Google Arama
Sitemde Arama
Ölümsüz Sözler
Evrensel Bilinçte; Anlatılan Senin Hikayendir.

Ölümsüz sözler (Felsefi Aforizmalar-49)

Subcomandante Marcos Sözleri:
Biz bir soru hareketiyiz. Subcomandante Marcos
Görünüşe aldanmamak gerek. Subcomandante Marcos
Onur; milliyeti olmayan o ulustur. Subcomandante Marcos
İsyanı seçtik. Diğer bir deyişle, yaşamı seçtik. Subcomandante Marcos
Biz bir hayalperest orduyuz ve bu yüzden yenilmeziz. Subcomandante Marcos
İstediğimiz adalet, inat ve ısrarla gerçeğin aranmasıdır. Subcomandante Marcos
Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı üzgünüz, ama bu bir devrim.  Subcomandante Marcos
Düşmanın bir çok yüzü vardır, ama tek bir ismi var; kapitalizm. Subcomandante Marcos
Her şey hüküm sürmekle ilgiliyse, bırakın isyan hüküm sürsün. Subcomandante Marcos
Biz iktidarı değil, özgürce dans edebildiğimiz sokakları istiyoruz. Subcomandante Marcos
Silahlarımız sözler ve her an cephaneliğimize ihtiyacımız olabilir. Subcomandante Marcos
Kavga bir çember gibi her bir noktasında başlar ama asla bitmez. Subcomandante Marcos
Şeklin ters dönmüş hali yeni bir şekil değildir, ters dönmüş şeklidir.   Subcomandante Marcos
Kendi fikirlerine değer kazandırmak için silaha başvuranların fikri kıttır. Subcomandante Marcos
Bir gerilla örgütünün savaşı kazanması çok zordur, kaybetmesi ise imkansızdır. Subcomandante Marcos
Öldürmek ya da öldürülmek için savaşa gitmedik. Duyulmak için savaşa gittik.   Subcomandante Marcos
İşte biz tüm zamanların ölüleri, yeniden ölüyoruz ; ancak bu kez yaşamak uğruna. Subcomandante Marcos
Bizce silahlı hareketler, her ne kadar devrimci olsalar da esasen keyfi hareketlerdir. Subcomandante Marcos
Yüzümüze maske geçirmeye karar verdik, çünkü daha önceleri kimse bizi görmüyordu. Subcomandante Marcos
Düşmanla kurduğun her temas, eğer onu teslim almak için değilse, teslim olmak içindir. Subcomandante Marcos
Eğer biri sana parmağıyla güneşi gösterir ve sen de parmağa bakarsan aptalsın demektir. Subcomandante Marcos
Güneş gözlerini kör eder. senin bakman gereken parmakla güneş arasında uçan kuştur...   Subcomandante Marcos
Bizim tercihimiz savaş ve barış arasında değil, haysiyetli veya haksız bir yaşam arasında.    Subcomandante Marcos
Marcos, sömürülmüş, dışlanmış, ezilmiş ama karşı koyan ve 'yeter' diyen tüm azınlıklardır. Subcomandante Marcos
Çoğunluğun desteğini almayan, zorla kabul ettirilen bir devrim kendi aleyhine dönecektir.   Subcomandante Marcos
Her koşulda, silahlı hareketlerin yapması gereken şey sorunu ortaya koymak, sonra da bir kenara çekilmektir. Subcomandante Marcos
Kabus, kazanmak sonrasında galibiyeti kaybetmektir. Veya istediğimizi kazanmışken istemediğimizi yapmaktır.  Subcomandante Marcos
Hayallerimizde başka bir dünya, dürüst bir dünya, yaşadığımız dünyadan kesinlikle daha adil bir dünya gördük.   Subcomandante Marcos
Buluşma öncelikle bir etik, kendini başkalarına açma etiğidir, veya belki de, özellikle kendini kaybetme pahasına.  Subcomandante Marcos
Cebimde bir kurşun var. O, kardeşlerimden birinin hayatına son veren kurşun. Hepimizin öldürülmüş bir kardeşi yok mu? Subcomandante Marcos
Biz insanların hoşnutsuz olduğunu söylüyoruz, ama değiştirmek için yöntemlerimiz yok, ya da yeterince yöntemimiz yok.  Subcomandante Marcos
Yalnızca yakın hedeflere bakarsak, kısa mesafeler kat ederiz. Çok uzaklara bakarsak da çok sendeleriz, yolumuzu kaybederiz.  Subcomandante Marcos
Güneşin neşe saçtığı güzel havalarda hüzünlüydük. Kara dumanlar sarmıştı içimizi, kara çamurlar içinde yaşıyoruz hüznü şimdi.   Subcomandante Marcos
Bizce, biz de dâhil, askerler asla yönetmemelidir; çünkü kendi fikirlerine değer kazandırmak için silaha başvuranların fikri kıttır.  Subcomandante Marcos
Bütün imparatorluklar ya da dünya üzerindeki bütün baskı araçları kendi yıkılışlarının kaçınılmaz arifesine kadar yenilmez görünürler. Subcomandante Marcos
Özgürlük şafak vakti gibidir. Kimileri gelmesini beklerken uyur, ama kimileri de uyanık kalır ve ona ulaşmak için gecenin içinden yürür! Subcomandante Marcos
Sorun insanların Afrikalı, Kuzey Amerikalı ya da Meksikalı olması değil, esas sorun kendi kimlikleri yaratıp "Ben buyum!" diyebilmeleri. Subcomandante Marcos
Kapitalizm bize tatminden uzak bir hayat dayatır, ve bu durumun karşısında sadece bir seçeneğimiz vardır yaşamlarımızı başka türlü yaratmak.  Subcomandante Marcos
Biz bu ülkeye yeni bir istiklal marşı vermek istemiyoruz, ezbere bildiğimiz bozgunlar listesine eklenecek yeni bir kahraman daha vermek istemiyoruz.   Subcomandante Marcos
Sırf işgal ettiğiniz bu dünyaya empoze ettiğiniz bakış açısı ve davranış biçimine uymadığım için, beni terörist ilan ettiniz. Ben de sizi gereksiz ilan ediyorum! Subcomandante Marcos
Hepimizin öldürülmüş bir kardeşi yok mu? Benim kardeşim başına sıkılan bir kurşun ile öldürüldü. Peki, o kurşunu ve o silahı ona kim verdi? Daha güçlü biri.   Subcomandante Marcos
Yürümenin, daha doğrusu yaşamanın büyük doğruları yoktur, hesapladığında oldukça küçük olduklarını görürsün. Gece, biz güne ulaşmak için yürüdüğümüzde gelir.  Subcomandante Marcos
Bizde, yüzden ve düşünceden başka birşey yoktur. Sözümüz gerçek yolunda yürümektedir. Yaşamda ya da ölümde, yürümeye devam edeceğiz. Artık ölümde acı yok, yaşamda umut var. Subcomandante Marcos
Bu savaşın arkasında para tanrısı dışında hiçbir ölüm ya da imha etme arzusundan başka bir hak yoktur ... Bugün güçlü olanı zayıflatan ve zayıf olanı güçlendiren bir “HAYIR” vardır. savaşa.  Subcomandante Marcos
Onur; milliyeti olmayan o ulustur, aynı zamanda bir köprü olan o gökkuşağıdır, içinde hangi kanın dolaştığı önemli olmayan kalpteki o tınıdır; sınırlar, gümrükler ve savaşlarla alay eden o asi itaatsizliktir. Subcomandante Marcos
Bu dünyada ordulara gerek olmadığını gördük; barış, adalet ve özgürlük o kadar yaygındı ki, hiç kimse onlar hakkında uzak kavramlar olarak değil, ekmek, kuşlar, hava, su, kitap ve ses gibi şeyler hakkında konuştu.   Subcomandante Marcos
Yukarıda ne olduğu bizi hiç ilgilendirmiyor. Dert ettiğimiz, aşağıdan yükselecek olandır. Bu başkaldırıyı hayata geçirdiğimiz zaman, bütün politikacılar sınıfını defedeceğiz, kendilerini parlamenter solcu diye adlandıranlar dahil. Subcomandante Marcos
Kendimiz olurken bizi olduğumuz gibi görmeye yetkin insanlar bulmak için zamana ihtiyacımız vardı. Bizi tepeden değil tabandan görebilecek insanlar bulmak için; gözümüzün içine empatiyle bakabilecek insanlar bulmak için zamana ihtiyacımız vardı. Subcomandante Marcos
Kesinliklerimiz ve pratiğimize göre, isyan liderlere ya da kişiliklere, mesih ya da kurtarıcılara ihtiyaç duymaz. Kavga etmek için ihtiyaç duyacağınız şeyler, utanma duyusu, belirli miktarda onur, ve bir sürü örgütlenmedir.  Geri kalanı ya kolektife hizmet eder ya da hiçbir şeye hizmet etmez. Subcomandante Marcos
Marcos'un eşcinsel olup olmadığı konusunda: Marcos San Francisco'da eşcinsel, Güney Afrika'da siyah, Avrupa'da bir Asya, San Ysidro'da bir Chicano, İspanya'da bir anarşist, İsrail'de bir Filistinli, San Cristobal sokaklarında bir Maya Hintli, Almanya’da bir Yahudi, Polonya’da bir Çingene, Quebec’te bir Mohawk, Bosna’da pasifist, 10’da Metro’da bekar bir kadın, topraksız bir köylü, gecekondularda bir çete üyesi, işsiz bir işçi, mutsuz bir öğrenci ve Tabii ki, dağlarda bir Zapatista.  Subcomandante Marcos


Alfred Adler  Sözleri: (1870-1937) 
Halk, aldanmaktan hoşlanır.  Alfred Adler
Kıskançlık aşağılık hissinin meyvesidir.  Alfred Adler
İhmâl, toplumsallık duygusunun bir eksiğidir.   Alfred Adler 
Hayattaki birincil tehlike çok fazla önlem almaktır.   Alfred Adler
İnsanlara güvenilemeyeceğini zamanla öğrendim.   Alfred Adler
Anneler başaramazsa tüm insanlık tehlikeye girer..  Alfred Adler
Sadece normal insanlar çok iyi tanımadığın insanlar.  Alfred Adler
Sağlıklı insan kusurlu olma cesaretine sahip insandır.  Alfred Adler
Vermek, almaktan daha güzel, daha kutsal bir şeydir.  Alfred Adler  
Belki de mutluluk, güçlükleri yenmenin en iyi ifadesidir.  Alfred Adler
Toplumun mantıklı ve yerleşik yasalarına karşı çıkmak boşunadır.  Alfred Adler
İnsan sadece kendisine ve dinleyicisine güvendiğinde iyi konuşur.   Alfred Adler
Kendini beğenmiş kimseler her zaman çocuksu bir görünüm sergiler.  Alfred Adler
Kendi ilkelerinizle savaşmak, onlara saygı duymaktan çok daha kolaydır.  Alfred Adler
Kendine güvenmeyenlerin asla başkalarına güvenmediği bilinmektedir. Alfred Adler
Üstünlük kompleksinin temelinde her zaman bir aşağılık kompleksi yatar.  Alfred Adler  
Yaşamlarımız, ancak başkalarının yaşamlarına değer kattığımız ölçüde değerlidir.  Alfred Adler
Hata yapmaktan korkmayın, çünkü nasıl yaşanacağını öğrenmenin başka bir yolu yok!  Alfred Adler
İnsan ancak içerisinde bulunduğu yaşam şartlarını kabul ettiği zaman mutluluğa ulaşabilir.   Alfred Adler
Başka insanlarla yeterince ilişki kurmak fırsatına sahip olamadığımızdan onlara düşman oluyoruz. Alfred Adler
İnsan iradesi özgür değildir. İşin doğrusu, bir ideale bağlanır bağlanmaz insan iradesi özgürlüğünü yitirecektir...   Alfred Adler
Kadınların erkeklerden daha az yetenekli olduğu savı bir masaldan, gerçekmiş izlenimi veren bir uydurmacadan başka nitelik taşımaz.  Alfred Adler
Çoğu kişi para sayesinde her şeyi elde edebilir sanır; hırs ve kendini beğenmişliğin şu ya da bu şekilde parayla ve mal mülkle olmasının şaşılacak yanı yoktur.  Alfred Adler
Ulus Baker Sözleri: (1960-2007)
Herkes her şeyleşiyor.   Ulus Baker
Her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Ulus Baker
“Tarih” ancak iş bittikten sonra yapılır. Ulus Baker
Nefret eylemde bulunma gücünü kısıtlar. Ulus Baker
Günü­müzde herkes bir şeylere "yabancıdır". Ulus Baker
Biz yalnızca insanların düşündüğü fikrine alışmışız. Ulus Baker
İnsanlarını hapse tıkan bir ülkenin kendisi hapishanedir. Ulus Baker
Düşünce, tamamen, zihni oluşturan bir insan eylemidiir. Ulus Baker
Tutkularla gerçekleştirilebilen her şey akılla da gerçekleştirilebilinir.   Ulus Baker  
Arzular akışlardır; davranışlar akışlardır; zaman ve olaylar akıp geçerler.   Ulus Baker
Her şeyin mübah olduğu bir dünya, Tanrıyı öldürmüş olmak zorundadır.  Ulus Baker
Tıpkı sözcükler gibi saatler de duyurmaktan çok buyurmayı hedeflerler.   Ulus Baker
Tarih çığlıklarla ve imajlarla doludur ve bunlar birbirlerini dürtüp dururlar.  Ulus Baker 
Sorunun bir zaman sorunu olmasından çok, bir akış sorunu olduğu besbellidir.  Ulus Baker
Gerçekten de, insanlar bildiklerindense bilmeyip anlamadıkları şeylere inanırlar.  Ulus Baker
Dostum başka bir "kendim"dir ve onun erdemini gözlemlerken kendiminkini görür ve tanırım. Ulus Baker
Mutlak bir mutsuzluk ve pasifliktir. Böylece sevgi gibi sevinçli bir duygu bile bir şantaja dönüşür.  Ulus Baker
Bir duygu her zaman, varoluş gücümüzde bir artış yada azalıştır ve bundan başka da bir şey değildir.  Ulus Baker
İnsanlar “devrimci oluşlara” yakalanmadan, yani “mücadeleye başlamadan” önce devrimci falan değildirler.   Ulus Baker
Şiddet gerçekten söylenemeyen şeydir çünkü ona bir şeyi anlatmaktan umudu artık kestiğiniz anda başvurursunuz...   Ulus Baker
Bugünkü proletarya bambaşka bir model üstüne kurulmaya başladı... Artık yalnızca köleler var ve bu kölelik içinde birileri paranın, ötekiler ise parasızlığın kölesi durumundalar...   Ulus Baker
Hukuk ödevin ya bölünmesi, paylaşılması ya da çoğaltılmasıdır, insan olmak ödevimizdir, yemek yemek ödevimizdir... Hukuk ya da hak ise başka bir şeydir; bu ödevin organizasyonudur...   Ulus Baker 
Televizyon olmadığı için pencereden bulut seyretmeye başladım. Oradaki yayın çok iyi, haberleri daha güvenilir, gelip geçen bir iki uçak dışında pek reklam almıyorlar ve asıl önemlisi akşamları gök gürültülü sürpriz programlar var.   Ulus Baker 
Empedokles, Platoncu bir İdeal'e karşıt olarak şöyle bir şey önermişti; Felsefe yükselerek yapılmaz, tepeden bakarak yapılmaz, aksine yerin dibine geçmek aynı değerdedir, alt sınıfa inmek, kendini azaltmak, kendine özgü daha soyluluğa sahiptir. Ulus Baker 
Pek çok nedenle, bugün henüz 'daraltılmış' bir dünyada yaşamakta olduğumuzu düşünmeye eğilimliyim. Ve bu daraltma, gerçek anlamıyla teknolojiler tarafından gerçekleştirilmiş bulunuyor televizyon ile genel salaklaşma halinin, bilgisayar ile bir tür otizmin, iletişim kolaylıklarıyla.   Ulus Baker 


Celâl Şengör Sözleri:   
Hiç kimse her şeyi bilemez.  Celâl Şengör  
Türkiye bir bilim ülkesi değildir. Celâl Şengör  
Elitist olmayan hiçbir toplum ileri gidemez. Celâl Şengör  
Ben milletime ikiyüzlülüğü yakıştıramıyorum. Celâl Şengör 
Kimse sormuyor ki, biz Avrupalı olmayı hak ettik mi? Celâl Şengör 
Cehalet, en korkunç silahtan daha etkin bir yok edicidir. Celâl Şengör 
Kemalizm; tenkittir, doğruyu aramaktır, bilimsel düşüncedir. Celâl Şengör  
Ne mitolojiler ve dinler ne büyü ne de falcılık bilgi kaynağıdır.  Celâl Şengör 
Ancak tabiat, cahili ve aptalı affetmez. Cahil ve aptalda durmaz. Celâl Şengör  
Osmanlı hayranlığı cehaletin eseri ve felaketin en feci habercisidir. Celâl Şengör
Türkiye rüşvet ve hırsızlıkta Avrupa birincisi, dünya dördüncüsüdür. Celâl Şengör  
Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak, insan olmak için kafidir. Celâl Şengör  
Medeniyet, “Şehir içerisinde toplu yaşama becerisi” diye tarif edilir.  Celâl Şengör   
Dünyanın neresinde din egemen olmuşsa, ahlaksızlık tavana vurmuştur. Celâl Şengör   
Bilim gerçeği bulduğunu değil, yanlışı teşhis edip onu elediğini iddia eder.  Celâl Şengör   
Adem ile Hawa efsanesine inanıp biyoloji yapmak öylece mümkün değildir. Celâl Şengör 
İlk ve Orta Çağların efsanelerinden medet umarak yaşamak insanlığa yakışmaz. Celâl Şengör 
Tartışmaya açık değilse herşey dindir. Tartışmaya açık olmadığı için de tehlikelidir. Celâl Şengör  
Eğer bu dünya bir gün kıtlık ve sefalet yaşarsa biz insanları din değil, bilim kurtaracak.  Celâl Şengör  
Zaman, cehalete karşı topyekün savaşma zamanıdır. Bu cehalet en yakınınızda olsa bile. Celâl Şengör  
Ya bilim yaparak insan olacağız, ya da bilime sırt çevirerek maymunluğa geri döneceğiz.  Celâl Şengör   
Bilimin ise bireylerin dinsel inançlarını korumak gibi bir görevi yoktur. Bilim gerçeği arar.  Celâl Şengör   
Artık yeter! Memleketimde her elimi attığım yerde cehalet çirkefine bulaşmaktan bıktım.  Celâl Şengör  
Herkesin herkesi yargılamaya bal gibi hakkı vardır ve bu toplumsal gelişmemizin en temel gereğidir. Celâl Şengör 
Bilimin amacı rasgele bilgi depolamak değil , sorun çözmektir.Ama sorunun çözümü de bilgi gerektirir. Celâl Şengör 
Tarih boyunca kehanet, astroloji, sihirbazlık, "gizli" bilimler gibi konular insanlara bilim diye sunulmuştur. Celâl Şengör
Bizim elimizde bir tek silah var, o da beynimiz. Öğrenme yetimiz. Benim dediğim tek şey: Gelin, öğrenelim. Celâl Şengör
Eleştirilmemesi istenen görüşler sadece bireye münhasır kalmalıdır, zira iki insan aynı düşünmek zorunda değildir.   Celâl Şengör 
Fazla rahata eren kişi, bilgiye de ihtiyaç duymadığı hasebine kapılır. halbuki kuşkulu kişi, her fırsatta bilgisini kontrol etmek ister.  Celâl Şengör
Zengin neden elit olsun sadece parası var diye? Zır cahil zenginler var diye? Zır cahil zenginler var, dünyadan bihaber. Bunlar elit değil.  Celâl Şengör  
Kur'an metni, bize din derslerimizde öğretildiği gibi, Peygamberlerden günümüze kadar hiç değişikliğe uğramadan gelmiş kanonik bir metin değildir.  Celâl Şengör 
Türkiye insanı tartışmayı bilmez. Fikir ayrılığına düştüğü bir başka kimse ile ortak bir duygu aramak için değil, kendi bildiğinin doğru olduğunu empoze etmek için tartışır.  Celâl Şengör 
Türk halkını “gerçek” ilgilendirmemektedir.Bunun sebebi yüzyıllardır aldığı inanç eğitimidir.Görmeden kontrol etmeden muhakeme kurmadan inanmayı öğrenmiş bir toplum gerçeği aramaz. Celâl Şengör
Canlıların biyolojik evrim yoluyla geliştiğini değil, yaradılış yoluyla ortaya çıktıklarını iddia etmek gericiliktir, çünkü yaratılış iddiası bilimce jeoloji, biyoloji ve kimya kullanılarak çürütülmüştür. Celâl Şengör
Şapkaya itiraz edenler vardır. Yunan başlığı olan fesi giymek caiz olur da şapkayı giymek neden olmaz? Ve yine onlara ve bütün millete hatırlatmak isterim ki, Bizans papazlarının ve hahamlarının özel kılığı olan cüppeyi ne vakit, ne için ve nasıl giydiler?  Celâl Şengör
Cehalet en büyük düşmandır. Ama bu düşman dışarıdan gelmez. Bunu biz kendimiz büyütür, bizi daha çok cahil edecekleri başımıza getirmek için sandıklara, koşarız, zira cehalet rehaveti, rehavet yalancı bir rahatlığı, o da sonunda felâketi getirir. Türkiye insanı böyle bir felâket yoluna çoktan girmiştir.  Celâl Şengör
Bilim insanıyla, uygar insanla, yobaz burada ayrılır: Bilim insanı gerçekten bilmek ister ve bilimin tek kaynağının kendi aklı ve gözlemleri olduğunun farkındadır. Yobaz ise inanmak ister. Onun aklı ve gözleri gerçeğe kapalıdır. Onun derdi inanmaktır. Ama inanmak istediği şey ne kadar zırva olursa olsun fark etmez. Yobaz inanmaya programlıdır. Celâl Şengör
 
 
Suavi Saygan  Sözleri:  
Mücadele aynı zamanda mutlulukta biraz.  Suavi Saygan
Biz bu kentlere sığdıkta bu kentler bize sığmıyor usta. Suavi Saygan
Benim için değer üreten her insan aynı zamanda saygındır. Suavi Saygan
Konuşmakta bir eylem dolayısıyla mücadele doğduğun andan itibaren başlayan bir şeymiş.  Suavi Saygan
Dolayısıyla ben diyen bir egoyla, sadece en iyi ben bilirim diyen izimler manzumesiyle yürümedim.  Suavi Saygan
Yalnız insanlar genellikle arpacık kumrusu gibi düşünen yada karamsar olan bireyler gibi tanımlanırlar.  Suavi Saygan
Benim anladığım anlamda yalnızlık kendi özeleştirini içindeki insanla konuşma kabiliyetini geliştiren bir şeydir. Suavi Saygan
Kolektif haklara inandım, ama kendi iç hanemde yalnızlığım iç sesimin yani beni nasıl geliştirip, dönüştürene de yaslandım.  Suavi Saygan
Ben doğaya hükmeden değil, doğanın hükmü altında doğanın bir parçası olmayı red etmeyen bir yerden yaşıyorum hayatımı.  Suavi Saygan
Ben hep, benden başka birşey söyleyenin bizi zenginleştirdiğini düşünmüşümdür.Dolayısıyla ' Ben ' diyen bir egoyla yürümedim.  Suavi Saygan
Hangi ırktan olursanız olun değer üretmiyorsanız sadece bir varlıksınız. Değer üretiyorsanız insansınız;çünkü akılla ilişkili tek varlık bu. Suavi Saygan
Donanımsız insanlara empoze edilen yalnızlık daha çok bir içe çekilmek, üretimden düşmek hatta düşünmemek, asosyalleşmekle ilişkilidir. Suavi Saygan
Diyalektik beslenmeyi doğru yerden alırsanız. Yalnızlık sizin için bir tehdit, bir asosyallik ve bir reddediliş, yoksayılış, öteye itiliş filan olamaz.  Suavi Saygan
Dolayısıyla neye tosladığını niçin tosladığını bu moral motivasyon kaybını yeniden nasıl yapılandıracağını yalnızlık hanende şekillendire bilirsin.  Suavi Saygan
Dünyayı güç ile yönetmeye çalışan mantık giderek kafatasçı, ırkçı ve faşizan bir yere gelir. Burdan barışçıl, tebessümlü bir yaşam üretemezsiniz.   Suavi Saygan  
Tecavüzü aklayan tecavüzcüyü saklayan Yalanı zeka sayan Talanı alkışlayan Emekçisini soyan Şiddeti görev sanan bir ülkede"insan" kalabilmek !  Suavi Saygan
Benden başka bir şey söyle ki iki kişi olduğumuzu anlayım demiş ya filozof. Ben hep benden başka bir şey söyleyenin  bizi çoğalttığını düşünmüşümdür.  Suavi Saygan
Mücadele aynı zamanda insanı saygınlaştırır ve güzelleştirir.Mücadeleden uzak kalmak 'banane ci " biryere iter sizi, bütün güzel yanınızı sizden alır götürür. Suavi Saygan
Bu yanıyla yalnız benim için çoğul bir kavram, tekil değil. Yani yalnızlık üreten de bir şey  aynı zamanda, insanı çoğaltan, geliştiren, değiştiren, dönüştüren de bir şey.  Suavi Saygan
İhanet, döneklik, çıkarcılık, teslimiyet vs. vs. Hiç umulmadık zamanda, zeminde ve biçimde çıkar karşımıza;gururunu, onurunu, inandırıcılığını yitirerek.Yazık!‘Say, say, say!’… bitmez.Yok-say.   Suavi Saygan
Yenilgilerim olmuştur, malubiyetleri kabul ederim ama bunlar hep geçici şeylerdir; çünkü yeniden yol almak, yeniden yol yürümek, yeniden yol inşa etmek gibi kavramlar hep insanlığın içinde vardır yeterki doğru hedeflerin olsun. Suavi Saygan


Orhan Gökdemir Sözleri:
Akp Eski Cumhuriyeti tasfiye etti.  Orhan Gökdemir
Deprem öldürmez yoksulluk öldürür!  Orhan Gökdemir
İslamcı hareket devletin kucağında büyüdü.  Orhan Gökdemir
Ümmet değil yurttaşız. Yaşasın Cumhuriyet!  Orhan Gökdemir
Arap baharı aslında Türkiye'den başladımıştır.  Orhan Gökdemir
Solcular devrimci Cumhuriyetin öz çocuklarıdır.  Orhan Gökdemir
Devletten yardım alanlar yoksul değil düşkündür.  Orhan Gökdemir
İnsan, bütün aydınlanma düşüncesinin anahtarıdır. Orhan Gökdemir
Siyasal İslamcılık; tasarlanmış bir insanlıktan çıkma şebekesidir. Orhan Gökdemir
Aç karnına imparatorluk düşü kuranlara hatırlatalım; dizi ile olmaz işler!  Orhan Gökdemir
Yalnız özgür olmayı istemek yetmez, onu hergün yeniden kazanmak gerekir.   Orhan Gökdemir
Din çoğaldıkça ahlak azalır. Dinin çoğalmasının nedeni zaten ahlakın azalmasıdır.   Orhan Gökdemir
Din yükseliyorsa toplum çözülüyor, dağılıyor ve bir çöküşe doğru sürükleniyor demektir.  Orhan Gökdemir
Yüksek patronlar yüksek generallerle birlikte Laik Cumhuriyeti cami avlusuna bırakıp kaçtı.  Orhan Gökdemir
Dinsizlik bir itham değil, çünkü suç değil. Biz size “dinli” diyor muyuz? Ayrıca sana ne, size ne? Orhan Gökdemir
Devlet Cumhuriyetten çoktan vazgeçti. Halk Cumhuriyete bağlı olduğu için vazgeçmemiş gibi yapıyor.   Orhan Gökdemir
Devrim savaş değil; bir alt-üst oluştur. Zulmün boyunduruğunu ve kölelik zincirlerini kırmaktır devrim.    Orhan Gökdemir
Aydın karanlığı hoş görmez. Aydın karanlıkla uzlaşmaz. Karanlığı hoş gören, karanlıkla uzlaşan aydın karanlığa karışır.   Orhan Gökdemir
Bizans yıkıldı. Yıkılırken dine sığınmıştı. Osmanlı yıkıldı, yıkılırken dine sığındı. Cumhuriyeti yıktılar, yıkarken dine sığındılar.  Orhan Gökdemir
Ezilenler için devlet neyse din de odur. Her ikisi de ironik bir biçimde onlar için vardir; dinin ve devletin varlık nedeni onlardır. Orhan Gökdemir
Din ile bilimin de hiçbir alakası yoktur. Hurafelerin içinde bilim bulunmaz. Bu konularda söz söylemeden önce biraz çalışmak lazım. Orhan Gökdemir
CHP’nin komünizmle hiçbir ilişkisi olmadığını o da biliyor ama bilinçaltından bu düşmanlığı atamadığı için, komünizmi ebedi düşmanı sayıyor. Orhan Gökdemir
Halktan çaldığı paralarla hayır işleri yapıp tanrısının rıza gösterdiğine inanan modern insanla, leğenden üretilmiş tanrıya tapanlar arasında pek az mesafe vardır.   Orhan Gökdemir
Kâbe, cahiliye döneminde de Kâbe'dir ve inancın da cahiliye döneminde  inanç  olduğu  anlaşılıyor. Ortalıkta  bir  devrim görünmemektedir ve eski, ihtiyaçlara göre yenilenmiştir.  Orhan Gökdemir
Hristiyanlık Yahudi dininin en yüksek fikridir; Yahudilik ise Hristiyanlığın günlük hayattaki pratik uygulanışıdır.”24 Öyleyse, Yahudiliğin toplumsal kurtuluşu için, toplumun Yahudilikten kurtulması gerekir.“ demektedir.  Orhan Gökdemir
Kapitalizmin dini paradır. Haliyle kapitalizmin başkaca dini, imanı, milliyeti, aidiyeti olmaz. Piyasa toplumunun insanı da, piyasada sadece bir alıcı ve satıcıdır. Onun Müslüman mı, Yahudi mi, Hristiyan mı, Şintoist mi olduğu kimseyi ilgilendirmez. Onun piyasada özgürce dolaşmak için ne dine, ne imana ihtiyacı vardır. Bunun için tek şart paradır.  Orhan Gökdemir


Richard Wilkins Sözleri:  
Yüzeyde hazine bulamazsınız. Richard Wilkins   
Geçmişi bir kitap gibi kullanın, eviniz gibi değil. Richard Wilkins    
İkiyüzlülük sadece sahibi tarafından görülemez. Richard Wilkins  
Hayal kırıklığı, gerçek olmak istemeyen bir rüyadır.  Richard Wilkins  
Geleceğiniz ancak zihniniz açık olduğu kadar parlaktır. Richard Wilkins
Hayatınızı bir para kazanma denemesi olarak kullanmayın. Richard Wilkins
Gerçek değişim kimi eski şeyleri farklı görmeye başlamaktır.  Richard Wilkins   
Ana babanız doğumunuzdan sorumludur, hayatınızdan değil. Richard Wilkins   
Hayal gücü, gerçekliklerin yan ürünü olduğu bir düş fabrikasıdır.  Richard Wilkins  
Pencereniz kirliyse dışarı çıkıp manzarayı parlatmanız boşunadır. Richard Wilkins    
Eğer kendinize yön arıyorsanız, yolunu kaybetmiş birine sormayın. Richard Wilkins
İlerlemenizin önündeki en büyük engel kendinize güvensizliğinizdir.  Richard Wilkins
Uykunuzun dışında rüya gördüğünüzde harika şeyler olmaya başlar.  Richard Wilkins  
Gerçek zenginlik vaktinizi insanlara vermektir, para karşılığı satmak değil. Richard Wilkins  
Karşınızdakini dinliyor musunuz, yoksa konuşmak için sıra mı bekliyorsunuz? Richard Wilkins    
Her davranışında başkalarının onayını arayan kimseler hayatın birçok güzelliğini ıskalar. Richard Wilkins   
Bir çok insan hayatının büyük bir bölümünü olduğundan farklı görünebilmek için feda eder! Richard Wilkins  
Korkularınıza verdiğiniz kadar çok enerjiyi hayallerinize verdiğinizde güzellikler gerçekleşmeye başlar.  Richard Wilkins  


    
 
Devam Edecek....!