Google Arama
Sitemde Arama
Ölümsüz Sözler
Evrensel Bilinçte; Anlatılan Senin Hikayendir.

Ölümsüz sözler (Felsefi Aforizmalar-44)

Steve Best Sözleri:  
Dünyaya çarpan meteor biziz. Steve Best
Yasalar insanları korumaz, sistemi korur.   Steve Best
Hayvanlar için her saniye, bir 11 Eylül saldırısıdır. Steve Best
Mücadele gospeline göre: adalet yoksa, barış da yok. Steve Best
Hayvan hakları daha büyük kafesler değil boş kafesler talep eder. Steve Best
İnsancı demokrasi türcü bir ikiyüzlülüktür. İnsancılık büyük bir kabileciliktir. Steven Best
Veganizm zordur; çünkü veganizm, bizi yoğun bir meydan okumaya davet eder. Steve Best
Hümanizm, büyük harflerle adı tarihe kazınmış bir kabilecilikten başka bir şey değil. Steve Best
ABD, sadece Vietnam’da yürüttüğü emperyalist savaşta 4 milyon insanın canını almıştır. Steve Best
Eğer tarih efendiler ve köleler arasında bir mücadele ise; insanlar efendidir, hayvanlar ise köle. Steve Best
Siz bir balina gibi yüzebilir misiniz? Kartal gibi uçabilir misiniz? Bir yarasa gibi işitebilir misiniz? Steven Best
İnsanlar hayvanları sömürdüğü sürece huzurlu, insancıl ve sürdürülebilir toplumlar geliştiremez. Steve Best
Bizim için yazılmadı ki yasalar; özgür olmamızı engellemek için, olduğumuz yerde kalmamız  için yazıldı.  Steve Best
İnsan ve hayvan özgürlüğü hareketleri birbirinden ayrılamaz; çünkü hepsi özgür olmadan hiçbiri özgür olamaz. Steve Best
Eğer bu gezegen üzerinde uyum içerisinde yaşamayı öğrenemiyorsak o zaman yaşamayı kesinlikle hak etmiyoruz. Steve Best
Hayvanlar da toplumlarda derin psikolojik ve kurumsal değişiklikler yapılmadan özgürlüklerine kavuşturulamazlar. Steve Best
Biz yasaların üzerindeyiz. Yasalar bize hizmet etmeli, bizi esir etmemeli, baskı altına alınmamıza hizmet etmemeli. Steve Best
Özgürlük hiçbir zaman oy pusulasında olmayacak. Kurtuluş elimizde pankart taşıyarak ya da dilekçe yazarak gelmeyecek. Steve Best
Hümanizm, insanın doğadan kopmasına dayalı katastrofik bir ilüzyona dayanan işlevsiz ve şiddet dolu bir dünya görüşüdür. Steve Best
Sürüp giden savaşı, soykırımı ve hayvanlara yönelik tür kırımını durdurmak için, gerektiğinde elimizdeki bütün araçları kullanmalıyız. Steve Best
Kürk çiftlikleri, sınaî çiftikler, hayvan deneyleri vs. terörist endüstrilerdir; bu endüstrileri destekleyen devletler de terörist devletlerdir. Steve Best
Siyah kölelere uygulanan bu korkunç olayların hepsi ve daha nicesi öncelikle hayvan sömürüsü aracılığıyla geliştirildi ve mükemmelleştirildi. Steve Best
Hayvanlar bizim giysimiz, kaynaklarımız, yiyeceğimiz, eğlence araçlarımız değiller; onlar bizim amaçlarımız için değil kendi amaçları için varlar. Steve Best
Hayvan özgürlüğü derken insan özgürlüğünden söz ettiğimiz gibi söz ediyoruz. Hiç kimse fiziksel nesneleri köleleştiremez, baskı altına alamaz ya da sömüremez. Steve Best
Elbette hayvanlardan farklıyız; hayır, onlar elbette uzay gemisi yapamazlar, hayır onlar matematikten anlamazlar, hayır tabii ki Shelley gibi romantik şiir yazamazlar.  Steven Best
Sol, artık veganlar olmadan ya da hayvan hakları aktivistleri olmadan devrim yapamaz. Tek bir türü diğer bütün türleri sömürerek özgürleştirmek, devrim filan değildir. Steve Best
Hayvan özgürlüğü, insanlardan diğer hayvanlardan üstün olduğu şeklindeki inançlarından vazgeçmelerini ve türler arasındaki Berlin Duvarı'nı yıkmalarını talep ediyor. Steve Best
Tarih, insanların hayvanları sömürüp katletmesi, ardından diğer insanlara hayvanmış gibi davranıp aynısını onlara yaptığını gösteren bir kalıbın varlığını ortaya koyuyor. Steve Best
En kana susamış ve tehlikeli suçlular bugün ABD şirketleri ve devletinin en tepelerindeler; işte halkları sömüren, hayvanları katleden ve gezegene tecavüz edenler onlar! Steve Best
İnsanlar hayvanları zincire vuruyor, hayvanları gıda, tıbbi ve eğlence kaynakları olarak sömürüyor; ya da mobilyalarını tırmıkladılar diye ötenazi uygulayarak öldürtüyorlar. Steve Best
ABD’nin şirket-devlet kompleksi, ALF (Hayvan Kurtuluş Cephesi) üyelerini terörist diye damgalarken, pek çok hayvan hakları aktivisti onları özgürlük savaşçısı olarak savunuyor. Steve Best
Barışı, adaleti, demokrasiyi ve hakları hedef edinmiş bütün hareketler hayvan özgürlüğü için de mücadele etmediği sürece hem eksik hem de tutarsız hareketler olarak kalacaklar. Steve Best
Hayvan hakları, hem sayı hem de acılarının şiddeti anlamında dünyanın en çok ezilen canlılarının özgürlüğüne dair bir düşünce olarak kalmamalı sadece; toplumsal bir hareket olmalı. Steve Best
Eğer terörizm ve şiddet terimleri en meşru şekilde insan olmayan türleri de kapsayarak genişletilseydi o zaman şiddet ve terörizmin araçlarının gerçek kimliklerini çabucak fark ederdik. Steve Best
Gerçek kitle imha silahları, hayvanların bedenleri üzerinde deney yapmak, onları öldürmek, yaralamak ya da tüketmek için kullanılan gazlar, tüfekler, bayıltıcı silahlar, çatallar ve bıçaklardır.   Steve Best
Aynen 1980'lerde Latin Amerikalı köylülerin hem toprak hem de adil ücret istediği zaman komünist olarak aşağılanması gibi günümüzde doğayı şirket saldırılarına karşı savunan aktivistlere de terörist deniyor. Steve Best
Hayvan özgürlüğü; insanlar yavaş yavaş hiyerarşiyi, eşitsizliği ve herhangi bir biçimde haksızlığı savunan fikirlerin batıl, temelsiz ve anlamsız olduğunu anladıkları geniş tarihsel bir öğrenme sürecinin bir sonucudur. Steve Best
Aydınlamanın anlamı, değişmektir. Onsekizinci yüzyılda aydınlanma dini dogmaları ve zorbalığı yenmek anlamına geliyordu; yirminci yüzyılın sonlarına doğru, aydınlanma ırkçılığı, cinsiyetçiliği, homofobiyi ve diğer önyargılarını yenmek anlamına geliyordu; ve şimdi yirmibirinci yüzyılda aydınlanma, türcülüğü yenerek hayatın tümünü onore eden evrensel bir etiği kucaklamak anlamına geliyor. Steve Best
Bizler karanlık, rahatsız edici zamanlarda yaşıyoruz: savaşlara, soykırıma, terörizme, küresel kapitalizme, sınır tanımayan militarizme, bugüne dek benzeri görülmemiş bir devlet gözetimine ve baskına, sallama bir 'terörizme karşı savaş' nidasıyla muhaliflere karşı girişilen saldırılara ve türlerin yok oluşu, yağmur ormanlarının tükenişi ve küresel ısınma gibi çeşitleri olan ekolojik bir krize tanık oluyoruz.  Steve Best
Hayvanlara eşya ve nesne muamelesi yaparsak, o zaman onlara yaşamı olmayan şeyler, sıradan basit metalar ya da kullanıp atılabilir objeler gibi bakmaya doğru meylederiz. Bu tür kavramlara minnet duyan insanlar hayvanları zincire vuruyor, hayvanları gıda, tıbbi ve eğlence kaynakları olarak sömürüyor; ya da mobilyalarını tırmıkladılar diye ötenazi uygulayarak öldürtüyorlar. Steve Best
Hayvanları ve doğayı sömürmemeleri için şirketleri asla ikna edemeyeceğiz, bu onların “doğa”sına aykırı. Biz bedeli ne olursa olsun bütün hayatları savunmak istiyoruz, onlar da bedeli ne olursa olsun hayatı sömürme biçimlerini korumak istiyorlar. Onların işi, çekilen acıları umursamadan mümkün olduğu kadar çok para kazanmak. Bizim işimiz ise bu yavşakları işsiz bırakmak. Steve Best
Mezbahalardaki hayvanlar bilinçleri yerindeyken zincire asılır, burun ya da anüslerinden kancalara takılır, yukarı kaldırılır, kanı akıtılır, parçalara ayrılır, derileri sökülür, kaynar suya atılırlar. Hayvanlar ölmeden önce mezbahanın içinde yarım millik bir yol gider, on dakikalık elektriktro şok verilir, dövülür ve nihayetinde tamamen ölmeden de adım adım parçalara ayrılırlar.  Steve Best
Tarım toplumu ortaya çıkmadan önce insanlar çoğunlukla göçebeydi, bitkiler ve hayvanlar evcilleştirilmeye başlanınca köyler kurmaya başladılar. Bu hayat biçimlerinin sömürülmesi ilk uygarlık popülasyonlarının artmasına sebep oldu, bu da bitki ve hayvan popülasyonlarının daha fazla sömürülmesi “ihtiyacını” ortaya çıkardı.  Steve Best
Mezbahalardan, balina avcılığı operasyonlarından ve balıkçılıktan kaynaklanan kitlesel ölümlerini gerçekleştiren güçlü cellatları, zengin ya da yoksul bu gezegenin her yanına çekirge gibi yayılmış olup öldürmek için yaşayan ve yaşamak için öldüren yaklaşık 7 milyar insana karşı yapabilecekleri başka hiçbir şey yok. Steve Best
Hayvan özgürlüğü insanların uğruna mücadele verdiği en zor savaştır; çünkü bu mücadele insanlardan en mutlak ayrıcalıklarından, kendilerine tanrı tarafından verilmiş haklarından, sadece insan olma statüsüne bakarak hayvanları sömürme hakkında vazgeçmeyi gerektiriyor. Steve Best
Cehennemi hayal edin: acı çığlıklar, kan nehirleri, iç organlar ve kan, parçalanmış vücut kısımları ve hala canlıyken hisleri taşlaşmış sadistler tarafından kesilip parçalanan canlılar. Mezbahaların dünyasına hoş geldiniz; ama uyaralım: her şey hayal ettiğinizden çok daha kötü. Steve Best
Bilim adamları küresel ekolojik krizde, geriye dönülmez bir noktaya varmak üzere olduğumuz konusunda insanları uyarıyor. Çoğu bilim adamı da, buzulları suya ve ormanları da çöllere çeviren katastrofik değişimlerinmeydana gelme hızından dolayı ciddi bir şaşkınlık yaşıyor. Steve Best
Dini tarihler Tanrı’yı kutsar ve insanları küçük rollere indirgerken hümanist tarihler de “İnsan”ı ilahlaştırır, hayvanları aptal ve sadece insanlar için var olan kaynaklar konumuna ve kendi kendilerine hiçbir değerleri olmayan aşağı varlıklar konumuna indirger.   Steve Best
Hayvan hakları, hayvanların bizimle eşit olduğunu söylüyor; ne de olsa hepimiz hayvanız, sadece öteki hayvanlardan söz ediyoruz; hepimizin acıdan, işkenceden, ölümden uzak olmak istiyoruz; özgür olmak ve aile üyelerimizle beraber olmak istiyoruz. Steve Best
Günümüz dünyasında teröristler gerçekten var, ama bu teröristler ALF değil. En kana susamış ve tehlikeli suçlular bugün ABD şirketleri ve devletinin en tepelerindeler; işte halkları sömüren, hayvanları katleden ve gezegene tecavüz edenler onlar! Steve Best
Akademisyenler nihayetinde politik eyleme ve devrimci değişimlere sürekli engel olan, kendi çıkarlarına düşkün kariyeristler, hayvan soykırımından para kazanan çıkarcılar, bürokratik görevliler, devletin hizmetçileri ve teorik fetişistler topu topu. Steve Best
Tahakkümcü ve türcü kimlikler bizi felaketler yokuşundan aşağıya doğru yuvarlıyor. Eğer insanlık ve yaşayan dünya, bir bütün olarak bir geleceğe sahipse, insanlar hayatın tümüne saygı duyan evrensel bir etik kavramını kucaklamak zorundalar. Steve Best
Hayvan duygularının, zekasının ve sosyal hayatının karmaşıklığı üzerine ciltler dolusu bilimsel yazının yanında bir canlının hissetme yeteneğinin olması onun temel haklarının var olması anlamında gerekli ve yeterli bir koşuldur. Steve Best
İnsanlar hayvanları sömürdüğü sürece huzurlu, insancıl ve sürdürülebilir toplumlar geliştiremez. Aynı şekilde hayvanlar da toplumlarda derin psikolojik ve kurumsal değişiklikler yapılmadan özgürlüklerine kavuşturulamazlar. Steve Best
Hayvanları yemek için katlettiklerinde aslında dünyadaki açlık sorununun çoğalmasına sebep oluyor, birçok şekilde çevre krizini şiddetlendiriyor, kendi sağlıklarını mahvediyor, insan kaynağı bütçelerini buharlaştırıyorlar.   Steve Best
Eğer hayvanları umursuyorsanız; eğer barış, özgürlük, ve adalet değerlerini önemsiyorsanız; insanların ahlâki gelişimini umursuyorsanız; ve mantıksal tutarlılığa değer veriyorsanız, o zaman ALF’i desteklemelisiniz.  Steve Best
Haklar elbette beyaz, elit kapitalist bir söylemle başladı. Marks'ın söylediği gibi bu söylem özel bir menfaati sanki genel bir menfaat gibi sunarak kendini gizliyor. İnsan hakları aslında kapitalistlerin haklarıydı. Steve Best
Hayvan özgürlüğü kontrolden çıkmış küresel bir kapitalist dünyada asla gerçekleşemez, bu yüzden sınıf tahakkümüne ve her türden hiyerarşiye yönelik daha büyük mücadelelerin bir parçası olmak zorundadır. Steve Best
Hayvanları maruz bıraktığı zulümde hiçbir sınır tanımayan bir araç olarak mekanikçilik, hayvan deneyleri yapanların geceleri rahat uyumalarını sağlayan en geçerli dünya görüşü olarak kabul gördü. Steve Best
İnsancılık bir önyargıdır, gericilik ve yıkıcı bir üstünlük iddiasıdır; olgunlaşmamış, işlevsiz, antika ve bayat bir dogmadır; Akıl kilisesinden çıkma bir çeşit fundamentalizmdir, bir kabile ahlakıdır. Steve Best
Dünyanın savunulması için kesin ve acil eylemlere ihtiyaç var: yollar bloke edilmeli, ağlar parça parça edilmeli, balina avlayan gemiler batırılmalı, her türden kafesler muhakkak boşaltılmalı. Steve Best
Ülke için, bayrak için ya da şirket emperyalizminin uydurma savaşları için asla hayatımı feda etmem. Ama dünya için, hayvanlar için ve cephelerdeki yoldaşlar için seve seve ölürüm. Steve Best
'Eko-terörist' diye ortalığı yıkanlar aslında şiddet ve cinayetten en çok para kazananlardır, hayata karşı işledikleri suçları başkalarını suçlayarak gizlemeye çalışanlardır. Steve Best
------------------------
Hayvan Hakları Akımı' şu anda gezegenin en önemli, en dinamik ve en güçlü akımıdır. Tüm 'insan hakları' akımlarına bakın, neredeler? Feminizm akımı nerede, sivil hakları akımı nerede, savaş karşıtı akım nerede? Tamamen bitik haldeler. Etkisizler, tamamen bir kenara atılmış, yok olmuş durumdalar. Fakat eğer, "Hayvan Hakları Akımı nerede?" diye sorarsanız; her yerdedir! Steve Best
------------------------
Hayvan hakları, insan türü kimliğine yapılmış bir taarruzdur. Bu taarruz; türcülük pusulasını paramparça ederek, dünyadaki yerini bulmak için kullandığı kozmolojik haritalarını sorgulamaya çağırır insanları. Hayvan hakları, insanların hayvanlar üzerindeki üstünlük iddialarından vazgeçmesini talep eder. İnsanlardan gücün sorumluluk gerektirdiğini, güçlü olmanın haklı olmak olmayabileceğini, ve geniş bir neokorteksin doğal dünyaya tecavüz edip onu yağmalamak için bir mazeret olmadığını idrak etmelerini ister. Steven Best
-------------------------------------
İnsanlar hayvanları gıda, süt, giysi, taşıma ve toprak sürme amacıyla sömürmeye başladılar. Hayvanların emekleri ve hayatlarıüzerinde kontrolleri arttıkça insanlar istendik özellikleri elde etmek için hayvan yetiştirmeye başladılar, onları kontrol etmeye başladılar; mesela erkekleri daha uysal yapmak için kısırlaştırdılar. Hayvanları esaret altına almak, üste çıkmak ve kendi mal ve mülklerine dahil etmek için insanlar bölmeler, ipler, kulübeler, zincirler ve demir damgalar gibi çeşitli teknolojiler geliştirdiler.  Steve Best
------------------------
Böylece, hayvanlar esir edilebildiği gibi özgürleştirilebilir de; gerçekten de hayvanların köleleştirildiği bir yerde insanların onları özgürleştirme gibi bir görevleri bulunuyor. Bu vicdan çağrısına cevap veren hayvan özgürlüğü grupları dünyanın her yerinde yayıldı, bu gruplar esir tutulan hayvanları sömürü sistemlerinden kurtarmak için zulmün maddi ve ekonomik temellerine saldırıp onu işlevsiz hale getirmek yoluyla olduğu kadar hayvanların insanlar için var olan metalar, araçlar, eşyalar olduğu yolundaki o çok eskilere kök salmış mentaliteye de meydan okuyorlar.   Steve Best
------------------------
Mümkün olan en sistemik, en bütüncü, en kapsayıcı, en cesur vizyona; hümanizmin yıkıcı yabancılaşma ve patolojisini aşan bir vizyona ihtiyacımız var. Oluşturabileceğimiz en tavizsiz ve artık reformize edilemeyecek olanı devrimle dönüştürebileceğimiz en radikal politika biçimine ihtiyacımız var, yoksa ölmekte olan bir dünyadaki kaos ve şiddet tarafından gömülecek, onun gelgit dalgalarıyla sular altında kalacağız.   Steve Best
------------------------
İnsan türü son sürat evrimsel bir çıkmaz sokağa doğru gidiyor. Gezegeni yok ediyoruz ve yaptığımız her şey hayvanları öldürüyor. Ahlâki pusulamızı kaybettik. Etik ve merhamet/şefkat yerine güç ve çıkar terimleriyle düşünüyoruz. Hayata hürmet duygumuz kalmadı, doğayla aramızda bir bağ kurma hissi kalmadı. Tanrı’nın her şeyi bizim için yarattığına inanıyoruz, ona benzer şekilde yaratıldığımıza inanıyoruz. Kendimizi geniş bir biyotoplumun yurttaşları olarak değil, doğanın fatihleri olarak görüyoruz. Ekosistemleri sürdürmede insan olmayan hayat formlarının önemine dair hiçbir fikrimiz yok. Hayvanlara yaptığımız şeyi aslında kendimize yaptığımızı idrak edemiyoruz. Ve bütün bunlar olurken, türümüzün karşı karşıya kaldığı en büyük meydan okumaya rağmen eğlence dünyasının fantezi diyarlarında yaşıyor, film yıldızlarının estetik makyajları ya da cinsel hayatlarıyla ilgileniyoruz. Ben hayvanlara yönelik bir hürmet duygusunu savunarakinsanın ahlâki evrimini geliştirdiğimize inanıyorum. Steve Best
------------------------
'Radikal' geleneklerin hiçbir şekilde hayvan ve çevre bakış açısından özgürleştirici bir felsefe ya da politika olmadığını kavradım. Solculuğu hayvanlara yönelik bir tür Stalinizm olarak görüyordum. Sol, insanın iktidar patolojilerinin derin köklerini kavrayamıyor, kapitalist insanmerkezciliği sosyalist insanmerkezcilikle değiştiriyordu, bu yüzden asla temel sosyal ve ekolojik sorunları çözemez. Hayvan davranışı konusunda bilim öncesi ve mekanistik modele dayanarak hareket ederken bir yandan da insanları ve hayvanları birbirinin evrimsel bir devamlılığı olarak görmektense ontolojik bir uçurumla birbirinden ayıran düalist zıtlıklar olarak görüyor. Bugüne dek Karanlık Çağlarda çamura saplanıp kalmış, felsefi (hayvan hakları) ve bilimsel (bilişsel etoloji) devrimler, psikolojik olarak şoka girmiş insanlığın ve 'uygarlık' denen kanserin yıkıntılarını temizlemek için hayati öneme sahip yeni paradigmalar ortaya çıkarırken Solcuların yanından esip gitmiş. Steve Best
------------------------
Rousseau, Condorcet ve Marks gibi birkaç modernist, kalkınma kavramını bütün insanlara faydası olan evrensel bir terim olarak tanımlamış, ama bu denkleme başka türleri katmamıştır. Hiçbiri modern dünyanın insanların kazanımlarının, hayvanların ve dünyanın kaybetmesi pahasına elde edildiği fikri üzerinde düşünmedi. Batı medeniyeti kalkınmayı, milyarlarca hayvanın köleleştirilmesi, sömürülmesi, katledilmesi; doğanın yağmalanıp talan edilmesi yoluyla kendi refahında ve konforunda meydana getirdiği gelişmeler olarak ölçmüştür. Hayvanlar ve ekolojik bakış açısından bakıldığında ise 'kalkınma' bir gerilemedir -bu da kürk çiftçiliği, fabrika çiftçiliği, mezbahalar, aşırı nüfus artışı, türlerin yok oluşu, küresel ısınma ve dünyanın giderek kötü bir hal alması gibi korkunç gelişmelerden de alenen belli olmaktadır. Steve Best
------------------------
Modern uygarlığı kurmak için insanlar nehirlere barajlar kurdu, yağmur ormanlarını kesti, bataklıkları kuruttu, milyarlarca hayvanı katletti. Vahşi hayat yerine sosyal ve doğal dünyayı harmanlamaktan uzak, ekolojiye saygı duymayan geniş cam, çelik ve beton imparatorluklar kurdular. “Kalkınma” adına modernite, biyoçeşitlilik hayvanat bahçesi kafeslerinde ve donmuş DNA tüplerinde hayatta kalmaya çalışırken yaban otlakları birkaç koruma alanına indirgedi. Doğayı hakimiyet altına alma maceramız –“kalkınmamız”- otobanlarla, gökdelenlerle, fast food mekanlarıyla, büyük alışveriş merkezleriyle, otomobil galerileriyle ölçülüyor. Steve Best
------------------------


Gloria Steinem Sözleri:
Sabırlı değilim.  Gloria Steinem
Asla evliliğe karşı olmadım. Gloria Steinem
Kurtuluş dışarıdan gelmiyor. Gloria Steinem
Düşünmeye devam ediyorum. Gloria Steinem
Dayanamadığım tek şey rahatsızlık. Gloria Steinem
İş, işçinin sosyal değeri ile değerlenir. Gloria Steinem
Erkekler kendi dürtülerinin kurbanıdır.  Gloria Steinem
Büyük genç eylemcilerin sıkıntısı yok. Gloria Steinem 
Her ne hissedersem onu söyleyebilirim. Gloria Steinem
Kadınların gelişimi kolektif bir çaba oldu. Gloria Steinem
Hayal kurmak da bir çeşit plan yapmaktır. Gloria Steinem   
Kişiyi daha az güçle suçlamak daha kolaydır.  Gloria Steinem
Kadınlar çok daha fazla güvene ihtiyaç duyar.  Gloria Steinem
Açıkçası henüz gerçek demokrasiye ulaşmadık. Gloria Steinem
İsveç'te, her iki ebeveyn de çocuklarla ilgilenir. Gloria Steinem
Hala bir işçinin ailesi yokmuş gibi davranıyoruz. Gloria Steinem
Bir kaide, küçük, kapalı alan kadar hapishanedir. Gloria Steinem
Şanslıyım ki, kameramın önünde yaşayamıyorum.  Gloria Steinem
Eğer ayakkabı uymuyorsa, ayağını değiştirmeli miyiz? Gloria Steinem
Yirmi yıl boyunca uçağa binmediğim bir hafta geçmedi. Gloria Steinem
Belgelenmemiş işçilerin dörtte üçü kadın ve çocuklardır. Gloria Steinem
100'e kadar yaşayacağımı umuyorum. Yapacak çok şey var. Gloria Steinem
İnsanların kendilerine karşı çalışmalarını izlemek çok üzücü. Gloria Steinem
Mükemmeliyetçilik, kültürde neye değer verildiğine bağlıdır. Gloria Steinem 
Siyasi değişim ve özgürlük hakkında otomatik hiçbir şey yoktur. Gloria Steinem
Ben serbest çalışan biriyim ve kendimi daima destekleyebildim. Gloria Steinem
Artık Bayan dergiden Bayan Steinem olarak adlandırılmayacağım. Gloria Steinem
Toplum kesinlikle kadınları her şekilde mağdur olmaya teşvik eder. Gloria Steinem
Hareketler nehirler gibidir. Onlara dalmak asla iki kez aynı değildir. Gloria Steinem
Amerika, milyonlarca aç insanın ortasında muazzam bir buzlu kek.  Gloria Steinem
Feminizm hiçbir zaman bir kadın için iş bulma konusunda olmamıştı. Gloria Steinem
Feminizm, hayatımda beynimde şiddetli bir şekilde ağlamaya başladı. Gloria Steinem
Paranın dünyayı değiştirdiğini izlemek, biriktirmekten çok daha faydalı. Gloria Steinem
En acı veren şey, rakiplerimizden gelen değil, dostlarımızdan gelen şey. Gloria Steinem
Çok fazla insan, doğru insan olmaya çalışmak yerine doğru insanı arıyor. Gloria Steinem
Empati yaratan tüm bu kimyasallar sadece bir odada birlikteyken çalışır.  Gloria Steinem
Öfke enerji veriyor. Öfkenin tam tersi, öfkenin içe döndüğü depresyondur. Gloria Steinem
Servetin erkekliğini çözene kadar gücün feminizasyonunu asla çözemeyiz. Gloria Steinem
Dünyada her yıl kaybedilen altı milyon kadın hayatı var çünkü onlar kadın. Gloria Steinem
Anayasa, ilk yazıldığı zaman kadınlardan bahsetmedi ve yine de söylemedi. Gloria Steinem
Yüz yılını insan olarak yasal bir kimlik almak için harcadık. Bu büyük bir şey. Gloria Steinem
Nesiller boyunca, öğretecek kadar çok şey olduğunu hatırlamamız gerekiyor.  Gloria Steinem 
Herhangi bir yönetim kurumunun otoritesi vatandaşının derisinde durmalıdır.  Gloria Steinem
Cinsiyet ve ırk kast sistemleri birbirine bağımlıdır ve ancak birlikte kaldırılabilir. Gloria Steinem
Genç yaştaki gebeliğin önemini genç yaştaki erkeklere kaydırmaya başlamalıyız. Gloria Steinem
Yazma, yaptığım zaman başka bir şey yapmam gerektiğini hissetmediğim tek şey. Gloria Steinem
Erkek bir otopark görevlisi, kadın çocuk bakıcısından çok daha fazla para kazanıyor. Gloria Steinem
Kadınlar çocuk sahibi olduğumuz için sağlık sistemine daha fazla ihtiyaç duyuyorlar. Gloria Steinem
Kadın olsun erkek olsun bizim en büyük problemimiz öğrenmek değil, öğrenmemektir. Gloria Steinem
Tükenmişlik, size aktivizm şeklinizin belki de tam bir çember olmadığını söyleme yolu. Gloria Steinem
Her bir kadın neyle karşı karşıya olursa olsun - yalnızca en büyük mücadelesini biliyor.  Gloria Steinem
Sanat gibi, devrimler de var olanı daha önce hiç bulunmamış olanla birleştirmekten gelir. Gloria Steinem
Düşüncelerine değer verdiğiniz kişilerce yanlış anlaşılmak kesinlikle en acı verici olanıdır. Gloria Steinem
Düşündükten sonra, ölümden sonra bir şey karşılığında bir şeye inanmak inanılmaz bir iş.  Gloria Steinem 
Kadın dergilerinin çoğu, kadınları daha büyük ve daha iyi tüketicilere dönüştürmeye çalışır. Gloria Steinem
Hiçbir şey cinsiyet denklemini kadınların ekonomik özgürlüğünden daha fazla değiştiremez. Gloria Steinem
Feminizmden sonra aniden fark ettim: herkes aynı şekilde yaşamak zorunda değil. Hayal et!  Gloria Steinem
Kadınlar erkeklerin iyiliği için rekabet ediyor mu? Evet. 5000 yılını rekabet ederek geçirdiler.  Gloria Steinem
Samimi olarak söylüyorum bir kadının iki seçeneği vardır, ya bir feministtir ya da bir mazoşist.  Gloria Steinem
Kadınlar gençlikte muhafazakar olma eğilimindedir ve yaşlandıkça büyüdükçe daha radikalleşir. Gloria Steinem
Umuyorum ki, çocuklarımızı Tanrı'ya değil, insanlığın gizli gücüne inanacak şekilde yetiştireceğiz.  Gloria Steinem
Genel olarak, erkekleri etkileyen her şey sadece kadınları etkileyen her şeyden daha ciddiye alınır. Gloria Steinem
Hayatı bir yazar olarak başlattım ve yazarlar kısmen yazmak istiyorlar çünkü konuşmak istemiyorlar. Gloria Steinem
Çalışan kadınlar evde çocuk ve aile bakımı işini de yapmak zorunda kaldıkça, bir yerine iki işi olacak. Gloria Steinem
Bu kıtadaki Kızılderili kültürleri, çoğu matrilin idi ve bazı kadınlar şeflerdi. Toplumlar denge üzerineydi. Gloria Steinem
“Feminizm” kelimesini “liberal”, “olumlu eylem” gibi kelimelerle aynı şekilde şeytanlaştırmak olmuştur.  Gloria Steinem
Tek tanrılık beni huzursuz ediyor. Tanrı'yı egemen sınıftan biri gibi gösteren hiçbir dine güvenmiyorum.  Gloria Steinem
Erkekler çok daha az çünkü erkekler yaşlandıkça güç kazanıyor. Kadınlar yaşlandıkça güçlerini kaybeder.  Gloria Steinem
Eril rolü insanlaştırılıncaya kadar, kadınlar tehlikeli çatışmaları çözmede çok daha iyi olma eğilimindedir. Gloria Steinem
Yapıcı bir tartışmanın işareti, benim için belirli bir soruna bakan ve 'Bu konuda ne yapalım?' Diyen bir işarettir. Gloria Steinem
Demokratik veya barışçıl ailemiz olana kadar asla demokratik ülkelere veya barışçıl ülkelere sahip olamayacağız. Gloria Steinem
Kendi vicdanları dışında bir şeye uymayı reddeden vatandaşlar ülkeleri dönüştürebilir, gerçek demokrasinin temelidir. Gloria Steinem
Kız çocuklarını erkekler gibi yetiştiriyoruz, fakat oğullarımızı kız çocuğu gibi yetiştirmeye çok azımız cesaret edebiliyor.  Gloria Steinem
Okula 11 ya da 12 yaşına kadar tam bir yıl gitmedim, bu yüzden kitaplarda yaşadım. Ben gerçekten hayatın gözlemcisiydim. Gloria Steinem
Erkekler samimiyetten, bir kadına yakın olmaktan ve utandıkları şefkatli hisleri hissetmekle kendilerini güçsüz hissedebilirler. Gloria Steinem
Erkeklere yönelik kadına yönelik şiddetin kökenleri biyolojik değildir. Öyle olsaydı, her kültürde var olurdu. Ve her kültürde yoktur. Gloria Steinem
Her bebeğin içinde bir insan olduğunu biliyorsun, değil mi? Ve bir bebekle tanışan herhangi biri zaten orada bir insan olduğunu biliyor. Gloria Steinem
AIDS krizi, bize en önemli sağlık bakım unsuru olarak bağışıklık sisteminin bilincini ve nasıl saldırı altında olduğuna dair bir bilinç getirdi. Gloria Steinem
Birinin düşmanları daima “feminizm sonrası” hakkında konuşur. Feminizmden uzaklaşmak isteyen insanlar tarafından icat edilen bir kelimedir. Gloria Steinem
Erkeklere vücut imajlarını sorarsanız, size onlardan daha iyi göründüklerini söylerler. Bir kadına sorarsan, sana daha kötü göründüğünü söyler. Gloria Steinem
Seçim sistemi değişimin başladığı yer değildir - genellikle topluluklarda ve aşağıdan yukarıya doğru başlar - fakat değişimin durdurabileceği yerdir. Gloria Steinem
Nedendir acaba kadınlar erkekler kadar kumara düşkün değiller?... İşin gerçeği şu: Evlenmek, kadınların tüm kumar içgüdülerini zaten yeterince tatmin ediyor... Gloria Steinem
Tanıdığım her sosyal adalet hareketi, küçük gruplarda oturan, yaşam hikayelerini anlatan ve diğer insanların da benzer deneyimler paylaştığını keşfeden insanlardan çıktı.  Gloria Steinem


Achmed Sukarno Sözleri: (1901-1970)
Devrimin savunması halkın savunmasıdır.  Achmed Sukarno
Kölelik olduğu yerde, Özgürlük olamaz; ve Özgürlük olduğu yerde Kölelik olamaz.  Achmed Sukarno
Düşünmeden öğrenmek işe yaramaz, ancak öğrenmeden düşünmek çok tehlikelidir! Achmed Sukarno
Binlerce yaşlı adam sadece hayal kurabiliyor ama genç bir adam dünyayı değiştirebiliyor!   Achmed Sukarno
Ben ekonomist değilim ... İş teknisyeni değilim. Ben devrimciyim ve ekonomik devrimci için doğru olanı yapıyorum.   Achmed Sukarno
Yalnızca rehberli bir ekonomi için değil, adalete dayalı ve halkın refahını sağlayan bir sosyal düzen için bir plana sahip olmalıyız. Achmed Sukarno
Emperyalizmden nefret ediyorum. Sömürgeciliği tiksiniyorum. Ve onların hayattaki son acı mücadelesinin sonuçlarından korkuyorum.  Achmed Sukarno
Bu ülke, Endonezya Cumhuriyeti, hiçbir gruba, herhangi bir dine, herhangi bir etnik gruba ya da gelenek ve görenekli gruba ait değildir. ...  Achmed Sukarno
Devrim, dünyanın hemen her köşesinde dalgalanmalar, yanıp sönmeler, fırtınalar. Devrimin alevlerini beslemek için kütükler haline gelelim.  Achmed Sukarno
Ne zaman din toplumu yönetmek için kullanıldıysa, din kralların ve diktatörlerin elinde halkı cezalandırmak için her zaman bir araç olarak kullanılmıştır… Achmed Sukarno
Korku dünyasında yaşıyoruz. İnsanın hayatı bugün aşındı ve korkudan acı çekti. Çünkü erkekleri aptalca davranmaya, düşüncesiz davranmaya, tehlikeli davranmaya iten korku ... Achmed Sukarno


Nelson Mandela Sözleri:  (1918-2013)
Mücadele benim hayatımdır. Nelson Mandela
Harika düşünce harika bir akıldan gelir.  Nelson Mandela
Bilge insanlar sessizken aptallar çoğalır.  Nelson Mandela
Yapılana dek, her zaman imkansız gözükür.  Nelson Mandela
Özgürlüğün amacı onu başkaları için yaratmaktır.  Nelson Mandela
Yoksulluğu bitirmek hayır işi değildir. Bir adalettir. Nelson Mandela
Tercihleriniz umutlarınızı yansıtsın, korkularınızı değil. Nelson Mandela
Önemli olan derinin rengi değil, değerlerinin rengidir.. Nelson Mandela 
Hiçbir zaman kaybetmem Ya kazanırım ya da öğrenirim. Nelson Mandela 
Çoğu zaman bizi korkutan ışık değil, içimizdeki karanlıktır.   Nelson Mandela
Biz beyazlara karşı değiliz, beyazların üstünlüğüne karşıyız.  Nelson Mandela 
Herkes için içinde yaşanılır bir dünya yaratmak senin ellerinde. Nelson Mandela 
Eğitim, dünyayı değiştirmek için kullanabileceğin en güçlü silah. Nelson Mandela 
Arkadan önderlik edin bırakın diğerleri önde olduklarını sansınlar. Nelson Mandela 
Bir halkın insan haklarını inkar etmek demek, insanlığını reddetmek demek.   Nelson Mandela
Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Vicdanınızı satmayın yeter.  Nelson Mandela
Masum insanların öldüğü ülkelerde, liderler kafalarıyla değil, kanlarıyla düşünür. Nelson Mandela
Büyük bir tepeyi aştığında insanın bulacağı şey; daha aşılacak çok tepenin olduğudur. Nelson Mandela
Fark ettiğim şeylerden biri de, kendimi değiştirmeden kimseyi değiştiremeyeceğimdir. Nelson Mandela
Kadınlar, bütün baskı ve zulüm zincirlerinden kurtulmadıkça, özgürlükten bahsedilmez. Nelson Mandela
Ben bir komünist değilim ama söylemeliyim ki; bizi onlardan başka da anlayan olmadı. Nelson Mandela 
Yoksulluğun üstesinden gelmek bir hayır kurumu hareketi değildir. Bu bir adalet eylemidir.  Nelson Mandela
Bağımsız zihinleri olan dostları severim, zira sizin sorunları bütün açılardan görmenizi sağlarlar. Nelson Mandela
Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte değil, her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar. Nelson Mandela
Bir insanla iletişim kurmak istiyorsanız kendi bildiğiniz dili değil, onun anladığı dili konuşmalısınız.  Nelson Mandela
Hiçkimse ten renginden, geçmişinden ya da dininden dolayı bir diğerinden nefret ederek dünyaya gelmez. Nelson Mandela
İnsanlar iyi ve kötü şeyler yaşayabilir. Ancak yaşadıklarımızın üstesinden gelmemizi sağlayan şey, zamandır. Nelson Mandela
İnsanlar nefret etmeyi öğrenirler ve eğer nefreti öğrenebiliyorlarsa o zaman onlara sevmeyi de öğretebiliriz.  Nelson Mandela
Karşılığında hiçbir şey beklemeden başkalarına yardım etmek için zaman ve enerji vermekten daha büyük bir hediye olamaz. Nelson Mandela
Özgürlüğün kolay yolu yoktur. Çoğumuz arzularımıza ulaşmak için ölümün gölgesindeki vadiden tekrar tekrar geçmek zorundayız. Nelson Mandela
Özgür olmak zincirlerinden kurtulmaktan ibaret değildir. Başkalarının özgürlüklerine saygı duyacak ve onları yükseltecek şekilde yaşamaktır. Nelson Mandela
Cesaretin korkunun olmaması değil, ona galebe çalması demek olduğunu öğrendim. Cesur insan korkmayan değil, korkusunu yenen insandır. Nelson Mandela
Tüm insanların uyum içinde birlikte yaşadıkları ve eşit haklara sahip oldukları demokratik ve özgür bir toplum hayali hiç aklımdan çıkmıyor. Bu ideal uğurun da yaşıyorum.  Nelson Mandela

 
Kurt Cobain Sözleri:  (1967-1994)
Işıklar sönükken, daha az tehlikeli.    Kurt Cobain
Solup gitmektense, yanmak daha iyidir. Kurt Cobain
Güneş batmış olabilir, ama benim ışığım var.   Kurt Cobain
Sessiz insanlar en gürültülü zihniyete sahiptir.   Kurt Cobain
İnsanlar çok salak. İnsan olmaktan utanıyorum. Kurt Cobain
Gençliğin görevi yozlaşmaya meydan okumaktır.  Kurt Cobain
Başka biri olmaya çalışmak, kendinizi harcamaktır. Kurt Cobain
Bugün çok mutluyum bir sürü arkadaş edindim. Hepsi zihnimde.  Kurt Cobain 
Dünya berbat bir yer ve insanlar dürüst değil. Karanlıkta ne yapacaksınız? Kurt Cobain
Bana gülüyorlar, çünkü farklıyım. Ben de onlara gülüyorum, çünkü hepsi aynı. Kurt Cobain
Kendim gibi birisini bulamayacağımı anladığım zaman arkadaş edinmeyi bıraktım. Kurt Cobain
Olmadığım biri gibi davranıp sevilmektense, kendim olup nefret edilmeyi tercih ederim. Kurt Cobain
Ben sağı solu belli olmayan, içine kapanık biriyim ve artık tüm yaşama arzumu tükettim.  Kurt Cobain


Jorge Luis Borges  (1899-1986)
Kimse yok senin yanında. Jorge Luis Borges 
Bana, kendim olmak yetiyor. Jorge Luis Borges
En büyük intikam kayıtsızlıktır.  Jorge Luis Borges
Hayatın kendisi özlü bir sözdür.  Jorge Luis Borges
Yankıyım, unutuşum, hiçliğim ben.  Jorge Luis Borges
Konuşmak, bir şey söylemek değildir.  Jorge Luis Borges
Ben de zaten bir düşüm, gelip geçici... Jorge Luis Borges 
Dünün insanı, bugünün insanı değildir.  Jorge Luis Borges
Yapayalnız bir güneşin de anısıyım ben. Jorge Luis Borges 
Nesneler, insanlardan daha çok yaşarlar. Jorge Luis Borges
Uyumak, dünyadan çekip almaktır kendini. Jorge Luis Borges
Bir şeyi görebilmek için onu anlamak gerekir. Jorge Luis Borges
Üstümüzde bir yerde büyümekte gaddar tarih. Jorge Luis Borges
Cennet bana hep bir kütüphane gibi gelmiştir.  Jorge Luis Borges
Önemli olan okumak değil, yeniden okumaktır.  Jorge Luis Borges
Yaşam öylesine zavallı ki ölümsüz olmaya değmez. Jorge Luis Borges
İnsan, ölülerle konuşurken, ölü olduğunu unutuyor.  Jorge Luis Borges
Ve zaman büküyor ikimizi de, Biz farkında olmadan... Jorge Luis Borges
Devlet nesnel, her türlü kişisellikten uzak bir kavram. Jorge Luis Borges
Gerçekler hayal değildir, ama hayaller gerçek olabilir. Jorge Luis Borges 
Kör ve yalnız bir adam yazmaktan başka ne yapabilir ki?  Jorge Luis Borges
Hayatının sahibi olan insan, ölümüne de sahip çıkmalıdır. Jorge Luis Borges 
Doğaüstü olan bir şey iki kez yinelenirse korkunçluğunu yitirir. Jorge Luis Borges
Aşık olmak, hata yapabilen bir tanrı'sı olan bir din yaratmaktır.  Jorge Luis Borges
Zamana direnebilenler yalnızca zaman içinde yer almayanlardır. Jorge Luis Borges
Bir din için ölmek, onun için yaşamaktan kesinlikle daha kolaydır. Jorge Luis Borges
Yeryüzündeki bütün aynaları gördüm; hiçbiri, beni yansıtmıyordu. Jorge Luis Borges
Önemli değil mutluluğum ya da mutsuzluğum benim. Ben ozanım... Jorge Luis Borges
Ne arar insan tavanarasında dağınıklığı artırıcak bir şeyden başka?  Jorge Luis Borges
Cennetin bir çeşit kütüphane olacağını her zaman hayal etmişimdir.  Jorge Luis Borges 
Sessiz sözcükler söyleyerek dua eden biri değil de, düşünen biri gibi. Jorge Luis Borges
Evrensel tarih belki de birkaç metaforun değişik vurgularının tarihidir. Jorge Luis Borges
Ne zaman aynadaki yüze baksam, bilmiyorum hangi yüz bana bakıyor. Jorge Luis Borges 
En parlak başarılar sözcüklerle perçinlenmezse ışıltılarını kaybederler.  Jorge Luis Borges
Tek bir insanın yaptığı, sanki bütün insanlar tarafından yapılmış gibidir. Jorge Luis Borges
Bazıları, yazdıklarıyla övünebilir, bense okuduklarımla gurur duyuyorum. Jorge Luis Borges 
Okumak, yazmaktan öte bir iştir; daha uysal, daha uygar, daha entelektüeldir... Jorge Luis Borges 
Son yaklaştıkça, anımsanan birtakım imgeler kalmaz artık yalnızca sözcükler kalır.   Jorge Luis Borges
Eğer evrenin gerçek bir görüntüsüne sahip olabilseydik, belki de onu anlayabilirdik.  Jorge Luis Borges
Bazı gerçeklikler zihne o denli yakın ve açıktırlar ki onları görmek için bakmak yeterlidir.  Jorge Luis Borges
İnsan belleğinin ulaşamadığı Düşler ülkesine. Aklımın almayacağı parçalar kaldı bende...  Jorge Luis Borges
Kendi ölümümü düşünüyorum, kusursuz ölümümü, gömülecek kül kasesi ve gözyaşı olmayan.  Jorge Luis Borges
Diktatörlük rejimleri, baskı, biat ve gaddarlık doğurur. Ama en kötüsü, aptallığı yaygınlaştırmasıdır. Jorge Luis Borges
Cennet ve cehennem bana oldukça aşırı geliyor. İnsanların yaptıkları bu kadarını hak ediyor olamaz. Jorge Luis Borges
Yalnızlık bana acı vermiyor: insanın kendisini ve kendi davranışlarını hoşgörmesi zaten yeterince zor. Jorge Luis Borges
Ölümsüzlük anlamsızdır; insan dışında bütün yaratıklar ölümsüzdürler, çünkü ölümden habersizdirler. Jorge Luis Borges 
Belki çağdaşlarımız -her zaman- bize fazlasıyla benzerler, yenilik arayacaksak eskilerde daha kolay buluruz. Jorge Luis Borges
Tanıdığım bir kitabı tekrar okumanın bana, yeni bir kitap okumaktan daha fazlasını kazandırdığına inanıyorum. Jorge Luis Borges
Edebiyat iletişimdir. İletişim ise hakkaniyeti gerektirir. Edebiyat, en nihayetinde kavuşulan çocukluğun ta kendisidir?  Jorge Luis Borges
Ne kadar uzun ve karmaşık olursa olsun, her hayat esasen tek bir andan ibarettir – kişinin kim olduğunu öğrendiği an.  Jorge Luis Borges
Sil baştan yaşama şansım olsaydı eğer, oturup saymazdım eski yanlışlarımı. Kusursuz olmaya çalışmaz, rahat bırakırdım yüreğimi. Jorge Luis Borges
Edebiyat karşınıza ilginizi çekebilecek ya da bugün ilgi duymasanız da yarın okuyabileceğiniz başka bir yazar çıkaracak kadar zengindir.  Jorge Luis Borges
Eğer uzay sonsuzsa biz de uzayın herhangi bir noktasındayız demektir. Eğer zaman sonsuzsa biz de zamanın herhangi bir noktasındayız. Jorge Luis Borges
Okur önemli çünkü kitap açılıp okunana kadar ölüdür. Ben kitapları yazıyorum fakat eğer anlaşılmazsa o kitap ölü olmaya devam edecektir. Jorge Luis Borges
Zaten önemli olan okumak değil, yeniden okumaktır. Şimdi batmış olan basımevleri insanoğluna en büyük kötülüğü yaptı, ve gereksiz metinleri başdöndürücü bir hızla çoğalttı. Jorge Luis Borges
ANLAR (Arjantin-1985)
Eğer, yeniden başlayabilseydim yaşamaya, 
İkincisinde, daha çok hata yapardım. 
Kusursuz olmaya çalışmaz, sırtüstü yatardım. 
Neşeli olurdum, ilkinde olmadığım kadar, 
Çok az şeyi 
Ciddiyetle yapardım. 
Temizlik sorun bile olmazdı asla. 
Daha çok riske girerdim. 
Seyahat ederdim daha fazla. 
Daha çok güneş doğuşu izler, 
Daha çok dağa tırmanır, daha çok nehirde yüzerdim. 
Görmediğim bir çok yere giderdim. 
Dondurma yerdim doyasıya ve daha az bezelye. 
Gerçek sorunlarım olurdu hayali olanların yerine. 
Yaşamın her anını gerçek ve verimli kılan insanlardandım ben. 
Yeniden başlayabilseydim eğer, yalnız mutlu anlarım olurdu. 
Farkında mısınız bilmem. Yaşam budur zaten. 
Anlar, sadece anlar. Siz de anı yaşayın. 
Hiçbir yere yanında termometre, su, şemsiye ve paraşüt almadan, 
Gitmeyen insanlardandım ben. 
Yeniden başlayabilseydim eğer, hiçbir şey taşımazdım. 
Eğer yeniden başlayabilseydim, 
İlkbaharda pabuçlarımı fırlatır atardım. 
Ve sonbahar bitene kadar yürürdüm çıplak ayaklarla. 
Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır, 
Çocuklarla oynardım, bir şansım olsaydı eğer. 
Ama işte 85'indeyim ve biliyorum… 
ÖLÜYORUM…      Jorge Luis Borges


Ronald David Laing Sözleri: (1927-1989)
Kimse her şeyi bir defada söyleyemez.  Ronald David Laing
Cisimleşmemiş benlik aşırı bilinçli olur. Ronald David Laing
Her birimiz öteki için başka bir ötekiyiz. Ronald David Laing
Elbette bir baba da layık olmalı saygıya. Ronald David Laing
Şizofreni çaresizlik anlaşılmadan anlaşılamaz. Ronald David Laing
Şizofrenik kişiler yok , şizofrenik iletişim modelleri var. Ronald David Laing
Psikolojik bozulmalar aslında aydınlanma için atılımlardır. Ronald David Laing
İç dünyamızdan bu denli bihaber olmamız çok üzücü bir durum. Ronald David Laing
Yaşam cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır; ölüm oranı ise yüzde yüzdür. Ronald David Laing
Bende bir tuhaflık var çünkü bende bir tuhaflık varmış gibi gelmiyor bana.  Ronald David Laing
Şimdi şizofreni kelimesinin köken olarak ilk anlamını verebiliriz; kalbi kırık. Ronald David Laing 
Şizofreni, yalancı toplumsal gerçekliğe uymamak için başarılmış bir girişimdir. Ronald David Laing
Bu hayatta ağrı kaçınılmaz, ancak acıyı önleyerek yarattığımız acı önlenebilir. Ronald David Laing
Bizler yalıtılmış varlıklar değiliz, ama aynı fiziksel bedenin parçaları da değiliz.  Ronald David Laing
Yaşamın yaşamaya değer olup olmadığı, yaşamda sevgi olup olmamasına bağlıdır. Ronald David Laing
Kendi sevgisiyle kendini tüketmek bir başkası tarafından tüketilme olasılığını önler. Ronald David Laing
Delilik, akıl sağlığı bozuk bir dünyaya ayak uydurabilmek için yapılmış akılcı bir hamledir.  Ronald David Laing
Adam mutlu olamaz, bunca acı varken dünyada. Kadın mutlu olamaz, eğer adam mutsuzsa. Ronald David Laing 
“Aslında ‘maskesiz insan’ çok enderdir. Hatta böylesi bir insanın olup olmadığı bile şüphelidir. Ronald David Laing
Bilmediğimi bilmiyorsam, bildiğimi sanıyorum. Bildiğimi bilmiyorsam, bilmediğimi sanıyorum. Ronald David Laing
Bana ilgi göstererek beni sıkmaktan korkman sıkıcı. İlginç olmaya çalışırken, çok sıkıcı oluyorsun. Ronald David Laing
Mistiklerle şizofrenler kendilerini aynı okyanusta bulurlar ama mistikler yüzerken şizofrenler batar...  Ronald David Laing
Tüm ayrımlar akıldır, akıldan ötürüdür, aklın içindedir, akla aittir. Ayrım olmasa ayırt edecek akıl da olmazdı.  Ronald David Laing
Hali hazırda yaşama biçimi olan yabancılaşma insanın insana uyguladığı insafsız bir şiddetle gerçekleşmektedir.  Ronald David Laing
Öldüğünüzde ölü olduğunuzu bilmezsiniz. Bu sadece başkaları için zordur. Aynı şey salak olduğunuzda da geçerli. Ronald David Laing
İstisnası olmaksızın şizofreni dediğimiz yaşantı yaşanamaz bir durumda yaşamak için icat edilmiş özel bir stratejidir. Ronald David Laing
Hayatta başa çıkılması gereken ciddi bir acı problemi vardır ve belki de kaçınılabilecek tek acı, acıdan kaçınmaya çalışırken ortaya çıkan acıdır. Ronald David Laing
Ben senin yaşadıklarını yaşayamam. Sen benim yaşadıklarımı yaşayamazsın. Her ikimiz de görünmez insanlarız. Bütün insanlar birbirlerine görünmezdir. Ronald David Laing
Şizofren, sevgiden "gerçek benliği" nin sevilmesine duyduğu özleme rağmen dehşetle korkar. Herhangi bir anlayışlılık tüm savunma sistemini tehdit eder.  Ronald David Laing
Bir insan kendisini ve başkalarını kandirarak kendisini kendisinden yabancilastirabilir. Ayrıca diğerlerinin aracılığıyla ondan çalınmış olan şeye de sahip olabilir...  Ronald David Laing
İnsanların kendilerini aldatmak için neredeyse sınırsız bir kapasiteye sahip oldukları ve gerçekleri için kendi yalanlarını almaya kendilerini kandırdıkları görülmektedir.  Ronald David Laing
Sahip olduklarımı hak etmiyorum öyleyse sahip olduğum her şey çalıntı. eğer bir şeye sahipsem, ve onu hak etmiyorsam, çalmış olmalıyım, çünkü hak etmiyorum onu. Ronald David Laing
DeIiIik her zaman kişiIiğin çökmesi oIarak anIaşıImak zorunda değiI. Bir büyük atıIım oIarak da düşünüIebiIir. TutsakIık ve varoIuşçu öIüm oIduğu kadar, özgürIeşme ve yeniden doğuşun da tohumIarını taşıyor oIabiIir.  Ronald David Laing
Bir oyun oynuyorlar. Oynamıyormuş gibi yapma oyunu. Oyunlarını gördüğümü belli edersem onlara, kuralları bozmuş olurum, o zaman cezalandırırlar beni. Onların oyununu oynamaktan başka çarem yok, oyunu gördüğümü görmeme oyunu. Ronald David Laing
Kadın adamdan istediği şeyi alamıyor. Bu yüzden adamın zalim olduğuna inanıyor. Kadın ona istediği şeyi veremiyor. Bu yüzden adamın açgözlü olduğuna inanıyor. Adam kadından istediği şeyi alamıyor. Bu yüzden kadının zalim olduğuna inanıyor ve Adam ona istediği şeyi veremiyor. Bu yüzden kadının açgözlü olduğuna inanıyor. Ronald David Laing


Diogo Mainardi Sözleri:
Futbol, olabilecek en aptalca şeydir.  Diogo Mainardi
Herkes politikacılar hakkında kötü konuşuyor.  Diogo Mainardi
Tanrı'ya asla inanmadım ve O da bana asla inanmadı.  Diogo Mainardi
Fikirleri olan Brezilyalı bir politikacıyı nerede gördünüz?  Diogo Mainardi
Brezilya'daki en büyük sorun, devletin devasa yapısıdır.  Diogo Mainardi
Yaşam ve ölüm arasında sıkışıp kaldım, hayata sarıldım.  Diogo Mainardi
Brezilya'da yoksullar için savaşmak her zaman iyi bir anlaşma.  Diogo Mainardi
Nasıl düşeceğini bilmek, nasıl yürüyeceğini bilmekten çok daha değerli.  Diogo Mainardi
Brezilya hükümetinin stratejik düşüncesi ancak bir sonraki seçimlere kadar ulaşır. Diogo Mainardi
Tüm politikacıların aldatıcı olduğuna dair basit inancın acilen yenilenmesi gerekiyor.  Diogo Mainardi
Devlete ait şirketler, her zaman siyasi pazarlık için değerli bir konum kaynağı olmuştur.  Diogo Mainardi
 Diplomam yok. Ve gazetecilik yapmıyorum. Ben bir yorumcuyum, bir fikir uzmanıyım.  Diogo Mainardi
Zengin ülkeler tesadüfen zengin değildir. Zenginler çünkü nasıl para kazanılacağını biliyorlar.  Diogo Mainardi
Kapı eşiğindeki silahlı saldırılardan zaten bıktım. Şimdi daha iyi. Bombalar atmaya başladılar.  Diogo Mainardi
Kamu parasından tasarruf etmenin basit ve hızlı bir yolu zorunlu askerlik hizmetini kaldırmaktır.  Diogo Mainardi
Hükümet beni 'güvenilmez kaynak' olarak nitelendirdi. Bu şimdiye kadar aldığım en büyük iltifattı.  Diogo Mainardi
Herkes kendisini Tanrı adına mucizelere atfedebilir. Ve Tanrı adına, herkes başkalarının cebine ulaşabilir.  Diogo Mainardi
İnsanları kötü konuşmak, iyi konuşmaktan çok daha ödüllendirici. Yapabilseydim, sadece kötü konuşurdum.  Diogo Mainardi
Saddam Hüseyin, Brezilya'da üretilen silahların en büyük ithalatçısıydı. Katıldığı tüm savaşları bu yüzden kaybetti.  Diogo Mainardi
Gelecek mi? Hangi gelecek? Brezilya'nın geleceği yok. Bundan on beş yıl sonra, şimdi olduğu gibi aynı delikte olacağız.  Diogo Mainardi
Okul işe yaramaz. Sosyal ilerleme için öğretmenin önemi, mücadele edilmesi gereken bir gizemdir. Çalışmayı hiç sevmedim.  Diogo Mainardi
Devleti küçültmeden asla büyümeyeceğiz. Berlin Duvarı'nın yıkılışında ölen sadece komünizm değildi: sosyal demokrasi de öldü.  Diogo Mainardi
Vatansever olduklarını söyleyenlere şüphelenmek güzel. Demokratik olduklarını söyleyenlere karşı şüphe duymak iyi olduğu gibi. Aslında her şeye karşı dikkatli olun.  Diogo Mainardi
Siyah, beyaz veya sarı diye bir şey yok. Ya insanlığı binden fazla etnik gruba ve dile böleriz ya da hepimizin akraba olduğumuzu kabul ederek sınıflandırmayı ırka göre bitiririz.  Diogo Mainardi
Yoksulları seviyoruz. Onları o kadar seviyoruz ki, onları daha az fakir yapmayı hiç düşünmedik. Yoksullara oy vermeyi, fakirler hakkında şikayet etmeyi, yoksullar hakkında yazmayı seviyoruz.  Diogo Mainardi


Protagoras Sözleri: (MÖ 481 - MÖ 420)

Her sorunun iki tarafı vardır.    Protagoras
Yerde olan birini yere deviremezsin. Protagoras
Bilim ve bilgelik, en önemli güçlerdir.   Protagoras  
Her şey herkese nasıl görünüyorsa öyledir. Protagoras
Çok derine inilmezse, kişide eğitim fışkırmaz.   Protagoras
İnsanın bilebileceği tek şey olan kendisiyle yetinmelidir. Protagoras
Her ne olursa olsun, hayvanların yenmemesi gerekiyor! Protagoras
Rüzgar üşüyen için soğuk, üşümeyen için soğuk değildir.  Protagoras
Kendini zevke kaptırmak, en kötü cahillik gibi görünüyor.   Protagoras  
Herkes erdemi elde tutmanın kolay bir şey olmadığını bilir.     Protagoras  
Hiçbir şey bilmeyenlere, öğretecek bir insan bulmak kolaydır.    Protagoras   
Kötü olmamızın tek bir nedeni vardır, o da bilginin yok olmasıdır.   Protagoras
Eğer bir insanın doğuştan bazı eksikleri varsa, o insana öfkelenmeyiz.  Protagoras
Cahillik dediğimiz şey önemli konularda yanlış bilgilere sahip olmaktır.     Protagoras
Duyularına kendilerini gösteren şeylere bağlı olarak insanların zihni gelişir.    Protagoras
Et, yalnızca yabani hayvanların açlığını giderir. Hatta bütün hayvanların da değil. Protagoras
Şiir hakkında konuşmak, biraz da sıradan ve cahil insanların sohbetlerine benziyor.  Protagoras
Ey insanlar, günahkar besinlerle bedenlerinizin kutsallığını kirletmeye bir son verin.     Protagoras
Bir çok kimseler cesur olurlar ama eğridirler, veya doğru olurlar ama bilge değildirler.       Protagoras
Bir insanı gerçekte yaptığı şeyden dolayı değil, onu bir daha yapmaması için cezalandırırız.     Protagoras
Halk gerçeği fark edemez, yapabildiği tek şey yöneticilerin kendilerine söylediklerini tekrarlamaktır.    Protagoras
Kendiliğinden gerçek diye bir şey söz konusu olamaz ancak insan için yararlı olan bazı bilgiler vardır.     Protagoras
İnsanlar kötü bir şeyi bilerek yapmazlar, doğamız gereği iyi şeyleri kötü şeylerden daha üstün görürüz.   Protagoras   
Eğer bir şeyi başarabilecek durumda değilseniz kaçak bir köle gibi yaşamak, sonunda da yakalanmak aptalcadır.   Protagoras   
İnsanların sahip oldukları sanatlar arasında hiçbir şeyin başkalarını eğitmekten daha önemli olduğunu sanmam.     Protagoras
Eğriliğiyle taninan bir kimse, önüne gelene eğri olduğunu söylemeye kalkıştı mı bilgelik sayilan doğru sözlülük şimdi bir delilik sayılır.   Protagoras
Dünya, sonsuz zenginliği ve cömertliğiyle, bütün ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılar ve öldürmeye ya da kan dökmeye gerek kalmaksızın size yiyecek verir.    Protagoras
Atlar, koyunlar ve çiftlik hayvanları, çimenlerle beslenir. Ama vahşi ve saldırgan olanlar; aslan, kaplan, kurt ve ayılar yiyeceklerini kanla ıslanmış olarak severler.   Protagoras
Yani bir insan çirkin, kısa boylu ya da zayıf diye öfkemize maruz kalmaz. Çünkü bu türden özelliklerin doğuştan geldikleri ve tesadüfi olarak bizde olduğunu biliriz.   Protagoras  
Ekinlerimiz var, dallarda bütün ağırlıklarıyla sarkan elmalarımız var, bağlarda olgun üzümlerimiz var, kimileri ateşte de pişirilebilen lezzetli bitkilerimiz ve otlarımız var.    Protagoras
Ah; Ne kadar yanlıştır, etten bedenleri etle beslemek; Açgözlü bir bedeni, başka bir bedeni yiyerek semirtmek; bir canlının yaşamını bir başka canlının ölümüne bağlamak!  Protagoras
İnsanlar bir araya gelip şehirler kurmak, kendilerini güvenlik şemsiyesi altına almak istemişler, ama siyaset sanatına sahip olmadıklarından birbirlerine kötülük edip dağılmışlar.   Protagoras  
Ey insanlar, günahkar besinlerle bedenlerinizin kutsallığını kirletmeye bir son verin. Ekinlerimiz var, dallarda bütün ağırlıklarıyla sarkan elmalarımız, bağlarda olgun üzümlerimiz var.   ProtagorasMaria Montessori Sözleri: (1870-1952)
Oyun çocuğun işidir.     Maria Montessori
Çocuk, çalışarak insan olur. Maria Montessori
Sevinç, içsel gelişimin kanıtıdır.  Maria Montessori
Disiplin özgürlükten gelmelidir.    Maria Montessori
Çocuklar sevdikleri şeyler gibi olurlar.  Maria Montessori
Taklit, uyanan zihnin ilk içgüdüsüdür.   Maria Montessori
Bağımsız olmadan kimse özgür olamaz. Maria Montessori
Tepkime hızının gerçek anahtarı düzendir.  Maria Montessori
Önce duyuların eğitimi, sonra aklın eğitimi.  Maria Montessori
Çocuk kendini iş yoluyla ortaya çıkaracaktır.   Maria Montessori
Konsantre olan çocuk son derece mutludur.     Maria Montessori
Doğada her şey dönüşür ama hiçbir şey yok olmaz. Maria Montessori
Eğitim işi, öğretmen ve çevre arasında bölünmüştür.  Maria Montessori
Çocuk, insanlık için hem bir umut hem de bir vaattir.    Maria Montessori
Dünyanın kaşifleri olan duyular, bilgiye giden yolu açar.   Maria Montessori
Eğitimde metot değil, insan kişiliği göz önüne alınmalıdır.  Maria Montessori
Bütün insanlık bir ve tek, tek ırk, tek sınıf ve tek toplumdur. Maria Montessori
Bağımsızlığın özü, kişinin kendisi için bir şeyler yapabilmesidir.  Maria Montessori
Bir eğitimin başarı kriteri, çocuğun ne kadar mutlu olduğudur.     Maria Montessori
Çocuk, çalışarak bağımsızlığını arar; beden ve zihin bağımsızlığı.   Maria Montessori
Savaşı önlemek politikacıların, barışı sağlamak eğitimcilerin işidir.  Maria Montessori
Hiçbir toplumsal sorun, çocuğun ezilmesi kadar evrensel değildir.  Maria Montessori
Çocuklar doğayla temasa geçtiklerinde güçlerini ortaya çıkarırlar.      Maria Montessori
Doğada hiçbir şey kendini yaratmaz ve hiçbir şey kendini yok etmez.  Maria Montessori
Karakter oluşumu öğretilemez. Açıklamadan değil, deneyimden gelir.   Maria Montessori
Çocuklarla uğraşırken, araştırmaktan çok gözlemlemeye ihtiyaç vardır.    Maria Montessori
Çocuğun potansiyelini serbest bırakın, onu dünyaya dönüştüreceksiniz. Maria Montessori
Çocuk, çevresinde bulduğu her şeyi kullanarak kendini geleceğe hazırlar.   Maria Montessori
Çatışmalardan kaçınmak politikacıların; barışı sağlamaksa eğitimin işidir.    Maria Montessori
Bireyin toplam gelişimi geride kalıyorsa, bilgiyi aktarmanın ne anlamı var?   Maria Montessori
Gerçeğe yakınlık ne kadar mükemmelse, sanat da o kadar mükemmel olur.  Maria Montessori
Hiçbir yetişkin bir çocuğun yükünü taşıyamaz veya onun yerine büyüyemez. Maria Montessori
Bir çocuğa tek başına başarabileceğini inandığı bir işte asla yardım etmeyiniz.  Maria Montessori
Bir çocuk gizemli ve güçlüdür; Ve insan doğasının sırrını kendi içinde barındırır.  Maria Montessori
Cesaretsizliğin en büyük kaynağı, kişinin bir şeyi yapamayacağına dair inancıdır.  Maria Montessori
Çocuğun bilgiyi özümseyebilen bir zihni vardır. Kendi kendine öğretme gücüne sahiptir.  Maria Montessori
Düşünceler zamanla kurumsallaşır. Etkileyici sonuçlar çoğunlukla basit fikirlerden doğar.  Maria Montessori
Bir çocuğa yardım etmek için ona özgürce gelişmesini sağlayacak bir ortam sağlamalıyız.   Maria Montessori
Barış, her insanın özlem duyduğu şeydir ve insanlık tarafından çocuk aracılığıyla sağlanabilir.  Maria Montessori
Hazırlanan ortamın ilk amacı, büyüyen çocuğu mümkün olduğu kadar yetişkinden bağımsız kılmaktır.  Maria Montessori
Erken çocukluk eğitiminin amacı, çocuğun kendi doğal öğrenme arzusunu harekete geçirmek olmalıdır.  Maria Montessori
Hayatın en önemli dönemi üniversite okuma yaşı değil, ilki, doğumdan altı yaşına kadar olan dönemdir.   Maria Montessori
Bence, insanlar, ancak çocukları anlamaya başladıktan sonra onlara daha iyi bakmanın yolunu bulacaklar.    Maria Montessori
Eğitim bireyin aktardığı sözleri dinlemekten ziyade, çocuğun içinde bulunduğu koşulları deneyimlemesiyle ilerleyen, doğal bir süreçtir.  Maria Montessori
Bu yaşam yolunda birlikte yürüyeceğiz, çünkü her şey evrenin bir parçasıdır ve tek bir bütünlük oluşturmak için birbiriyle bağlantılıdır.    Maria Montessori
Eğitim, öğretmenlerin çocuklara sözcüklerle anlattıklarıyla değil, çocukların fiziksel ve sosyal çevrede geçirdikleri yaşantılarla gerçekleşir.      Maria Montessori
Demek oluyor ki medeniyet insanların doğadan kopmasına yol açan sosyal koşullara neden olmaktadır. Medeniyet doğanın fethedilmesidir.     Maria Montessori
Yeni doğmuş çocuğu zarar vermekten ve zarar görmekten korumak yetmez. Aynı zamanda çevresindeki dünya ile bilinçsel bir uyum sağlayabilmesi için de tedbirler alınmalıdır.   Maria Montessori
Uygun iş, verdiği keyif nedeniyle yorgunluğu azaltır. Demek ki yorgunluğun iki sebebi vardır ; biri kişiye uygun olmayan işler, diğeriyse yapılan zamansız müdahale ile çalışmanın bölünmesidir.  Maria Montessori  
Çocuklarımızı bugünün dünyası için yetiştirmeyelim, çünkü onlar büyüdüklerinde bu dünya artık böyle olmayacak ve hiçbir şey onların bulunacakları dünyayı önceden bilebilmemize imkan tanımaz. Öyleyse onlara uyum sağlamayı öğretelim.  Maria Montessori  

 
Devam Edecek....!