Google Arama
Sitemde Arama
Ölümsüz Sözler
Evrensel Bilinçte; Anlatılan Senin Hikayendir.

Ölümsüz sözler (Felsefi Aforizmalar-46)

Jonathan Swift Sözleri: (1667-1745)  
Gereksinim, icadın anasıdır. Jonathan Swift
Tüm nehirler denize bağlanır. Jonathan Swift
Kitaplar zekanın çocuklarıdır.  Jonathan Swift
Tüfek bulundu, mertlik bozuldu. Jonathan Swift
İnsan kendisiyle ne denli tutarsız! Jonathan Swift
Gerçek, akıllı kimseleri daima etkiler.  Jonathan Swift
Çok fazla alışkanlık, çok az bağımsızlıktır. Jonathan Swift
Halk, bilimin uzlaşma bilmez bir düşmanıdır! Jonathan Swift
Dünyayı yöneten, kalem, mürekkep ve kâğıttır. Jonathan Swift
Mutlu olduğun sürece, pek çok arkadaşın olur. Jonathan Swift
Kimse görmek istemeyenler kadar kör değildir. Jonathan Swift 
İnsanın büyüklüğü ne kadar ehemmiyetsiz bir şey. Jonathan Swift
Gençliğin mahareti keşiftir, yaşlılığınsa yargı gücü. Jonathan Swift
Dünyanın en iyi doktorları: Perhiz, sükut ve neşedir. Jonathan Swift
Özgür düşüncelerim nedeniyle sansüre uğrayabilirim. Jonathan Swift 
Merhamet, bir hükümdarda bulunan en değerli erdemdi. Jonathan Swift
Özgür bir insanı köle yapacak düşünceye hizmet edemem. Jonathan Swift
Görüş farklılıkları milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Jonathan Swift
Bu dünyada sabit kalan hiçbir şey yok, istikrarsızlıktan başka. Jonathan Swift 
Herkes uzun yaşamak ister, ama hiç kimse yaşlanmak istemez.  Jonathan Swift  
Aklın yüksek nitelikleri ahlak yokluğunu hiçbir zaman karşılayamaz... Jonathan Swift  
Bilge bir insanın en az yalnız olduğu zaman, tek başına kaldığı zamandır... Jonathan Swift
Burada, vahşi haksızlıklar karşısında benliği parça parça olan biri yatıyor...  Jonathan Swift
Eleştiri, insanın önemli bir şahsiyet olması karşılığında ödediği bir bedeldir. Jonathan Swift 
Hayal gücü yüksek olan insanlar sıradan insanların göremediklerini görürler.  Jonathan Swift
Korkaklar için en uygun ceza ölüm cezasıdır, çünkü en çok ölümden korkarlar.  Jonathan Swift
İnsanın kızması, başkalarının hatalarının intikamını kendinden alması demektir. Jonathan Swift
Hiç sorgulamadığı şeylerden dolayı insanları sorgulamak faydasız bir girişimdir. Jonathan Swift
Hiç bir şey beklemeyene ne mutlu! Çünkü o asla hayal kırıklığına uğramayacak. Jonathan Swift 
Başıboş bir akıl yürütme, daha önceki sağlıklı akıl yürütmelerinizin ağırlığını azaltır. Jonathan Swift
Şu asrı dolduran müthiş yalnızlıktan bizi birazcık olsun kurtaran kitaplar iyi ki varlar. Jonathan Swift
Eylem özgürlüğü üretmediği sürece, düşünce özgürlüğünün ne gibi bir yararı olabilir. Jonathan Swift
Nasıl en kötü yazarın bile okurları oluyorsa, en büyük yalanların dahi inananları vardır. Jonathan Swift
İnsanları; içine fikir yürüterek girmedikleri bir durumdan, fikir yürüterek çıkaramazsınız.  Jonathan Swift 
Bu dünyada değişim dışında, hiçbir sabit şey yoktur.. Değişimi duran şey cansızlaşmıştır.. Jonathan Swift
Bazı insanlar bilgeliklerini saklamaya, aptallıklarını saklamaktan daha fazla özen gösterir. Jonathan Swift
Bilge insan, tüm koşulları hesaba katarak bağlantılar kurmaya ve sonuçlar çıkarmaya çalışır. Jonathan Swift
Yoksul uluslar, aç; zengin uluslar da gururluydu; açlık ile gurur da, hiçbir zaman bağdaşamazdı.  Jonathan Swift
Doğa'nın hiçbir şeyi boş yere yapmadığının, Öklid'in kanıtları denli açık olduğunu düşünüyorum.  Jonathan Swift
Özgür bir ülkede yasalar, toprak sahiplerinin çoğunluğunun kararlarında oluşur ya da oluşmalıdır. Jonathan Swift
Hiçbir savaş, inanç ayrılıklarının sebep olduğu boğuşmalar kadar şiddetli, kanlı ve uzun olamazdı. Jonathan Swift
Yalnızca havayla beslendiği söylenen bukalemun, tüm hayvanlar içinde en çevik dile sahip olanıdır. Jonathan Swift
Öyle bir din ki: Bizi birbirimize nefret ettirriyor. Aynı zaman da bu din, bizi birbirimize sevdirmiyor da.  Jonathan Swift
Çünkü bir kimse akla boyun eğmezlik edemez; meğer ki akıllı bir varlık olma iddiasından vazgeçsin. Jonathan Swift
Uyarıları dinlemeye bile bu denli direnirlerken insanların önerilere kulak vermesini nasıl bekleyebiliriz? Jonathan Swift
Hristiyanlık, tam bir tutarsızlık içinde olduğundan oybirliğiyle bir yana atılalı çok uzun bir zaman oluyor. Jonathan Swift
Dünyaya gerçek bir dahi geldiğinde, onu şu işaretten tanıyabiliriz; bütün ahmaklar ona karşı birleşmişlerdir. Jonathan Swift 
Bir kişinin bir şekilde düşünmediği bir konuda düşünme biçimine sahip olduğunu göstermeye çalışmak boşuna.  Jonathan Swift 
Bilgelerin söylediği gibi, yeryüzünde idamlar bir kez başlamayagörsün, nerede son bulacağını kimsecikler bilemez. Jonathan Swift
Nasıl ki üstün erdemleri olan birini hakkınca övmek zordur, üstün kötülükleri olan birini de hakkınca yermek zordur. Jonathan Swift
Bizlere görmemiz için iki göz, işitmemiz için de iki kulak veren doğa, konuşmamız için sadece bir tek dil verilmiştir.  Jonathan Swift  
Bir şeyi istediğimiz zaman hep onun çekici yanlarını görürüz, onu elde ettikten sonra da hep kötü yanlarını buluruz.   Jonathan Swift
Bu denli az evliliğin mutlu olmasının nedeni, genç hanımların zamanlarını kafes değil de yuva yapmaya harcamasıdır. Jonathan Swift 
İster bilgece, ister aptalca görünsün, bir kitabı okurken, o bana sanki yaşıyormuş ve benimle konuşuyormuş gibi gelir…  Jonathan Swift
Ülkenizin halkından birçoğunun doğanın yeryüzünde yarattığı canlılar arasında, en kötü yaratıklar olduğuna inanıyorum. Jonathan Swift
Yolculukta, yanımda her zaman birçok kitap bulundurduğumdan, eski ve yeni yazarların en iyilerini okumakla geçirirdim. Jonathan Swift
Hırs çoğu zaman insanlara en alçak işleri yaptırır, demek ki insan bedeni yukarılara tırmanırken sürünürken girdiği biçime girer.  Jonathan Swift
Kralların ellerinin en uzak noktalara dek ulaşabildiğini sıkça duymuşuzdur; keşke kulakları da o kadar uzak noktalara ulaşabilseydi. Jonathan Swift
Gerçek anlamda çok az insan gerçekten bugünü yaşar, çoğunluğu bir başka zaman yaşamaya başlayabilmek adına bekler ve biriktirir. Jonathan Swift
İnanç ayrılıkları milyonlarca cana mal olmuştu. Örneğin et mi ekmekti, yoksa ekmek mi etti? Bir meyvenin suyu kan mıydı, şarap mı?  Jonathan Swift
Bir insan kendisiyle benim arama belli bir mesafe koyduğunda, ikimizin de birbirimize eşit uzaklıkta olduğumuz fikri beni rahatlatıyor..  Jonathan Swift
Bilge bir insanın yaşamının geç dönemleri, erken dönemlerinde edindiği aptallıkları, önyargıları ve yanlış düşünceleri düzeltmekle geçer. Jonathan Swift
Hükümdarlara edilen en büyük hizmetler, tutkularını karşılamakta gösterilen kusurla teraziye vurulunca, ne de çabuk değerden düşüyor. Jonathan Swift 
En büyük icatlar hep cehalet dönemlerinde ortaya çıkmıştır, tıpkı pusula, barut ve matbaa gibi; ve hep en vasat ulusun eseridir: Almanların.  Jonathan Swift  
Suçlular cezalandırılır, iyiler ödüllendirilir. Yakalayabildiğimiz suçluları kesinlikle cezalandırırız ama, iyilerin ödüllendirildiğini henüz hiç görmedim. Jonathan Swift
Cücelerin arasında yıllarca bir dev, devlerin arasında da cüce olarak yaşayan biri, tekrar insanların içinde insan olmanın ne demek olduğunu bilir.  Jonathan Swift
Pek az yalan kendisini keşfedenin imzasını taşır; gerçeğin en oynak düşmanı olarak yalan, sahibinin haberi dahi olmadan binlerce kişiye yayılabilir.  Jonathan Swift
Dünya bir kez bizleri kötüye kullanmaya başlamaya görsün, sonrasında vicdan azabı ya da törenleri de azaltarak aynı muameleye devam edecektir.   Jonathan Swift
Apollon, hem hekimlik tanrısı hem de insanları hastalıklarla cezalandıran tanrıydı. Kökeninde her ikisi de aynı meslekten gelir, aynı bugün de olduğu gibi. Jonathan Swift
Dikkat, uyanıklık, biraz da zekâ bir adamın malını mülkünü hırsızlardan korumaya yeter; ama doğruluk, düzenbazlığa karşı kendini hiçbir zaman koruyamaz.  Jonathan Swift
Şöhreti ele alalım: İnsanlar genellikle unutulmak istemez. Ayaktakımına baktığımızda bile, mezar taşlarına yazı yazdırmaya ne denli hevesli olduklarını görürüz. Jonathan Swift
Hiçbir savaş, inanç ayrılıklarının, hele hiç de önemi olmayan şeyler üzerinde inanç ayrılıklarının sebep olduğu boğuşmalar kadar şiddetli, kanlı ve uzun olamazdı. Jonathan Swift
Politik bir yalan bazen yerinden edilmiş bir devlet adamının kafasından doğar ve onu izleyen bir ayaktakımı güruhu da bu yalanı besleyip büyütme görevini üstlenir. Jonathan Swift
Bir kimse kendine iyilik eden birisine kötülük ederse, kendisine hiç iyilik etmemiş olan insanlara kesinlikle kötülük edecektir: böyle bir adam yaşamaya layık değildir.  Jonathan Swift
Ortada büyük sorunlar olmadığında küçük sorunlar da insanı huzursuz etmeye yeter. Koca bir kayaya rast gelmediğinde insan küçük bir çıkıntıda bile sendeleyecektir.  Jonathan Swift
Görüş farkılılıkları milyonlarca insanın ölümüne neden oldu: Örneğin, Et mi Ekmek olsun ya da Ekmek mi Et olsun; bazı Dutsu meyvelerin suyu Kan mı olsun, Şarap mı? Jonathan Swift
Bununla birlikte, şeytan tüm yalanların babası olsa da, tüm büyük kâşifler gibi, kendisinden sonra gelenlerin alana yaptıkları katkılarla şanını önemli ölçüde yitirmiş durumdadır. Jonathan Swift
Bir yazarın yazdıklarını okurken fikirlerimizin örtüştüğünü görürsem, ne denli harika bir gözlem diyorum. Fikirlerimizin ters düştüğü bölümlerdeyse, onun yanıldığı konusunda hiç kuşku duymuyorum. Jonathan Swift
Bir şeyi arzuladığımızda ya da onun peşinden koştuğumuzda, zihinlerimiz o şeyin yalnızca iyi yönleri ya da özellikleri üzerine odaklanır; onu elde ettiğimizdeyse yalnızca kötü yönleri ya da özelliklerine. Jonathan Swift
Bilge bir adamın en az yalnız olduğu zaman, tek başına kaldığı zamandır: Ünlü matematikçi Arşimed de önüne koyduğu problemleri çözmeye o denli yoğunlaşmış ki, kendisini öldürmeye gelen askerleri duymamış bile.    Jonathan Swift
Diyojen'dir ki, İskender onu görmeye gidip kendisinden isteyeceği her şeyi ona verebileceğine söz verdiğinde şöyle demiş: "Bana veremeyeceğiniz hiçbir şeyi benden almayın; tek bunu isterim; ışıkla benim aramda durup gölge etmeyin."    Jonathan Swift
İnsanlar arasında devamlı bir surette alışveriş ve krediyle işlem gerekli olduğundan, sahteliğe müsaade edilir, göz yumulursa, ya da sahteliği cezalandırmak için hiçbir yasa konmazsa, namuslu tüccar büyük zararlara uğrar, sahtekâr kimseler de faydalanır.  Jonathan Swift
Politik bebek olarak doğar, büyümeleri zaman alır, yetişkinliğe eriştiğinde çevresine ışıltılar saçar ve zaman ilerledikçe ışıltısını yitirmeye başlar.  Bu canavarın doğumuna ilişkin bilgilere son olarak şunu ekleyeceğim: Dünyaya iğnesiz gelirse ölü doğar, iğnesini kaybettiği zaman da arılar gibi ölür. Jonathan Swift


James Graham Ballard Sözleri:  (1930-2009) 
Asıl yabancı gezegen dünyamızdır. J. G. Ballard
Özgürlüğün barkod numarası yoktur.  J. G. Ballard 
Yazarın görevi gerçeği icat etmektir.  J. G. Ballard
Bütün dini inançların güçlü bir rakibiyim.  J. G. Ballard
Er ya da geç, her şey televizyona dönüşür.  J. G. Ballard
Bu günlerde gerçeklik bile yapay görünmek zorunda. J. G. Ballard
Burjuva hayat tarzı bu gezegenin hayal gücünü öldürüyor.  J. G. Ballard
Hiç kimse İnternetin sahip olacağı etkileri hayal edemezdi. J. G. Ballard
Tamamen aklı başında bir toplumda delilik tek özgürlüktür.  J. G. Ballard
Mutsuz ebeveynler size ömür boyu sürecek bir ders veriyor.  J. G. Ballard
Her tür kurmaca tarafından yönetilen bir dünyada yaşıyoruz. J. G. Ballard 
Tanrılar öldü ve hayallerimize güvenmiyoruz. Boşluktan çıktık.  J. G. Ballard 
Dinler, garip psikopati türlerini derinden gizleyen Truva atlarıdır.   J. G. Ballard
Ölüm korkusu, çok uzun zamandır dinlerin ana motoru olmuştur.  J. G. Ballard
Gelecek, bugünü anlamak için geçmişten daha iyi bir anahtardır. J. G. Ballard
Her şey çok temiz ve parlak ama aynı zamanda saçma sapan bir şekilde tehdit edici. J. G. Ballard
İnsan deneyiminin tümü yeni bir gezegenin yüzeyi gibi kendini açığa çıkarıyor gibi görünüyor. J. G. Ballard
Dini liderlerin çölden çıkması tesadüf değil. Modern alışveriş merkezleri de aynı işleve sahiptir. J. G. Ballard
Dinler ne yazık ki, suça bizi yönlendiren tek teşviktir. Her şeyin mümkün olduğu o “diğer dünya” dan büyüleniyoruz. J. G. Ballard
Dinler insan evriminde çok erken ortaya çıktı - insanların kelimenin tam anlamıyla kullandığı semboller kurdular ve bir totem direği çizgisi kadar ölüler.  J. G. Ballard
Şu anda dünyanın en dini alanlarına - Orta Doğu ve Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın. Bunlar hasta toplumlar ve hasta olacaklar. İnsanlar hiçbir zaman Tanrı dışında inanacak hiçbir şeyleri kalmamasından daha tehlikeli değildir.  J. G. Ballard


Mina Urgan Sözleri:  (1915-2000)  
Bir buluyor, bir yitiriyorduk birbirimizi. Mina Urgan
"Öleyim bari" demekle ölmüyor insan. Mina Urgan
Kadınım ben ve benim ülkem tüm dünya. Mina Urgan
Çoğu insan sessiz bir umutsuzluğa yol açar. Mina Urgan
Sokak kedilerini, yani halk tipi kedileri severim. Mina Urgan   
Herkesin aşk acıları vardır; benim dostluk acılarım oldu. Mina Urgan
Kendine acıyanın, ne kendine hayrı dokunur, ne başkalarına. Mina Urgan
Kitap okuyamamak benim açımdan cezaların en büyüğüydü. Mina Urgan
Hayatımız çok renkliydi Mustafa Kemal'in yaşadığı günlerde. Mina Urgan 
Zeka eksikliği çok yakışıklı bir erkeği dakikasında çirkinleştirir... Mina Urgan
Tek ölümsüzler sanatçılardır, şairlerdir, yazarlardır, düşünürlerdir. Mina Urgan
Çağımıza uymak zorundayız palavrasına da hiç mi hiç inanmıyorum!  Mina Urgan
İki büyük mutluluk kaynagım vardır. Biri kitap okumak, öteki de deniz. Mina Urgan
Yalnızlıkların en kötüsü, başkalarının arasında çekilen yalnızlıktır bence. Mina Urgan
Karpuzu kestin. Baktın ki kabak. Gene de zorla yiyecek misin o karpuzu?  Mina Urgan
İnsanları, doğayı ve yaşamı sevmeyeceksen, yaşamanın ne anlamı var ki? Mina Urgan
En yakın arkadaşların ölür, gencecik insanlar ölür, doğurduğun çocuk ölür. Mina Urgan
Birinci Cumhuriyet günlerinde, yalnız annem değil, toplum da daha ilericiydi. Mina Urgan
Simone de Beauvoir, "insan kadın olarak dünyaya gelmez; zamanla kadın olur" der. Mina Urgan
Bunca felaket arasında, fazla rezil olmadan yaşamak gücünü bulmaktır asıl zor olan. Mina Urgan
Uzun süren mutlu bir dostluk kurmak, uzun süren mutlu bir aşk kurmak kadar güçtür. Mina Urgan
Küçük mutluluklar, ağır hastalıklarda tüm antibiyotiklerden daha etkileyici bir ilaçtır. Mina Urgan
"Gizemli bir güç var", "güçlü bir varlık var sanki" gibi laflarla bu sorun geçiştirilemez. Mina Urgan
Yeterince okuyamayınca, afyondan yoksun kalmış bir esrarkeş kadar tedirgin olurum. Mina Urgan
Dostlar, birbirlerine karşı çok özen göstermezlerse, aşk gibi, dostluk da kolayca yara alır. Mina Urgan
Belleksiz bir toplum olmamızı önlemek için, herkesin anılarını yazmasını yararlı buluyorum. Mina Urgan
Bir felâketle beraber ömür boyu yaşamayı göze alabilmek için gerçekten yiğit olmak gerekir. Mina Urgan
Annem, 1950'den sonra, İslamın bir oy toplama aracına dönüşmesine şiddetle karşı çıkmıştı. Mina Urgan
Birçok namuslu profesörün yanı sıra, başta politikacılar olmak üzere yığınla da namussuzu var.  Mina Urgan
Olur mu, böyle olur mu? Kardeş kardeşi vurur mu? Kahrolası diktatörler Bu dünya size kalır mı? Mina Urgan
Uzun yaşamanın bir felaketi sevdiklerinizin ölümünü görmekse, bir başka felaketi de yalnızlıktır. Mina Urgan
Doğanın güzelliğine aval aval bakmak başka şeydir, bu güzelliği sahiden görebilmek başka şeydir. Mina Urgan
Zaten insanlar gülümseyerek mutsuzluklarını hem gizlemesini, hem de biraz yenmesini öğrenirler. Mina Urgan
Denize girmek beni bütün sıkıntılarımdan arındırır, dertlerimi alıp yok eder, hastalıklarımı iyileştirir. Mina Urgan
Düşünün hele, insanların yarısı, öteki yarısından nefret ediyor. Irkçılığın bundan daha beteri olamaz. Mina Urgan
Yobazlığa karşıyım, ırkçılığa karşıyım, gericiliğe karşıyım. İnsanların sömürülmesine ve savaşa karşıyım. Mina Urgan
Şimdi sırası gelmişken, Kemalist, hem de sapına kadar Kemalist olduğumu açık seçik söylemek isterim. Mina Urgan
Zaten belirli bir yaşa kadar siz çocuklarınızı azarlarsınız, ondan sonra çocuklarınız sizi azarlamaya başlar. Mina Urgan 
Bir insanın ancak düşgücünden yararlanarak hayal kurabildiği sürece gerçek bir insan olduğuna inanıyorum. Mina Urgan
Kendi kafasını göstererek, "Kızım" dedi, "bir kadının namusu belinden aşağısında değil, burada, kafasındadır. Mina Urgan
En kusursuz, en güzel insanlara belirli bir açıdan kötü niyetle bakarsanız, dakikasında rezil edebilirsiniz onları. Mina Urgan
Başkalarını sokan yılanın günün birinde onları da sokabileceğini hiç düşünmezler bu gerizekalı "bana ne" ciler. Mina Urgan
Eğer yaşadığım çağa bayağılık ve çirkinlik egemense, ben böyle bir çağa neden ayak uydurmak zorunda kalayım? Mina Urgan
Hoşgörü elbette ki, güzel bir şey. Ama neye hoşgörü gösterileceği, neye gösterilemeyeceği, kesinlikle saptanmalı. Mina Urgan
Akıllıca kullanılan ölçülü bir hoşgörü, çocukları da, yetişkinleri de eğitmek, doğru yola getirmek açısından çok yararlıdır. Mina Urgan
Okuyamadıklarım arasında öyle önemli kitaplar var ki, gözüm arkada kalacak o hiç inanmadığım öteki dünyaya gidince. Mina Urgan
Ben sahip olduklarımın tadını çıkarmayı öğrendim. Sahip olamadıklarımın acısına ayıracak zamanım yok, hayat çok kısa. Mina Urgan
İlk sevgilim çikolata kokardı, son sevgilim ölüm. (aradakilerin kokusu yoktu) ben ölüm kokan son sevgilimi sevdim en çok.  Mina Urgan
Evlilik kör topal yürür. Ama maç devam ederse, bitkin düşen çiftin ringden çıkmaktan yani boşanmaktan başka çaresi kalmaz. Mina Urgan
Yaşayabilmek için bir amaç edinmek, o amaç uğruna çalışmak şarttır. Çalışmak değil, stres altında çalışmaktır insanı mahveden. Mina Urgan
Hele çocukların, adını bile bilmediğim çocukların ölümünü duyunca, perişan olurum. Yüzümü duvara çevirip ölmek gelir içimden. Mina Urgan
Kadınlara özgü bilinen niteliklerle erkeklere özgü bilinen nitelikleri kendi benliklerinde uyumlu kaynaştıranlar gerçek insanlardır.  Mina Urgan
Zaten bana kalırsa, annelerin çocuklarını her zaman sevmelerinin başlıca nedeni, onların küçükkenki halini hiç unutamamalarıdır. Mina Urgan
Yaşamda bunca gerçek felâket, bunca sefalet varken, ıvır zıvır kişisel sorunlarım yüzünden surat asmayı, ahlaksal açıdan ayıp saydım. Mina Urgan  
Ama ne yazık ki ben ruhun ölümsüzlüğüne inanmıyorum. Arkalarında bıraktıkları büyük eserler sayesinde ancak büyük adamlar ölümsüzdür. Mina Urgan
İyi ihtiyarlamak için yiğit olmak gerekir. Yaşamınızın son döneminde her zaman olduğunuzdan daha yiğit, çok ama çok yiğit olmanız gerekir. Mina Urgan
Türk erkeğiyle bir Türk kadınının mutlu bir evlilik yaşamaları ne denli zorsa, bir Türkle bir yabancının mutlu bir evlilik yaşamaları da o denli zor. Mina Urgan 
Bizi derinden yaralayan olayları hiç anmamak, tümüyle unutmak, daha doğrusu unutmuş gibi davranmak zorundayız yaşamaya devam edebilmek için. Mina Urgan
Televizyona karşı olduğumu sanmayın. Hiçbir makinaya, hiçbir elektronik cihaza karşı değilim. Yeter ki, onlar insanları değil, insanlar onları kullanabilsin. Mina Urgan
Güçlü bir umut içimize öyle derin kökler salmıştı ki, şimdi yaşadığımız toplumsal felaketler, hortlayan gericilik bile, benim gibi bir dinozorları hâlâ yıldıramadı. Mina Urgan
Yaşamım boyunca bir çok yanılgıya düştüm. Bana çok acı çektiren yanlış işler yaptım. Hiçbirinden pişman değilim; çünkü yapılması gereken yanlışlardı bunlar.  Mina Urgan
Okumak bir çeşit organik gereksinimdir bende. Günde hiç olmazsa iki üç saat okumayınca, afyondan kesilmiş bir bağımlıya döner, bir ”yoksunluk nöbeti" geçiririm. Mina Urgan
Zaten bence, iştahla yenilen hiçbir yemek, ne denli ağır olursa olsun, insana dokunmaz. Ancak stresler ve korkular içinde, çekine çekine yenilen yemekler insana dokunur. Mina Urgan
Kendini öldürmek kolaydır. Anlık bir cesaret meselesidir sadece. Asıl zor olan yaşamaktır. Bunca felaket arasında, fazla rezil olmadan yaşamak gücünü bulmaktır asıl zor olan. Mina Urgan
Bir insan ne denli üstün zekalı ve bilgili olursa olsun, eğer duyarlılıktan yoksunsa; kafa açısından görkemli bir dev, duygu açısından zavallı bir cüceyse, ben neyleyim böyle bir adamın dostluğunu?  Mina Urgan
Mutsuz olmak bir marifet degildir. Çektiğin acıları gözler önüne sermemek, büyük kişisel mutlulukların peşinden koşmak ayıbından vazgeçip, küçük mutluluklara sığınmak, onlarla yetinmektir asıl marifet. Mina Urgan
Bu toplumsal ve ekonomik haksızlıklar arasında, bir öğretmen olarak beni en çok perişan eden, eğitimde fırsat eşitsizlikleridir. Bir çocuğun eğitimi, annesinin babasının ekonomik durumuna bağlı olmamalıdır. Mina Urgan
Bir insanın, başkalarına zarar vermeden kendi bronşlarını ve kalp damarlarını harap etmeye ya da kansere çağrılar yapmaya hakkı yok mu? Bunu engellemek İnsan Hakları Beyannamesinin bir ihlâli değil mi? Mina Urgan
Annelerle babalarının büyüyen çocuklarıyla ilişkisi genellikle mutlu değildir. Kaç anne kaç baba tamamiyle memnundur çocuğundan? Ama sizi aynı derecede mutsuz eden çocuğunuzdan kopmanızın yolu yoktur. Mina Urgan
Ben tarafsız değilim. Açık seçik taraf tutuyorum. Yobazlığa karşıyım, ırkçılığa karşıyım, gericiliğe karşıyım. İnsanların sömürülmesine ve savaşa karşıyım. Sosyalizmden, sevgiden, kardeşlikten, aydınlıktan yanayım. Mina Urgan
Yaşamım boyunca birçok yanılgıya düştüm. bana çok acı çektiren yanlış işler yaptım. hiçbirinden pişman değilim; çünkü yapılması gereken yanlışlardı bunlar. O yanlışları ancak yaptıktan sonra onlardan kurtulabilirdim. Mina Urgan
Bir çocuğu küçükken evlat alırsanız onu ha doğurmuş, ha doğurmamışsınız hiç farketmez bence.  Çünkü çocuğu benim etimdir, benim kanımdır diye değil, ona emek verdiğiniz için, onun kahrını çektiğiniz için seversiniz aslında. Mina Urgan
Eğer yaşadığım çağın en yüce ideali köşeyi dönmekse: eğer yaşadığım çağ toplumsal adaletsizlik üstüne kuruluysa, ben böyle bir çağa neden ayak uydurmak zorunda kalayım? Tam tersine baş kaldırırım, direnirim böyle bir çağa karşı. Mina Urgan
Sürekli olarak kişisel mutluluk peşinden koşmak, bir kepazelikten başka bir şey değildir. Böyle bir dünyada, bunca felaket, bunca yoksulluk, bunca haksızlık ortasında, -yani gerçekten insan sayılamayacak yaratıklar- kişisel açıdan mutlu olabilirler. Mina Urgan
Her koyun kendi bacağından asılır"," gemisini kurtaran kaptan"," köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı de"," bükemediğin eli öp"," bana dokunmayan yılan bin yaşasın" gibi iğrenç bulduğum bazı deyişleri, kendilerine hayat felsefesi yapmıştır bunlar.  Mina Urgan
Eğer Tanrı varsa, iyi bir Tanrı olması gerekir. Oysa bunca felâket var, savaşlar var, depremler var, trafik kazaları var. Hiçbir günah işlememiş insanlar, masum küçük çocuklar ölüyor. Böyle haksızlıklara izin veren, kötülüğe göz yuman bir Tanrıya ben neden inanayım? Mina Urgan
Doga herkese, özellikle acı çekenlere mutluluk sunmaya hazırdır her zaman. Yeter ki, benligimizin kafesinden, her bir yanı kapalı o daracık, o kapkaranlık kafesten çıkabilelim. Derin bir nefes alıp çevremize söyle bir bakabilelim. Kör olmayalım, sagır olmayalım dogaya. Mina Urgan
Hınzır katolikler, insan psikolojisini çok iyi bilirler. Günah çıkarma olayı bile bunu kanıtlamaya yeter bir düşünün hele aklın alamayacağı ahlaksızlıklar yapacaksınız,sonra bir papaza içinizi döküp hem rahatlayacaksınız,hem de pişman olduğunuzu söyler söylemez, dakikasında bağışlanacaksınız. Mina Urgan
Biliyorum, şimdi moda "agnostic" olmak. Herkes "agnostic" "Tanrı var mı, yok mu, bilemem" pozunda. İflâh olmaz bir dinozor sıfatıyla, bu bilemem'cilere fena halde içerliyorum. Çünkü bu kadar önemli bir konuda, insanın kesin bir karara varması, ya Tanrıya inanması ya da inanmaması gerekir. Mina Urgan
Dinazorlukla suçlanmam da vız gelir bana. Çünkü ben dinazoru tarih öncesi çağların nesli tükenmiş bir hayvanı olarak değil, geçmişin doğruluğu kanıtlanmış ve yadsınamaz değerlerini yeni sentezler yaparak geleceğe taşımayı amaçlayan bir yaratık olarak tanımlıyor, dinozorluğumla övünüyorum.  Mina Urgan
Köktendinci bir yobazsa; kadınlara toplumda yer vermeye yanaşmıyorsa; 1400 yıl önceki yaşam biçimini özlüyorsa; kendi dininden ve soyundan olmayanları kıtır kıtır kesmeye hazırsa; asıl amacı  demokrasiden işine geldiği kadarı yararlanıp, sonra demokrasiyi ortadan kaldırmaksa; bizler demokrasi adına böyle bir adama neden hoşgörü gösterelim?  Mina Urgan
Çünkü bizlerin başlıca iki kusurundan biri yaşama sevincinden yoksun olmamızsa, ikincisi de doğa sevgisinden yoksun olmamızdır bence. Çoğumuz, küçük mutluluklara sıkı sıkı kapatırız benliğimizin kapılarını. Neşeli insanları sulu sayarız. Dertlenecek bir neden bulamayınca bile dertliyizdir genellikle. Doğanın güzelliğini görmeye de pek meraklı değilizdir. Mina Urgan
Çağımıza uymak zorundayız palavrasına hiç mi hiç inanmıyorum. Eğer yaşadığım çağın en yüce ideali köşeyi dönmekse, eğer yaşadığım çağ toplumsal adaletsizlik üstüne kuruluysa ;  eğer yaşadığım çağ inandığım her şeyi yadsıyorsa; bayalık ve çirkinlik egemense , ben böyle bir çağa neden ayak uydurmak zorunda kalayım? Tam tersine baş kaldırırım, direnirim böyle bir çağa karşı. Mina Urgan
Kendi kafasını göstererek, kızım dedi, bir kadının namusu belinden aşağısında değil, burada, kafasındadır. Farzedelim ki, parası olduğu için, bir adamla evlendin. Sen namussuz bir kadınsın bunu yaptığın için. O adama bağlı kalsan da, onu hiç aldatmasan da, gene namussuzsun. Çünkü parası yüzünden oturuyorsun o adamla. Asıl orospuluk budur. Para uğruna cinsel ilişki kurmaktır asıl orospuluk. Hiç menfaat gütmeden ve başkalarına kötülük etmeden sevgili değiştiren bir kadına, ben orospu demem, çapkın kadın derim ancak. Senin çapkın bir kadın olmanı istemem. Ama çıkarını kollayan nikahlı bir kadın olacağına, çapkın bir kadın ol daha iyi. Mina Urgan


Emin Maluf Sözleri: 

Evlilik belalı bir kurumdur.  Emin Maluf
Şiddet korkunun çocuğudur.  Emin Maluf
Beklediğim yarınlar dünde kaldı.  Emin Maluf
Gerçek, ona layık olana söylenir...  Emin Maluf
Aşk, bir kuyunun kıyısında susuzluktur. Emin Maluf
Gelecek, geçmişin duvarlarının ardında değildir.   Emin Maluf
Hiç şaşma. Gerçek, iki yüzlüdür. İnsanlar da öyle.  Emin Maluf
Hayat, insana bıkkınlık verecek kadar uzun değildir.  Emin Maluf
Baskıya maruz kalan yanımız kimliğimiz haline gelir.  Emin Maluf
Yaraların hissedilmesi için tanımlanmaya ihtiyaçları yoktur.   Emin Maluf
 Bir insanın hayatının doğumu ile başladığından emin misiniz?   Emin Maluf
İnandığım insanlar yüzünden, beklediğim yarınlar dünde kaldı.   Emin Maluf
Zamanın iki boyutu var. Uzunluğu güneşe, derinliği tutkulara bağlı.  Emin Maluf
Sevmeyi bilmiyorsan şayet, neye yarar güneşin doğması ve batması.   Emin Maluf
Bir toplum en güçsüz bireyini yalnız bıraktığı anda dağılmaya başlar.   Emin Maluf
İnsanlar bir dinleri olduğu için ahlaka ihtiyaçları kalmamış gibi davranıyorlar.  Emin Maluf
Unutma, insanı, kendi üzüntüsü kadar yenilgiye uğratan bir başka şey yoktur.   Emin Maluf
Dünyada en büyük terörizm, bir insanı ana diliyle bağını koparmaya çalışmak.   Emin Maluf
Ben hiçbir ülkeden, hiçbir şehirden, hiçbir kabileden değilim. Ben yolun oğluyum.  Emin Maluf
Bir kentten geriye kalan, yarı yarıya sarhoş bir şairin üzerinde gezdirdiği kayıtsız bakışlardır. Emin Maluf
Hayat, kendi yolunu çizer hep; yatağından edilince hemen bir yenisini kazan nehirler misali. Emin Maluf
Milliyetçiliğin birinci erdemi her sorun için bir çözümden çok bir sorumlu bulmak değil midir?   Emin Maluf
Ne tuhaf bir zaman bu bizimkisi ki iyilik, kötülüğün yaldızları altında saklanmak zorunda kalıyor.   Emin Maluf
Kadınlar o ana dek gizlemeye çalıştıkları gerçek tabiatlarını ancak düğünden sonra açığa çıkarırlar.  Emin Maluf
Gençlik arkadaşı, kardeş yarısıdır. Onu kardeşliğe aldığın için pişman olabilirsin, ama reddedemezsin.   Emin Maluf
Öyle bir an gelir ki tüm kararlar kötüdür; sorun, sonradan en az pişman olacağın kararı bulup seçmektir.   Emin Maluf
Yazdın, yazdın ve okumadılar. Sen bir şey söyledin onlar başka şey anladılar. İnsanlar başka şey istediler.   Emin Maluf
Eğer ikiniz de kitap okuyanlar evrenine aitseniz paylaşılmış bir cennete el ele gitmek üzeresiniz demektir.   Emin Maluf
Duygularım anestezi altında. Her şeyi görüyorum, her şeyi işitiyorum, ama artık hiçbir şey hissetmiyorum.   Emin Maluf
Hayat başlar ve biter ! Nasıl başlayıp nerede sona erdiği değil, ikisi arasına neler sığdırılabildiğin önemlidir.   Emin Maluf
Öfkeliydim, kendime karşı öfkeli. Hep böyle olurum. Aylarca sessiz kalırım, neredeyse konuşmayı unutacak kadar.  Emin Maluf
Tarihin bize şunu ya da bunu öğrettiğini söyleyemezsin. O bize cevaplardan çok sorular ve her soru için çok sayıda cevaplar verir.   Emin Maluf
Ne diyebilirim ki sana, varlığın sırları saklı senden, benden; bir düğüm ki ne sen çözebilirsin, ne ben. Bizimki perde arkasında dedikodu; bir indi mi perde, ne sen kalırsın, ne ben!   Emin Maluf
Evlilik belalı bir kurumdur. Düğünden önce her adam dikkatlidir, naziktir; göz koydukları genç kıza "kendi" karıları oluncaya kadar prenses gibi davranırlar; sonra hızla birer zorbaya dönüşürler. Emin Maluf
Hayat yolunda ilerlerken, sadece ihanet ile sadakat arasında tercih yapmak zorunda kalınsaydı işler kolaylaşırdı. Ama insan çoğunlukla iki bağdaşmaz sadakat, veya -bu da aynı kapıya çıkar- iki ihanet arasında tercih yapmaya zorlanır.  Emin Maluf
Savaşlar en kötü içgüdülerimizi ortaya çıkarmakla kalmazlar; aynı zamanda onları üretirler, şekillendirirler. Toplumları içinden patlamasa dünyanın en iyi insanları olacak nice kişi kaçakçıya, yağmacıya, fidyeciye, katile, katliamcıya dönüşür.  Emin Maluf
Ben inançlı ve dindar bir aileden geliyorum. Bizimkiler her ramazanda mutlaka oruç tutmuşlardır. Bu doğal bir şeydi, kendiliğinden yapılırdı, mühim bir mesele sayılmazdı. Günümüzde oruç tutmak yetmiyor, herkese oruç tuttuğunu göstermek ve tutmayanları da göz hapsine almak gerekiyor.  Emin Maluf


Richard Carlson Sözleri: (1961-2006)
Hayat bir acil durum değildir.   Richard Carlson
Biz kendi düşüncemizin üreticileriyiz. Richard Carlson
Hayatta görmek istediğimizi görürüz. Richard Carlson
Kendini kanıtlama tehlikeli bir tuzaktır.   Richard Carlson
Nereye Giderseniz Gidin, Siz Oradasınız. Richard Carlson
Unutmayın: olabilir de, olmayabilir de... Richard Carlson
Her şeyin bir başlangıcı ve bir sonu vardır. Richard Carlson
Hayatın adil olmadığı gerçeğini kabullenin. Richard Carlson
Hayat, planlarınıza uymasa da devam eder. Richard Carlson
İçinde Bulunduğunuz Anı Yaşamayı Öğrenin. Richard Carlson
Mutlu, başarılı, uyumlu bir insan olacaksınız. Richard Carlson
Haklı olmak mı istiyorum? Mutlu olmak mı?   Richard Carlson
Canınız sıkıldıysa boş zamanınız var demektir.  Richard Carlson
Sizin var olduğunuz yer, içinde bulunduğunuz andır.  Richard Carlson
Kendinize sorun; bir yıl sonra bunun bir önemi olacak mı? Richard Carlson
İstediğiniz şeye çok dikkat edin, çünkü elde edebilirsiniz.  Richard Carlson
Evet tamda şimdi tam sırası düşünmek için tamda zamanı. Richard Carlson
Hayat, siz başka planlar yaparken başınızdan geçenlerdir.   Richard Carlson
Geçmişi düşünmeden, anı değerlendiren, geleceği de kazanır.   Richard Carlson
Mutluluğun yolu yargıları bir yana atıp, sevgi elini uzatmaktadır. Richard Carlson
Mutluluk bir varış noktası değildir. Mutluluk yolculuğun kendisidir. Richard Carlson
Hayatın kendisi bir dershane olurken, ders konusu da sabır oluyor.   Richard Carlson  
Bugünü, dünyadaki son gününüzmüş gibi yaşayın. Belki de öyledir!   Richard Carlson
Çok geçmeden de dünyanın en büyük sırlarından birini keşfedersiniz.  Richard Carlson
Her gün, bir dakikanızı, teşekkür edecek birisini bulmak için harcayın.  Richard Carlson
Kafanız kaygı ve sıkıntılarla dolu olduğunda huzurlu olmak imkansızdır.  Richard Carlson
Her şey yoluna girecektir. Siz işin ucunu bırakmanın keyfini yaşayacaksınız. Richard Carlson
Gerçekten de "felaket" olabilirsiniz, ama bunu dert etmeyin. Hepimiz öyleyiz. Richard Carlson
Bırakan, başkaları haklı oluversin. Bu sizin haksız olduğunuz anlamına gelmez. Richard Carlson
Daha çok sevgi olan bir dünya yaratmak için size düşeni yapmanın huzuru yeter. Richard Carlson
İnsanların en büyük arzularından biri, başkaları tarafından dikkatle dinlenmektir.  Richard Carlson
Hayatınızın değerli anlarını sonradan pişmanlık duyacağınız şekilde harcamayın.  Richard Carlson
Sahip olduğunuz ve kontrol edebildiğimiz tek zaman, içinde bulunduğumuz andır.   Richard Carlson
Nazik ve sevecen olmayı haklı olmaya tercih edersen, her zaman haklı olacaksın.  Richard Carlson
Çoğu kez onlar da size el uzatırlar. Ama eğer bu gerçekleşmezse, hiç dert etmeyin.  Richard Carlson
Hayatta mutluluğu hedeflediğimiz takdirde gerçekten sorunların üstesinden gelebiliriz. Richard Carlson
Mutsuz olduğunuz zaman, sizi mutlu edebilecek tek kişinin kendiniz olduğunu unutmayın.  Richard Carlson
'Hayatı akışına bırakmak' ve hayatın getirdiklerine ılımlı şekilde ve nezaketle karşılık vermek.  Richard Carlson 
Hayatın adil olmadığı gerçeğini kabullenmezseniz hiçbir zaman mutlu ve huzurlu olamazsınız.  Richard Carlson 
Elinizi uzatıp, haklılığı başkalarına bıraktığınız zaman onlar da size karşı daha çok sevecen olurlar. Richard Carlson
Biz hayatımızdaki her şeyin beklediğimiz gibi olmasını isteriz ama değildir. Hayat daima olduğu gibidir.  Richard Carlson
Hayat kesinlikle bir prova değildir; hatta hiç birimizin yarın da burada olacağımıza dair bir güvence yoktur. Richard Carlson
Şikâyet etmeye bir son vermeye karar verdiğinizde hayatın ne kadar daha kolay ve zevkli olduğunu göreceksiniz. Richard Carlson
Şikâyet etmenin size tüm sağladıkları; kendinize acımanız, üzgün, öfkeli, mağdur, şüpheci ya da bencil hissetmenizdir. Richard Carlson
Kendi cenazenize katıldığınızı hayal etmek, hala değişiklik yapma fırsatınız varken, hayatınızı gözden geçirmenize olanak sağlar. Richard Carlson
Gerçekte mutlu olmamız için , içinde bulunduğumuz andan daha iyi bir zaman yoktur. Şimdi mutlu olmayacağız da ne zaman olacağız?  Richard Carlson
Gerçekten dinlemeyi iyi bilenlerin sayıları o denli azdır ki, bunlardan birine rastladığınızda kendinizi çok özel bir insan gibi hissedersiniz.  Richard Carlson
Bir başkasının arkasından konuşan birini dinlediğim zaman, bana konuştuğu kişiyi değil, kendisini yargılamam gerektiğini anlatır aslında.  Richard Carlson
Hayatımızı hep her şeyin, insanların ve olayların istediğimiz gibi olmasını dileyerek geçiririz; böyle olmadığında da kavga eder, acı çekeriz. Richard Carlson
Bir başka yerde olabilmeyi dilemek gibi bir eğiliminiz varsa, bunun aptalca ve kendinize zarar veren bir alışkanlık olduğunu çok iyi bilirsiniz.  Richard Carlson
Hayatımızdaki zorluklar hiç bir zaman bitmeyecektir. En iyisi bu gerçeği kabullenip, içinde bulunduğunuz şartlarda mutlu olmaya karar vermektir.  Richard Carlson
Her kim olursanız olun,ne iş yaparsanız yapın,şunu unutmayın ki, dünyada hiçbir şey sizin ve sevdiklerinizin mutluluğuyla iç huzurundan daha önemli olamaz. Richard Carlson
Moraliniz bozukken hayatınızı gözden geçirmek hiç de iyi bir fikir değildir ve bir çeşit duygusal intihardır. Kendinizi kötü hissettiğinizde ortada gerçekten bir sorun varsa, bu problem toparlandığınızda da orada olacaktır.   Richard Carlson
Yaşam biz başka planlar yapmakla meşgulken, çocuklarımız büyür, sevdiğimiz insanlar bizden uzağa taşınırlar, kimi ölür, bedenimiz giderek biçim değiştirir; bu arada hayallerimiz uçup gidiyordur. Kısacası, hayatı ıskalıyoruzdur.  Richard Carlson
Yaptığınız her işin hesabını tuttuğunuzda mutlu bir insan olabilmeniz gerçekten zorlaşır. Çetele tutmanın tek yaptığı , beyninizi , kim ne yapıyor, kimin daha fazla sorumluluğu bar gibi şeylerle doldurarak moralinizi bozmaktır.    Richard Carlson
Kendinizi haklı görüvermek, her zaman kolaydır gerçekten. Haklı olmadığınızı düşünüp, karşınızdakine hak vermek, önemli olsun sizce. Sevecekseniz gerçekten, başta hak vermesini biliniz.   Richard Carlson
Bir şeyin zaten kırılacağını biliyorsanız, kırılması sizi şaşırtmaz ve üzmez. Bir şey yok olduğunda paralize olmak yerine bir süreliğine hayatınızda olmuş olduğu için minnettar olursunuz.   Richard Carlson
Sizi sınırlandıran unsurları öne sürerek savunmaya geçtiğiniz zaman, bu düşünce ve sözlerin sizin için yaptığı tek şey, önünüzü keserek yaratma kaabiliyetinize müdahale etmek olur.   Richard Carlson
Yaptığınız iyiliğin karşılığında hiç bir şeye, hatta bir “teşekküre” bile ihtiyacınız olmadığı gibi, ayrıca iyilik yapmış olduğunuz kişiye bile ne yaptığınızı söylemenize gerek yoktur.   Richard Carlson
Güne başlarken hep teşekkür edebileceğiniz birini düşünün. Sabah uyanır uyanmaz aklınıza teşekkür etmeyi getirirseniz, güne huzur içinde başlamanız kaçınılmaz.  Richard Carlson
İnsanca hatalar yaptığınız zamanlarda bile bakış açınız doğru kalabiliyor ve kendinizi hala sevebiliyorsanız, daha mutlu bir yaşama epey yaklaşmışsnız, demektir.  Richard Carlson
Zihninizi tazelemek, sakinleşmek için tekrar tekrar okunabilir. İç sesinizin size sürekli söylediği ama hiçbir zaman beceremediğiniz ya da unuttuklarınız burada.  Richard Carlson
Kolları sıvayıp hayatla savaşmak yerine,  geri çekilip derin soluklar alın ve gevşeyin. Unutmayın, hayat acil bir durum değildir; yeter ki, siz o hale getirmeyin.  Richard Carlson
Zen felsefesinin önerdiği gibi, sorunlara bütün gücünüzle direnmek yerine, "ucunu bırakmayı" öğrendiğiniz zaman, yaşamınız su gibi akmaya başlayacaktır. Richard Carlson
Pek çok insan yaşam enerjilerinin büyük miktarını "ufak şeyleri dert ederek" harcadıkları için, yaşamın güzelliğini ve büyüsünü tümüyle ıskalamaktadırlar. Richard Carlson
Kim olduğunuz ve ne iş yaptığınızdan bağımsız olarak sizin ve sevdiklerinizin mutluluğuyla iç huzurunuzdan daha önemli bir şey olmadığını unutmayın.   Richard Carlson
Ufak şeyleri dert etmediğiniz’ zaman yaşamınızın kusursuz olmayacak fakat hayatın size sunduklarını daha az dirençle kabullenmeyi öğreneceksiniz.  Richard Carlson
Geçmişteki sorunlarımız ve geleceğe yönelik endişelerimiz ana hükmettikçe, biz de kaygılarla ve ümitsizlikle dolu bir bunalıma gireriz.   Richard Carlson
Kendinize ve başkalarına yararlı olacak kaliteli bir iletişim kurmak istiyorsanız,önce başkalarını anlamak gerektiğini kabul edeceksiniz.  Richard Carlson
Yalnız olmanın, düşünecek zaman bulmanın ve sessizlğin tadını çıkarabilmenin son derece tazeleyici ve huzur veren bir niteliği vardır.  Richard Carlson
Kimsenin yarın burada olacağına güvencesi yoktur. Sahip olduğumuz ve kontrol edebildiğimiz tek zaman, içinde bulunduğumuz andır.  Richard Carlson
Bir çoğumuz hayatlarını ileri bir tarihte sahnelenecek bir oyunun son provasıymış gibi yaşar. Hayat kesinlikle bir prova değildir.   Richard Carlson
İstedikleriniz yerine elinizdekilere odaklandiginizda, arzularinizin bir cogunu zaten elde etmiş oldugunuzu görürsünüz.   Richard Carlson
Benim kuşağımın en büyük keşfi, bir insanın tutumunu değiştirerek hayatını değiştirebileceğini öğrenmiş olmasıdır.   Richard Carlson
Yaşantınızın her alanında kusursuzluk arayışınızı bıraktıkça, yaşamın kendi içindeki kusursuzluğu keşfedeceksiniz.  Richard Carlson
Ne zaman öfkemize saplanıp kalsak, "ufak şeyleri" kafamızda kurup, gerçekten "büyük mesele" haline getiririz. Richard Carlson
Eğer hepimiz üzerimize düşeni yaparsak, kısa bir süre sonra çok daha güzel bir Dünya'da yaşamaya başlarız.  Richard Carlson
Çoğu insan hayatını, sanki gelecekte kullanacağı bir elbisenin provasıymış gibi yaşar. Oysa hiç öyle değildir.  Richard Carlson
Kendi kendime "Umarım sevgi dolu, nezaket içeren muhteşem bir gün geçirsin" gibi bir şey söylerim.  Richard Carlson
Huzurlu bir insan olma hedefiniz varsa, olumsuz düşünceleri ciddiye almamak size çok şey kazandırır.   Richard Carlson
Sevecen bir insan olmak sizin elinizdeyken, sevilen bir insan olmak, sizin denetiminizde değildir...  Richard Carlson
Bu Dünya'da büyük şeyler yapamayız, yalnızca küçük şeyleri çok büyük bir sevgi ile yapabiliriz.   Richard Carlson
Uyum içinde yaşamak için iki kural vardır: 1. Ufak şeyleri dert etme. 2. Hepsi de ufak şeylerdir.   Richard Carlson
Otur ve 1.2 dakikalığınada olsa düşün ben neden yaşıyorum neden varım neler yapmam lazım?  Richard Carlson
Bazen yanlışın ne olduğunu bilemezsiniz, sanki bir şeyleri yitirmişsinizdir de bulamıyorsunuzdur.  Richard Carlson
Gereken iç huzura sahipseniz, çeşitli ihtiyaçlar, tutkular ve endişeler sizi daha az rahatsız eder.  Richard Carlson
En sinir bozucu davranışın ardında bile, anlayış görmek için çırpınan mutsuz bir insan vardır.  Richard Carlson
Övünme gereği duymayan, ortaya egosunu değil, yüreğini koyan bir insanı herkes çok sever.  Richard Carlson
Pek de kusursuz olmayan yanlarınızı kabullendiğiniz zaman büyülü bir gelişme görülür.  Richard Carlson
İyilik vicdanımızdan gelen ve değdiği herkesi sevgi ve iyilikle dolduran bir duygudur.  Richard Carlson
Kafanızdan bir düşünce geçtiği zaman bunun sadece bir düşünce olduğunu anlayın.   Richard Carlson
Unutmayın ki, öldüğünüz zaman yapmanız gereken işler listesi hala dolu olacak. Richard Carlson
Tanımadığınız insanların gözlerine bakın ve gülümseyerek " Merhaba" deyin.   Richard Carlson
Gülümseyin ve merhaba deyin insanlara. Daha iyi bir dinleyici olun.   Richard Carlson
Küçük şeyleri dert etmeyin. Kusursuz olmayabileceğinizi kabullenin. Richard Carlson
Aklımızı yaşadığımız ana verebilirsek, içimizden korkuyu atabiliriz.   Richard Carlson
İçinde bulunduğu koşullar insanı yaratmaz, sadece yön gösterir. Richard Carlson
Eskiden son derece ciddiye aldığım şeylere artık gülüyorum.    Richard Carlson
Kimsenin sözünü kesmeyin ya da cümlesini tamamlamayın.   Richard Carlson
Karşınıza çıkan herkes size bir şey öğretmek için gelmiştir.   Richard Carlson
Birisine Bir İyilik Yapın ve Bundan Kimseye Bahsetmeyin..  Richard Carlson 
Canınızın sıkılmasına izin verin.. Richard Carlson


Melike Demirağ Sözleri:
Neyleyim cenneti gurbet ellerde, bir yanım gülse de ağlar bir yanım. Melike Demirağ
Bir gün geç, bir gün erken mümkün mü mutlu olmak milyonlar umutsuzken. Melike Demirağ
Ağlamak ayıp değil, saklama gözyaşını yeter ki ağlarken de eğme bir an başını. Melike Demirağ
Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Şu dünyadaki en olgun kişi Acıya gülendir.  Melike Demirağ
Böyle gelmiş, böyle gitmez, ettiğiniz yeter artık... Bu dünya zalime kalmaz, çektiğimiz yeter artık...  Melike Demirağ
Hayvan dostuyum deyip, işkenceyle öldürülmüş hayvanları yemek! Hayvanlar insana dosttur, insan dostunu yemez. Melike Demirağ
Bizim kuşak ninnilerle yaşlandı. İnsan gibi insanca yaşayamamanın sebebine uyanamadan çekip gideceğiz ne yazık ki. Melike Demirağ
Toprağımdan beslenenler, Sularımdan içenler, Nefes alıp verenler, Ben ananız yaşlı dünyanız, Duyun beni, duyun beni. Melike Demirağ
Vur dediler...  Durdu!.. Namlusunu indirdi yere... Nefret kalbini yakıyordu... Döndü, baktı “Vur” diyenlere, gözünde şimşek çakıyordu... Melike Demirağ
Bu memleketin insanları hiç bu kadar birbirine düşürülmemişti. Sevgisiz, şefkatsiz, hoyrat, acımasız, utanç verici bir zamanın şahidiyiz! Melike Demirağ
Uyan kardeş, uyan, aç gözlerini, Gör artık yurdunun perişan halini, Üç beş haramzade kapmış dünya malını, yatmış üstüne, yatmış üstüne...  Melike Demirağ
Kimsesizin toprağına sahip çıkmak yeter artık... Garibin tek göz evini zorla yıkmam yeter artık... Elin batmış al kanlara, Yeter kıydığın canlara. Melike Demirağ
Hani seçimden önce söz vermişlerdi?.. Pahalılık olmayacaktı hani?.. Evet, ben de onun gibi düşünüyorum, Şimdi ben de mi komünistim yani?...  Melike Demirağ
Herşeye zam, herşeye zam, yaptığınız yeter artık... Fakir halkın lokmasından çaldığınız yeter artık... Doymamış hâlâ gözünüz, Yediğiniz yeter artık.  Melike Demirağ
Pahalılığa Paydos”... Ben de bunu diyorum... çok şey değil, güvenli bir iş, doyacak kadar ekmek ve çoluk çocuğun yüzüne utanmadan bakabilmek istiyorum... Melike Demirağ
Uyu yavrum ninni uyutayım seni. Masallarla ninnilerle avutayım seni. Şarkilarla türkülerle uyutayım seni. Seksi meksi filimlerle avutayım seni. Çekilişle mekilişle uyutayım seni. Melike Demirağ
Kapansın El Kapıları, Bir Daha Açılmasın, Yok Edin İnsanın İnsana Kulluğunu, Bu Davet Bizim... Yaşamak, Bir Ağaç Gibi Tek Ve Hür, Ve Bir Orman Gibi Kardeşçesine, Bu Hasret Bizim... Melike Demirağ
Böyle gelmiş, böyle gitmez, ettiğiniz yeter artık... Bu dünya zalime kalmaz, çektiğimiz yeter artık... Doğarken başkaydı yerim, Şimdi halkla beraberim, Bu düzene son verelim, YETER ARTIK, YETER ARTIK...  Melike Demirağ
Uykusuz gecelerin getirdiği çocuklar Her zaman mavi değil bu gökyüzü bu deniz Buruşmuş çarşafların üzerinde size acı bir dünya hazırlıyor anneniz Kapanmış kapılardan geri dönüp çaresiz Hayatın rüzgarında savrulup durursunuz İnsanlığın kuruş kuruş satıldığı bu devirde doğmayın ne olursunuz...!!!? Melike Demirağ
Hayvanlara yapılanların video ve fotoğraflarını izleyerek vejetaryen oldum. Görmek vicdanları eğitiyor.
Melike Demirağ
Bizim kuşak ninnilerle yaşlandı. İnsan gibi insanca yaşayamamanın sebebine uyanamadan çekip gideceğiz ne yazık ki. Melike Demirağ
Yok Edin İnsanın İnsana Kulluğunu, Bu Davet Bizim.  Melike Demirağ
 

Thomas Huxley Sözleri: (1825-1895)

Sefalet asla bitmeyen bir eşleşmedir.  Thomas Huxley
Hayatın gerçek amacı, bilgi değil eylemdir.  Thomas Huxley
Bilim, bir inancı benimsediğinde intihar eder.  Thomas Huxley
Bilimde Kilise, sadece gerçeğe sadakatsizliktir.  Thomas Huxley
Bilim ve edebiyat iki şey değil, bir şeyin iki yüzüdür. Thomas Huxley
Tek bir doğru vardır ve yanlışın olasılıkları sonsuzdur.  Thomas Huxley
İlgilendiğim tek özgürlük, doğru yapma özgürlüğüdür.  Thomas Huxley
Kimin haklı olduğu değil, doğru olan, önemli olan budur.  Thomas Huxley
Doğru olanı yapmak için neyin doğru olduğunu öğrenin.  Thomas Huxley
Kuşlar ile dinazorlar arasında evrimsel bir bağlantı vardır.   Thomas Huxley
Sabır ve azim, zeka ağırlıklarının iki katından daha değerlidir.  Thomas Huxley
Bilimsel tahayyül kendini daima olasılık sınırları içinde sınırlar.  Thomas Huxley
Kitaplar, Edebiyatın parasıdır, ancak yalnızca Bilimin karşılığıdır.  Thomas Huxley
İnandıklarını görenler, görmediklerine inananlar arasında çıkar.   Thomas Huxley
Bilim, gerçeği tespit edip dile getirdiğinde işlevini yerine getirdi.  Thomas Huxley
Ekonomi para biriktirmekle değil, onu akıllıca harcamakla yatar.  Thomas Huxley
Bilimin trajedisi! Güzel bir hipotezin çirkin bir gerçekle yok olması! Thomas Huxley
Doğal bilgideki her büyük ilerleme, otoritenin mutlak reddini içerir.  Thomas Huxley
Bazı hataları erken yapmanın hayatınıza çok büyük yararları olacaktır.  Thomas Huxley   
Uzun vadede tüm gerçekler sadece sağduyu ile açıklığa kavuşturulmuştur.  Thomas Huxley
Mantıksal sonuçlar, aptalların korkulukları ve bilge adamların işaretçileridir.  Thomas Huxley
Biraz bilgi tehlikeliyse, tehlikeden çıkacak kadar çok şeyi olan adam nerede? Thomas Huxley  
Gerçek insanlık arasında ne kadar hızlı yayılırsa, onlar için o kadar iyi olacaktır.  Thomas Huxley
Dünyayla ilgili deneyimim, kendilerine bırakılan şeylerin yolunda gitmemesidir.  Thomas Huxley
Bilim insanıı, inançla değil, doğrulayarak gerekçelendirmeye inanmayı öğrendi. Thomas Huxley  
Bilim hiçbir şeydir, eğitilmiş ve organize edilmiş sağduyudan başka bir şey değildir.  Thomas Huxley
Bilimsel çalışmalarda, gerçeğin ötesine geçmeyi reddedenler nadiren gerçeğe ulaşırlar.  Thomas Huxley
Her şey hakkında bir şey öğrenmeye ve bir şey hakkındaki her şeyi öğrenmeye çalışın.  Thomas Huxley
Gerçeklerden korkan bir insan olmaktansa iki maymunun yavrusu olmayı tercih ederim. Thomas Huxley
Hayatın erken dönemlerinde birkaç başarısızlık yapmanın en büyük pratik faydası vardır.  Thomas Huxley
Bu koca evrenin geliştirebileceğimizden emin olabileceğimiz bir tek noktası vardır; kendimiz!   Thomas Huxley
Özgürlük ve düzen bağdaşmaz değildir ... gerçek güçtür ... özgür tartışma gerçeğin yaşamıdır.  Thomas Huxley
Doğa bilgisindeki her büyük gelişme, otoritenin tam anlamıyla reddedilmesiyle mümkün oldu.  Thomas Huxley
Dünyada düzeltebileceğiniz, daha iyi yapmayı başarabileceğiniz ilk ve son önemli kimse kendinizsiniz. Thomas Huxley  
Dünya ne bilge ne de adildir, ancak tüm aptallıklarını ve adaletsizliklerini son derece duygusal olmakla telafi eder. Thomas Huxley
Bilimsel düşüncelerle dalga geçerek tartışmaktan kaçınan bir insan yerine, bir maymunla akraba olmayı tercih ederim.  Thomas Huxley
Bilinen sonlu, bilinmeyen sonsuzdur; entelektüel olarak, açıklanamaz bir okyanusun ortasında bir adacık üzerinde duruyoruz.  Thomas Huxley
Var olma mücadelesi ve doğal seleksiyon her yerde bahsi geçen kelimeler ve günlük olarak kullanılan kavramlar haline gelmiştir.   Thomas Huxley
Tarih bizi yeni gerçeklerin alışılmış kaderi sapkınlık olarak başlayıp batıl inançlar olarak sona erdirmek olduğu konusunda uyarıyor.  Thomas Huxley
Çifte bir özgürleşme olmaksızın hiçbir kölelik ortadan kaldırılamaz ve efendi, özgürlüğün özgürlüğünden daha fazla yararlanacaktır.  Thomas Huxley
Okumayı bilen bir kimse, kendini yüceltme, çok yönlü olabilme, yaşamını ilginç, üstün ve kusursuz yapabilme gücüne de sahip demektir.  Thomas Huxley
Biz türlerin oluşumuna ilişkin, doğruluğu olgusal olarak yoklanabilir bir açıklama arayışı içindeydik. Aradığımızı Türlerin Kökeni'nde bulduk.   Thomas Huxley
Bir evrim süreci olarak anlamını gençlere anlaşılır kılmak için tarihin yeni bir tarzda öğretilebileceğine ve öğretilmesi gerektiğine inanıyorum.   Thomas Huxley
Bir bardak çömleğinden doğru bir yükseklik, plan ve kesit yapması öğretilen çocuk, göz ve el doğruluğu konusunda takdire şayan bir eğitim aldı.  Thomas Huxley
Merdivenin basamağı, üstünde dinlenmek için değil, kişinin daha yukarılara tırmanmasını sağlamak üzere ayağını bir süreliğine dayaması için vardır.  Thomas Huxley
Maymun soyundan gelen atalarım olduğu için değil, elindeki zenginlikleri gerçeği karartmak için kullanan bir insanla akraba olduğum için utanıyorum.  Thomas Huxley
İnançlarımız için rasyonel gerekçeler dediğimiz şeyin genellikle içgüdülerimizi haklı çıkarmaya yönelik son derece mantıksız girişimler olduğu unutulmamalıdır.  Thomas Huxley
Bilimsel gerçekleri baltalamak için diller döken bir adamın soyundan gelmektense, alçakgönüllü ve haddini bilen bir maymunun soyundan gelmeyi tercih ederim.  Thomas Huxley  
Bilimde, sanatta olduğu gibi ve inandığım gibi, insan faaliyetinin diğer tüm alanlarında, çok sayıda danışmanda bilgelik olabilir, ancak bu sadece bir veya ikisinde vardır.  Thomas Huxley
Kutsal kitabın masalımsı açıklaması geçerli olamazdı. Bilimsel görünen diğer açıklamaları da yeterli bulamuyorduk. Charles Darwin kuramı her yönüyle bilimsel yeterlikteydi.  Thomas Huxley
Bilinende sınır vardır, bilinmeyende sınır yoktur. İnsan aklı anlaşılmazlığın engin okyanusunda barınacak bir ada sağlar. Her kuşağa düşen iş, bu okyanustaki adaya biraz daha toprak katarak büyütmektir.    Thomas HuxleyBergamalı Galen Sözleri: (129-216)
En iyi doktor da bir filozof. Bergamalı Galen
Dilin başlıca faydası netliktir. Bergamalı Galen
Şarap ihtiyarlık hemşiresidir.  Bergamalı Galen
Tembellik kanın mizahını besler. Bergamalı Galen
Güven ve umut fizikten daha iyidir. Bergamalı Galen
Doktor yalnızca doğanın asistanıdır. Bergamalı Galen
Bazen rüyalar gerçekse, kabuslarımız ne olacak? Bergamalı Galen
Sinir sistemine maksimum sağlık anahtarı olarak bakın. Bergamalı Galen
Soğuk ve nemli bir beyin, aptallığın ayrılmaz bir arkadaşıdır. Bergamalı Galen
İstihdam doğanın doktorudur ve insan mutluluğu için esastır. Bergamalı Galen
Ne sevdiğiniz ne de nefret ettiğiniz kişi hakkında doğru bir hüküm verebilirsiniz. Bergamalı Galen
Kişinin üzerinde düşünmediği bilmin ve kullanmadığı aklın hiç bir faydası yoktur.  Bergamalı Galen
Başkalarının hatalarını görürüz; ancak, kendimizinkiler söz konusu olduğunda kör oluruz. Bergamalı Galen
Kimsin? Ne istiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kime hizmet ediyorsun ve kime güveniyorsun?  Bergamalı Galen
Yazmaya devam etmemin nedeni, önem verdiğim vahşi yerlerin kaderleri hakkındaki en güçlü mesajlarımın hem sözcüklerin hem de resimlerin olması gerektiğidir. Bergamalı Galen

Anne Frank Sözleri: (1929-1945)
Mutlu olan kişi başkalarını da mutlu eder.   Anne Frank
İnsanın karakterinin son şekli kendi elindedir.  Anne Frank
Kimsenin vererek yoksullaştığı görülmemiştir.  Anne Frank
Yazıyorum çünkü kağıdın insanlardan daha çok sabrı var.  Anne Frank
İşin derinine gidilirse gençler yaşlılardan çok daha yalnızdır.   Anne Frank  
Hala çevrende bulabileceğin güzellikleri bir düşün ve mutlu ol.   Anne Frank  
Diyeceğim bize hep dışımıza bakıp ona göre muamele ediyorlar.   Anne Frank  
Hepimiz yaşıyoruz, gene de niçin, neden yaşadığımızı bilmiyoruz.   Anne Frank  
Her şeye rağmen, insanların vicdanen iyi olduğuna hala inanıyorum.  Anne Frank  
Tembellik cazip görünebilir ama sadece çalışmak sizi gerçekten doyurur.  Anne Frank  
Ölüler yaşayanlardan daha çok çiçek alır, çünkü pişmanlık minnetten daha güçlüdür.   Anne Frank
Düşüncelerimiz de tıpkı yaşantımız gibi pek fazla değişmiyor. Her şey tıpkı atlı karınca gibi.  Anne Frank
İdeallerimi korurum, çünkü herşeye rağmen insanların yüreklerinde hala iyi olduklarına inanırım.   Anne Frank
Hiç kimsenin dünyayı iyileştirmeye başlamak için bir saniye bir beklemek zorunda olmaması ne harika bir şey.    Anne Frank
Bir insanı ancak onunla ciddi bir kavga ettiğinizde daha iyi tanıyorsunuz. Karakterini ancak böyle öğrenebiliyorsunuz!   Anne Frank
Babam, “Bütün çocuklar kendi kendilerini büyütmeli” der. Ana ve babalar ancak öğütleriyle, onlara doğru yolu gösterebilir.   Anne Frank
Erkekler çok kolay konuşuyorlar, onlar kadınların katlandıkları rahatsızlıkları hiçbir zaman çekmediler ve çekmek zorunda da kalmayacaklar.    Anne Frank
Ebeveynler sadece iyi tavsiyeler verebilir ya da çocuklarını doğru yola yönlendirebilirler ancak bir insanın karakterinin son şekli kendi elindedir.   Anne Frank  
Tüm ideallerimi terk etmemiş olmam hayret bir şey, çok saçma ve uygulanamaz görünüyorlar. Ben hâlâ onlara sarılmış hâldeyim çünkü her şeye rağmen insanların yüreklerinde iyi olduklarına hâlâ inanıyorum.Anne Frank


  

Devam Edecek....!