton
Kadınların mülk olarak muamele gördüğünü düşündüğümüzde, çocuklarımıza, bizim uygun gördüğümüz gibi imha edilmek üzere mülk olarak davranmamız gerektiği konusunda aşağılayıcı oluyor. Elizabeth Cady Stanton
Her ne isimde olursa olsun, Hıristiyan Kilisesi, kadının ikincil ve insandan aşağıya yaratıldığı ve günahın dünyaya getirildiği ve bir Kurtarıcı'nın kurban edilmesini gerektirdiği teorisine dayanmaktadır. Elizabeth Cady Stanton
Devasa, muazzam, gizemli birçok antik katedralde bulundum. Ama bilinmeyen bir tanrıya bu sunakları yapacağız diye yoksulluktan kırılan onlarca nesil yüzünden, hepsinden bir öfke duygusuyla ayrıldım. Elizabeth Cady Stanton
Kadınların hükümetler ve dinlerin insan icatları olduğunu anladığında; İncil'lerin, dua kitaplarının, kateşizmlerin ve döngüsel harflerin, insanın beyninden kaynaklanan birer yayılma olduğu, artık anlaşılıyordu.   Elizabeth Cady Stanton
Her Hıristiyan Kilisesi'nin, özgürlük ve ilerlemenin düşmanı, kadının vicdanını ve aklını köleleştirmenin en önemli yolu olduğu ve dolayısıyla, kurtuluşuna doğru ilk ve en gerekli adım olduğu için, onu Kilise'nin esaretinden kurtarmalıyız. Elizabeth Cady Stanton


Holbrook Jackson Sözleri : (1938-2003)
Kütüphaneniz sizin portrenizdir.      Holbrook Jackson.
Hiçbir erkek, daha iyi bilecek kadar yaşlı değildir. Holbrook Jackson
Bugün okuyabileceğin kitabı yarına kadar asla bırakma.    Holbrook Jackson
Sabrın sınırları vardır, çok uzaklara götürür ve korkaklıktır.   Holbrook Jackson
İnsanlık, Tanrı'nın ne olması gerektiğine dair bir köpek düşüdür.    Holbrook Jackson
Mutluluk arayanlar bunu özlüyorlar ve bunu tartışanlar, eksikler. Holbrook Jackson
Sabır, sebat ve terbiye başarı için rakipsiz bir kombinasyon oluşturur. Holbrook Jackson
Dünyada sadece sevinç olsaydı cesur ve sabırlı olmayı asla öğrenemeyiz.  Holbrook Jackson
Ne kadar zavallılar, sabrına sahip değillerdi? Hangi yara iyileşti, ama dereceye kadar?  Holbrook Jackson
Mutlu bir yaşam bile karanlık bir ölçü olmadan olamaz, ve bu mutluluk, eğer hüzünle dengelenmezse, anlamını yitirir. Sabır ve eşitlikle bir araya geldiklerinde çok daha iyi şeyler alır.  Holbrook Jackson
Kışın asla bir ağacı kestirmek istemezsiniz. Düşük zamanda asla olumsuz bir karar vermeyiniz. En kötü halinizdeyken asla en önemli kararlarınızı vermeyin. Bekleyin. Sabırlı olun. Fırtına geçecek. Bahar gelecek.  Holbrook Jackson
Okumak için gereken zaman her zaman: hiçbir aparat, zaman ve yer ataması gerekli değildir. Saat ve gecenin herhangi bir saatinde uygulanabilecek tek sanat, zaman ve eğim geldiğinde, bu sizin okuma zamanınızdır; sevinç ya da üzüntü, sağlık ya da hastalık.   Holbrook Jackson


F. Scott Fitzgerald Sözleri : (1896- 1940)
Geçmiş, geçmişte kalmıştır, geri getiremezsin.  F. Scott Fitzgerald
Hiçbir şey başkalarının şansı kadar iğrenç değildir.  F. Scott Fitzgerald
Bana bir kahraman göster, sana bir trajedi yazayım.   F. Scott Fitzgerald
Yalnızca kovalananlar, kovalayanlar, meşgul olanlar ve yorulanlar vardır.   F. Scott Fitzgerald
Tek bir şey var insanlığın emin olduğu Zenginin parası çok olur fakirin çocuğu..  F. Scott Fitzgerald
Böylece akıntıya karşı kürek çekerek, durmaksızın geçmişe doğru sürükleniyoruz.  F. Scott Fitzgerald
Bir insana dostluğumuzu o yaşarken göstermeyi öğrenmeliyiz, öldükten sonra değil.  F. Scott Fitzgerald
Bir şey söylemek istediğin için  yazmazsın. Söyleyecek bir şeyin olduğu için yazarsın.     F. Scott Fitzgerald
Yaşamın durmak bilmez çeşitliliği karşısında hem büyüleniyordum hem de tiksiniyordum. F. Scott Fitzgerald
Birinci sınıf bir zekanın göstergesi, iki karşıt görüşü aynı anda akılda tutabilme yeteneğidir.      F. Scott Fitzgerald
Bir adamın hayaletimsi yüreğinde biriktireceği şeylerle hiçbir ateş ya da serinlik başa çıkamaz.  F. Scott Fitzgerald
Yazması üç ayımı aldı, düşünüp tasarlaması üç dakikamı; bu birikimi sağlamak ise tüm hayatımı.   F. Scott Fitzgerald
Düzeltmek için kendi gücünüzü tükettiğiniz şeylere yeni gözlerle bakmak, her durumda hüzün verici oluyor. F. Scott Fitzgerald
Kendi aklını kullanmayan insan, kitapların en güzeline, en yücesine de inansa özgür düşünemiyor demektir.  F. Scott Fitzgerald
Bizler akıntıya karşı kürek çekip sularla boğuşurken aslında durmaksızın geriye, yani geçmişe doğru gitmiyor muyuz zaten?!  F. Scott Fitzgerald
Hep yılın en uzun gününün yolunu gözleyip sonra da kaçırdığınız oluyor mu? Ben hep yılın en uzun gününü bekler, sonra da kaçırırım.  F. Scott Fitzgerald
Bir kızım olduğu için çok mutluyum.Ve umarım o da aptal olur... Çünkü bir kızın dünyada ola bileceği en iyi şey, güzel ve aptal olmaktır.  F. Scott Fitzgerald
Karanlık köprüden geçerken solgun yüzü tembelce ceketimin omzuna düştü ve elinin güven veren baskısıyla otuz yaşın ürkütücü darbesi yitip gitti.   F. Scott Fitzgerald
Benim hiçbir zaman, bedeninden ayrılmış yüzünün karanlık saçak altları ve kör edici ışıklı reklam tabelaları boyunca süzüldüğü bir kız arkadaşım olmamıştı.   F. Scott Fitzgerald
Ne kadar anlaşılmak istersen seni o kadar anlayan, kendine inandığın ölçüde sana inanan ve tamamıyla senin verdiğin izlenimi kavrayan ve tam bu noktada yok olan bir adamdı.  F. Scott Fitzgerald
Toy çağımda bir öğüt vermişti babam, hala küpedir kulağıma. 'ne zaman' demişti, 'birini yargılamaklı davranacak olsan, hatırdan çıkarma, herkes senin imkanlarında gelmemiştir dünyaya!   F. Scott Fitzgerald
Aşk, abartılmış, sahtekar bir parazitten başka bir şey değil aslında. Aşkı güzel yapan ona dair kurduğumuz düşlerde, geçmişte kalan mutlu anılarımızda. Yoksa acıdan, kederden, dertten başka ne getirmiş aşk insanlara.  F. Scott Fitzgerald
Gördün işte, kendimi çoğunlukla yabancıların arasında buluyorum, çünkü başımdan geçen hüzünlü olayı unutmaya çalışarak oradan oraya sürükleniyorum.  F. Scott Fitzgerald
Olaylar karşısında son derece kızabilirsin.Küfredebilir kadere lanet okuyabilirsin...Ama yolun sonuna gelindiğinde her şeyi bırakmak zorundasın.   F. Scott Fitzgerald
Bu dünyada yalnızca kovalananla kovalayan, her an bir şeylerle meşgul olanla yorgun düşmüşler vardır. F. Scott Fitzgerald
Bir adamın hayaletimsi yüreğinde biriktireceği şeylerle hiç bir ateş ya da serinlik başa çıkamaz. F. Scott Fitzgerald
Otuz yaşındayım, kendime yalan söyleyip bunu da onur sayabileceğim yaşı beş yıl geçtim.  F. Scott Fitzgerald
Yalnız bir insanın hayâlinde biriktirdiklerini hiçbir taze tutku, hiçbir yeni ateş yok edemez.  F. Scott Fitzgerald
Bir umut her zaman olmalı Hayat sonbaharda buruşub döküldüğü zaman tekrar başlar.  F. Scott Fitzgerald
Ölmek için çok uğraştım, fakat öyle anlaşıyordu ki beni büyülü bir yaşam bekliyormuş.  F. Scott Fitzgerald
Yaşama tek bir pencereden bakmak, çok daha fazla başarı getiriyor sonuçta.      F. Scott Fitzgerald
Otuz yaşındaydım. Önümde yeni on yılın uğursuz, tehditkâr yolu uzanıyordu...   F. Scott Fitzgerald
Hayatlarımızı bazen yakaladığımız fırsatlar belirler. Bazen de kaçırdığımız.  F. Scott Fitzgerald
Birbiriyle çelişen iki düşünceniz varsa, güzel bir roman yazabilirsiniz.  F. Scott Fitzgerald
Sağduyudan yoksun bir aklın karışması gibi bir kafa karışıklığı yoktur. F. Scott Fitzgerald
Başka bir yerde yaşamam için kahrolası bir aptal olmam gerek.  F. Scott Fitzgerald
Tek bir yenilgi ile son bir yenilgiyi birbirine karıştırmayın. F. Scott Fitzgerald
Her ne olursa olsun, kendin olmak için asla geç değildir.  F. Scott Fitzgerald
Bazı temel incelikler dünyaya adaletsiz dağıtılmıştır.   F. Scott Fitzgerald
Hayat böyledir işte kimsenin kontrol edemediği..  F. Scott Fitzgerald


Neal Barnard Sözleri: 
Et endüstrisi bu yüzyılın bütün savaşlarının, doğal felaketlerinin ve trafik kazalarının sebep olduğu ölümlerden daha çok sayıda Amerikalının ölümüne neden olmuştur.   Neal Barnard 
Eğer, "Et, gerçek insanlar için gerçek yiyecektir" diye düşünüyorsanız, gerçekten iyi bir hastahaneye yakın otursanız iyi edersiniz. Neal Barnard
Bir dilim peynir, %70 yağ içerir (bu, vazelinin bir adım gerisindedir). Peynir, yenecek en sağlıksız yiyeceklerden biri ama insanlar peynirin çekimine kapılır. Pazarlamacılar bunu uzun zaman önce öğrendi, böylece her şeye eklediler.   Neal Barnard
Amerikalıların hala saatte bir milyondan fazla hayvanı yediği gibi devrilme noktasına bile yaklaşmadığımızı da unutmayın.  Neal Barnard 
Biz hep birlikte olduğumuz en kötü durumdayız ve gelecek nesil daha da kötü durumda - yaklaşık üç çocuktan biri aşırı kilolu ve yaklaşık üçte biri hayatlarının bir noktasında diyabet geliştirecek.   Neal Barnard 
Şu anda büyüyen erkeklerin yarısı ve şimdi büyüyen kızların üçte biri, sonunda hayatlarının bir noktasında kanser geliştirecek. Büyük ölçüde bu diyet ile ilgilidir.  Neal Barnard 
Terminolojiye gelince, sigara içersek, sigara içmeyenler için gerçekten bir sözümüz yok. Ya sıradan bir insansın ya da sigara içiyorsun. Bu kelime sağlıksız davranışlarla ilgilidir.   Neal Barnard 
Et yiyenler veya daha kapsayıcı olan hayvansal ürünleri tüketen insanlar için bir kelime olsaydı çok yararlı olurdu. Vegan kelimesi çok özel bir kelimedir, yani hayvansal ürünler yemediğiniz anlamına gelir.   Neal Barnard 
Öte yandan, bazı insanlar veganları duyduklarında, halk müziğini sevdiklerini, kravat boya gömlekleri giydiklerini ve kafanıza yapışan bir antene sahip olduklarını düşünürler.    Neal Barnard 
Öte yandan, vegan bitki temelli, çok misafirperver bir kelimedir, ancak bazı insanlar, biraz et içeren geleneksel bir Çin diyetinin bitki temelli bir diyet olduğunu söyleyeceğinden, spesifik değildir. Yani kim bilir, terminolojinin hala gelişmekte olduğunu düşünüyorum.   Neal Barnard 
Burada bir insanın diyetiyle karşı karşıya kaldığımız şeyi aklımızda tutalım - bu onların büyüdükleri ve onlara aşina oldukları şeydir ve bir kişinin bunu bir kenara koyması için çok şey istemesidir. Ayrıca, gıdaların bağımlılık bileşenleri ile uğraşıyoruz.      Neal Barnard 
Et ve peynirin katkı maddeleri vardır, bu yüzden bazı insanlar bu tür yiyeceklere sahip olmadıkları zaman onları gerçekten özlerler. Eğer beyin üzerindeki uyuşuk etkilere bakarsanız, bu uygun bir terimdir.     Neal Barnard 
Et ve süt ürünleri yemeye devam eden insanlar, kalp hastalığı, belirli kanserler ve diyabet için daha yüksek risk altındadır ve yaşamları için yıllar çıkarırlar. Ama size gösteriyi PBS'de gören ya da bir kitap toplayan kaç kişi olduğunu söyleyemem ve bir gün içinde çok daha sağlıklı bir yoldalar. Bir yandan direncini küçümsemek istemiyorum, ama öte yandan, diyet alışkanlıklarını, sigara ve alkol gibi alışkanlıklar gibi kırma becerilerini küçümsemek istemiyorum. Neal Barnard 
Hangi yiyeceklerin seçildiği konusunda düz bir oyun alanı yaratmaya başlamalı. Sebzeler, meyveler, kepekli tahıllar ve fasülyeler - bunlar tercih edilen, erişilebilir ve uygun fiyatlı yiyecekler olmalı ve bu duruma kadar sırtımızın arkasına bir kol takacağız. Neal Barnard 
1909 yılında, USDA gıda tüketim patikalarını izlemeye başladı ve o yıl Amerikalılar kişi / yıl başına ortalama 3.8 pound peynir tüketmişti. 2011 yılında kişi / yıl başına 33 kilodan fazla peyniriz! Çoğunlukla büyük bir yağ yükü olan vücutlarımıza ekstra 30 kilo peynir koyuyoruz! 30 lira!  Neal Barnard 
Ayrıca, kişi başına / yılda 75 pound daha fazla et yiyoruz ve bir asır önce yaptığımızdan daha fazla şeker ve daha fazla yağ da var ki bu da soruna katkıda bulunuyor. Neal Barnard 
Ama peynir sorunu muazzam olanıdır, ve insanların duyduğumda, peynirin içinde kalsiyum olduğunu varsa da, asfaltın içinde de kalsiyum var, ama bu onu çocuklara beslemesi gerektiği anlamına gelmez. Neal Barnard 
ABD hükümeti süt ürünleri pazarlamasında yoğun bir şekilde yer alıyor. 2000 yılında ABD Hükümeti, özellikle peynir satıcılarını tetiklemek amacıyla süt pazarlamacıları ile bir program düzenledi.  Neal Barnard 
Bilinçlendirme Yasası nedeniyle bunu biliyoruz - notları ve hatta powerpoint slaytlarını gördük. ABD Hükümeti, ABD tarım ürünlerini tanıtmak istiyordu; ancak, elma veya turunçgilleri teşvik etmede o kadar da büyük değillerdi - bir nedenden dolayı et ve peynirleri teşvik etmek için büyükler. ABD hükümeti süt endüstrisini doğrudan destekliyor.  Neal Barnard 
Satılmamış süt ürünlerini satın alır ve bunları okullara yerleştirir. McDonald's'ı, Burger King'i, Wendy'yi ve diğer fast food zincirlerini sözleşmeye, özellikle de daha fazla peynir içeren ürünlere pazarlıyorlar.   Neal Barnard 
Fast food restoranlarının Amerika'daki her şehirde bulunduğundan daha fazla peynir satmanın harika bir yolu. Bunu kasıtlı olarak yaptılar ve çiftçiler kazanç sağladılar, ancak çiftçilerin aileleri ve bütün nüfus bu bedeli sağlıklarıyla ödüyorlar.  Neal Barnard 
İlk adım diyetinizi değiştirmek değil, seçeneklerinizi test etmek. Eski diyetinizi yiyebilirsiniz, ancak seçeneklerinizi test edin ve yeni tarifleri deneyin.  Neal Barnard 
Eğer bitki bazlı bir lazanya yapmadıysanız, peynir yerine, tofu veya ıspanak kullanabilirsiniz, ya da ekstra soslu vegan sebzeler ve sote edilmiş mantarlı bir vegan pizzaya sahip değildiniz, şimdi, şimdi denemek ve görmek için zaman. Eğer sevdiysen. Diyelim ki hızlı yemek yeme alışkanlığınız var ve kendinizi Taco Bell'de buluyorsunuz.  Neal Barnard 
Sığır böreği yerine, peynirsiz fasülye burritolarını deneyin. Mutfak sanatının zirvesinde olmayabilir ama daha önce yediğiniz şeyden çok daha sağlıklı. Eğer Whole Foods'a gidecekseniz ve bir hamburger alıyorsanız, vejetaryen burgeri deneyin.  Neal Barnard 
Ne istediğini anlamak birkaç hafta alabilir, ama ne istediğini bildikten sonra, üç haftalık bir süre almayı ve her şeyi veganı her zaman yapmasını öneririm - sadece üç hafta.  Neal Barnard 
Bir kişi "Tabii ki yapabilirim, üç hafta boyunca her şeyi yapabilirim" der. Öyleyse bir test yapın ve eğer 21 gün sonra ve bundan hoşlanmıyorsanız, şeylerin olduğu gibi geri dönebilirsiniz. O zamanın sonunda, iki şey oldu: önce, daha sağlıklısın, kilonuz düşüyor, sindirim kendini ayırıyor. İkincisi, zevklerin de değişti. Neal Barnard 
Eğer tüm sütten yağsız süt döktüğünüzde geri düşünürseniz, ilk bakışta kaynayan süt tadı çok azdır. Ama neredeyse herkes adapte olur ve bir daha asla tam sütü geri dönmek istemezler - bu isyan ve şişmanlıktır. Yağsız sütünden soya, pirinç veya badem sütününe geçerseniz, bu da farklıdır, ama sonunda bunu seversiniz. Neal Barnard 
Kongre'nin bu sübvansiyonları sürdürme baskısı muazzamdır, çünkü politik açıdan aktif bir lobinin yararını kesmekten çok korkuyorlar. Neal Barnard 
Hepimizin yararlandığı fakir bir çiftçi olmadığını biliyoruz - yararlanan büyük şirketler, tarımın büyük ölçüde dönüştüğü şey. Neal Barnard 
Bankalar ve kimya şirketleri gibi, hesaba katılacak büyük ve güçlü bir güç. Sorun şu ki, sübvansiyonların ve sağlıksız yiyeceklerin tanıtımını yapmıyorsak, Amerikalılar korkunç bir bedel ödeyecekler ve en önemlisi gelecek nesli daha da sağlıklı hale getirmek için gelecek nesli kuracağız. Neal Barnard 
Küresel iklim değişikliğini daha da kötüleştireceğiz - hayvanların açıkça muzdarip olduğu fabrika çiftliklerinde devam eden korkunç uygulamalara asla girmeyeceğiz. Neal Barnard 
Sağlıklarının önemli olduğu, hayvanların ya da çevrenin önemli olduğu ya da çocuklarının ilgilendiği kişilere, bu şeylerin bir kez ve herkes için doğrudan ele alınması gerekiyor.  Neal Barnard 
İnek sütü ürünleri ağır yağlıdır ve iyi yağ değildir, büyük ölçüde doymuş yağ, kalp krizlerine neden olan yağ türüdür. En kötü suçlu peynirdir. Tipik peynir dilimi yüzde 70 yağdır - bu vazelin'den bir adım ötededir. Yemek yiyebileceğiniz en sağlıksız yiyeceklerden biri. Ancak pazarlamacılar uzun zaman önce insanların peynire doğru yöneldiğini öğrendiler, böylece herşeye eklediler. Obezite salgınının en büyük sebebi olduğuna inanıyorum.  Neal Barnard 
Doktorların beslenme hakkında bilmedikleri yerine, ön ve merkeze sahip olacağız. Neal Barnard 
Görünüşe göre, bizim savunduğumuz [argümanlar] 'ın eleştirilmesi oldukça zordur, ki bu da sebze, meyve, tahıl ve fasulyenin Amerikalıların ihmal ettiği ve peynir ve sucukların düşkün oldukları şeylerdir ve eğer bu şeyleri değiştirebilirsek Çok daha sağlıklı olacağız. Benim umudumuz, Sağlık nedir diye öfkelenen herkesin bu öfkeyi kendi vegan restoranına götürecek ve sağlıklı bir öğle veya akşam yemeğine sahip olacağıdır.  Neal Barnard 
Peynir Tuzağı: Sütteki kazein proteini sindirilmediği kazomorfin açığa çıkar . Bu bileşen eroin ve diğer uyuşturucuların tutunduğu beyin hücrelerine tutunur. Bu, bebeği süt emdiği için öldüllendirme mekanizmasıdır. Bundan, doğanın bir bebeğin hayatta kalma ihtimalini şansa bırakmadığını anlayabiliriz. Bir bardak sütte 7,7 gram protein vardır, bunun %80'i kazeindir. Sütü peynire dönüştürdüğünüzde proteini dolayısıyla da üreticilerin bu ürünleri size satmaya devam etmesinin en önemli yoludur. Neal Barnard 


Tom Stoppard  Sözleri :

Her çıkış başka bir yere giriştir.  Tom Stoppard
Yaşlanmak, olgunlaşmak için çok ağır bir bedel. Tom Stoppard
Eğer dünyayı değiştirmeyi hedefliyorsanız en etkili kısa menzilli silah hala gazetecilik. Tom Stoppard
Tüm anlamı keşfedip, tüm gizemi yitirdiğimizde bomboş bir sahilde yapayalnız kalacağız. Tom Stoppard
Hayal gücü olmadan yetenek ustalıktır ve bize hasır işi piknik sepetleri gibi çok faydalı nesneler verir. Beceri olmadan hayal, bize modern sanatı verir.  Tom Stoppard


Italo Calvino Sözleri : (1923-1985)
Emperyalizmin nedeni aşırı üretimdir!   Italo Calvino
Bazen insan kendini eksik sanır, oysa sadece gençtir.  Italo Calvino
İnsan kitap okumak için ideal duruşunu asla bulamaz.   Italo Calvino
Bir ambar dolusu hüzünle dönüyorsun gittiğin yerlerden...   Italo Calvino
Kimse neyin gerçek neyin düzmece olduğundan haberdar değil.   Italo Calvino
Hala okuyabileceğim kitapların var olduğunu bilmek hoşuma gidiyor.  Italo Calvino
Hepimiz intikamını almak istediğimiz gizli bir yara uğruna savaşıyoruz.   Italo Calvino
Okumak yalnızlıktır. İki kişi bir arada olduğunda bile insan yalnız başına okur. Italo Calvino
Başkasını tanımanın şu özelliği vardır: Yolu mutlaka kendini tanımakdan geçer. Italo Calvino
Hangi liman büyük bir kütüphaneden daha güvenli bir biçimde açar sana kollarını?   Italo Calvino
Okuyorum öyleyse yazı yazıyor' diyecek biri olduğu sürece evren kendini dile getirecektir. Italo Calvino
Yaşamda bir an geliyor, tanıdığın insanlar arasında ölüler canlılardan çok oluyor. Ve beyin başka yüz hatlarını, başka ifadeleri kabul etmeye yanaşmıyor. Italo Calvino
İki yolu var acı çekmemenin: Birincisi pek çok kişiye kolay gelir: Cehennemi kabullenmek ve onu görmeyecek kadar onunla bütünleşmek. İkinci yol riskli: Sürekli bir dikkat ve eğitim istiyor; cehennem ortasında cehennem olmayan kim ve ne var, onu aramak ve bulduğunda tanımayı bilmek, onu yaşatmak, ona fırsat vermek. Italo Calvino
Ceza yasası yanlış. Ömrümüz boyunca neleri yapamayacağımızı yazmışlar: Hırsızlık, adam öldürme, çalıntı mal satın alma, gasp. Ama insanın belli koşullarda, bunları yapmak yerine neler yapabileceği yazılmamış..   Italo Calvino
Biz canlıların cehennemi gelecekte var olacak bir şey değil, eğer bir cehennem varsa, burada, çoktan aramızda; her gün içinde yaşadığımız, birlikte, yan yana durarak yarattığımız cehennem.  Italo Calvino
Gerekli olduğunu düşündüğünüz bir şeyden bir kez vazgeçtiniz mi, bir başka şeyden de, başka pek çok şeyden de vazgeçebileceğinizi anlarsınız. Italo Calvino
Doğru yolu bulmak için kaybolmak gerekir.... Labirent, içine giren kaybolsun ve dolaşsın diye yapılır.     Italo Calvino
Çünkü yazmak daha sonra her zaman bulunacak biçimde bir şeyi saklamak demektir.  Italo Calvino
Evren, birisi "Okuyorum, öyleyse o yazıyor," dediği zaman kendini ifade edecektir.  Italo Calvino
Bütün öykülerin vardığı sonuç şudur: İnsan tek bir hayat yaşar, tek bir tane.  Italo Calvino
Bir kez okumaya daldın mı hiçbir şey seni yerinden kımıldatamayacak.   Italo Calvino
Şimdi ferahladım, kilometreyi sıfırlıyorum, tahtayı siliyorum.  Italo Calvino
İnsan, çocukluk korkularını bir ömür boyunca içinde taşıyor.   Italo Calvino
Bir klasik, söyleyecekleri asla tükenmeyen bir kitaptır.   Italo Calvino
Dikkat çekecek biri değilim, adsız bir varlığım...   Italo Calvino
Yaşadığımız dünyaya biçimini veren arzulardır.    Italo Calvino
Gene sayfalar susmuyor.  Italo Calvino
İnsanın yazgısı kişiliğidir. Italo Calvino


Jane Goodall Sözleri:
Kelimeler kaybolmaz, sadece etrafta yankılanırlar.  Jane Goodall    
Bazı hayvanları bazı insanlardan daha çok seviyorum.  Jane Goodall
Ancak bu, savaş ve şiddetin kaçınılmaz olduğu anlamına mı geliyor?  Jane Goodall
Bence en önemli şey aktif kalmak ve zihninizin aktif kalmasını ummak.  Jane Goodall  
İster inanın ister inanmayın, içe dönük olmak için çok fazla zaman harcamam.  Jane Goodall
Şempanzeler, goriller, orangutanlar yüz binlerce yıldır ormanlarında yaşıyorlar. Jane Goodall  
Hayvanların kişilikleri, zihinleri ve duyguları olduğunu tam olarak bilmiyorsunuz. Jane Goodall  
Beni her zaman şaşırtan kısım, şempanzeler arasındaki topluluklar arası şiddetti. Jane Goodall
Hiçbir zaman kendi başına bir bilim insanı olmak istemedim. Doğa bilimci olmak istiyordum.  Jane Goodall
Elbette, dünyadaki insan davranışlarına bakarsanız, çok agresif olabileceğimizi kabul etmelisiniz. Jane Goodall  
Bence bizi insan yapan şey, sofistike konuşma dilimizin bir sonucu olan soru sorma yeteneğimizdir.  Jane Goodall                   
Ancak anlarsak değer veririz. Ancak değer verirsek yardım ederiz. Yardım edersek, hepimiz kurtuluruz.  Jane Goodall
Değişim, doğru olduğuna inanmadığınız bir şeyi yapan insanları dinleyerek ve ardından diyalog başlatarak gerçekleşir.  Jane Goodall
Dünyanın şimdi olduğumuz gibi mahvolmaya devam etmesine izin verirsek, dünya sizin torunlarınız için nasıl bir yer olacak?'  Jane Goodall  
Benim bakış açıma göre, üzüntü veya korku anlarında güç elde ettiğim, benden çok daha büyük bir manevi güce kesinlikle inanıyorum.   Jane Goodall
Sanırım hala dilimiz konusunda bir karışıklık içindeyiz, çünkü bir kez sözcükleri ve konuşulan bir dili edindikten sonra iletişim kurmak zorlaşıyor.  Jane Goodall
Ben son derece politikim. ABD'de karar vericileri etkilemek için çok fazla zaman harcıyorum. Ama İngiliz siyasetiyle uyum içinde hissetmiyorum.  Jane Goodall
Muhtemelen bu dünya üzerinde gelmiş geçmiş en zeki yaratıklarız. O zaman nasıl olur da, bu çok zeki yaratıklar sahip olduğu tek evini yok ediyor? Jane Goodall
Şempanzelerle tanıştığınızda bireysel kişiliklerle tanışırsınız. Bir bebek şempanze size baktığında tıpkı bir insan bebeği gibidir. Onlara karşı bir sorumluluğumuz var.  Jane Goodall
Hayvanları sevdiğini söyleyen binlerce insan, yemek vakti gelince, hayatlarını yaşanılır kılabilecek her şeyden yoksun, korkunç acılara ve mezbaha terörüne maruz kalan canlıların etinin tadını çıkarmaya koyulurlar.   Jane Goodall


Jim Morrison Sözleri: (1943-1971)
İçindeki şeytanı yak.  Jim Morrison
Şiddete duyulan tutkular kötüdür.  Jim Morrison
Otoriteyle barış yaptığınızda otorite olursunuz.  Jim Morrison
Çatıları, duvarları yık, bütün odaları aynı anda gör!  Jim Morrison   
Tanrılar içimizde, Uyuşukluk ve korkaklıktan doğmuş.  Jim Morrison   
Medyayı kim kontrol ediyorsa zihinleri de onlar kontrol ediyor.  Jim Morrison  
Acı, insanları uyandıran şey olmalıdır. Ama insanlar acılarını saklamaya çalışır.  Jim Morrison  
Kendinizi en derin korkunuza açın, sonrasında korkunun hiç gücü kalmayacaktır.  Jim Morrison  
Yabancıysan, insanlar tuhaftır. Yalnızsan, yüzler çirkin görünür. Düşmüşsen, engebelidir caddeler.  Jim Morrison   
İnsan kendinden korkar, kendi gerçeğinden; en çok da duygularından. Sürekli aşkın nasıl da harika bir şey olduğundan bahseder durur.  Jim Morrison  
Kendinizi en derin korkunuza maruz bırakın, o andan sonra, korkunun hiçbir gücü kalmaz ve özgürlüğün korkusu küçülüp kaybolur. İşte o zaman özgürsünüzdür.  Jim Morrison


Joseph Priestley Sözleri:  (1733-1804)
Gözlemlediğim hiçbir şeyi bir sır olarak saklayamam.  Joseph Priestley
Bir neslin bilgeliği, bir sonraki nesilde budalalık olacak.    Joseph Priestley
Farklı zihinler için aynı dünya bir cehennem ve bir cennettir.   Joseph Priestley
Bugünün insanı dünyanın meydana getirdiği en budala canlı varlıktır.  Joseph Priestley
İletişim araçlarımız ne kadar ayrıntılı olursa, o kadar az iletişim kurarız.     Joseph Priestley
Herkes bağırıyorsa, yumuşak, yumuşak tonlarda konuşmanın bir anlamı yoktur.  Joseph Priestley
Bizi kendimize renk ve ateş içinde gösterecek çok büyük dahilere sahip olmak isteriz.  Joseph Priestley
Birçok insan kendini aptal yerine koyma riskini göze alamayacak kadar gururlu olduğunda çekingenliği ve sözde utangaçlığıyla övülür.   Joseph Priestley
Bütün tartışmalarda, çoğu kez aceleci ve mantıksız olan sinodların kararlarını almaktansa, yavaş ve kesin olan zamanın kararlarını beklemek daha iyidir.   Joseph Priestley
O büyük kentlerde otomobiliyle bir salyangoz gibi sürünür, bir elektrikli süpürge gibi çevresinin bütün zehirlerini İçine çeker ve sonra da bütün yaptıklarıyla övünür, durur.    Joseph Priestley
 
 
 


Devam Edecek...!