Google Arama
Sitemde Arama
Ölümsüz Sözler
Evrensel Bilinçte; Anlatılan Senin Hikayendir.

Ölümsüz sözler (Felsefi Aforizmalar-6)

Celal Yalınız Sözleri: (1886-1962)
 Ben kendimi arıyorum...  Celal Yalınız
Her istiridyeden inci çıkmaz. Celal Yalınız
Fener bekçisi olmak isterdim!..   Celal Yalınız
Bu memleket çok konuşmaktan battı. Celal Yalınız 
Bahçıvan bir gül için bin dikene katlanır..  Celal Yalınız
Parası biten, ceketimin cebinden alabilir.  Celal Yalınız
Kıran da olsa kırıl sen, fakat bükülme sakın ! Celal Yalınız
Doğuya giden gemide batıya koşan tayfalarız. Celal Yalınız
Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olur. Celal Yalınız
Bu ülkede ilgililer bilgisiz, bilgililer de ilgisizdir. Celal Yalınız
Bir kızın tıraşlı bir erkeği güzel zannetmesi hazindir…  Celal Yalınız
Doğada rahvan yürüyen at yoktur. Bütün atlar tırıs gider.   Celal Yalınız
Her konuyu iyi bildiğini sanan insan makbul insan değildir.  Celal Yalınız
İnsanoğlunda zeka, midyedeki inci gibidir. Hepsinde bulunmaz. Celal Yalınız
Aklın ve müspet bilİmin ispat etmediği safsatalara inanmıyoruz. Celal Yalınız
Bu memleketin aydınları, doğuya giden gemide batıya kosan tayfalardir.  Celal Yalınız
Vaktinde, hatta yerinde doğmamış insanların sonu maalesef böyle oluyor.  Celal Yalınız
Küçük kuşlar heykellerin üstüne sıçarlar ama heykel onlara bir şey yapamaz!.. Celal Yalınız
İşaretparmağını kafasına dokundurarak “Aradıklarınız bunun içinde!..” demiş... Celal Yalınız
Çocuklara askıdaki ceketini göstererek “Parası biten cebimden alabilir!.. dermiş. Celal Yalınız
Tabancamı Cumhuriyet düşmanlarına karşı kullanacağım. Bunlar ‘polis’ de olabilir! Celal Yalınız
Kader' demeye dilim varmıyor... O zaman deme! Zaten, 'kader' diye bir şey yoktur.  Celal Yalınız
Bizde aydın yetişmiyor, diyorlar. Yetişene ne yaptık ki, yetişeceğe hayrımız dokunsun. Celal Yalınız
Bu düzensiz toplumda mert insanın, iyi insanın, aydın insanın manevra alanı çok dardır. Celal Yalınız
Bizim memlekette işçinin aydınına, okumuşuna kimse tahammül edemez, işçiler bile!.. Celal Yalınız
Ben hangi yolu seçeyim? Hangi mesleğe geçeyim? Dişçi, ateşçi, memur... Bir sakallı bilmeceyim! Celal Yalınız
Sen ilkbaharsın, ben ise sonbahar. Bunların ikisi de bahardır ama bir araya gelmezler, gelemezler !..  Celal Yalınız
Hiç bir yoğurtçunun yoğurt olduğu görülmediği gibi, hiç bir Türkçünün de Türk olduğu görülmemiştir. Celal Yalınız
Hiçbir kadını kendi yaşadığı ortama çekip mutsuz etmeye hakkı olmadığını” düşündüğü için bekâr kaldım.  Celal Yalınız
Yalnız, demokratikleşmenin Türk toplumu içinde ‘yozlaşmaya’ yol açabilir. Çok dikkatli davranılması gerekir.   Celal Yalınız
Bunların hepsi bilirsin ki rolden ibarettir. İşte bizim cumhuriyetimiz de ‘Yaşasın cumhuriyet’ rolünden ibarettir.  Celal Yalınız
Evinde yapılan arama esnasında polis duvarda duran Karl Marx portresini sorunca “Rahmetli babam” diye cevaplamıştır. Celal Yalınız
Tanzimat ilan ettik olmadı. Meşrutiyet ilan ettik olmadı. Cumhuriyet ilan ettik olmadı. Yahu biraz da ciddiyet ilan etsek… Celal Yalınız
Türkiye Doğu’ya yol alan bir büyük gemi. Bu geminin içinde Batı’ya koşanlar var.” Ve biz de bunu “Batılılaşmak” sayıyoruz... Celal Yalınız
Elli yaşındaki biri iki defa yirmi beş yaş hayatını mı yaşamıştır sanıyorsunuz? İnsan hayatı dilimlere bölünmez bir bütündür. Celal Yalınız
İstanbul sokaklarında kolu bacağı acayip bir şekilde çarpılmış dilencilere rastlıyordum. Doğa, böylesine ucubeler yaratmaz.  Celal Yalınız
Nice köpekler selâmet sahiline yüzerken lüzumlu talim ve terbiyeyi almayan bir insan olarak ben dalgalarda boğuluyorum...  Celal Yalınız
Eğer sizin aklınız matematiğe eriyorsa artık coğrafyadan iyi sonuç almanız beklenemez. Çünkü aklınızı hep matematiğe yorarsınız... Celal Yalınız
Türkiye’de ‘aydın’ geçinenler ‘Doğu’ya doğru seyreden bir geminin güvertesinde ‘Batı’ yönünde koşturarak ‘Batılılaştıklarını’ sanırlar!  Celal Yalınız
Benim gibi adam dolandırılır mı?’ diyecek değilim” der. “Ben bu parayı, kenefte işimi görürken kubur deliğinden içeri düşürdüm ve unuttum!.. Celal Yalınız
Türkiye’de on kişinin tabanca taşıma hakkı varsa biri de benim! Cumhuriyet’e karşı görevimi yapmak için tabanca taşıma ruhsatımı istiyorum!..   Celal Yalınız
Memlekete hizmet etmek istiyorsan, bunu, kimseye duyurmadan, belli etmeden yapacaksın. Aksi halde, ne yapar eder engellemeye çalışırlar.  Celal Yalınız 
Büyük adam, kendisine sunulmuş olan çeşitli bilim dallarından birine kendini kaptıran ve böyle yaptığı için de diğer bilim dallarını ihmal ederek seçtiği dalda ilerleyen adamdır!  Celal Yalınız
Bastonumu soksam yeşertecek kadar verimli bu Anadolu toprağından, üzerinde yaşayan insanların karnını doyuracak kadar ürün alamamayı başardığımız için ne kadar alkışlansak yeridir. Celal Yalınız
“Ben doğal bir insanım” İhtirasım yok. Paraya önem vermem. Mevkileri takmam. Bunun için sizlerin katlandığınız nice maskaralıklardan uzağım. Sizin burjuva kalıplarınıza metelik vermem. Hepinize de içimden kıs kıs gülerim. Celal Yalınız
Çünkü bizler, tıpkı demokrasi gibi, sosyal adalet gibi komünizmi de komünisti de bir türlü bilemiyor, anlayamıyor, öğrenemiyoruz. Bundan dolayı "komünist" lafını bir meyhane küfrüne, "komünizm"i de çocuk masallarının umacısına benzettik... Celal Yalınız
Bir kere hayatta hiçbir göreve zirveden başlanmaz! Basamaklar, hak edildikçe ağır ve emin adımlarla çıkılır. Hemen zirveye oturanlar veya oturtulanlar basamakları tanımadıkları için kolayca aşağı yuvarlanır ama emin adımlarla hedefe ulaşanlar yerlerinden edilemezler kolay kolay. Celal Yalınız
Cennet, cehennem hikayeleriyle yıkanmış beyin doğru düşünme yetisini kaybeder. Boş inançlara saplanıp kalır, gerçeklere ulaşamaz. Bir kez sakatlandıktan sonra beynimizi sağlığına kavuşturmak çok zordur. Ancak, çok okumakla, kültürümüzü genişletmek ve derinleştirmekle belki sağlanabilir.  Celal Yalınız
Yozlaşmış toplumlarda yaşamak durumunda olmak öyle bir şeydir ki, insan kazara bir çukurun içine düşse ve -tesadüf bu ya - düştüğü yer bir lağım çukuru olsa ama nasılsa üstüne bir damla bile pislik sıçratmadan bir kenarda durmayı başarıp imdat istese ve birileri gelip onu oradan kurtarsa gene de kolay kolay atamaz üstüne sinen pis kokuyu ! ..  Celal Yalınız


Viktor Emil Frankl Sözleri: (1905-1997)
Bitirilecek ne kadar çok acı var!  Viktor  Frankl
Acılar, sadece gelişiyorsan bir anlam taşır. Viktor Frankl
Dünyadaki hiçbir güç yaşadığın şeyi elinden alamaz. Viktor Frankl
İnsanın çektiği acının 'büyüklüğü' kesinlikle görecelidir. Viktor  Frankl
İnsan, onurunu bir toplama kampında bile koruyabilir. Viktor  Frankl
Her durumda mutlaka bir seçeneğimiz bulunmaktadır. Viktor Frankl
Yaşamak için bir nedeni olan insan her türlü nasıl’a katlanabilir.  Viktor  Frankl
Çok önemsiz bir ayrıntı bile sevinçlerin en büyüğünü yaratabilir.  Viktor  Frankl
İkinci kez yaşıyormuş ve ilkinde yanlış davranmışsınız gibi yaşayın.  Viktor  Frankl
Dayak olaylarının en acı verici kısmı, çağrıştırdıkları onur kırıcı şeylerdi. Viktor Frankl
Istırabın kaynağında, insanın hayatına anlam verememesi gerçeği yatar. Viktor Frankl
İnsan kendi idealleri ve değerleri uğruna yaşamak ve hatta ölmek yetisine sahiptir. Viktor  Frankl
Aklınızı kaybetmenize neden olacak şeyler vardır, ya da kaybedecek aklınız yoktur. Viktor Frankl
Sıkıntıların kaynağında anlamsız insanlarla anlamlı ilişkiler yaşama isteği ve çabası yatar.  Viktor  Frankl
Herkesin yaşamında belirli bir görevi ya da misyonu vardır ve bu durum kendine özgüdür.  Viktor Frankl
Hayatın anlamsızlığından duyulan acı, günümüzün önde gelen kişisel sorunlarından biri oldu. Viktor Frankl
İnsan koşullarını seçmekte özgür değildir; Ama bu koşullar karşısında tavır almakta özgürdür.  Viktor  Frankl
Kendi 'geçici varoluşunun' sonunu göremeyen insan, hayatta nihai bir hedefi de amaçlayamıyordu.  Viktor  Frankl
İnsan kendisi için karar verir! Bu yüzden eğitimin amacı karar verme yeteneğini geliştirmek olmalıdır. Viktor Frankl
İnsan özgürlüğünün en sonuncusu, içinde bulunduğu koşullar ne olursa olsun, tutumunu seçebilmesidir.  Viktor Frankl
Yaşanmış olan güzel şeyler artık var olmasalar bile, sonsuza kadar sizindir, o yaşanmışlığı kimse sizden alamaz. Viktor Frankl
Gelecekte bir hedef göremediği için kendini çöküşe bırakan bir insan, kendini geçmişe yönelik düşüncelere dalmış buluyordu.  Viktor  Frankl
Eğer yaşamda bir amaç varsa, acıda ve ölümde de bir amaç olmalıdır. Ama hiç kimse bir başkasına bu amacın ne olduğunu söyleyemez. Viktor Frankl
Dünyada hiçbir şeyi kalmayan bir insanın, kısa bir an için de olsa, sevdiği insana ilişkin düşüncelerle ne kadar mutlu olabileceğini anladım. Viktor  Frankl
Yaşamında hiçbir anlam, amaç, hedef göremeyen ve bu nedenle sürdürmeyi anlamsız bulan kişinin vay haline! Kaybetmesi uzun sürmeyecektir.  Viktor  Frankl
Anlamsızlık duygusunun nedeni, insanların yaşamalarını sağlayacak çok şeyin bulunmasına karşın, uğruna yaşayacakları bir şeyin olmayışıdır. İnsanlar araçlara sahip ama amaçları yok. Viktor  Frankl


Pablo Picasso Sözleri: (1881-1973)
Hayatın anlamı yeteneğinizi bulmak; amacı ise onu başkalarına sunmaktır. Pablo Picasso
Büyük bir yalnızlık olmadan, ciddi bir eser verilemez. Pablo Picasso
Başarıya giden temel anahtar eylemdir.! Pablo Picasso
Cisimleri gördüğüm gibi değil, düşündüğüm gibi boyarım. Pablo Picasso
Hayal ettiğiniz her şey gerçektir. Pablo Picasso
Her çocuk sanatçıdır.. Anne babası izin verdiği müddetçe.. Pablo Picasso
Ben aramam, ben bulurum. Pablo Picasso
Yapabileceğini düşünen yapabilir, yapamayacağını düşünen yapamaz. Bu değişmez ve tartışılmaz bir kuraldır. Pablo Picasso
Dünyayı yeniden çocuk gözüyle görmek için, otuz yıl uğraştım... Pablo Picasso
Ben başkalarını değil, kendimi kopya etmekten korkarım. Pablo Picasso
Her çocuk bir sanatçıdır, sorun büyüdüğümüzde nasıl sanatçı kalabileceğimizdir. Pablo Picasso
Hayal edebildiğin her şey senindir. Pablo Picasso
Her yaratıcı eylem, her şeyden önce bir karşı gelme eylemidir. Pablo Picasso
Böyle anlamsız bir dünyada ben niye anlamlı resimler çizeyim? Pablo Picasso
Herşeyi söylemem ama, her şeyin resmini yaparım. Pablo Picasso
Önce kuralları tam bir profesyonel gibi öğrenin. Sonra onları bir sanatçı gibi kırın. Pablo Picasso
Sanat, kişiliğimizden günlük hayatın tozunu alıp götürüverir. Pablo Picasso
Bir tek doğru olsaydı, aynı konuda yüz tablo yapılmazdı. Pablo Picasso
Benden yaptığım bir resmi anlatmamı istemeyin. Ben sadece tasvir ediyorum. Anlatacak olsam oturur yazardım. Pablo Picasso
Çalıştığımda rahatlıyor ve dinleniyorum. Beni asıl yoran, hiçbir şey yapmamak ya da gelen misafirleri ağırlamak oluyor. Pablo Picasso
Çok parası olan fakir bir insan gibi yaşamak isterim. Pablo Picasso
Bütün çocuklar sanatçı olarak doğar; problem sanatçı olarak kalmaları. Pablo Picasso
Sanat, gerçekleri tanımamıza yardımcı olan bir yalandır. Pablo Picasso
Hedeflerimize, ancak hararetle inandığımız ve gayretle uyguladığımız bir plan aracılığıyla ulaşabiliriz. Başarıya giden başka bir yol yoktur. Pablo Picasso
Başarmak için önce temel kuralları öğrenmeli, sonra da onları aşmayı bilmelisiniz! İşinizin temel kurallarını iyice öğrenin ki, bir gün onların ötesine geçmek istediğinizde, onları kırabilesiniz! Pablo Picasso
Küçük bir çocukken annem bana şöyle demişti: "Eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan Papalığa yükseleceksin." Ama ben ressam oldum ve Picasso olarak kaldım... Pablo Picasso
Bir sanatçının ne olduğunu sanıyorsunuz? Yeryüzünde olup biten yürekler acısı, heyecanlı ya da zevkli şeylerin bilincinde olan ve kendini tamamen onların yansımasında şekillendiren bir politik varlıktır. Resim evleri dekore etmek için yapılmaz. O bir savaş aracıdır. Pablo Picasso
Başkaları olanı görüp neden diye sordu. Ben ise ne olabileceğini görüp neden olmasın diye sordum. Pablo Picasso
Her insan aynı enerji potansiyeline sahiptir. Sıradan bir insan enerjisini bir sürü ıvır zıvıra harcar. Ben ise enerjimi sadece bir işe odaklarım; resimlerime. Hayatımdaki her şeyi bunun için feda ederim. Kendimi bile! Pablo Picasso
İnsanları uyandırmak gerek. Şeyleri algılama biçimlerini altüst etmek. İnsanları kızdıracak, kabul edilmez imgeler yaratmak lazım. Pek güvenilir olmayan, tuhaf bir dünyada yaşadıklarını, sandıkları gibi bir dünyada bulunmadıklarını anlamalarını sağlamak. Pablo Picasso


Thomas Stearns Eliot Sözleri: (1888-1965)

Seni düşünmeyen, anlamak istemeyen, anlamamazlıktan gelen insanlara yön değil, yol vermelisin. Thomas Stearns Eliot
Gerçekçi insanların fazla arkadaşı yoktur. Thomas Stearns Eliot İnsan türü, bu kadar çok gerçekliği kaldıramaz. Thomas Stearns Eliot
Bir şeylerin yoluna girmesi için her şeyin raydan çıkması gerekir bazen. Thomas Stearns Eliot
Dünyadaki sorunların çoğu önemli olmak isteyen insanlardan kaynaklanıyor.  Thomas Stearns Eliot
Yaşamın içinde kaybettiğimiz hayat, bilginin içinde kaybettiğimiz bilgelik nerde? Thomas Stearns Eliot
İnsanlar değişir Ve onlar genellikle Asla olmam Dedikleri insanlar olmaya başlarlar...  Thomas Stearns Eliot
Ne kadar yol kat edilebileceğini, sadece çok ileri gitme riskini alanlar öğrenebilirler.  Thomas Stearns Eliot
Bu dünyaya verilen zararların yarısı kendini önemli hissetmek isteyen insanların eseridir. Thomas Stearns Eliot
Bazıları ışığın, bazıları gölgenin peşine düştü. Thomas Stearns Eliot
Ancak çok uzağa gitmeyi göze alan birisi, insanın ne kadar uzağa gidebileceğini keşfeder. Thomas Stearns Eliot
Yerine getirilmiş bir görevin mutluluğu başka bir görevi yapabilme gücünü yaratır.  Thomas Stearns Eliot
Son, başladığımız noktadır. Thomas Stearns Eliot
Tanıdığın yanlış insanlara duyduğun öfkeyi, tanıdığın en doğru insana kusma. Thomas Stearns Eliot
Evren büyük bir patlamayla başladı; bir iniltiyle sona erecek.  Thomas Stearns Eliot
Güven bir ayna gibidir. Bir kez kırıldı mı, hep çizik gösterir. Thomas Stearns Eliot
Sadece fazla ileri gitme riskini göze alanlar ne kadar ileri gidebileceğini öğrenir Thomas Stearns Eliot
At gözlüğü takmış sabit fikirli insanlardan uzak durmak, Bazen en büyük kafa rahatlığıdır! Thomas Stearns Eliot
Her şartta mutluysan, Ve yoktan yere bile gülümsüyorsan, Her zaman gençsindir.  Thomas Stearns Eliot
Senin kendini nasıl gördüğün, başkasının seni nasıl gördüğünden çok daha önemlidir. Thomas Stearns Eliot
Seçmiş olduğunuz ve karar verdiğiniz şeylerin bedelini siz ödersiniz; size akıl verenler değil. Thomas Stearns Eliot
Bir şeyi yüreğinde ve aklında bitirmedikçe, gidişler ve kaçışlar çare değildir. Thomas Stearns Eliot
Bazı insanlar sizi çok iyi anlar, Ama her zaman uzaktadırlar. Bazıları da sizi hiç anlamaz, Dibinizden ayrılmazlar! Thomas Stearns Eliot
Unuttuğun kimse yoktur, Silinip giden değerler vardır, Önemsiz gördüğün kimse yoktur,  Önemini yitirenler vardır sadece. Thomas Stearns Eliot
Bazı insanlar etrafındaki her şeye yabancıdır, Bazı insanlar kendilerinden başka hiçbir şeyi görmez, Bazı insanlar kendi hırslarında boğulur, Bu yüzden bazı insanlar, Senin kırılmış olmanı önemsemez... Thomas Stearns Eliot
Kırıldığını belli etmeyen insanları üzmeyin. Çünkü onlar sizi kaybetmemek için susar, aptal oldukları için değil! Thomas Stearns Eliot
Gülüyorsun ama ağlamak istiyorsun, konuşuyorsun ama susmak istiyorsun, mutlu gibi davranıyorsun ama değilsin. Thomas Stearns Eliot
Keşfetmekten yılmamalıyız, ve tüm keşiflerimizin sonu başladığımız yere dönmek ve orayı ilk kez tanımak olmalı. Thomas Stearns Eliot
Kimseye iyi veya kötüdür demekte acele etmiyorum. Çünkü insanlar beni her zaman şaşırtmayı başarmışlardır. Thomas Stearns Eliot
Erkekler unutarak yaşar, kadınlarsa anılarıyla. Thomas Stearns Eliot
Kimseye iyi veya kötüdür demekte acele etmiyorum. Çünkü insanlar beni her zaman şaşırtmayı başarmışlardır. Thomas Stearns Eliot
Hayatta bazen bir dakika durup, bazı şeylerin tadını çıkartmak gerekiyor. Çünkü bazılarımız için o küçük şeyler, Mutluluk sebebidir. Thomas Stearns Eliot Hayatta her şey ol, fakat birilerinin alternatifi asla olma. Thomas Stearns Eliot
Hayatımızdaki en değerli insanlar, bizi her koşulda tüm kalbiyle dinleyenlerdir. Biz konuşmazken bile… Thomas Stearns Eliot
Her şeye şaşırıyorsan ve merak ediyorsan bilgelik yolundasın. Karşındakine merhamet duyuyorsan insanlık yolundasın. Elindekilerle mutlu olmayı başarıyorsan özgürlük yolundasın. Thomas Stearns Eliot
En büyük servetin nedir bilir misin? Sevimli bir arkadaş... Kendini iyi hissettiren bir dost...! Ve vücudundaki sağlık ve esenlik...! Thomas Stearns Eliot
Zaman sanki; BekIediğinde , yavaş geçiyor gibi. Üzgün oIduğunda, durmuş gibi. MutIu oIduğunda, hızIa geçip gidiyor gibi.. Acı çektiğinde, hiç geçmeyecek gibi.. Canın sıkıIdığında, upuzun gibi... Thomas Stearns Eliot
Şimdiki zaman ve geçmiş zaman belki de gelecek zamanda mevcuttur; gelecek zaman ise geçmiş zamanın içindedir. Thomas Stearns Eliot
Araştırmaktan vazgeçmeyeceğiz ve araştırmamızın sonunda başladığımız yere tekrar dönecek, orayı yeniden keşfedeceğiz. Thomas Stearns Eliot
Öyle anlar olur ki, hiç bir şey olmamış gibi gülümseyerek yoluna devam eder insan; buna pes etmek değil; olgunlaşmak denilir. Thomas Stearns Eliot
Hiç kimseyi, başkalarının anlattığı hikayelere göre yargılamayın. Çünkü hikayelerin çoğu yalan doludur! Thomas Stearns Eliot
Geçtiğimiz yılın sözleri, geçtiğimiz senenin diline ait. Ve önümüzdeki senenin sözlerinin yeni bir sese ihtiyacı var. Ve bir sonu bitirmek, bir başlangıca yer açmak demektir.  Thomas Stearns Eliot
Eğer bir insanın samimi olmadığını fark edersem, bunu ona belli etmem. Gözümde daha ne kadar küçülebileceğini seyrederim. Thomas Stearns Eliot
Unuttuğun kimse yoktur, silinip giden değerler vardır, önemsiz gördüğün kimse yoktur, önemini yitirenler vardır sadece. Thomas Stearns Eliot
Bazen hiçbir şey olmamış gibi gülümseyerek yaşamaya devam edersin. Biz buna pes etmek değil, olgunlaşmak diyoruz. Thomas Stearns Eliot
Bakma sen herkesin öyle mutlu göründüğüne, vicdan diye bir yer var, ve orada herkes suçlu.. Thomas Stearns Eliot
Hikayelerin çoğu yalan doludur! Thomas Stearns Eliot
Televizyon, milyonlarca insanın aynı şakaya aynı anda gülmesini sağlayan, ama yine de yalnız olmasını sağlayan tek eğlence aracıdır. Thomas Stearns Eliot
Dünyadaki yıkımların yarısı kendini önemli hissetmek isteyen insanlar tarafından yapılmıştır. Thomas Stearns Eliot

Aristoteles Sözleri: (MÖ 384-MÖ 322)
Vicdan olmadan, Bilgi sahibi olmak tehlikelidir.    Aristoteles
Şüphe bilgeliğin başlangıcıdır.   Aristoteles
Kahraman çevresine ölüm yaymaz ama ölüme meydan okur.     Aristoteles
İdeal insan iyilik yapmaktan zevk alır.  Aristoteles
Bütün; başı, ortası ve bir sonu olandır. Aristoteles
İyi, basit; kötü ise çok yönlüdür.  Aristoteles
Adalet önce devletten gelir.      Aristoteles
Hukuk her şeyin üzerinde olmalıdır.  Aristoteles
Şimdi olduğu gibi başlangıçta da insanları felsefe yapmaya iten şey, hayret olmuştur.     Aristoteles
Kimse, korktuğu adamı sevmez.    Aristoteles
İnsanın içinde olanlar dışında anlam buluyor.     Aristoteles
Sevdiklerinizle siyaset yapmayınız.  Zira; siyaset dostlukları zedeler. Siyasetçiler yollarına devam ederken; Siz dostlarınızı yitirdiğinizle kalırsınız.     Aristoteles
İnatçı insanlar kendi aralarında üçe ayrılır; 1- Dik kafalılar, 2- Boş kafalılar, 3- Ve kalın kafalılar.    Aristoteles
Kim ki herşeyi kendi anlar, en iyi kişidir. Kim ki doğru sözle ikna olur, o da iyidir. Kim ki ne anlar ne de kulak verir başkasına, işe yaramaz biridir o.   Aristoteles
Akıllı bir insanın dünyası bütün dünyadır.     Aristoteles
Köleliğin en kötü tarafı sonunda kölelerin de ondan hoşlanmaya başlamasıdır.    Aristoteles
Felsefe kişilerin yaşamı merak etmesinden doğar.Yaşamı en çok merak eden çocuklardır.     Aristoteles
Bilgi doğuştan akılda yoktur, ama akıl bilgiyi üretecek kapasitededir.    Aristoteles
Gençler kolay kandırılır, çünkü çabucak umutlanırlar.       Aristoteles
Felsefe ilkeler ya da ilk nedenler bilimidir.    Aristoteles
Bilen uygular ama ancak anlayan öğretebilir.      Aristoteles
Bazı şeyleri ancak, onları yaparak öğrenebiliriz.     Aristoteles
Çok süslenenlere bakın; hepsi de gizlenmek istiyordur.     Aristoteles
Demokratik devletin temeli özgürlüktür. Aristoteles
Demokrasi cahil kitlelerin egemen olduğu bir yönetim şekline dönüşebilir.  Aristoteles
Demokrasi, fakir ve mülk sahibi olmayanların iktidar oldukları zamandır.    Aristoteles
Hiç bir iyilik sahtelikle bir arada gitmez, doğru hiç bir zaman yanlışa yer vermez.    Aristoteles
Hırs ve para düşkünlüğü, belki de tüm öteki ihtiraslardan daha fazla suç nedenidir.    Aristoteles
Varoluş bakımından bütün kişiler öğrenmek isteği içindedirler. Aristoteles
Kötü insanlar korkudan boyun eğerler, iyi insanlar ise yalnızca sevgiden.  Aristoteles
Tek mantık düşünebilmekse; evet, akıllıyız. Aristoteles
Hiçbir dahi, biraz çılgınlık karışımından yoksun olamaz. Aristoteles
Kimi ister, kimi verir; doğa ile insan bir bütündür. Aristoteles
Tek istikrarlı devlet, tüm insanların yasa önünde eşit olduğu devlettir. Aristoteles
Bütün insanlar doğaları gereği bilmek isterler. Aristoteles
Doğaya güvenilir, paraya değil.   Aristoteles
Dost; kişinin ikinci benliğidir. Aristoteles
Herkesle dost olan kimsenin dostu değildir.       Aristoteles
Bilge kişi zevk aramaz, kaygı ve açılardan uzak durur. Aristoteles
Herkes en fazla kendi çıkarını, en az başkalarının çıkarını düşünür.     Aristoteles
En büyük suçlar, gerekli olanı değil de, fazla olanı elde etmek için işlenir.    Aristoteles
Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer. Aristoteles
Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır. Aristoteles
Eğitim görmüş aklın işareti, herhangi bir düşünceye onu kabul etmeden önce açık olmasıdır. Aristoteles
Bilge zihinli insan, insanların ne düşüneceğinden çok, gerçeğe aldırış etmeli.    Aristoteles
Boş zaman, cahillerin can sıkıntısıdır. Mutluluk, kendi kendine yetenlerindir.  Aristoteles
İyiliğe gücün yetmezse, kötülük etme. Aristoteles
Mutluluk, kendi kendinle baş başa kalmakta görünüyor.     Aristoteles
İnsan, rüzgarda hareket eden gül gibi olmalı ki etrafına güzel kokular yayabilsin.    Aristoteles
Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.   Aristoteles
Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir.     Aristoteles
İnsanlar arzularına son olmadığı için, bu arzuları tatmin edecek vasıtalara da son olmamasını isterler. Aristoteles
Fazileti olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşişi, en muhteris ve en doymak bilmez olanıdır. Aristoteles
Mevkilerini para ile satan kimseler, masraflarını geri almak yoluna düşerler. Aristoteles
Ortak tehlikeler, birbirlerinin can düşmanı olanları bile birleştirir.  Aristoteles
Gerçek mutluluk mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme sahip olmak ile mümkündür. Aristoteles
İnsan politik ve  düşünen bir hayvandır.     Aristoteles
Sözün en güzeli, söyleyenin doğru olarak söylediği, dinleyenin de yararlandığı sözdür. Aristoteles
Okuyup yazanla okumayıp yazmayan arasındaki ayrılık, ölülerle diriler arasındaki ayrılık kadardır. Aristoteles
Yetinmesini bilenler mutludur. Aristoteles
Boşuna kendinizi kandırmayın; sürekli yaptığınız şey neyse siz osunuz. Aristoteles
Kişiler başaklara benzerler, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.    Aristoteles
Mutlu yaşam, kişinin yeteneklerini engellenmeden işleyebildiği yaşamdır.     Aristoteles
Mutluluk kendi kendine yetenlerindir.    Aristoteles
Mutlu insanın fazla şeye ihtiyacı yoktur.     Aristoteles
Bir düşünceyi kabul etmeden düşünebilmek, eğitimli bir zihnin işaretidir.      Aristoteles
Merak ediyorum acaba fazlasıyla para kazanmış bir zengin bunları dostlar için sarfediyor mudur?   Aristoteles
Doğayı, yozlaşmış varlıklarda değil doğa kanunlarına uygun davranışta bulunan varlıklarda incelemek gerekir.     Aristoteles
Bütün dünyevi yasam bir hastalıktır, bir tür duygu oluşumudur. En iyisi hiç doğmamış olmaktır. Eğer insan, bir felaket olup da doğmuşsa, en hızlı şekilde ölmeyi denemelidir.  Aristoteles
Yanlış yoldan gitmenin birden çok yolu vardır. Doğruyu yapmanın tek bir yolu. Bu yüzden Yanlış yapmak kolay, doğruyu bulmak zordur.    Aristoteles
Erdemin üç temel özelliği; ölçülülük, süreklilik ve gönüllülüktür.    Aristoteles
Zayıflar her zaman adalet ve eşitlik isterler. Güçlülerse bunların hiçbirini takmaz.      Aristoteles
Erdemi olmayan insan, hayvanların en kirlisi, en vahşi si, en doymak bilmez olanıdır.       Aristoteles
Eristo ya "umut nedir" diye sormuşlar; Şöyle yanıtlamış: Uyanmış bir insanın düşüdür.    Aristoteles
Felsefenin yararı da iyi eylemde bulunmak ve böyle eylemleri teşvik etmektir.    Aristoteles
Dünya bir hücredir seni yalnızlığa iten, fakat aynı zamanda seni düşündürüp olgunlaştıran ortamdır...    Aristoteles
Çok dostu olanın, hiç dostu yoktur. Aristoteles
Eğitimli ile eğitimsiz birbirinden ölü ile diri kadar ayrıdır. Aristoteles
Bütün insanlar doğal olarak bilmek isterler.   Aristoteles

Voltairine de Cleyre Sözleri: (1866-1912)
Polis copları suçluları besler. Voltairine de Cleyre
Her barışçıl insan, orduya desteğini çekmelidir. Voltairine de Cleyre
Savaş isteyen herkes bunun maliyetini ve riskini üstlenmelidir. Voltairine de Cleyre
İnsan-öldürme mesleğini icra edenlere ne ücret ne de barınma sağlanmalıdır. Voltairine de Cleyre
Ben mücadelemi ayrıcalık ve otoriteye karşı yürütüyorum, ki bu sayede mülkiyet hakkı, bireye uygun olan asıl hak yok edilebilir.  Voltairine de Cleyre

Alexis Carrel sözleri: (1873-1944)

İnsan ölçü olmalıydı.  Alexis Carrel
Tehlikelerin en büyüğü hayaldir.  Alexis Carrel
Akıl, yalan ve dolanla gelişemez.   Alexis Carrel
Modern toplum bireyi tanımıyor.    Alexis Carrel
Hatıralar hiç bir zaman yok olmaz. Alexis Carrel
Modern hayat zihni hayata karşıdır.  Alexis Carrel
Bir insanın hayatı onun karakteridir.   Alexis Carrel 
Zaman, psikolojik hayatın kumaşıdır.     Alexis Carrel
Biz, feci bir hayalin kurbanları olduk.     Alexis Carrel
Gerçek zaman, hissettiğimiz zamandır.    Alexis Carrel
İnsan ilk önce kaybetmeyi göze almalı.    Alexis Carrel
Kör teknolojiden kendimizi kurtarmalıyız. Alexis Carrel
Kusurlar, şahsiyeti küçültür ve zayıflatırlar.  Alexis Carrel
Nefret, bedeni ve aklı her zaman tahrip eder.  Alexis Carrel
Ancak zekânın durduğu yerde aşk yürüyebilir.    Alexis Carrel
Umumiyetle kendi kabiliyetlerimizi bilmiyoruz.    Alexis Carrel
İnsan ancak düştüğünü fark ederse ayağa kalkar.     Alexis Carrel
Bir kısım geri zekâlılar yüzünden mutsuz olmayın.    Alexis Carrel
Hayatın gayesi olmayınca eğlence bataklığına akıyor. Alexis Carrel
Şüphesiz şahsiyetimiz, hatıralarımızla kurulmuştur.    Alexis Carrel
Görev büyük şey yapmak değil gerekeni yapmaktır.    Alexis Carrel
Modern şehir, sakinlerinin iyiliği için kurulmamıştır.    Alexis Carrel
Sadelik muhtemelen gerçek, karmaşıklık ise yapaydır.    Alexis Carrel
Bozuk karakterler kendilerini fikir hayatına veremezler.  Alexis Carrel
Bir duygu ve acı da gözle görülen dağlar kadar gerçektir.  Alexis Carrel
Üzüntüyle mücadele etmeyi bilmeyenler erken ölürler.        Alexis Carrel 
Ahlak düşünce gücünü arttırır, insanlar arasında barışı sağlar. Alexis Carrel
Anlamak ve hissetmek birbirlerinden çok farklı iki husustur.    Alexis Carrel
Okul, ana ve babanın verdiği ferdi terbiyenin yerini tutumaz.    Alexis Carrel
Her birimiz tek olduğumuzun şuurundayız. Bu teklik gerçektir.    Alexis Carrel
Biz ölümlüler ise unutulmuşluk deryasına gömülüp gideceğiz.    Alexis Carrel
İnsana, kimyevi bir madde, bir makine çarkı muamelesi yaptık.   Alexis Carrel
Her kim bir kapı çalsa, kapı ona açılır ve eğer isterse içeri alınır.    Alexis Carrel     
30 yaşındayım fakat 80 yaşında biri gibi hissediyorum kendimi.    Alexis Carrel
Modern insan, para müstesna, her şeye karşı kayıtsızlık içindedir.   Alexis Carrel
Medeniyet tarafından aklın, maddeye feda edilmesi bir hata idi.     Alexis Carrel
Büyük şehirlerin kurulması da bizler düşünülerek olmuş değildir.   Alexis Carrel
Her insan bir tarihtir ve başka hiç kimsenin tarihi ile aynı değildir.   Alexis Carrel 
İnsanın dünya ve benzerleri karşısında tabii tutumu mücadeledir.       Alexis Carrel
Düşünce ve kararlarımız doğrudan doğruya zihin halimize bağlıdır.  Alexis Carrel 
Yeryüzündeki her bir insanın huyu ve karakteri, görünümü farklıdır. Alexis Carrel   
Dün olduğu gibi bugün de insanlar en büyük fedakarlıklara hazırdırlar.  Alexis Carrel   
Şüphesiz insanlık kendini tanımak için muazzam bir gayret göstermiştir. Alexis Carrel  
İnsanın entelektüel eğitimi, öğretmen ve imtihanlardan kurtulunca başlar. Alexis Carrel
Medeniyetin ilerlemesinde kadınların rolü erkeklerinkinden daha yüksektir.    Alexis Carrel
İnsan, modern şehirlerin sonsuz genişliğinde tecrit edilmiş ve kaybolmuştur.    Alexis Carrel
Demokratik hürriyetlerin sadece zenginler için olduğunu unutmamak gerekir.     Alexis Carrel
Herkes bilir ki aşk, nefret, hiddet ve korku, mantığa bile bir düzensizlik getirir.    Alexis Carrel
Endüstri, insana her gün biraz daha neşe veren şuur faaliyetlerine engel oluyor.     Alexis Carrel 
Bazı insanlar, kendilerine sığınırlar ve böylece kalabalığın ortasında yalnız kalırlar.  Alexis Carrel
Biz meselelerin en korkuncu olan meşgalesizlik meselesini halletmekten uzağız.       Alexis Carrel
Bir millette ahlak duygusu yok olduğu zaman bütün sosyal yapı sarsılmaya başlar.    Alexis Carrel  
Sanayileşme, insana zevk veren bilinç eylemlerinin kullanımını engellemektedir.       Alexis Carrel
Boşça vakit geçirmek, sadece hayatta hedefi olmayanların batacakları bir bataklıktır.  Alexis Carrel
Kendine bağlı kal ve sebat et. Hiç taklit etme. Sana huzuru senden başkası veremez.    Alexis Carrel
İnsan beyni, aklı, düşünebilme kabiliyeti ve zekası sayesinde fizik dünyayı yönetiyor.   Alexis Carrel
Endişe, sıkıntı, dejenere edici hastalıklar, enfeksiyonlar organik çöküntüyü hızlandırır.    Alexis Carrel
Uzun ömür ancak gençliği uzatıyorsa arzu edilebilir, ihtiyarlığı uzatıyorsa arzu edilmez.  Alexis Carrel
Uygarlığın gayesi, bilimin ve makinelerin ilerlemesi değil, insanın ilerlemesi olmalıdır.    Alexis Carrel
Dünyanın hiçbir devresinde çağımızda olduğu kadar akıl hastaneleri dolup taşmamıştır.    Alexis Carrel
Kendi kimliğimizi kaybetmeden bir hayat yaşamak istiyorsak çok şey bilmek zorundayız. Alexis Carrel
Bütün hayat boyunca acıların toplamı, mutlulukların toplamından daha fazla değil miydi?    Alexis Carrel
Şurası muhakkak ki,bir grup insan toplumunun hacmi belli sınırları aşınca,kalitesi de düşüyor.   Alexis Carrel 
Medeni insanların çoğu için kiliseler ölü dinlerin uyuduğu müzelerden başka bir şey değildir.    Alexis Carrel
Çağdaş insan zevke düşkün, korkak, şehvetli ve zorludur. Ne ahlak, ne de estetik, anlayışı vardır.  Alexis Carrel
Hatayı açıkça görmek insanı harekete geçirir. İnsan ancak düştüğünü fark ederse ayağa kalkabilir.  Alexis Carrel
Çocuklar, anne ve babalarının kötü örnekleriyle bozulmaya devam ettikçe yeni bir dünya kurulamaz. Alexis Carrel
Öyle görünüyor ki, modern çalışma ve toptan üretim organizasyonu, insanın gelişmesi ile uyuşmuyor.    Alexis Carrel
Akıl, bu dünyanın en muazzam gücüdür. O, yeryüzünü alt üst etmiş, medeniyetleri yapmış ve yıkmıştır.   Alexis Carrel
Medeniyetimizi tehlikeye sokan, liderlerin özellikle entelektüel ve ahlâkî zayıflıkları ve cehaletleridir.   Alexis Carrel    
Modern şehirlerin kargaşası içinde kendini rahatlatabilen insan sinir hastalıklarına karşı aşılanmış sayılır.  Alexis Carrel
Dünya tarihinde ilk defa, çöküşünün başlangıcına gelmiş bir uygarlık, felaketinin sebeplerini farkedebiliyor.  Alexis Carrel
Bugünkü zaafımız hem ferdiyet hakkındaki bilgisizlikten hem de insanın oluşumunu bilmemekten ileri geliyor.  Alexis Carrel
Vücudumuzun hacminde basit değişimler, bedeni ve zihni faaliyetlerimizde çok derin değişimlere yol açabilir.  Alexis Carrel
Gerçeği seyretmek isteyen kimse önce kendinde sükunu sağlamalıdır. Zihni, bir gölün durgun suyu gibi olmadır.  Alexis Carrel
Modern medeniyet kötü durumdadır çünkü bize uygun değildir. Gerçek doğamızın bilgisi olmadan inşa edilmiştir.    Alexis Carrel
En mesut ve faydalı insanlar, entelektüel ve moral faaliyetleri bakımından ahenkli bir bütünlük arz eden insanlardır.    Alexis Carrel
Modern toplum, en küçük yaştan itibaren aile terbiyesi yerine okul terbiyesini vermekle çok ciddî bir hata işlemiştir.    Alexis Carrel
İnsan, tekrar yücelmesi için kendini yeni baştan inşa etmek zorundadır. Ve bu yenileşmeyi ızdırap çekmeden yapamaz.  Alexis Carrel
İnsanın her bir organı ayrı bir âlemdir, mesela bir böbrek devre dışı kalınca diğer böbrek iki kat kapasite ile çalışmaya başlıyor.  Alexis Carrel
Denilebilir ki, çağımız medeniyeti aynı zamanda zeki, cesur, hayal gücü olan bir seçkin aydınlar zümresi yetiştirmekten acizdir.    Alexis Carrel
Çağımız medeniyeti kötü durumdadır, çünkü bize uygun değildir. Bu medeniyet bizim gerçek tabiatımız bilinmeden kurulmuştur.  Alexis Carrel
Kadınlar, doktor, avukat yahut profesör olmak için değil, kendi çocuklarını üstün vasıflı insanlar olarak yetiştirmek için yüksek bir terbiye almalıdır. Alexis Carrel
Eskiden en büyük şehirlerde bile herkesin bedava elde ettiği inziva ve sükunu, bugün hiç bir bilgin kendi başına temin edecek kadar zengin değil. Alexis Carrel
İnsan, bizler tarafından bütünü ile kavranamıyacak kadar komplekstir. Onu ancak gözlem usullerimizle bölümlere ayırmak suretiyle etüd edebiliriz.  Alexis Carrel
Çoğu insan, bütün hayatı boyunca 12 yaşında bir insanın psikolojik seviyesinde kalıyor. Zayıf zekalı ve ahlâkî aptallık içerisindekilerin sayısı çok fazla.  Alexis Carrel
 Toplulukların zevklerini, sattıkları ürünlere doğru yönlendirebilecek kadar becerikli ve açgözlü kişiler, medeniyetimizde önemli bir rol oynamaktadır.   Alexis Carrel
İnsan aynı anda hem mermer hem heykeltıraştır. Gerçek yüzünü yeniden kazanmak için, kendi cismini büyük çekiç darbeleriyle parçalarına ayırmalıdır.    Alexis Carrel
Reklâmlar sadece üreticinin menfaati için yapılır, asla tüketicinin menfaati için değil. Meselâ halk, beyaz ekmeğin kara ekmekten daha iyi olduğuna inandırılır. Alexis Carrel
Eğer insan çocukluğundan itibaren caniler ve cahiller arasında yaşarsa, bir cani veya bir cahil olur. İnsan muhitinden ancak soyutlanarak veya kaçarak kurtulabilir.  Alexis Carrel
İnsanlar hayat şartlarını ne kadar iyileştirirse iyileştirsin, mutlak anlamda mutluluğu yine yakalayamazlar. Çünkü insan sadece kendi merkezi etrafından dönmez. Alexis Carrel
Akıl zayıflığı ve delilik, endüstriyel medeniyet için ve bu medeniyetin getirdiği hayat tarzı değişiklikleri için ödemek zorunda olduğumuz bir fidye gibi görünüyor.  Alexis Carrel
Modern endüstri, bir kişinin veya birkaç kişilik grubun mümkün olduğu kadar çok para kazanması için, asgarî masrafla azamî menfaat sağlamak esası üzerine kurulmuştur.   Alexis Carrel
Ticari ilanlar için muazzam paralar harcanmaktadır. Bundan dolayı da faydasız, hatta çoğu zaman zararlı olan pek çok yiyecek ve ilaç medeni insanlar için bir zaruret halini almıştır.    Alexis Carrel
Herkesin üniversite eğitimi alması da hatadır. Belki büyük aydınlara ihtiyaç duyulan bir toplumda yaşıyoruz ancak, insanlara daha fazla ihtiyacımız olduğu gerçeğini unutmamalıyız.  Alexis Carrel 
İnsanlık, hiçbir zaman büyük kalabalığın çabasından yeni bir şey elde etmemiştir. İnsanlığı ileriye doğru iten, birkaç kişinin tutkusu, zekalarının alevi ve onların bilim, iyilik severlik ve güzellik ülküsü olmuştur. Alexis Carrel
Dar bir sahaya çok sayıda insan toplayan dev binalar yapılmıştır. Bu insanlar da oralarda oturmaktan zevk alıyorlar, çünkü konfor ve lüksten faydalanıyorlar,fakat asıl lüzumlu olandan mahrum kaldıklarını farketmiyorlar.    Alexis Carrel
Gerçekte, atalarından büyük bir delilik yükü, akıl zayıflığı veya kanser miras almış olanlar evlenmemelidirler. Hiçbir insanın başka bir insanı felakete sürüklemeye hakkı yoktur. Kaderi felaket olan çocukları dünyaya getirmeye ise hiç hakkı yoktur. Alexis Carrel
 

Woody Allen Sözleri :

Bütün cevaplarınıza karşı sorularım var. Woody Allen
Başarının yüzde sekseni üşenmemekten geçer. Woody Allen
Bazı insanlar kırıldığında düzelemez, Aynı kalır. Woody Allen
Eğer Tanrı varsa, umarım iyi de bir mazereti vardır. Woody Allen
Hayatımız, onu nasıl bozmayı seçtiğimizden ibarettir. Woody Allen
Bıraktığında sana acı verecek kadar bir şeyi sahiplenme. Woody Allen
Hayat cinsellikle bulaşan, başbelası, ölümcül bir hastalıktır. Woody Allen
Hayat bir toplama kampı gibidir. Ölmeden terke demezsiniz. Woody Allen
Başarının yüzde sekseni doğru zamanda doğru yerde olmaktır. Woody Allen
Aydınlar mafya gibidir. Yalnız kendi içlerinden olanları öldürürler. Woody Allen
Bir insanla birlikte ne kadar saçmalıyorsanız, o kadar samimisinizdir. Woody Allen
İnsanlık bende kalsın diye diye çevremde hayvanat bahçesi oluşturmuşum. Woody Allen
Kimileri bilgi nehrinden kana kana içer, kimileri ise yalnızca ağzını çalkalar. Woody Allen
Sanatta her şeyin kusursuz olmasını istersiniz; çünkü hayatta böyle değildir. Woody Allen
Hayatta neden zevk alırsan, ya kanun dışıdır, ya ahlak dışıdır, ya da şişmanlatır. Woody Allen
Eğer arada bir başarısız olmuyorsanız, yaptıklarınız pek yenilikçi değil demektir. Woody Allen
Yukarıda bizi izleyen bir şey olduğunu düşünüyorum, malesef onun adı hükümet. Woody Allen
Ölümden korktuğumdan falan değil, sadece geldiğinde orda olmak istemiyorum. Woody Allen
Benim merak ettiğim ölümden sonra değil, doğumdan sonra hayat olup olmadığı. Woody Allen
İnsanoğlu niçin öldürür? Zaten kötülük dediğin, aşırıya kaçmış iyilik değil de nedir?  Woody Allen
Bazen her şey yolunda gitmeyebilir. Sende aynı yolu yürümek zorunda değilsin zaten... Woody Allen
Ben ölümsüzlüğü eserlerimle elde etmek istemiyorum; ölmeyerek elde etmek istiyorum. Woody Allen
Daha geçen hafta dilimi elektirikli daktilonun merdanesine kaptırmışken Tanrı'ya nasıl inanayım. Woody Allen
Keşke Tanrı bana açık bir işaret verebilse! Mesela, İsviçre'deki bir bankaya adıma yüklüce bir meblağ yatırmak gibi. Woody Allen
Eğer bir tanrının var olduğu ortaya çıkarsa, onun kötü niyetli olduğunu sanmıyorum. Ama işin kötüsü epey beceriksiz olduğunu söyleyebiliriz. Woody Allen
Dünya iyi ve kötü insanlar olarak ikiye ayrılmış gibiydi. İyiler daha rahat uyuyordu. Kötüler ise uyandıktan sonraki saatleri daha çok tercih ediyordu. Woody Allen
Ölümden korktuğum yok, sadece başıma geldiği sırada orada bulunmak istemiyorum. Bir şey daha… Ölümden sonra yaşam varsa ve hepimiz aynı yerde buluşacaksak beni aramayın, ben sizi ararım. Woody Allen
Tüketerek yaşıyoruz. Korkutucu aslında, ama kullan-at ekseninde dönüyor hayatlarımız. Kayboluyoruz. Kaybettiklerimizi aramayı aklımıza getirmeden, yenisini, iyisini, kolayını istiyoruz. Eksilerek yaşıyoruz. Woody Allen


Anooshirvan Miandji Sözleri:
Gözü doymayan fakirdir. Anooshirvan Miandji
Yükseldikçe yalnızlaşırsın.  Anooshirvan Miandji
Bilmek için anlamak gerekir.  Anooshirvan Miandji
Bilmiyorum demeyi öğrenin.  Anooshirvan Miandji
Cahil bir toplum, adil olamaz.  Anooshirvan  Miandji  
Bin yalan bir gerçeği yenemez.     Anooshirvan Miandji
Her şey aldatmaca, her şey sanrı! Anooshirvan Miyandji
Cehaletin panzehiri sorgulamaktır.  Anooshirvan Miandji
İnsan bilmediği bir şeyi öğretemez.   Anooshirvan Miandji
İnsan göz ile bakar ama dil ile görür.    Anooshirvan Miandji
Hazır verildikçe insanın beyni küçülür. Anooshirvan  Miandji  
Yanılmış algı, yanılmış hayat demektir.   Anooshirvan  Miandji  
İnsan ancak kendi kendini engelleyebilir.   Anooshirvan Miandji
İnsanlığın tek bir sorunu var: dürüstlük!  Anooshirvan  Miandji  
Zoraki mutluluk kalıcı mutsuzluk yaratır.     Anooshirvan Miandji
Duygusal toplumlar radikal tepkiler verir.     Anooshirvan Miandji
Zeka onu ölçtüğünüzü fark ederse değişir.    Anooshirvan Miandji
İnsanlar tartışmamalı, düşünceler tartışmalı. Anooshirvan Miandji
Sessiz haykırış, sesli haykırıştan daha etkilidir.  Anooshirvan Miandji  
Tutarsız bir dilden tutarlı sonuçlar beklemeyin. Anooshirvan  Miandji  
Kendi üzerimde çalışıyorum ama daha bitmedi.  Anooshirvan Miandji
Sabah erken kalk ve coşkuyla tozu dumana kat.  Anooshirvan Miandji
Boyunun ölçüsünü almadan, kendi kendine ölç.  Anooshirvan  Miandji  
Geçmiş tekrar etmek için değil, ders almak içindir.  Anooshirvan Miandji
Fırtınaya karşı koyan ağacın gövdesi değil köküdür.  Anooshirvan Miandji
İnsanın yaptığı insandan, daha değerli, olmamalıdır. Anooshirvan Miandji
Düşüncen fakir ise diğer zenginlikler seni kurtarmaz. Anooshirvan  Miandji
Her toplum cennetini ve cehennemini kendisi yaratır.  Anooshirvan Miandji
Cehalete hoşgörü göstermek, yangına göz yummaktır. Anooshirvan Miandji
Cahil olmanın en kolay yolu merak etmeyi bırakmaktır.   Anooshirvan Miandji
Vazgeçmeyenler için, her zaman, bir olasılık daha vardır. Anooshirvan Miandji
İçinizdeki çocuk yaşıyorsa, yaşlanmıyorsunuz demektir.  Anooshirvan Miandji
Cehalet gelirken bedava gelir, giderken her şeyi götürür!  Anooshirvan Miandji
Toplumlar eleştiriye açık olmayan taraflarından küflenir.  Anooshirvan  Miandji  
İnsan duymak istediklerinden vazgeçmedikçe uyanamaz! Anooshirvan  Miandji  
Egosu yeteneğinin önünde olanlarla, başımız fena dertte.  Anooshirvan  Miandji  
İnsan tanımı yapılmadığı yerde, diğer tanımlar değersizdir.  Anooshirvan  Miandji
Öğrenme, davranışları iyi yönde kalıcı olarak değiştirmektir.   Anooshirvan Miandji
Had bilmezlerin, had bilenlerin önünde olduğu bir çağdayız.   Anooshirvan  Miandji  
Önündeki seçeneklerden hep en zorunu seçen başaracaktır.     Anooshirvan Miandji
Büyük bir güç mü istiyorsunuz, size gösteriyorum: Hayal gücü. Anooshirvan Miandji
Zihinsel ölüm varsa, fiziksel yaşamın devam etmesi anlamsızdır.  Anooshirvan Miandji
Karın tokluğu için yaşanan bir yerde ilkeli düşünce üretimi olmaz. Anooshirvan  Miandji  
Bilim adamı olmanın birinci şartı, yürekten, bilmiyorum demektir.  Anooshirvan Miandji
Bilmeden aldatmak cahillikten, bilerek aldatmak ahlaksızlıktandır.    Anooshirvan Miandji
Dilinizi sökün, tamir edin ve yerine takın. Sorunların temelinde o var. Anooshirvan Miandji
İnsan sorun yaşadığı oranda değil, sorun çözdüğü oranda olgunlaşır.  Anooshirvan Miandji
Seri üretime geçmiş bir dünyada, üretim hatası olmayı tercih ederim.  Anooshirvan Miandji  
Düşünme kendiliğinden oluşan değil, öğrenilmesi gereken bir etkinliktir.  Anooshirvan Miandji
Cahil çoğunluk tarafından, akıllı azınlığın yok sayılması zihinsel ırkçılıktır.  Anooshirvan Miandji
Toplum ahlakını bozmanin en kısa yolu, ahlaksızları ahlaklı göstermektir.  Anooshirvan Miandji
Çoğunluğu doğruluk olarak görmek, demokrasinin en büyük yanılgısıdır.   Anooshirvan Miandji
Beyin bir donanımdır, herkeste vardır; akıl bir yazılımdır, herkeste yoktur.    Anooshirvan Miandji
Eğitim, bir neslin bir önceki hayatındaki hatalarını tekrar etmemek içindir.   Anooshirvan Miandji  
200 kelime ile düşünen birisi, 2000 kelime ile düşünen birisini anlayamaz.   Anooshirvan Miandji
En kötü alışkanlık kitap okumamaktır; diğer sorunlar bunun peşinden gelir.    Anooshirvan Miandji
Çoğu kişi duvara çarpmadığı sürece, düşüncelerinde doğru olduğuna inanır.     Anooshirvan Miandji
Kitap, kitabevi ve kütüphaneden uzaklaştıkça cehalet, acı ve bedbahtlık artar.    Anooshirvan Miandji  
Binlerce düşünceyi yıkacak güçte fikirler var ve bunların peşinde azınlık zihinler.  Anooshirvan  Miandji  
Bir insanda zekâ istediği kadar yüksek olsun, ona ahlak eşlik etmiyorsa bir hiçtir.   Anooshirvan Miandji
İki soru; Zeka gerçekten ölçülebilir mi? Ve gerçekten zeki biri kendini ölçtürür mü?  Anooshirvan Miandji
Evrendeki en mükemmel laboratuvar insan beynidir, istediğini düşünerek sentezler.  Anooshirvan Miandji  
Aydın bir toplum istiyorsanız üç şeyi birbirinden uzak tutacaksınız; para, din ve siyaset.   Anooshirvan Miandji  
Ne zaman bir toplum kendi kararlarını kendisi verecek kızlar yetiştirirse o toplum gelişir.     Anooshirvan Miandji
Okuyup geçenler bol,okuyup duranlar lazım.Okuyup düşünenlere ise daha çok ihtiyacımız var!  Anooshirvan Miandji
Aydınlarını satan toplumlara şaşırmıyorum, bunca çileye rağmen ders almamalarına şaşırıyorum.  Anooshirvan Miandji
Aklı terk ettiler; inanmaya aldandılar, cehaletin kucağına göç ettiler, ancak kurtulan kimse olmadı.  Anooshirvan  Miandji  
Evrene gönderdiğim tüm mesajlara gecikmeli cevap geldi, sonunda anladım ki evren ağırdan alıyor.  Anooshirvan Miandji
Kaderci, sıradan ve alışılmış bir savunmayla rahatını bozmak istemeyen insan, kendini geliştiremez.    Anooshirvan Miandji
Ekonomik gelişmeyi, kişisel ve zihinsel gelişmenin önünde tutan hiç bir medeniyet çağdaş olamamıştır.  Anooshirvan Miandji
Eğer bir yerde çoğunluk kendini olduğundan daha ahlaklı göstermeye çalışıyorsa, orada ahlak sorunu vardır. Anooshirvan Miandji
Felsefe yük olarak taşıdığınız bavulları indiren, onları açıp içinde bakan ve gereksiz bölümleri atma girişimidir.  Anooshirvan Miandji  
Bir yasayı değiştirmek istiyorsanız önce ona tamamen uyacaksınız çünkü ancak bu şekilde eksiklerini görebilirsiniz.  Anooshirvan Miandji                                                  
Doğru gözlem için ön yargısız incele gerekir. İş isteği için yaşam sevinci gerekir. Anlaşmak için düzgün dil gerekir. Bunlar olmadan birim icat edilemez bilim yapılamaz.  Anooshirvan Miandji
Bir şeyi yönetmek istiyorsanız, önce onu ölçmelisiniz. Ölçmek için birim gerekir. Birim için ortak akıl gerekir. Ortak akıl doğru gözlem, iş isteği ve anlaşma sonucu olur.  Anooshirvan Miandji
Herkesten, her şeyden umudunuzu kestiğiniz bir anda belki de kurtarıcı sizsinizdir. Küsmekten, kabullenip köşeye çekilmekten başka bir yol daha var, mücadele etmek! Anooshirvan Miandji
Bilim yapılmadıkça tarih yazamazsın, çünkü tarih yazmak için sadece haklı olmak yetmez, ayrıca güçlü olmak gerekir. Güç ise bilgiden gelir. Bu yüzden bilime ve bilimciye saygı duymayan toplumlar köledir ve bilimi yücelten toplumlar efendi. Bilmeyenle bilen hiçbir zaman bir olmayacaktır.  Anooshirvan Miyandji

 

Thomas Hobbes Sözleri: (1588-1679)

Boş vakit, felsefenin annesidir. Thomas Hobbes
Felsefe yapmak doğru düşünmektir. Thomas Hobbes
Hayatımdaki tek tutku, korku olmuştur.Thomas Hobbes
İnsanlar içgüdüsel olarak bencil ve acımasızdırlar. Thomas Hobbes
Gereksiz yasalar iyi değildir, onlar para tuzaklarıdır. Thomas Hobbes
Cezanın amacı intikam almak değil korku salmaktır. Thomas Hobbes
Niye arılar ve karıncalar gibi işbirliğine gidemiyoruz? Thomas Hobbes
Sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkalarına yapma. Thomas Hobbes
Bilim sonuçlar bilgisi ve bir gerçeğin bir diğerine bağımlılığıdır. Thomas Hobbes
İnsanın doğasında onu kavgaya sürükleyen üç şey vardır: Rekabet, güvensizlik ve şöhret. Thomas Hobbes
Bir şeyin eşit pay edildiğinin en büyük kanıtı, herkesin kendi payından memnun olmasıdır. Thomas Hobbes
Görünmeyen şeylere duyulan korku, herkesin kendi içinde din diye bellediğinin doğal tohumudur. Thomas Hobbes
Her suçun kökeni ya algıdaki bir sorun, ya sebeplendirmedeki bir sorun, ya da ani bir tutku nöbetidir. Thomas Hobbes
Devletin olmadığı bir yerde. Bir mülkiyet söz konusu olmayacaktır, benim-senin ayırımı olamayacaktır. Thomas Hobbes
İnsanoğlunun genel tutumu daha fazla ve daha fazla güç elde etmektir ve bu istek ancak ölümde biter.Thomas Hobbes
İnsanlar, savaş halinde iken korku içinde yaşamakta olduklarından aralarında bir sözleşme yaparak devleti kurdular. Thomas Hobbes
Eğer bir insan size tanrı ineği konuşturdu derse ve siz de ona inanmazsanız aslında bu sizin tanrıya inanmadığınızı değil o lafı konuşan kişiye inanmadığınızı gösterir. Thomas Hobbes
Dinin gizemleri, tıpkı hastayken, çiğnenmeden bütün halde yutulan o yararlı haplar gibi iyileştirme etkisine sahiptir; genelde hiçbir etki göstermeden kusulup dışarı atılır.  Thomas Hobbes
Halkı disiplin ve barış içinde tutmak isteyen kurucularının dine dair getirdiği kuralların kabul görmesi için bunların kendilerinden değil de bir tanrıdan ya da insan üstü bir varlıktan kaynaklandığı sanısını yaymışlardır. Thomas Hobbes


Vincent van Gogh Sözleri: (1853-1890)

Vicdan, insanın pusulasıdır. Vincent Van Gogh
Eğer doğayı gerçekten seviyorsanız, her yerde güzellikler bulursunuz.
Vincent Van Gogh
Bence insanları sevmekten daha başka sanatsal bir şey yok. Vincent Van Gogh
Hayatı bilmenin yolu birçok şeyi sevmektir. Vincent Van Gogh
Büyük şeyler, birçok küçük şeyi bir araya getirerek yapılır. Vincent Van Gogh
Duygu birliğinin yeniden doğduğu yerde yaşam yeniden başlar.
Vincent Van Gogh
Eğer birisi gerçekten yaşamak isterse çalışmak ve cesaret etmesi gerek.
Vincent Van Gogh
Ne yazık ki, birisi tecrübe kazandıkça, gençliğini kaybediyor.
Vincent Van Gogh
Keşke onlar beni olduğum gibi kabul etseler. Vincent Van Gogh
Hem hayatımı hem de resimlerimi Tanrı olmadan da gayet iyi kotarabiliyorum.
Vincent Van Gogh
Dine çok ihtiyacım olduğu zaman dışarıya çıkıp yıldızları boyarım.
Vincent Van Gogh
Yıldızları ve göklerdeki sonsuzluğu farkedin. O zaman hayat neredeyse büyülü gözüküyor. Vincent Van Gogh
Önce resmimi hayal ederim. Sonra hayalimin resmini çizerim. Vincent Van Gogh
Sanat sürekli gözlem gerektirir. Vincent Van Gogh
Birtek resim boyadığım zaman kendimi canlı hissediyorum.
Vincent van Gogh
Kalkmak için düşmek lazım. Vincent van Gogh
Önemli şeyler bir anda yapılamaz; ufak şeylerin bir araya getirilmesiyle oluşur.
Vincent Van Gogh
Bir sanatçının yaşamında ölüm muhtemelen en zor şey değildir.
Vincent Van Gogh
Kitaba karşı hemen hemen karşı konulmaz bir tutkum var; hiç durmadan okumak, öğrenmek, kendi kendimi yetiştirmek ekmek gibi gereksinme benim için. Vincent Van Gogh
Deli, toplumun dinlemekten kaçtığı, dayanılmaz gerçekleri söyleyen kişidir bazen. Böylece toplum kendileriyle suç ortaklığı yapmayan herkesi tımarhanede boğazlatmıştır.
Vincent Van Gogh
Savaşmayan, çoğunluğun sosyal atıklarına karşı duran, sürüye katılmak istemeyenler; hiçbir şeyin tesadüf olmadığına, kötülüklerin planlı ve bilinçli olduğuna inanmak… Bu psikiyatrların inanmadığı, sıra dışı dahilerin inandığı şeydir. Vincent Van Gogh
Aydınlığı, özgürlüğü ara; yaşamın kötülükleri üstüne fazla derinden kafa yorma.  Vincent Van Gogh
İnsan nerdeyse kendisi olmaktan acı duyuyor. Vincent Van Gogh
Doğru olan ne varsa, dürüst olan ne varsa, haklı olan ne varsa, saf olan ne varsa, güzel olan ne varsa; ve erdem varsa ve övgü varsa, bunlar üstünde düşün. Vincent Van Gogh
Yaşam yalnızca bir ekme dönemidir, hasat mevsimi yoktur burada. Vincent Van Gogh
Kimi kez otuz yaşımda olduğuma inanamıyorum, çok daha yaşlı hissediyorum kendimi. Vincent Van Gogh
Sözcüklere gerek kalmadan beni anlayacaklarını sandım.  Vincent Van Gogh
Eğer içinde sonsuz, derin, gerçek bir şey yoksa yaşama da değer veremem. Vincent Van Gogh
Kurtuluş da var bir yerlerde, biliyorum, geç kalmış bir kurtuluş. Vincent Van Gogh
Elimden nasıl geliyorsa öyle yaşadım, iyi kötü, gelişigüzel... Ama buna yokuş aşağı inmek mi denir, hiçbir şey yapmamak mı denir? Vincent Van Gogh
Dünyada da, kendi içimizde de çok kötülük var. Korkunç şeyler. Vincent Van Gogh
İnsan yaşamı da budur, diye: Doğmak, çalışmak, sevmek, büyümek ve yok olmak. Vincent Van Gogh
Dar kafalı olmamaya, iyi yazılmış kitapları okumaktan korkmamaya dikkat et. Vincent Van Gogh
Doğa karşısında hemen hemen herkes duygulanır, ama daha az, ama daha çok...  Vincent Van Gogh
Başarılı olmak için yükselme hırsı gerekiyor, oysa bu hırs bana gülünç, anlamsız geliyor.  Vincent Van Gogh
Gelecek her zaman insanın beklediğinden değişiktir, onun için hiçbir zaman emin olamazsın hiçbir şeyden. Vincent Van Gogh
Yalnız kalırsan canın sıkılır, çünkü pek iç açıcı değil çağımız.  Vincent Van Gogh
İnsanların olduklarından başka görünmek istemelerini saçma buluyorum.  Vincent Van Gogh
Tutkulu, coşkulu, duygularına çabuk kapılan bir insanım ben.  Vincent Van Gogh
İçtenlikle yaşayabildiğimiz sürece her şeyimiz iyi olacaktır... Vincent Van Gogh
Neden gökteki yıldızlar bizim için erişilemez olsunlar?  Vincent Van Gogh
İnsanların benim hakkımda ne düşündükleri konusuyla uğraşamam, ileriye doğru gitmeli ve yalnız onu düşünmeliyim.  Vincent Van Gogh
Bence vicdan aklın en yüksek aşamasıdır; akıl içinde akıldır. Vincent Van Gogh

 
Zygmunt Bauman Sözleri: (1925-2017)

Neden ahlaklı olmalıyım?  Zygmunt Bauman
Özgürlük ayrıcalıktır ve güçtür.   Zygmunt Bauman
Vekil inançların raf ömrü kısadır.   Zygmunt Bauman
Pazar, ürettiği mutsuzluktan beslenir.   Zygmunt Bauman
Birinin kazandığı ötekinin kaybettiğidir.  Zygmunt Bauman
Sessizliğin bedeli insan ızdırabıyla ödenir.  Zygmunt Bauman
Sevgi esas itibariyle almak değil vermektir.   Zygmunt Bauman
Öznelerarası ilişki simetrik bir ilişki değildir.  Zygmunt Bauman
Anlamak, bendeki seni yeniden keşfetmektir.  Zygmunt Bauman
Kısıtlananlar olduğu sürece özgürlük iktidardır.   Zygmunt Bauman
Bir bakıma özgürlük, soluduğumuz hava gibidir.   Zygmunt Bauman
Kuşkusuz, akıl aşktan daha iyi bir konuşmacıdır!   Zygmunt Bauman  
Özgürlük iki kişinin olduğu yerde söz konusu olur.   Zygmunt Bauman
Tanrı'yı lüzumsuz kılan Üstinsanın ortaya çıkışıydı.  Zygmunt Bauman
Bir kişinin özgür olabilmesi için, en az iki kişi gerekir.  Zygmunt Bauman
Mutlu bir şekilde yaşamak Bütün insanların dileğidir.   Zygmunt Bauman
Vicdanın sesi, duymazdan gelinse bile susmayacaktır.  Zygmunt Bauman
Özgürlüğün olduğu yerde çokça sorumluluk da vardır.  Zygmunt Bauman
Yalnızca satın alınmamış biletin kazanma şansı yoktur.  Zygmunt Bauman
Uzaklık coğrafi olmaktan çok zihinsel bir mesele olabilir.  Zygmunt Bauman  
İnanç ne kadar acayipse taraftarları da o kadar fanatiktir.  Zygmunt Bauman
Küreselleşme çağında devletler sermayenin karakoludur.   Zygmunt Bauman
İnsan kendini mutsuz olduğuna inandırdığı kadar mutsuzdur.  Zygmunt Bauman
Göreviniz dik durmaktır, birileri tarafından dik tutulmak değil.  Zygmunt Bauman
Hiç bu kadar özgür olmamıştık, hiç bu kadar aciz hissetmemiştik.  Zygmunt Bauman
Bir toplumu yükselten bireylerinin ahlakı kalitesidir; başkası değil.   Zygmunt Bauman
Dünya, düşünenler için bir komedi, hissedenler içinse bir trajedidir.  Zygmunt Bauman
Kimlik edinimi süreci büyük ölçüde Öteki'ni reddetmekten beslenir.  Zygmunt Bauman  
Şehrin kalabalık ortamında fiziksel yakınlık manevi uzaklıkla el eledir.  Zygmunt Bauman
Mesele mutluluk olduğunda insan hem kesin hem de tutarlı olamaz.  Zygmunt Bauman
Tüketim toplumu inşaa etmek, mutluluğa giden yol alışverişten geçer.  Zygmunt Bauman
Benim bugünkü özgürlüğüm dünkü özgürlüğüm tarafından sınırlanmıştır. Zygmunt Bauman
Aklın mahkemesinde bir davalı olan aşk, davasını kaybetmeye mahkumdur. Zygmunt Bauman
Bir şeye sahip olmak ötekilere ona ulaşma imkanı vermemek anlamına gelir.  Zygmunt Bauman
(-)Erkek egemen toplumda, baskı altında olmaları kadınların kendi kabahatidir. Zygmunt Bauman
Kendinize mutlu olup olmadığınızı sorduğunuz anda,artık mutsuzsunuz dur.   Zygmunt Bauman
Benim bugünkü özgürlüğüm dünkü özgürlüğüm tarafından sınırlandırılmıştır.   Zygmunt Bauman
Yani, bir şeyler yaparsanız kaybedersiniz; hiçbir şey yapmazsanız onlar kazanır.   Zygmunt Bauman
İnsan olmak, varlıklar arasında bir varlık değilmiş gibi yaşamak anlamına geliyor.   Zygmunt Bauman
Özgür davranabilmem için özgür iradeden başka kaynaklara da ihtiyacım vardır.   Zygmunt Bauman    
+Modern uygarlığımızın sorunu, kendini sorgulamayı bir yana bırakmış olmasıdır.   Zygmunt Bauman
Tek biçimlilik uyumluluğu besler; uyumluluğun öteki yüzü ise hoşgörüsüzlüktür.    Zygmunt Bauman
Mutlu bir yaşamın sırrı tutkularınızı dizginlemek, aklınızıysa dörtnala koşturmaktır.   Zygmunt Bauman
Kendi aralarında konuşmazlar, daha çok bağırarak birbirlerini susturmaya çalışırlar.   Zygmunt Bauman
Sizi bir mikroptan, hızlı, çok daha hızlı bir şekilde öldürecek şey, kederli bir vicdandır. Zygmunt Bauman
Mutsuzluğun tek nedeni, insanın odasında sessizce nasıl oturacağını bilememesidir.   Zygmunt Bauman
Bir toplumun insan kalitesinin,en zayıf üyelerinin hayat kalitesiyle ölçülmesi gerekir.   Zygmunt Bauman
Herkes umutsuzca başkalarının gözlerinde onay, hayranlık ya da sevgi arıyor gayetle.   Zygmunt Bauman
Kalıcı sevgi cenneti rüyası,içine girildiğinde karşılıklı haşinliğin bir cehennemine dönüşür.   Zygmunt Bauman
Eski birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için tarzı dostluk mümkünler alanından çıkarılmıştır.  Zygmunt Bauman
Onlar hep çok kalabalık. Onlar, daha az olsalarhatta hiç olmasalar daha iyi olacak olanlar.  Zygmunt Bauman
+İnternet görünmeze görünürlük, dilsize işitilebilirlik, eyleme geçemeyenlere eylem sunar.   Zygmunt Bauman
Modernleşmekte geciken ülkelerin topraklarında gelişen tek sanayi, seri mülteci üretimidir.  Zygmunt Bauman
Daha iyi, iyinin düşmanı olabilir fakat mükemmel kesinlikle her ikisinin ölümcül düşmanıdır.   Zygmunt Bauman
+Cep telefonları uzakta kalanların temasa geçmesini, temasa geçenlerin uzakta kalmasını sağlar.  Zygmunt Bauman
Tarih, yönetici sınıflarının adlarını ölümsüzler listesine yazdırmak için yaptığı fetihlerin kaydıdır.   Zygmunt Bauman
+Artık küresel bir tüketim toplumunda yaşıyoruz. Hepimiz daha fazla tüketme baskısı altındayız.  Zygmunt Bauman
Kendini beğenmiş kişiye, hak etmediği ilgi, saygı ve hayranlık göstererek kendini küçük düşürme.  Zygmunt Bauman
Modernite, daha baştan itibaren büyük miktarlarda insan artığı üretti ve üretmeye devam ediyor.   Zygmunt Bauman
Ümitlerin ve meşru beklentilerin doğal ortamı olan gelecek bizzat tüm kâbusların potası hâline geldi.  Zygmunt Bauman
Karakter, koşulların gücüne kayıtsız şartsız boyun eğmek ile cesaretle meydan okumak arasında durur.   Zygmunt Bauman
Bütün diğer değerler insan haysiyetine hizmet ettikleri ve bunun davasını sürdürdükleri ölçüde değerdir.  Zygmunt Bauman
Tarih, hukuk, ekonomi, siyasal bilimler, sosyoloji, hepsi de insan eylemlerini ve bunların sonuçlarını tartışır.  Zygmunt Bauman
Uygar toplumun yaygın imajı her şeyden önce, şiddetin bulunmadığı, kibar, nazik, yumuşak bir toplumdur.  Zygmunt Bauman
Özgürlüğümün bir sonucu göründüğü kadarıyla, ilelebet mahrumiyet içinde kalmaya mahkum edilmiş olmaktır.  Zygmunt Bauman
Moda, toplumsal eşitlik eğitimi ile bireysel eşsizlik eğilimi arasında uzlaşma sağlayacak tuhaf bir yaşam formudur.  Zygmunt Bauman
Anlamak nasıl devam edileceğini bilmektir. ya da tersi: eğer nasıl devam edileceğini biliyorsak, anlamışız demektir.    Zygmunt Bauman
Dışarıdan bir gözlemci açısından, birinin mutluluğunu bir başka kişinin korkusundan ayırt etmek pekâlâ güç olabilir.    Zygmunt Bauman
Ahlaklı olmak hakkında çok şey söylenebilir belki ama kolay ve rahat bir hayat için uygun bir çözüm olduğu söylenemez.   Zygmunt Bauman
Unutmayalım ki başkalarının onay ve hayranlığı ile sağlanan özsaygının temellerinin zayıf olduğunu da bilmeyen yoktur.     Zygmunt Bauman
Araştırmalar göstermektedir ki, çoğumuz için inançsız bir hayatı kabul etmek zordur. Böyle bir hayatı yaşamaksa daha zordur.  Zygmunt Bauman
Başka insanlarda insanlığı öldürerek hayatta kalmaya çalışan kişi, kendi insanlığının ölümünden sonra hayatta kalmış demektir.  Zygmunt Bauman
Artık hepimiz daha fazla tüketme baskısı altındayız ve bu yolda kendimiz tüketim ve emek piyasalarında metalara dönüşüyoruz.  Zygmunt Bauman
Yaşadığımız dünyada, uzaklık çok da önemliymiş gibi görünmüyor.. Mekan artık bir engel değil; onu fethetmek için bir saniye yeterli. Zygmunt Bauman   
Başlangıçtan beri kentler, insanların birbirine yabancı olduğu ama aynı zamanda yabancıların birbirine yakın yaşadıkları yerler olmuştur. Zygmunt Bauman
Aşinalık yalnızca sorgulayıcılığın ve eleştirinin değil, aynı zamanda yenilik arayışının ve değiştirme cesaretinin de en amansız düşmanıdır.    Zygmunt Bauman
Zalimliğin en zalim yanı, kurbanlarını yok etmeden önce insanlıktan çıkarmasıdır. Ve en zor mücadele, insanlık dışı koşullarda insan kalabilmektir.  Zygmunt Bauman
Yaşadığımız dünya daha çok yabancılarla dolu bir evrensel yabancılık dünyası gibidir. Yabancılar arasında, yabancısı olduklarımız arasında yaşarız.   Zygmunt Bauman
Akışkan yaşam insanın kendisini sürekli irdelemesi, eleştirmesi ve tenkit etmesi demektir. Akışkan yaşam kişinin kendisine duyduğu hoşnutsuzluktan beslenir.  Zygmunt Bauman
Kendi üzerinden bir örnekle kimlik konusuna giriş yapan Bauman, kendisine yöneltilen sorular üzerinden çeşitli yönleriyle kimlik konusuna açıklık getirmektedir.   Zygmunt Bauman
+Mutsuzluğun nedeni insanın kendi alanında sessizce nasıl vakit geçirebileceğini bilememesidir.  Orada burada koşturmak sadece 'zihinlerini dağıtmanın' bir yoludur!  Zygmunt Bauman
Artık küresel bir tüketim toplumunda yaşıyoruz ve tüketim davranışı kalıplarının, iş ve aile hayatımız dahil hayatımızın diğer her yönünü etkilememesinin imkanı yok.  Zygmunt Bauman
Ahlaki bakımdan olgun kişiler, bilinmeyene ihtiyaç duyan, hayatlarında belli bir anarşi olmaksızın kendilerini eksikli hisseden, içlerindeki ötekiliği sevmeyi ögrenen insanlardır.   Zygmunt Bauman
Görünen o ki, insanları gelirlerini arttırarak daha mutlu etme stratejisi işe yaramamaktadır Tüketim, güvence ve doymuşluk yerine endişe artışına neden olur. Kâfi olan asla kâfi gelmez.  Zygmunt Bauman
Bilginin, deyim yerindeyse, görme ya da işitmeden çok koklamaya özgü bir niteliği vardır; kokular da, bilgi gibi, yok edilemez; yalnızca daha güçlü kokularla bastırılarak 'duyulmaması' sağlanır.  Zygmunt Bauman
 

William Somerset Maugham Sözleri : (1874-1965)

Dil, düşüncenin giysisidir.  William Somerset Maugham
İnsanlar düşeni kabahatli bulurlar. William Somerset Maugham
İnsan arzusunu feda etmekle insan olur. William Somerset Maugham
Bir insan aç olduğu için değil, hırsız olduğu için çalar.  William Somerset Maugham
En sürekli aşk karşılıksız aşktır. Aşkın trajedisi ilgisizliktir.  William Somerset Maugham
Hayat çok kısa, mezarda yatacağımız günler ise çok uzun!  William Somerset Maugham
İnsanın çocuklarıyla övünmesi kendisiyle övünmesi demektir.  William Somerset Maugham
Düşünce kabiliyetini öldüren en büyük düşman, alışkanlıklardır.  William Somerset Maugham
Mizah duygusu da, sağduyusu da olmayan bir tanrıya inanamam. William Somerset Maugham
Yaşam, her öğrencinin farklı bir ders öğrenmesi gereken bir okuldur. William Somerset Maugham
İnsanlar sizden eleştiri isteyebilirler, ama gerçekte iltifat bekliyorlardır. William Somerset Maugham
Hayatta sürekli mutluluk, ancak başkaları için yaşamakla elde edilebilir.  William Somerset Maugham
İnsanlar Tanrı aşkına öylesine aşağılık ve acımasız şeyler yapabiliyorlar ki.  William Somerset Maugham
Bir şeyi çoğunluğun kabul etmesi, o şeyin gerçek olduğunun ispatı değildir.  William Somerset Maugham
Yalnızca sıradan insanlar kendi potansiyellerinin daima en iyi noktasındadırlar.  William Somerset Maugham
Emin olduğum tek bir şey varsa, o da insanın emin olabileceği çok az şey olduğudur.  William Somerset Maugham
Hayat hakkında garip birşey: en iyisi dışındakileri reddettikçe karşına daha sık çıkarlar. William Somerset Maugham
Ne kendimiz ne de sevdiklerimiz geçen yılın aynı insanları değiliz. HEPİMİZ DEĞİŞTİK… William Somerset Maugham
İnsanin budala olmadan da yaşlı olabileceğini kabul etmek, nedense gençlere zor gelir.  William Somerset Maugham
Düşünmek istemekle, arzu etmekle olur ve gelişir. Düşünmek istemeyen insan yeni fikirler bulamaz. William Somerset Maugham

Mahatma Gandhi Sözleri: (1869-1948 )

Vicdan meselelerinde çoğunluk yasasının bir yeri yoktur.  Mahatma Gandhi
İnsanlıktan daha kusursuz hangi kitap vardır ki. Mahatma Gandhi
Düşünceye gem vurmak, zihne gem vurmak gibidir.  Mahatma Gandhi
Cinayet ve kötülüğün ta kendisidir. Mahatma Gandhi
Düzenli, temiz ve şerefli olabilmek için paraya ihtiyacımız yoktur.  Mahatma Gandhi
Herkes huzuru kendi içinde bulmalıdır. Mahatma Gandhi
Basit yaşa ki başkaları da varolabilsin. Mahatma Gandi
Dünyada görmek istediğimiz değişim biz olmalıyız.  Mahatma Gandhi
Önce önemsemezler, sonra gülerler, sonra kıskanırlar, en sonunda ise yenilirler.  Mahatma Gandi
Kanun insan haysiyetini kırmamalı. Kırıyorsa kanun değil yumruktur.  Mahatma Gandhi
Adaletsizliği, adaletle yıkmak gerekir. Mahatma Gandhi
Toplum hayatı için bireysel özgürlük ve bağımsızlık şarttır.  Mahatma Gandi
Sevginin olduğu yerde hayat vardır. Mahatma Gandi
Gerçek, bir taş kadar sert, bir gül kadar yumuşaktır.  Mahatma Gandhi
Uğrunda öldüreceğim hiçbir dava yoktur. Mahatma Gandi
Adaletsiz rejimi, adaletle yıkınız. Alkışlar önüne kansız elle çıkınız.  Mahatma Gandi
Çoğunluğun onayı yanlışı doğru yapmaz. Mahatma Gandhi
Özgürlük ve kölelik kafalardadır. Mahatma Gandhi
Korkmayı reddedersen, seni korkutacak bir şey kalmaz.  Mahatma Gandhi
Köle artık köle olmamaya karar verdiği anda zincirleri kırılır. Mahatma Gandhi
Vicdanın sesi bütün kanunların üstündedir. Mahatma Gandhi
Demiri çürüten pas nasıl kendi içindeyse, suçluyu asıl cezalandıran da kendi vicdanıdır... Mahatma Gandhi
İnsanın kendi meşru ihtiyaçlarının çok ötesinde servet sahibi olması hırsızlıktır. Mahatma Gandhi
Dünyada görmek istediğin değişimin bir parçası ol.  Mahatma Gandhi
Tek kişilik bir azınlık bile olsan gerçek hala gerçektir.  Mahatma Gandhi
Baskı uygulayan kasıtlı şiddet suçu işlemiş olur. Zorlama insanlık dışıdır. Mahatma Gandhi
Bir mağaraya sığınmaya ihtiyacım yok; mağaramı kendi içimde taşıyorum. Mahatma Gandhi
Bir kuzunun hayatı bir insanın hayatından daha değersiz değildir.  Mahatma Gandhi
Benim, batıl inançları olan biri olduğumu mu düşünüyorsunuz? Ben batık inançlı bir ateistim. Mahatma Gandhi
Dünya herkesin ihtiyacına yetecek kadarını sağlar, herkesin hırsına yetecek kadarını değil. Mahatma Gandhi
Siz kendi elinizle teslim etmedikçe, kimse kendinize olan saygınızı elinizden alamaz. Mahatma Gandi
Bencilliğin gözü perdelidir. Mahatma Gandi
Bir insan yaptıklarının toplamıdır. Mahatma Gandi
Kimseye kirli ayaklarıyla, beynimde gezme fırsatı vermem.  Mahatma Gandi
Sıkılmış yumruklarla el sıkışamazsınız. Mahatma Gandhi
Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikte olmaktansa, adaletli davranıp tek başına kalmak daha iyidir. Mahatma Gandhi
Bir göz için başka bir göz çıkarmak, tüm dünyayı kör eder.  Mahatma Gandhi
Barışa giden yol yoktur, barışın kendisi bir yoldur! Mahatma Gandhi
Özgürlük hiçbir zaman 'her istediğini yapma izni' anlamı taşımamıştır. Mahatma Gandi
Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Mahatma Gandi
Dünya insanın ihtiyaçlarını giderebilir, açgözlülüğünü değil. Mahatma Gandhi
İnsan düşüncelerinin ürünüdür, düşündüğü olduğudur.  Mahatma Gandhi
Zor kullanarak elde ettiklerimizi ancak zor kullanarak elde tutabiliriz.  Mahatma Gandhi
Tarihin, yenilmez görünen tiranlarla ve katillerle dolu olduğunu unutmayın. Ama sonunda daima yenilirler. Mahatma Gandhi
Sermaye kötü bir şey değildir, kötü olan sermayenin kötüye kullanımıdır. Mahatma Gandi
Bu evrende hiç kimse üstün ya da değersiz değildir.  Mahatma Gandi
Kadınlar olmadan erkekler olabilir mi? Kim bir kadından daha fazla gönle hitap edebilir? Mahatma Gandhi
Kadın erkeğin esiri değil; can yoldaşı, desteği, kederlerinin ve sevinçlerinin tam anlamıyla ortağıdır. Mahatma Gandi
Bizi yokedecekler şunlardır: ilkesiz siyaset; vicdanı sollayan eğlence; çalışmadan zenginlik; bilgili ama karaktersiz .  Mahatma Gandi
İnsanlığa olan inancını yitirmemelisin… İnsanlık bir okyanustur… Bazı damlalar kirli diye okyanus kirlenir mi hiç?… Mahatma Gandhi
Şiddete karşı çıkıyorum çünkü iyiymiş gibi göründüğünde yaptığı iyilik geçici; yaptığı kötülük ise kalıcıdır. Mahatma Gandhi
Siz yolunuza bakın. Böyle yaparsanız hedefe kendiliğinden varırsınız.  Mahatma Gandi
Gerçek eğitim insanın kendisindeki en iyiyi ortaya çıkarmasıdır. İnsanlık kitabından daha iyi bir kitap olabilir mi? Mahatma Gandi
Size şiddeti öğretemem, çünkü şiddete inanmıyorum. Size öğretebileceğim tek şey, hayatınız pahasına da olsa hiç kimse karşısında boyun eğmemeniz. Mahatma Gandhi
Toprağı kazıp onu işlemeyi unutmak, kendimizi unutmak demektir.  Mahatma Gandhi
Her sabah kalktığım zaman kendi kendime şöyle söz veririm: dünya üzerinde vicdanımdan başka kimseden korkmayacağım. Kimsenin haksızlığına boyun eğmeyeceğim. Mahatma Gandhi
İnsan yaşamının bir alanında haksızlık yaparken diğer bir alanında haklı olamaz'; yaşam bölünmez bir bütündür.. Mahatma Gandhi
Bir insanı, ancak gerçekten uyuyorsa uyandırmak mümkündür. Ama, eğer uyumuyor da uyku taklidi yapıyorsa, dünyanın bütün gayretlerini sarfetseniz, nafiledir. Mahatma Gandi
Düşünceleriniz pozitif olsun, çünkü düşünceleriniz sözleriniz olur.
Sözleriniz pozitif olsun çünkü sözleriniz davranışlarınız olur.
Davranışlarınız pozitif olsun çünkü davranışlarınız alışkanlıklarınız olur. Alışkanlıklarınız pozitif olsun çünkü alışkanlıklarınız değerleriniz olur.  Mahatma Gandhi
Kendin İçin Bir Şey Yapmayacaksan; Kim Yapacak?
Başkası İçin Bir Şey Yapmayacaksan;
Varolma’nın Anlamı Ne?
Şimdi Yapmayacaksan; Ne ZAMAN? Mahatma Gandhi
Önce seni görmezden gelirler.
Sonra sana gülerler.
Sonra seninle savaşırlar.
Sonra kazanırsın. Mahatma Gandhi

John Berger Sözleri: (1926-2017)

Gülmek bir tepki değil, katkıdır.  John Berger
Dinlediğim için bir hikaye anlatıcısıyım. John Berger
Arzu kısadır, çünkü daimi olanın inkarıyla oluşur.  John Berger
Erkekler kadınlara bakar. Kadınlar seyredilişlerini seyreder. John Berger
Düzyazı şiirden daha çok güven verir, ama şiir kanayan yaraya seslenir.   John Berger
Küçük şeyler korkutuyor bizi. Ölümümüze sebep olabilen büyük şeyler cesaret veriyor.  John Berger
Erkekler davrandıkları gibi, kadınlarsa göründükleri gibidirler. Erkekler kadınları seyrederler. John Berger
Ölüm ve zaman daima bir yardımlaşma içindedir. Zaman yavaştan alırken, ölüm çarçabuk bitirir işini.  John Berger
Cehennem para babalarının icadıydı; amacı, yoksulların dikkatini mevcut sefaletlerinden saptırmaktı.  John Berger
Arzulanmak bir kimsenin bu hayatta ölümsüzlük hissine erişmeye en yakın olduğu zamandır belki de.   John Berger
Umut bir güvence biçimi değildir; bir enerji şeklidir ve çok karanlık koşullardaki enerjinin en güçlüsüdür.   John Berger
Düşünmenin sadece açıklık getirmeye yaradığını kabul etmedim hiçbir zaman; bir boşluğu da doldurur.     John Berger
Geçmiş, mahkumu olmadığımız tek şeydir. Geçmişle dilediğimizi yapabiliriz. Yapamadığımız ise sonuçlarını değiştirmektir.  John Berger
Bu ülkede yoksulluk sorun falan değildir. Hayattır yoksulluk. Zengin olmanın bir yolu varsa yoksul olmanın binlerce yolu vardır.   John Berger
Dünya, ancak onu dönüştürme umudu var olduğu ama bu umudu gerçekleştirme olanağı bulunmadığı zaman katlanılmaz bir hale gelir.  John Berger
Önceleri emperyalizm ucuz ham madde, emek sömürüsü ve denetlenebilir bir dünya pazarı istiyordu. Bugünse hiçbir değeri olmayan bir insanlık istiyor.     John BergerHerman Melville Sözleri: (1819-1891)
Korku cehaletten gelir. Herman Melville
Dertli olmada bir bilgelik vardır.   Herman Melville
Ben deliliğin delirmiş biçimiyim!   Herman Melville
Hayat size tutunmuş, siz hayata değil. Herman Melville  
İnsan yüreği, kendi kötülüğünü kendisi üretir.  Herman Melville  
Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi sevin. Herman Melville  
Her şeyi denerim ama yapabildiklerimi yaparım.  Herman Melville
Aptallar, kendileri kadar aptal olmayanları tersler hep.  Herman Melville
Yoksulluğu büyüktü ama yalnızlığı ne kadar korkunçtu!  Herman Melville
Acınacak ölçüde saygıdeğer, iflah olmaz derecede hüzünlü! Herman Melville
Taklitte başarılı olmaktansa, orijinallikte başarısız olmak daha iyidir.  Herman Melville
Ciddi bir insanı pasif bir direniş kadar çileden çıkaran bir şey yoktur.   Herman Melville
Duyarlı bir kimse kendi merhamet duygusu yüzünden sık sık acı çeker.  Herman Melville
Söylesene, ne diye çıldırmıyorsun? Nasıl yaşayabiliyorsun delirmeden?  Herman Melville
Orijinal olarak başarısız olmayı bir taklit olarak başarılı olmaya tercih ederim.  Herman Melville
Az çok bir anlam saklıdır her şeyde. Her şeyi değerlendiren de bu anlamdır zaten.  Herman Melville  
Yaşlılar pek uyumaz. Yaşlandıkça, insan ölüme benzeyen her şeyden kaçar gibidir.    Herman Melville  
Gelebilecek her şeyi bilmiyor olabilirim, ama ne olursa olsun, ona, gülerek gideceğim.  Herman Melville
Bir yerde bir hata yapmayan bir kişi asla usta olamaz. Başarısızlık, gerçek ustalığın denenmesidir. Herman Melville
İnsanın en sakin ve bilge olduğu zamanlar, sabahları uykudan uyandıktan hemen sonraki anlardır.  Herman Melville
İnanç, bir çakal gibi, mezarlar arasında beslenir ve bu ölüm karanlıklarından en canlı umutlarını toplar.   Herman Melville
Sessizlik evrenin genel yoğunlaşma halidir. Sessizlik, doğanın hep birden en zararsız ve en müthiş şeyidir.  Herman Melville
İnsan çok gariptir ama eğer etrafta ilgisiz birileri varsa, kendi aksayan aklına takviye olsun diye onlara döner.  Herman Melville
Dünyanın en güzel şeyleri, hiç sözü edilmeyen şeylerdir; en derinlerimizde yatan ölülerin mezar taşları yoktur.   Herman Melville
Bağnaz akılların sürekli anlaşmazlık çıkarmaları, en geniş gönüllerimizin kararlarını bile nihayetinde yıpratmıştır.   Herman Melville
Ahh Mutluluk ışığı sever, biz de dünyayı şen sanırız; ama sefalet kendini vakurca saklar, biz de sefalet yok sanırız.   Herman Melville
Dar görüşlü kişilerin bitmeyen uzlaşmazlıkları, sonunda daha yüce gönüllü olanların en iyi kararlarını bile yıpratır.   Herman Melville
İnsanlar kıskançlık yüzünden, öfke yüzünden, nefret yüzünden, bencillik yüzünden, manevi kibir yüzünden cinayet işlemişlerdir.  Herman Melville
Ne olursa olsun hiçbir insanın dinine itirazım yoktur, başka bir insan aynı şeye inanmadığı için onu öldürmediği ya da ona hakaret etmediği sürece.  Herman Melville
Mümkün olduğu kadar kaygısız ve rahat durmaya gayret ettim. Vicdanım da beni haklı buluyordu ama yine de istediğim kadar başarılı olamıyordum.  Herman Melville


 
Stendhal Sözleri: (1783-1842)

Dinler çoğunluğun korkusu ve azınlığın kurnazlığı üzerine kuruludur. Stendhal
Korku içinde olan toplumları, kıt zekalı, gözü dönmüş kimseler yönetir. Stendhal
Korku insanı acımasız yapar. Stendhal
Bana göre diktatörler hep haklıdır; asıl onlara boyun eğenlerdir gülünç olan. Stendhal
Zorba hükümdarların saraylarında becerikli entrikacı, gerçeği dilediği gibi kullanır. Stendhal
Yeryüzünde okumak dan, başka herhangi bir konuyu öğrenmek de boşuna zahmettir. Stendhal
Baskıcılara en yarayan fikir,Tanrı fikridir. Stendhal
Tanrı'nın tek kusuru, var olmamasıdır. Stendhal
Bizi yöneten canavarların yapamayacakları ne var ki? Stendhal
Şeytan sizi öldüreceğine şeytanı öldürmek yeğdir. Stendhal
Fırtına koparken uyursam, boğulmayı hak etmiş olurum. Stendhal
Üzülmeyin, dünyaya acı çekmek için gelmedik mi? Stendhal
Beni avutmak istiyor, ama neden bir tane dostça söz bile yazmamış? Stendhal
Yoksa mutluluk yaşlılığın başladığı yere mi gizlenmiş? Stendhal
Yaşamak; deli bir yürekten fazlasını ister. Stendhal
Benim işim yaşamak değil yazmaktır. Stendhal
Yaşadığımı sanıyordum ben, oysa sadece hayata hazırlanıyormuşum. Stendhal
Bir insanın değeri neyse, bulunduğu yer de o kadar değerlidir. Stendhal
Her varlığın ilk yasası, kendini korumak, yaşamaktır. Siz baldıran ekiyor ve başakların olgunlaştığını görmek istiyorsunuz. Stendhal
Budalalık her şeyden üstün geldi. Stendhal
Ne çare ki ihtiraslar bencil olur. Stendhal
Erişmek istediğin o pis mutluluğu gör işte. Stendhal
Vicdana dokunmasını biliyorlar ama kırarak.. Stendhal
Söz insana düşüncesini gizlesin diye verilmiştir. Stendhal
Dünyaya mutsuz olmak için gelmiş değil miyiz zaten? Stendhal
İnsan, bilgili ve bercerikli olabilir, ama ya yürekli!.. Yürekli olmak öğretilmez. Stendhal
Büyük şehirlerde insanı baştan çıkarıp sevdaya götüren şey, edebiyattır. Stendhal
Bu hayatta insanın öğrenmesi gereken en önemli şey kendisini bağışlamayı öğrenmesidir. Stendhal
Neler yapabilirmişim, bir ben bilirim. Başkaları ise, çok çok, "belki yapardı" diye düşünür, o kadar. Stendhal
Her gün, ilham gelsin veya gelmesin yirmi satır yazınız.Stendhal
Gurur bütün insanlarda eşittir. Alçak gönüllü olanlar, gururlarını ötekilerden daha iyi gizleyebilenlerdir.Stendhal
Bir yerin değeri, o yerde bulunanın değerine goredir. Stendhal
İktidardaki insanlara yalakalık etmeyi aklınızdan geçiriyorsanız, kişiliğinizi cehenneme mahkum etmişsiniz demektir.Stendhal
Her davada, orada hazır bulunmayan birinin haklılığını kanıtlamak için yaptığı açıklamaları bütün önyargılardan sıyrılarak dinlemek gerek! Stendhal
Saygınlık! Bunu hiç önemsemez misiniz, bayım? Budalaların saygısını, çocukların şaşkınlığını, zenginlerin isteğini, bilgenin horgörüsünü. Stendhal
Tutku kendi karanlığını en çok gizlediği zaman belli eder kendini,tıpkı en karanlık göğün en azgın fırtınayı bildirmesi gibi.. Stendhal
Tanrı, zalim olan; Tanrı, intikamcı olan; Tanrı, kıskanç olan; Tanrı, soykırımcı olan onun tek özrü var olmaması olabilir. Stendhal
Çevrenizde sevgi dolu yiğit kişiler, son nefesinizi vereceğiniz sırada elinizi sıkan soylu dostlar bulundu mu, ölüme bile aldırmazdınız. Stendhal
Hiçbir partiden değilim. Beni mahveden de bu oldu. Benim bütün politikam şu: Müziği, resmi severim. Güzel bir kitap benim için bir olay kadar önemlidir. Stendhal
Bir adamın değeri var mı, yok mu nasıl anlarız? Bütün isteklerine, bütün görüşlerine karşı zorluklar çıkarın. Gerçekten değerli bir insansa, zorlukların hepsini yenmesini bilecektir. Stendhal
Doğrusu benim yaşantım hayal kurarak ölmekmiş...Hayatın tadını çıkarma sanatını ancak hayatın sonuna bu kadar yaklaştığımı gördükten sonra öğrenmiş olmam da çok tuhaf! Stendhal
Cennetteki sonsuz yaşama ya da cehennemin kaynar yağlarında geçen ebediyete kıyasla, altmış yıl nedir ki? Stendhal
 
Jack London Sözleri: (1876-1916)

Acı, en iyi öğretmendir. Jack London
Yalnız giden en hızlı gider.  Jack London
Zihnim, benim krallığımdır.  Jack London
Biz insanlığın sevdalılarıydık.  Jack London
Cehennem ateşine imanım yoktur.  Jack London
Kılıçla yükselenler yine kılıçla düşer. Jack London
Hayat iyi kartlara sahip olma değildir.  Jack London
Ölüm acı vermez; acı veren şey, yaşamdır.  Jack London
Elbiseleri gibi, görüşleri de hazır alınmaydı.  Jack London
Basın ha? Bastıran, örtbas edenlerdir onlar!  Jack London
Dişisine kötü davranan tek hayvan insanoğludur. Jack London
Duygular, hayatın boşluklarını dolduran hislerdir.  Jack London
Ekonomik çatışmaların peşinden, genelde şavaş gelir.  Jack London
Deha, satışa çıkarılan ürünün üstüne konulan markadır.  Jack London
“Ütopya” sözü bir fikri peşinen yargılamaya yetmektedir. Jack London
İnsan benliğinin üç temel yansısı; hafıza, irade ve anlayıştır. Jack London
Yeni bir cennet bulamadım ve artık eskisini de bulamıyorum. Jack London
Bir şeyler yapabilecek olmak ama onları yapmaya önem vermemek!  Jack London
Eğer bilmediğin bir oyun oynuyorsan ilk hamleyi daima rakibine bırak.  Jack London
İnsana ait düşüncelerin doğruluğu karşısında insan hayatının değeri nedir ki?  Jack London
Beni ben olduğum için istemiyorlar, çünkü ben, hala istemedikleri eski benim.  Jack London
Hay şu dünyanın tekerine! Neden sürekli dönmeli ? Nerede bunun geri vitesi ? Jack London
Yüksek sınıfın devamı ancak başka sınıfların ezilmesi ve yıkılmasıyla mümkündür.  Jack London
Bütün bu kitaplar bana ne öğretir bilir misiniz? Yasa başka şey, hak, adalet başka şey.  Jack London
Ben işçi sınıfı içinde doğdum. Coşku, hırs ve ülkü denen şeyleri çok genç yaşlarda keşfettim.  Jack London
Yüreği para diye çarpanlar, şaşılacak derecede kolay kandırılır. Ciğerleri beş para etmez onların.  Jack London
Devrimci Mangalar'daki yoldaşlarımızın hepsi kahramandılar ve ilginçtir, öldürmeye karşıydılar.  Jack London
Neden sosyalist olduğumu sana söyleyeyim. Sosyalizm kaçınılmazdır. Köleler ona katlanmayacaklar.  Jack London
Düşünceyi izleyemediği zaman, hatanın düşüncede olduğuna inanmak, dar görüşlülüğün eski dramıdır. Jack London
Bu dünyada yapılacak, öğrenilecek o kadar çok şey vardı ki, yedi saat uyuyunca kendimi suçlu hissediyordum.  Jack London
Kilise, kapitalist sınıfın işçi sınıfını gaddarlıkla ve vahşice sömürüp ezmesine gözünü yummakta ve onaylamaktadır.  Jack London
Köpeğe verilen bir kemik yardımseverlik değildir. Yardımseverlik, siz de köpek kadar açken onunla paylaşılan kemiktir.  Jack London
Her şeyden önce, sevmek, sevilmekten daha iyi ve güzel diye düşündüm. Hayatı öyle değerli kılıyordu ki, bu nedenle insan ölmek istemiyordu.  Jack LondonThomas Carlyle Sözleri: (1795-1881)

Yalanı yalanla düzeltemezsin. Thomas Carlyle
Bilgin arttığı oranda, inanç yok olur. Thomas Carlyle
Bir kimseyi önce, o işin aslını anlamalıdır. Thomas Carlyle
İdeal içinizdedir; ama engel de içinizdedir. Thomas Carlyle
Değişim, gerçekte acı verir ama gereklidir. Thomas Carlyle
Bugünün gerçek üniversitesi, bir kitaplıktır. Thomas Carlyle
Çalıştım ve gördüm ki çalışma bir sevinçtir. Thomas Carlyle
Düşünce bir defa uyandı mı, bir daha uyumaz. Thomas Carlyle
En büyük hata, hata diye bir şey tanımamaktır. Thomas Carlyle
Öfkenin başlangıcı çılgınlık, sonu pişmanlıktır. Thomas Carlyle
İnsan, mutsuzluktan değil, akılsızlıktan korkmalıdır. Thomas Carlyle
Hiçbir iyi kitap birdenbire gerçek yüzünü göstermez. Thomas Carlyle
Her yeni fikir, başlangıçta diğerleri arasında azınlıkta kalır. Thomas Carlyle
Yaşayan insan mutlaka kendine göre bir giyecek bulacaktır. Thomas Carlyle
Hedefi olmayan bir adam, dümeni olmayan bir gemi gibidir. Thomas Carlyle
Hataların en büyüğü, kişinin tüm hatalarından habersiz oluşudur. Thomas Carlyle
Dürüst olmaya çalış ki, bu dünyadan bir düzenbaz daha eksilsin.  Thomas Carlyle
Paraya, şekle, unvana ve kıdeme bakarak iş yapanlar Aciz insanlardır. Thomas Carlyle
Deney/ Tecrübe, öğretmenlerin en iyisidir; yalnız okul masrafı ağırdır. Thomas Carlyle
Kusurların en büyüğü, insanın kendi kusurlarından habersiz olmasıdır.  Thomas Carlyle
Bir kitap, yürekten yazılmışsa ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir. Thomas Carlyle
Esas işimiz uzakta bulanık duranı değil, yakında berrak duranı görmektir. Thomas Carlyle
Sessizlik, içinde mükemmel şeylerin bir araya gelip şekillendiği biricik elementtir. Thomas Carlyle
İnsanların bu dünyada yapabildikleri en önemli, en güzel ve en değerli şeylere biz "kitap" diyoruz. Thomas Carlyle
Bir adamın küçüklüğü hakkında şundan daha hazin bir kanıt verilemez: O, büyük adamlara hiç bir şekilde inanmaz? Thomas Carlyle
Toplumlardaki büyük rütbe sahipleri tıpkı banknotlar gibidirler, hepsi altını temsil ederler. Fakat yazık ki bunlardan bir çoğu sahtedir. Thomas CarlyleSteven Weinberg Sözleri:
Bilmek zorundayız! Bileceğiz.! Steven Weinberg
Evren anlaşıldıkça anlamsızlaşır. Steven Weinberg
Din, insanlığın asaletine edilmiş bir küfürdür. Steven Weinberg
Din insanın ciddiyetine ve saygınlığına bir hakarettir. Steven Weinberg
Evreni anlama çabası, insan hayatını saçmalık seviyesinin ötesine taşıyan nadir şeylerden biridir. Steven Weinberg
İyi insanlar iyi işler, kötü insanlar kötü işler yapabilirler. Ama iyi insanlara kötü işler yaptırmak dinin işidir.. Steven Weinberg
Dinle veya dinsiz; iyi insanlar iyilik, kötüler kötülük yapar. Ama iyi insanların kötülük yapması ancak dinin harcıdır. Steven Weinberg
Dinin hükümranlığını kırmak için biz bilim insanlarının yapabileceği her şey yapılmalıdır. Umarız ki sonunda, uygarlığa en büyük katkımız bu olur. Steven Weinberg
Bilimde hayallerin etkisini ortadan kaldırmak için çok uğraşıyoruz, buna karşılık, dinsel düşüncenin bundan başka bir işi yokmuş gibi görünüyor: Ölümden sonra yaşama inanmak zorundayım, çünkü öldüğümde hayatım sona erecekse o hayatı başka nasıl görebilirim ki? Steven Weinberg
Şimdi, birçok insanın kendilerine Müslüman ya da Yahudi ya da Hıristiyan diye hitap ettiğine inanmadığını, ancak geleneksel Tanrı olduğunu ve onun korkunç bir karakter olduğunu anlıyorum. Onu sevmiyorum.  Steven Weinberg
Bence dünya, uzun inanç kabusundan uyandırmalı; Ve bilim adamlarının dine sahip olmayı zayıflatmak için yapabileceği her şey yapılmalı ve aslında medeniyete en büyük katkımız olabilir.  Steven Weinberg
Bir kez daha tekrarlıyorum: fizik biliminin en temel düzeyindeki amacı sadece dünyayı tanımlamak değil, onun neden böyle olduğunu açıklamaktır. Steven Weinberg
Bir akademik için doğal olduğu gibi, bir şey öğrenmek istediğimde konuyla ilgili bir ders vermeyi gönüllü ediyorum. Steven Weinberg
Geleneksel Yahudiliğin ve Hristiyanlığın ve İslam'ın bana korkunç bir karakter olduğu görünüyor. Steven Weinberg
Bilimin ilerlemesi, büyük ölçüde, hangi soruların sorulması gerektiğini keşfetme meselesiydi.   Steven Weinberg
Tüm mantıksal argümanlar mantıklı olarak mantıklı bir şekilde reddedilerek yenilebilir. Steven Weinberg
Bilim, Tanrı'ya inanmayı imkansız kılmaz, sadece Tanrı'ya inanmamayı mümkün kılar. Steven Weinberg
Bu, bilimin büyük sosyal işlevlerinden biridir.  insanları batıl inançlardan kurtarmak. Steven Weinberg
Evren ne kadar çok anlaşılabilir görünüyorsa, o kadar da anlamsız görünüyor.  Steven Weinberg
En temel düzeyde bilim herhangi bir pratik nedenden dolayı yapılmamaktadır.  Steven Weinberg
Bilimin keşfinin, doğanın çalışmasından dinî fikirlerin boşa çıkması zorunluydu. Steven Weinberg
Bilimde peygamberimiz yok. Kahramanlarımız var ama peygamberler değil.  Steven Weinberg
Bilimsel teoriler tamamen matematiksel akıl yürütmeyle anlaşılamaz. Steven Weinberg
Karmaşıklıkta, ilginç olabilecek sadece basitliktir. Steven Weinberg
Dengede dinin ahlaki etkisi korkunç olmuştur. Steven Weinberg
Bilim dinin göz ardı edilmesiyle öğretilmelidir.  Steven Weinberg


Sokrates Sözleri: (MÖ 469-MÖ 399)
Bir şeyi gerçekten bilmek, onu anlamakla olur. Sokrates
Kendini bulmak istiyorsan, kendin için düşün. Sokrates
Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates
Sorgulanmamış bir hayat, yaşanmaya değmez. Sokrates
Ben bir dünya vatandaşıyım. Sokrates
Tek iyilik bilgi, tek kötülük cehalettir. Sokrates
Kimseye hiçbir şey öğretemem, sadece onların düşünmelerini sağlayabilirim. Sokrates
İnsanların birçoğu; bildiklerini sandıkları şeyin cahilidir. Sokrates
Haksızlığı aramak için lamba kullanmak gerekmez. Sokrates
Devletler kanunla değil, ahlakla daha iyi yönetilir. Sokrates
Adalet, insanın kendi üzerine düşeni yapmasıdır. Sokrates
Hayvanları yeme arzumuzu sürdürdükçe; mutluluğu elde etmek, dolayısıyla da adil bir toplum yaratmak için gereken şartları sağlamak nasıl mümkün olacak? Sokrates
Çocuklar zevk tohumu değildir. Sokrates
Endişelerinizden kurtulmak istiyorsanız, yaşamaktan en çok korktuğunuz şeyin bir gün başınıza geleceğini kabul edin. Sokrates
Yeşillikler toprağın çirkinliklerini kapattığı gibi, tatlı söz de insanların kusurlarını örter.. Sokrates
Tok gözlülük doğal zenginliktir. Lüks ise yapay yoksulluktur. Sokrates
Dürüst bir insan daima çocuk kalır... Sokrates
Felsefe hayretle başlar. Sokrates
Sadece bir iyi vardır, bilgi; ve sadece bir kötü vardır, cehalet. Sokrates
Felsefe nedir? Ölümü tercih etmektir! Sokrates
Bir şeyleri değiştirmek isteyen insan önce kendisinden başlamalıdır. Sokrates
En ölümcül nefret, çoğu zaman; En derin arzulardan doğar..! Sokrates
Bu dünyada şerefli yaşamanın en iyi yolu göründüğün gibi olmaktır. Sokrates
İnsanın kendisi akılsız ve korkak olmadıktan sonra, ölümün kendisi korkunç değildir. Korkunç olan, haksızlıktır. Sokrates
Hayret etmek bir filozofun hissidir ve felsefe hayret etmekle başlar. Sokrates
Mutluluk kişinin kendi kendiyle uyumlu olmasıdır. Sokrates
Dünyada her şeye kıymet biçilebilir. Ama öğretmenin eserine kıymet biçilemez. Sokrates
Akıllı insana danış; o nefsine hakim olup ilmiyle meşgul olduğu için zamanla uyum içindedir. Sokrates
Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir. Sokrates
Düşüncenin gözü ne zaman görmeye başlar: - Gözlerimiz keskinliğini yitirince. Sokrates
Tok gözlülük doğal zenginliktir. Lüks ise yapay yoksulluktur. Sokrates
Erdem, bedenin güzelliğidir. Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir. Sokrates
İnsan bildiğini öğrenir. Sokrates
İlgilenmeyeceğiniz çocukları dünyaya getirmeyin. Çocuklar zevk tohumu değildir. Sokrates
Kendin pahasına olduktan sonra tüm dünyayı kazansan eline ne geçer? Sokrates
Hayattan uzaklaştığımız ölçüde gerçeğe yaklaşırız. Sokrates
Size ne yapacağınızı söyleyebilirler ama ne düşüneceğinizi asla. Sokrates
Güvendikçe yenildim, yenildikçe değiştim. Sokrates
Cahil insan kendinin bile düşmanı iken, başkasına dost olması nasıl beklenir. Sokrates
Eğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, cehaletin bedelini hesaplayın. Sokrates
Cahillerle ne zaman tartışmaya girdiysem, hep yenildim. Sokrates
Haksız olduğun zaman yapacağın savunmaya güvenme. Sokrates
Yaşamak, uzun süren bir hastalıktır. Sokrates
Büyük bir acı yaşamadan ömrünü tüketmedikçe, hiç kimseye mutlu bir kişidir demeyin! Sokrates
Kötü insanlar yiyip içmek için yaşarlar. İyi insanlar ise yaşamak için yiyip içerler. Sokrates
Umut her daim vardır! Sokrates
Sadece felaketlerine üzülenlerin değil, mutluluğunu kıskanmayanların gerçekten dost olduklarını düşün. Sokrates
Senden önce gelenlerden ibret al, ama senden sora gelenlere ibret olma. Sokrates
Delilik, düpedüz bir dert değildir, tersine en büyük zekalar, onunla Helen ülkesine gelmiştir. Sokrates
Eğer istediğin olmazsa acı çekersin, eğer istemediğin bir şey olursa yine acı çekersin, hatta istediğin şey tam olarak olsa da yine acı çekersin çünkü onu kaybetme riskin vardır. Sokrates
Maddi hayat bir derttir ve yalandır. Bu yüzden maddi hayatın yok edilmesi bir mutluluktur ve biz bunu dilemeliyiz. Sokrates
Mal-mülk edinmekten, şan ve şöhreti önemsemekten utanmıyorsunuz, ama vicdanınızla ilgilenmekten kaçınıyorsunuz! Sokrates
Sizin İstediğiniz gibi konuşup yaşamaktansa kendi istediğim gibi konuşup ölmeyi yeğlerim. Sokrates
Bir şeyi gerçekten bilmek onu anmakla olur. Sokrates
Bilen insan kötülük yapmaz. Sokrates
Kötü insanlar yiyip içmek için yaşarlar. Sokrates
Kesinlikle evlen, karın iyiyse mutlu, kötüyse filozof olursun. Sokrates

Sandor Marai Sözleri: (1900-1989)

Bekleyiş bir gün eyleme döner.  Sandor Marai
Her sevgi, hadsafhaya varmış bir bencilliktir.   Sandor Marai
Burjuva olmak, bitmek bilmeyen bir çabadır.     Sandor Marai
İnsan dünyayı yavaş yavaş anlar ve sonra ölür.  Sandor Marai
İnsan ancak ne için yaşadığını bilirse yaşayabilir.   Sandor Marai
Hayat her şeyi getiriyor, tek yapman gereken beklemek.    Sandor Marai
Ve şimdi dünyada, tıpkı deliler gibi tımarhanede yaşıyormuşuz.   Sandor Marai
“Mutlu” insan yaratamaz; mutlu insan sadece mutludur, o kadar.   Sandor Marai
Yoksulluk zenginlik arasında ürkütücü derecede çok katman vardır.     Sandor Marai
Hayatta öyle bir an gelir ki, insan yalnız kalır ve artık kimse ona yardım edemez.   Sandor Marai
Fakat kadını bir süs eşyasına, erotik bir başyapıta çevirmek de insanlık dışı ve hastalıklı.  Sandor Marai
Hayatta, geriye dünyanın ve insanların faydalanacağı bir şey bırakmaktan öte ne var ki?    Sandor Marai
Sonuçta dünya hiçbir şeye değmiyor. Sadece gönüllerimizde kalanların bir anlamı oluyor.   Sandor Marai
Anne baba evi daima biraz da suç mahallidir. orada bir insana dair her şey bir arada bulunur.  Sandor Marai
Babanın ölümü her zaman büyük bir patlamadır; aile infilak eder ve herkes bir anda kendi yoluna gider.   Sandor Marai
İnsan, başkalarının 'misyon' adını verdikleri, hoş simgelerle etiketledikleri saplantılarıyla pazarlık yapamaz.  Sandor Marai  
Yaşamın bazı anları, iyi niyetimize güç veren ve çoğu zaman beklenmedik, kendiliğinden gelen bir hediyedir.   Sandor Marai
İnsanın tüm ödevlerinin en zoru, bir başkasının kendisinden karakter ve zeka bakımından üstün olduğunu kabullenmesidir.     Sandor Marai
İnsanız ve her şeyi aklımız yoluyla yaşıyoruz. Duygularımız ve heyecanlarımız bile akıl vasıtasıyla yaşıyoruz. Ya da dayanılmaz oluyor.  Sadece sevmek yetmiyor.  Sandor Marai
Yazarlık işi, niteliği ne olursa olsun, yüreği, sinirleri ve aklı, sıradan yaşam algısından daha kavurucu ısıda tutmayı gerektirir. Pazarlık yoktur; “değer mi” diye de sorulmaz.  Sandor Marai
Fakat insanın hayatta, imkansız, anlamsız ve akıl almaz olanın gerçekte sıradan ve bir o kadar basit olduğunu kavradığı anlar vardır. Birdenbire hayatın mekanizmasını görürüz.    Sandor Marai   
 

Albert Camus Sözleri: (1913-1960)

Sanat zorbalığa karşıdır.  Albert Camus
Gerçeği herşeye tercih et.  Albert Camus
Adalet olmadan düzen olmaz. Albert Camus
Onur, yoksulun son zenginliğidir. Albert Camus
İnsanı akıllı yapan tek şey nefrettir. Albert Camus
Ben yalnızca zalimlerden tiksinirim. Albert Camus
Sorgulanmayacak hiçbir şey yoktur. Albert Camus
Düşünce arttıkça tedirginlik de artar. Albert Camus
Hiçbir sanatçı gerçekten vazgeçmez.  Albert Camus
İnsan eninde sonunda her şeye alışır.  Albert Camus
Yaşam, üstü kapanmamış bir yaradır.   Albert Camus
Güzelliğe karşı hepimizin bir zaafı var.   Albert Camus
Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı.   Albert Camus
Bazen insanın bilmeden acı çektiği olur.  Albert Camus
Hayat bir şey değildir. İtinayla yaşayınız.  Albert Camus
Ben dilimin sınırlarında nöbet beklerim.  Albert Camus
Paraya yönelmiş her hayat, bir ölümdür.  Albert Camus
Yirminci yüzyılın gerçek tutkusu köleliktir.  Albert Camus
Işıktan tanrılar ve çamurdan putlar vardır.  Albert Camus
Yaşamımızı para kazanarak kaybediyoruz.  Albert Camus
Alçalmak, yükselmekten çok daha kolaydır.  Albert Camus
Sizi yıpratan insanlardan sessizce uzaklaşın.  Albert Camus
İnsan hiçbir zaman tamamıyla mutsuz olmaz. Albert Camus
Nerede edebiyat varsa, orada umut da vardır.  Albert Camus
Haklı olma ihtiyacı, sıradan insanlara özgüdür.  Albert Camus
İnsan, var olmak için başkaldırmak zorundadır.  Albert Camus
Özgürlük gelecek umudu değildir. O, şu ‘an'adır.  Albert Camus
İnsan, ne ise, o olmaya yanaşmayan tek canlıdır.   Albert Camus
İntiharlar gibi tanrılar da insandan insana değişir.  Albert Camus
İnançlarımı yargılamadan, kimseyi yargılamadım.  Albert Camus
İnsanı savunuyorum, çünkü düştüğünü gördüm.  Albert Camus
İnsanın tek yasası, var olmak ve kendini aşmaktır.  Albert Camus
Ölüm de serindir, gölgesinde hiçbir tanrı barınmaz.   Albert Camus
İnsanlara boyun eğdirmek isteyenin kulağı sağırdır.  Albert Camus
Yaşamanın tadını çıkarmaktan korkana aptal derim.   Albert Camus
Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar usanır.  Albert Camus
Hiçbir şey korkuya dayanan saygı kadar iğrenç değildir.   Albert Camus
Kıyamet gününü beklemeyin, zaten her gün yaşanıyor.   Albert Camus
Mutlu olmak için başkalarıyla fazla ilgilenmemek gerekir.  Albert Camus
Cellatların tarafında olmamak, düşünen insanların işidir.  Albert Camus
Ahlaksız insan, dünyaya salınmış vahşi bir yaratık gibidir.  Albert Camus
Bir insanın tek başına mutlu olması utanılacak bir şeydir.   Albert Camus
Demokrasi çoğunluğun gücü değil, azınlığın korunmasıdır.  Albert Camus
Şimdi mutlu olmayı değil yalnızca bilinçli olmayı diliyorum.  Albert Camus
İnsan, kendisine bir mânâ vermeye çalışan tek mahlûktur.  Albert Camus
Bir insan söyledikleri kadar söylemedikleriyle de insanlaşır.  Albert Camus
İnsan insan olmadığı sürece insanlar insan gibi yaşayamaz. Albert Camus
İnsanın umutsuzluğa alışması, umutsuzluktan da beterdir.  Albert Camus
Son Yargılama gününü beklemeyin. O, her gün olmaktadır.   Albert Camus
İnsanın eninde sonunda alışamayacağı bir düşünce yoktur.  Albert Camus
Umudun kalmadığı yerde, bizlere umudu yeşertmek düşer.  Albert Camus
Bir insanı sevmek, onunla birlikte yaşlanmaya razı olmaktır.  Albert Camus
İnsanlar için en ideal düzen, onların mutlu olduğu düzendir.   Albert Camus
Mutluluk, dünyayı ondan hiçbir şey beklemeden sevmektir.   Albert Camus
Düşünme alışkanlığı edinmeden yaşama alışkanlığı ediniyoruz.  Albert Camus
Hiçbir ideoloji bir çocuğun gözyaşlarından daha değerli değildir.  Albert Camus
Çağdaş siyasi toplum, insanları mutsuzluğa düşürme makinesidir.  Albert Camus
İnsan bilmediği şeyler hakkında daima abartılı düşüncelere kapılır.   Albert Camus
Dünyada her kötülük, hemen daima  cehaletten ve bilgisizlikten gelir.  Albert Camus
Evet belki de mutluluğun sırrı saçmanın anlamsızlığını keşfetmemizdir.   Albert Camus
Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın.   Albert Camus
Kahramanlık ve azizlik bana göre değil, sanırım beni ilgilendiren insan olmak.  Albert Camus
Çocuklara işkence yapılan bu dünyayı sevmeyi, ölünceye kadar reddedeceğim. Albert Camus
Ölüm bir istatistik ve devlet işi oldu mu, dünya işleri artık iyi gitmiyor demektir.   Albert Camus
Tepelere doğru tek başına didinmek bile bir insanın yüreğini doldurmaya yeter.    Albert Camus
Hepimiz öleceğimize göre, ne zaman ve nasıl olduğunun önemsizliği meydandadır.  Albert Camus
Her şeyin anlamsız olduğunu söylediğimiz anda bile anlamlı bir şey söylemiş oluruz.  Albert Camus
Bazılarının, sadece normal olmak için ne büyük çaba sarf ettiğini kimse fark etmiyor.   Albert Camus
Dünyanın hiçbir anlamı yoktur, demek, her çeşit değer yargısını ortadan kaldırmak olur.  Albert Camus
Akıllı kişilerin en büyük talihsizliği, salakların abuk subukluklarıyla başa çıkmak zorunda olmalarıdır.  Albert Camus
Yirminci yüzyılımız korku çağıdır. Diyeceksiniz ki korku bir bilim değildir, ama bu korkuda bilimin payı var. Albert Camus
Dünyanın en eski mesleği kendini satmaktır. Bunu fahişelikle karıştırmak da bir o kadar eski bir yanılgıdır.  Albert Camus
Hiç kimsenin neyin AK, neyin KARA olduğunu söyleyemediği yerde; Işık söner, özgürlük gönüllü bir tutsaklık olur.  Albert Camus
Önümden gitme seni izleyemeyebilirim, arkamdan da gelme yol gösteremeyebilirim; yanımda yürü ve yalnızca dostum kal. Albert Camus
Hesap vermek zorunda olacağımız başka bir dünya olduğuna inanmıyorum. Ama, şimdi bu dünyada, sevdiğimiz bütün insanlara verilecek bir hesabımız var. Albert Camus
Değil mi ki yaşam bir yerde ölümle yani yoklukla sonuçlanıyor, öyleyse nedir bu didinip durma, bu yedim-içtim, aldım-verdim, benim-senin kavgasının anlamı!  Albert Camus
İnanın bana, dinler, ahlak dersi vermeye kalkıştıkları ve birtakım emirler yağdırdıkları andan itibaren yanılırlar. Suçluluğu yaratmak ve cezalandırmak için Tanrı zorunlu değildir.  Albert Camus
Ölüm korkusunu aşmadıkça insan için özgürlük yoktur. Ama intihar ile değil. Bu korkuyu aşmak için kendini bırakmamak gerekir. Hiç burukluk duymadan, korkmadan ölebilmeli. Albert Camus
Babama göre başımızı sokacak bir yerimiz ve kitaplarımız varsa, bize gereken herşey var demekti. Catherine Camus ( Albert Camus 'un Kızı )
Dünyada her kötülük her zaman cehaletten gelir.  Albert Camus
 

Ronald David Sözleri: (1927-1989)
Öldüğünüzde ölü olduğunuzu bilmezsiniz. Bu sadece başkaları için zordur. Aynı şey salak olduğunuzda da geçerli. Ronald David
İç dünyamızdan bu denli bihaber olmamız çok üzücü bir durum.
Ronald David
Şizofreni, yalancı toplumsal gerçekliğe uymamak için başarılmış bir girişimdir. Ronald David
Delilik, akıl sağlığı bozuk bir dünyaya ayak uydurabilmek için yapılmış akılcı bir hamledir. Ronald David
Yaşam cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır; ölüm oranı ise yüzde yüzdür.
Ronald David
DeIiIik her zaman kişiIiğin çökmesi oIarak anIaşıImak zorunda değiI. Bir büyük atıIım oIarak da düşünüIebiIir. TutsakIık ve varoIuşçu öIüm oIduğu kadar, özgürIeşme ve yeniden doğuşun da tohumIarını taşıyor oIabiIir.
Ronald David

Carl Gustav Jung Sözleri: (1875-1961)

Bilinç var olmanın ön koşuludur. Carl Gustav Jung
İnsan, anlamsız bir hayata katlanamaz. Carl Gustav Jung
Dışarı bakan hayal görür; içeri bakan uyanır. Carl Gustav Jung
En büyük yanlış yanlışlıkların farkında olmamaktır. Carl Gustav Jung
Neye karşı koyarsan, o ısrarla olmaya devam eder. Carl Gustav Jung
Bilgi sadece doğruya dayanmaz, yanlışa da dayanır. Carl Gustav Jung
Fanatizm, iç dünyasında çelişki yaşayanlarda bulunur. Carl Gustav Jung
Bazıları karşısındakini anlayamadığında, ona aptal der. Carl Gustav Jung
Yaşamımızın büyük bir bölümünü bilinçdışında geçiririz. Carl Gustav Jung
Tüm benliğimiz ve düşüncelerimizle bu dünyaya bağlıyız. Carl Gustav Jung
Yan yana toplanan milyonlarca sıfır, maalesef, bir etmez. Carl Gustav Jung
Bana aklı başında bir adam gösterin size onu iyileştireyim. Carl Gustav Jung
Başkalarının bizi kızdıran tarafları, kendimizi anlamamıza yol açar. Carl Gustav Jung
Düşünmek zor bir sanattır. Bu sebeple çoğunluk sürüyü takip eder. Carl Gustav Jung
Mars gezegenine ulaşmak kendi kendine ulaşmaktan daha kolaydır. Carl Gustav Jung
İçimizdeki karanlığı göze almazsak bütünlüğümüze asla ulaşamayız. Carl Gustav Jung
Ben başıma gelen şeylerin toplamı değilim, ben olmayı seçtiğim şeyim. Carl Gustav Jung
İnsan ışığı düşünerek değil, karanlığı şuurlu hale getirerek aydınlanabilir. Carl Gustav Jung
Başkalarıyla ilgili rahatsız olduğumuz her şey kendimizi tanımamızı sağlar. Carl Gustav Jung
Tüm akıl hastalıklarının temelinde meşru acıları yaşamayı reddetmek yatar. Carl Gustav Jung
Bir insan, aydınlığı hayal ederek değil, karanlığın bilincine vararak aydınlanır. Carl Gustav Jung
Kabul etmediklerimizi değiştiremeyiz. Reddetmek bizi özgürleştirmez, bunaltır. Carl Gustav Jung
Bir zehrin etkisinden kurtulmak istiyorsan, onu son damlasına kadar içeceksin. Carl Gustav Jung
Hayvan sürüleri kalabalıklaştıkça akıllanır; insanlar, kalabalıklaştıkça aptallaşır. Carl Gustav Jung
Kimse ışığı hayal ederek aydınlanmaz. İnsanı aydınlatan karanlığı idrak etmektir. Carl Gustav Jung
Kendi karanlığını bilmek, öteki insanların karanlığıyla baş etmenin en iyi yoludur. Carl Gustav Jung
Hayatta en acıklı şey, bir insanın problemin kendinden kaynaklandığını görememesidir. Carl Gustav Jung
Gitmek isteyeni zorla tutmaya çalışmayın aksi takdirde size doğru geleni göremezsiniz. Carl Gustav Jung
Kendimizi baskı altına aldıkça bilinçaltının tehlikelerine kendimizi maruz bırakmış oluruz. Carl Gustav Jung
Düşünmek demek, sadeleştirmek, önemli olanın altını çizmek, önemsizi ayıklamak demektir. Carl Gustav Jung
Çocukta değiştirmeye çalıştığımız bir şey varsa, bunu önce kendimizde arayıp değiştirmeliyiz. Carl Gustav Jung
Anlayabildiğimiz kadarıyla, insan varlığının yegane amacı, varlığın karanlığında ateş yakmaktır.Carl Gustav Jung
Görünüşünüz, yalnızca Vicdandan bakabildiğinizde berraklaşır.dışarı bakanlar düş kurar, içe bakanlar uyanış yaşar. Carl Gustav Jung
İnsanoğlu için en büyük tehlikenin açlık, deprem, mikroplar, kanser olmayıp, yalnızca insanın kendisi olduğu, göz kamaştırıcı bir açıklıkla ortaya çıkmaktadır. Carl Gustav Jung
Eğer bir bireyi anlamak istiyorsam, ortalama insan hakkındaki tüm bilimsel bilgileri bir yana atıp, tüm teorileri gözardı ederek tümüyle yeni ve önyargısız bir tavır benimsemek zorundayım. Carl Gustav Jung


Fernando Pessoa Sözleri: (1888 -1935)

Aşağılık bir yer bu dünya. Fernando Pessoa
Ben, bir tek hiçliği sevdim. Fernando Pessoa
En çok anlamak yoruyor bizi. Fernando Pessoa
Anlamak için, kendimi yok ettim.  Fernando Pessoa 
Kayıtsızlık, çok acı çekmekten olur. Fernando Pessoa
Aşık olmak yalnızlıktan usanmaktır. Fernando Pessoa
Acı denilen şey yalnız başına çekilir.  Fernando Pessoa
Ne umutlarım var, ne de pişmanlıklarım. Fernando Pessoa
Peki, kim kurtaracak beni var olmaktan?  Fernando Pessoa  
Bütün sevdiklerim beni karanlıkta unuttu.  Fernando Pessoa
Vicdan azabı değil, bilinç azabı çekiyorum. Fernando Pessoa
Her şey beni yoruyor, yormayan şeyler bile.  Fernando Pessoa
Hep içeride yaşadım. Hayata hiç dokunmadım. Fernando Pessoa
Hepimiz kendi dışımızdaki koşulların tutsağıyız.  Fernando Pessoa
İçimin derinlerinde yığınla dostum var benim... Fernando Pessoa
Kalp düşünebilseydi eğer, atmaktan vazgeçerdi.  Fernando Pessoa
Etrafımdaki her şey uzaklaşıyor benden, çöküyor. Fernando Pessoa  
Özgürlük içinde yoksa, hiçbir yerde yok demektir.. Fernando Pessoa
Bir insanın gerçek boyu, görüp yaşadıkları kadardır.  Fernando Pessoa
Ne çok insanız yaşayan, ne çoğuz kendini kandıran! Fernando Pessoa
Ne mutlu yaşamlarını kimseye emanet etmeyenlere. Fernando Pessoa
Yalnızlık beni kederlendiriyor; topluluk beni bunaltıyor. Fernando Pessoa
En çok yaşadığımız zaman, çok düşündüğümüz zamandır.   Fernando Pessoa 
Birkaç kişi mutluluğu bulabilsin diye, birçokları acı çeker. Fernando Pessoa
Deliler, kendilerine acı veren şeylere teslim olmuşlardır.  Fernando Pessoa
Her şeyden bıktım ve her şeyin her şeyliğinden de bıktım. Fernando Pessoa
Gördüğüm şeylerin boyundayım ben, Kendi boyumda değil. Fernando Pessoa             
Her şey ilgimi çeker, ama hiçbir şey beni avucunda tutamaz. Fernando Pessoa
Bilmeyi istediklerimiz çoğaldıkça bildiklerimiz o kadar azalır.  Fernando Pessoa
Hayattan çok az şey istedim. Bu kadarı bile esirgendi benden. Fernando Pessoa
Her şey için ayrı ayrı hissetmeye kalktığımda ne çok ölüyorum! Fernando Pessoa
Varlıklar, ancak haklarında yapılan yorumlarla değer kazanırlar.  Fernando Pessoa
Soylu bir kölesin öyleyse ya da zeki bir uşak; ama özgür değilsin. Fernando Pessoa
Bir güneş sığdıralım ömrümüze ve aldırmayalım hiç, gelen geceye.. Fernando Pessoa
Şu küçücük dünyada herkes incitilmiş, isimsiz, herkes yanlış yerde. Fernando Pessoa
Kimileri köle doğar, kimileri sonradan olur, kimileri ise köleleştirilir. Fernando Pessoa
Yalnız başına yaşayamıyorsanız, bir köle olarak doğmuşsunuz demektir. Fernando Pessoa
Kimileri dünyayı yönetir, kimileri de yönetilen o dünyanın ta kendisidir. Fernando Pessoa
İhtiyaçlarını en aza indir ki, hiçbir konuda başkalarına bağımlı olmayasın. Fernando Pessoa
Yaşamaya mecbur edildiğim hayattan doğmuş zavallı umutlarım benim!   Fernando Pessoa
Eğlenmene bak! Çaba harcanarak elde edilen şey zahmetine değer ancak.  Fernando Pessoa
Mutsuzluğunun farkında olmayan bunca insanın mutluluğu beni ürpertiyor. Fernando Pessoa
Hep insanlardan uzak yaşadım, yalnızlığım arttıkça kendimi daha iyi keşfettim. Fernando Pessoa
Fakat biz gerçekten yaşıyor muyuz? Hayatın ne olduğunu bilmeden yaşamak... Fernando Pessoa
Üstün zekalı bir insan için, günümüzde reddedişten başka çıkar yol kalmamıştır.  Fernando Pessoa
Başkalarına hükmetmeye ihtiyaç duymak, onlara ihtiyaç duymak anlamına gelir.   Fernando Pessoa
Düşünmek, ama var olmamak; işte bunu yapan kraliyet tahtına oturmuş demektir. Fernando Pessoa
Bir insanın aklının biraz kıt olduğunu, en iyi, başkalarına zarar vermeden espri yapamamasından anlarsınız. Fernando Pessoa
Kim olduğumu bilmeyen ben, ne olacağımı ne bileyim? Kim olmayı düşünüyorum? Öyle çok şey olmayı düşünüyorum. Fernando Pessoa
Sahici olan, yani çocukluğumuzda hayalini kurduğumuz hayat. Sahte olan, yani yetişkinliğimizde başkalarıyla paylaştığımız hayat. Fernando Pessoa
Hiçbir imparatorluk, bir çocuğunun bebeğinin kırılmasına değmez. Hiçbir ideal, küçük bir oyuncak trenin feda edilmesine layık değildir. Fernando Pessoa
Hiçbir ayna bizi ‘dışarıdan biri’ olarak yansıtamaz, çünkü bizi kendimizin dışına çekebilecek ayna yoktur. Bunu ancak bir başka kişi yapabilir. Fernando Pessoa
İstemeden varım ve istemeden öleceğim. Olduğum şeyle olmadığım şey arasında, hayal ettiğim şeyle hayatın beni yaptığı şey arasında bir boşluğum. Fernando Pessoa
Kimseyle alay etme, asla kimseyi gülünç duruma düşürme, kalbinin en ücra köşesinde bile yapma bunu. İnsan yaşamı alaya alınamayacak kadar hüzünlü ve ciddidir. Fernando Pessoa
Özgürlük, yalnız kalabilmeye denir. İnsanlardan uzaklaşabiliyorsan, onlara hiçbir muhtaçlığın, paraya ihtiyacın, sürüye uyma içgüdün, aşka, şana, şöhrete hevesin ya da merakın yoksa özgürsündür... Fernando Pessoa
 


William Shakespeare Sözleri:(1564-1616)
İnsanların aşktan öldükleri yalandır.  William Shakespeare
Adalet yuvarlandıkça, dünya yerinde sayıyor. Ve dünyanın yerinde saydığı noktada; körleşiyor gözlerimiz, duyarsızlığın girdabındayız..!  
 William Shakespeare
Acı geldi mi tek tek değil, cümbür cemaat gelir.  William Shakespeare
Ateşi yakandır kafir  İçinde yanan değil.     William Shakespeare
Aldığın şeyin bedelini dertle ödediysen, kaybettin gitti demek. 
William Shakespeare
Alçak gönüllü şüphe, bilginin işaret fişeğidir.  William Shakespeare
Savaştan sonra elde ettiğimiz bir avuç toprak ölülerimizi bile gömmeye yetmeyecek.     William Shakespeare
En olgun meyve en başta düşer. William Shakespeare
Felaket, dost sayısını sıfıra indirir.     William Shakespeare
Gerçek, yerin yedi kat altında da olsa bir gün ortaya çıkacaktır...
William Shakespeare
İktidar dalkavukluktan hazzetmeye başladığı zaman, şeref daima ayaklar altında ezilmiştir.    
 William Shakespeare
İnsan insan mıdır, yalnızca yiyip içmek ve uyumakla geçiriyorsa hayatı?
 William Shakespeare
İnsan, bu dünyaya ağlayarak gelir,  yeterince ağladıktan sonra da ölüp gider.    
 William Shakespeare
İnsan ne olduğunu bilir ama ne olacağını bilemez.  William Shakespeare
İnsanlar yalnızca kendilerinin hissetmediği acıları çekenleri teselli edebilirler.
William Shakespeare
İnsanları yorgun kılan hayat değil, taşıdığı maskelerdir.     William Shakespeare
İnsanların hepsini sev, onların çok azına güven ve kimseye yanlış yapma.     
 William Shakespeare
İnsanların çoğu… Düşünmekten korkuyor, sorumluluk getireceği için. Konuşmaktan korkuyor, eleştirilmekten korktuğu için. Yaşlanmaktan korkuyor, gençliğin kıymetini bilmediği için. Unutulmaktan korkuyor, dünyaya iyi bir şey vermediği için. Ve ölmekten korkuyor, aslında yaşamayı bilmediği için…
William Shakespeare
Sesini değil sözünü yükseltmeli insan.  William Shakespeare
Bazı acılar ilaç yerine geçer. William Shakespeare
Bütün dünler bugünleri aydınlatan fenerlerdir.    William Shakespeare
Ben zamanı harcadım, şimdi de zaman beni harcıyor.  William Shakespeare
Bir iftira başka iftiraları doğurur. William Shakespeare
Bedenimiz bizim bahçemizdir, irademiz ise onun bahçıvanıdır.    
William Shakespeare
Düşüncelerin neyse hayatın da odur. Hayatın gidişini değiştirmek istiyorsan düşüncelerini değiştir.
William Shakespeare
Önce hayaller ölür, sonra insanlar. William Shakespeare
Özgürlük dışarıdaysa sürgün sizin yanınızdır. William Shakespeare
Öfke delice koşan bir ata benzer,  Durmadan kendi kendini yorar...  
 William Shakespeare
En ölümcül sürgün, sevdiklerinizden ayrı kalmaktır.  William Shakespeare
Zamanın çarkı döndükçe bedelini de birlikte getirir.    William Shakespeare
Zihnin neler kurduğunu, insanın yüzünden anlayacak hiçbir sanat yoktur. 
William Shakespeare
Yiğitlik intikam kazanmakta değil, tahammül göstermektedir. 
William Shakespeare
Yarayla alay eder, yaralanmamış olan.     William Shakespeare
Yüksek bir dağa çıkma güçlüğünden kaçınırsanız, güzellikleri göremezsiniz.   
 William Shakespeare
Yaşam yürüyen bir gölgedir. William Shakespeare
Dik tepelere tırmanmak için başta yavaş yürümek gerekir.  William Shakespeare
Sevgi ektiğimiz yerde sevinç büyür.  William Shakespeare
Suçlu kafa, her zaman kuşkunun uğrak yeridir.  William Shakespeare
Sana enerji vermeyecek hiç kimseyle de birlikte olma...   William Shakespeare
Asla kimsenin duygularıyla oynama, oyunu kazanabilirsin ancak hayat boyu kaybedersin. 
William Shakespeare
Hayatta en zor şey, insanın kendini teselli etmesidir.  William Shakespeare
Hayatımızı yok eden yaşlılık ve mutsuzluk değil, umutsuzluktur...    
William Shakespeare
Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz. William Shakespeare
Hiçbir miras, doğruluk kadar zengin değildir. William Shakespeare
Haksız bir dava için dövüşmek gerçek bir cesaret sayılmaz. 
William Shakespeare
Her dost, dosdoğru dost olmuyor.  William Shakespeare
Her şeyden önce de kendi kendinle doğru ol, o zaman gece gündüze varır gibi , sende aldatmaz olursun kimseyi. William Shakespeare
Ne kimseden borç al, ne kimseye borç ver. Çünkü ödünç para veren, çok kere, hem parasından olur, hem dostundan.  William Shakespeare
Geçmiş dert için yakınmak yeni dert edinmektir.  William Shakespeare
İktidar dalkavukluktan hazzetmeye başladığı zaman, şeref daima ayaklar altında ezilmiştir. 
William Shakespeare
Eylem mükemmel bir hitabettir. Söylemenin en iyi biçimi yapmaktır.
 William Shakespeare
Sesini değil, sözünü yükseltmeli insan. Çünkü gökgürültüleri değil, yağmurlardır yaprakları yaşatan
William Shakespeare
Ne olduğumuzu biliyoruz ama ne olacağımızı bilmiyoruz.  
  William Shakespeare
Sahip olmadıklarına ulaşmak için çabalarken, Sahip olduklarını unuttuğun için mutsuzsun.    
William Shakespeare
Sapkın eski niyetler bile kutsal kitaptan çalınırken, ben en çok şeytanı oynarken aziz gibi görünürüm.
 William Shakespeare
Sakın üzülme! bazı yıkılışlar, daha parlak kalkınışların teşvikçisidir.  Bazı hatalar, daha parlak günlerin habercisidir...  William Shakespeare
Vazgeçtim bu dünyadan tek ölüm paklar beni,  Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez.   
William Shakespeare
Yağmuru seviyorum diyorsun,  yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun.  Güneşi seviyorum diyorsun,  güneş açınca gölgeye kaçıyorsun. Rüzgarı seviyorum diyorsun,  rüzgar çıkınca pencereni kapatıyorsun. İşte, bunun için korkuyorum, beni de sevdiğini söylüyorsun.    William Shakespeare
Yaşlıların çoğu ölülere benzerler; Kurşun gibi ağır, sert, hantal ve solukturlar.
William Shakespeare
Karakteri sağlam olan, Yoldan çıkarılamaz. William Shakespeare
Pırlantaların en değerlisini içimde taşıyorum, o da vicdanımdır...
William Shakespeare
Düşüncelerin neyse hayatında odur. Hayatın gidişini değiştirmek istiyorsan düşüncelerini değiştir.  William Shakespeare

Pisagor Sözleri : (MÖ 570-495)

Hiç kimse kendine hakim olamadığı sürece, özgür olamaz.  Pisagor
Sana övgüler yağdırdıkları zamandan çok seni eleştirdikleri zaman sevin.  Pisagor
Ya susmak, ya da suskunluktan daha kıymetli bir söz söylemek gerekir.  Pisagor
Altın ateşle, kadın altınla, erkek de kadınla erir.  Pisagor
Öfke çılgınlıkla başlar ve pişmanlıkla biter.  Pisagor
Sizden daha az mesut olan birine asla saadetinizden bahsetmeyin.  Pisagor
Dostlarımla beraber olduğum zaman yalnız değilim. O dakikadan sonra da iki kişi değiliz.  Pisagor
En eski ve en kısa kelimeler olan 'evet' ve 'hayır' konuşulurken en çok düşünülerek kullanılması gereken kelimelerdir.  Pisagor
Her şeyin ölçüsü insandır.  Pisagor
Çok parlak olan gençlerin pek çoğu, ne kendileri ne de yaşadıkları dünya için hiçbir şey başaramadılar. Çünkü bir şeye başlama cesaretini asla gösteremediler. Başla! Başla! Başla!  Pisagor
İnsan diğer varlıkların acımasız yok edicisi olduğu sürece sağlık ya da barış nedir bilmeyecektir. İnsanlar hayvanları katlettiği sürece birbirlerini öldürecekler. Cinayet ve acı tohumları eken sevinç ve sevgi biçemez.  Pisagor
Sebebini bilmediğin hiç bir hareketi yapma ve bilmediğini de öğren. Bu senin için yaşama sevincinin kurallarından biridir.  Pisagor
Ne gizli, ne de başkalarının yanında utanacak bir şey yapma.  Pisagor
Kendisiyle yalnız kalamayan, diğerleri ile bütünleşemez.  Pisagor
İnsanlar hayvanları öldürüp yedikçe, dünya üzerinden cinayet, kan dökme ve savaşlar kalkmayacaktır.  Pisagor
Yalnız da olsan, başkalarıyla da olsan utanılacak bir hareket yapma.  Pisagor
Ya susmak, ya da suskunluktan daha kıymetli bir söz söylemek gerekir.  Pisagor
Dalkavukları yanında tutmamalısın, çünkü düşmanlardan daha tehlikelidirler. Pisagor

Ray Bradbury Sözleri: (1920-2012)

Bilgi güçten daha kuvvetlidir. Ray Bradbury
Saat alarmına ihtiyacım yok. Fikirlerim uyandırıyor beni. Ray Bradbury
Kütüphaneler olmasaydı, ne mi olurdu? Geçmişimiz ve geleceğimiz hiç olurdu.
Ray Bradbury
Kitap yakmaktan daha kötü suçlar vardır. Bunlardan biri de kitap okumamaktır.
Ray Bradbury
Kitaplar bize ne tür eşekler ve aptallar olduğumuzu hatırlatmak içindir.
Ray Bradbury
Bir adama birkaç dize şiir ver, sonunda kendini varolmuşların Efendisi sansın.
Ray Bradbury
Gizemler, yanıtları en çok aradığımız yerde boldur. Ray Bradbury
Biz Dünyalılar, büyük ve güzel şeyleri yıkmak konusunda hünerliyizdir.
Ray Bradbury
Elde etmeden önce, elden bırakmayı öğrenmeli. Ray Bradbury
Kitaplar bilgi hazineleridir. Hiç bir araç bizi bir kitap kadar daha ileriye götüremez.
Ray Bradbury
Bir kültürü yok etmek için kitapları yakmanıza gerek yok. İnsanların okumayı bırakmasını sağlayın yeter. Ray Bradbury
Bilmemek veya bilmeyi reddetmek kötüdür, ya da ahlak dışıdır en azından. Bilmezsen harekete geçemezsin. Ray Bradbury
Geleceği tanımlamaya değil, onu engellemeye çalışıyorum. Ray Bradbury
Bir yaşam sevgiye dayalı olmalıdır. Ray Bradbury
Biz de kitap yaktık. Kitapları okuruz, sonra, bulunmalarından korkarak, yakarız.
Ray Bradbury
Bir kadın kitaplar uğruna yanabiliyorsa, kitapların içinde birşeyler olmalı...
Ray Bradbury
Sonu iyi biten her şey iyidir. Ray Bradbury
Fazla itiraz gerçeğin değerini yok eder. Ray Bradbury
Kimsenin bir başkasına ayıracak zamanı yoktur. Ray Bradbury
Kısa bir süredir korkmuyorum, belki de bunun nedeni sonunda doğru şeyi yapmakta olduğumdur. Ray Bradbury
Olanaksız; sizin ışığınızı size yansıtan kaç kişi tanırsınız? Ray Bradbury
Kütüphaneye kapanın: Lanet olası bilgisayarınızdan ayrılın! Ray Bradbury
Belki kitaplar bizi yarım da olsa mağaralarımızdan çıkartabilirler. Ray Bradbury
Soylu düşüncelerin eşlik ettiği adamlar hiçbir zaman yanlız değildir.
Ray Bradbury
Gerçek gün ışığına çıkacak ve cinayetler uzun süre saklanamayacaktır.
Ray Bradbury
Mutlu olmak için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz ama mutlu değiliz.
Ray Bradbury
Kurgu, bize tekrar tekrar doğruları söyleyen bir yalandır. Ray Bradbury
Sadece söylemek zorunda olduğum şeyleri dinleyecek birini istiyorum.
Ray Bradbury
Bana geleceği tarif etmeye kalkmayın. Ben bunu önlemek için çalışıyorum.
Ray Bradbury
Gözlerini merakla doldur,ve sanki on saniye sonra ölecekmişsin gibi yaşa.Dünyayı gör .
Ray Bradbury
Eğer bir çözüm yoksa, o zaman bir sorun da yok demekti. Ateş her sorun için en iyi çareydi! Ray Bradbury
Bizim rahat bırakılmaya ihtiyacımız yok. Ara sıra bir şeylerden gerçekten rahatsız olmamız gerekiyor. Ray Bradbury
Bu da ölmenin iyi yanlarından biri; eğer kaybedecek bir şeyin yoksa istediğin riske girebilirsin. Ray Bradbury
İnsan olmayanın içindeki insanı göremez misin? İnsanın içindeki insan olmayanı görmeyi yeğlerim. Ray Bradbury
İnsan bir kez hata yapmaya görsün, yanlış yaptığını kabul edip baştan başlamak ne kadar da zordur. Ray Bradbury
İnsanlar neden insanları incitmek ister ? Dünyada yeterince incitecek şey yokmuş gibi, insanlara böyle zırıltılarla eziyet ermek zorunda mısınız .
Ray Bradbury
İyi yazarlar genellikle hayatın gerçeklerine dokunurlardı. Bu bakımdan kitaplardan neden bu kadar nefret edildiğini, korkulduğunu anlıyor musunuz? Hayatın gerçek yönlerini veriyorlar. Ray Bradbury
Bir gün, o kadar çok şey hatırlayacağız ki, tarihin en büyük buharlı kazı makinesini yaparak bütün zamanların en büyük mezarını kazıp, savaşı içine ittikten sonra üstünü örteceğiz. Ray Bradbury
Büyükbabam herkes öldüğü zaman geride bir şey bırakmalı derdi. Bir çocuk, bir kitap, bir resim, bir ev, yapmış olduğu bir duvar ya da bir çift ayakkabı. Yada ekili bir bahçe.
Ray Bradbury
Büyük babam derdi ki, Ölen herkes ardında bir şeyler bırakmalıdır. kitap, Ya da ekili bir çiçek bahçesi. Elinin dokunduğu bir şey bırakmalı. Ona dokunan kimse senin varlığını hissetmeli. Ray Bradbury
Hepimiz birbirimize benzemeliyiz. Hiç de, anayasanın dediği gibi, kimse eşit ve özgür doğmamıştır, herkes eşit yapılır. Her insan bir diğerinin sureti olunca herkes mutlu olur, ortada çekinilecek korkulacak, herkesin kendisini yargılamasına yol açacak dağlar yoktur. Ray Bradbury
Çağımız kullanılıp atılan mendil çağı. Burnunu bir kişiye sil, buruşturup at, başka birini al, sil, buruştur, at. Herkes bir diğerinin eteğine siliyor. Ray Bradbury
İnsanlar hiçbir şey hakkında konuşmuyorlar. Giyimden, arabadan söz ediyorlar. Konuşulan şeyler hemen hemen hep aynı, değişik hiçbir şey yok. Ray Bradbury

Albert Caraco Sözleri: (1919-1971)
Ve Tanrı'ya itaat ettiğimizi sanırken aslında insanlara itaat ediyoruz.   Albert Caraco
Kendini tanımayı reddeden insan, kendini feda etmeyi tercih eder. Albert Caraco
Ölüm istenci yaşama coşkusuna öncülük ediyor ve hangisinin bize esin kaynağı  olduğunu ayırt edemiyoruz. Albert Caraco
Tekrarlanıp duran işlere koşturuyor ve doruklara yükselmekle övünüyoruz.    Albert Caraco
Ölçüsüzlüğün elinde esiriz ve düşünüp taşınmadan sürekli binalar inşa ediyoruz.
Dünya bir süre sonra yalnızca bir şantiye olacak. Albert Caraco
Erkekliğin bizi götürdüğü ve asla geri dönülmeyecek kâbustan bizi dişilik
kurtaracak, çünkü erkek, ölümün eşidir ve ölüm, erkeğin yoluna yordamına öncülük eder. Albert Caraco
Her birimiz tek başımıza ölüyoruz ve bütünüyle ölüyoruz; bu iki gerçeği çoğu kişi reddeder, çünkü çoğu insan yaşadığı süre boyunca uyuklar ve yok olacağı anda uyanmaktan çekinir. Albert Caraco
İnsanlar üç takıma ayrılır: Uyurgezerler, ki bunlar sürüyledir; aklı başında ve
duyarlı olanlar. Uyurgezerler putperesttir. Albert Caraco
Ölüme doğru gidiyoruz, tıpkı okun hedefe doğru gitmesi gibi, asla
ıskalamayacağımız da kesin, ölüm bizim tek kesinliğimiz, tek gerçeğimiz,
öleceğimizi daima biliyoruz, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, biçiminin bir önemi yok. Çünkü ebedi yaşam bir anlamsızlıktır, ebediyet hayat değildir. Albert Caraco
Şehirlerimiz birer kabusa döndü, şehirliler termitlere benziyor artık, her inşa
edilen şey iğrenç çirkinlikte, biz artık tapınaklar, saraylar ya da mezarlar, zafer
alanları ya da amfiteatrlar inşa etmeyi bilmiyoruz. Her adımda gözümüze hakaret ediliyor, kulağımız sağıra çevriliyor ve koku duyumuz umutsuzluğa kapılıyor, yakında kendimize, düzen neye yarar diye sorar hale geleceğiz. Albert Caraco
İman, boş şeylerden biridir ve bu dünyanın doğası üzerine insanı aldatma sanatıdır. Albert Caraco
Duaların ve büyülerin vakti geçti; başımıza ne gelirse gelsin ibadet vakti geçti. dinlerimiz artık hiç işimize yaramıyor, müminlerin de varlık nedeni kalmadı, çünkü dinler bize gerçekliğimizi yitirtiyor, müminlerse dünyayı tekrar düşünmeyecekler. Albert Caraco
Bir insanın mutlu olması neyi kanıtlar? Mutluluk türe özgü bir durumdur. Albert Caraco
İçimizde taşıdığımız cehennem, şehirlerimizin cehennemine karşılık geliyor. Albert Caraco
Dünya bir süre sonra yalnızca bir şantiye olacak. Burada, beyazkarıncalar gibi, milyarlarca  kör, uğultunun ve leş kokusunun içinde otomatlar gibi didinip duracaktır soluksuz kalana dek.  Albert Caraco
Günün birinde, deli gibi uyanıp, bıkıp usanmadan birbirlerini boğazlamaya koyulacaklar. İçi ne gömüldüğümüz bu evrende delilik, yabancılaşmış  insanın, cinli insanın, imkanlarının  gerisinde kalmış ve eserlerinin kölesi  olmuş insanın kendiliğindenliğinin alacağı biçimdir. Albert Caraco
Delilik artık elli katlı konutlarımızın altında kuluçkaya yatıyor. Deliliğin kökünü kazıma yönündeki aciliyetimize rağmen, yeni tanrı odur, ona bir tür ibadette bulunsak bile yatıştıramayız onu… Albert Caraco
Biz felaketi es geçecek değiliz, felaket düzenin içinde ve biz de onun suç ortaklarıyız, felaketi reforma tercih ediyoruz, dünyayı yeniden düşünmektense kendimizi feda etmeyi tercih ediyoruz; bu dünyayı ancak harabelerin ortasında yeniden düşüneceğiz. Albert Caraco
Uyurgezerler, ki bunlar sürüyledir; aklı başında ve duyarlı olanlar iki düzlemde yaşarlar ve kendilerinde neyin eksik olduğunu bilerek, hiç bulamadıkları şeyi aramaya çalışırlar. Albert Caraco
İnsan, tanrı olmasa da edebini takınabilir, takınmalı...  Albert Caraco
Tek kesinlik şudur: Ölüm, tek kelimeyle, her şeyin anlamıdır, insan ölüm karşısında sıradan bir şeydir yalnızca... Albert Caraco
Ölüme yürüyoruz, sığınacak bir yer bulma umudumuz yok, deliyiz ve meczubuz, Tarih bizi bağışlamıyor. Albert Caraco
İnsanlar hem özgürdür hem bağlı, arzu ettiklerinden daha özgür, fark ettiklerinden daha bağlıdırlar, çünkü faniler kitlesi uyurgazerlerden ibarettir ve onların uykudan uyanması asla düzenin çıkarına değildir. Albert Caraco
Ve Tanrı'ya itaat ettiğimizi sanırken aslında insanlara itaat ediyoruz.  Albert Caraco


Jose Mujica Sözleri:
Asıl özgürlük, yaşamak için kazandığın zamandır. Jose Mujica
Ben yoksul değilim. Pahalı hayat seçen insanlar yoksulluk çeker. Jose Mujica
Küresel ısınmadan bahsediyoruz ama doğaya saldırmaya ve çöp üretmeye devam ediyoruz. Jose Mujica
Benim ülkemde fikir özgürlüğü var ama aynı şekilde farklı fikirlere saygı duyma zorunluluğu da var. Jose Mujica
Mutluluk azıcık şeyle mümkündür. Azıcık şeyle mutlu olamayan, hiçbir şeyle mutlu olamaz. Jose Mujica
Bir devlet başkanının halkının nasıl yaşadığını görmesi gerekir. Başka ıvır zıvırla çok uğraşırsanız buna vaktiniz kalmaz. Jose Mujica
Bir şey satın aldığınızda ödemeyi para ile yapmazsınız. Ödemeyi yaşamınızdan, para kazanmak için harcadığınız zamanla yaparsınız. Jose Mujica
Bana fakir denmesi yanlış, ben tutumlu bir insanım. Asıl fakirler sürekli yaşamdan talepleri olan ve elde ettikleriyle yetinmeyen insanlardır. Jose Mujica
Ben elimde hafif bir bavulla dolaşıyorum. Bu bana istediğim yaşamı sürdürmek için yeterli zamanı veriyor. Jose Mujica
Bana yoksul başkan diyorlar. Oysa ben böyle hissetmiyorum. Yoksul insanlar, sadece pahalı bir yaşam tarzı tutturmak için koşturan, ve her zaman daha fazlasını isteyenlerdir. Jose Mujica
Ben insanların geceleri yatacak bir saçak altı bile bulamadıkları bir dünyada, başkalarının 500 metrekarelik malikanelerde yaşamasını anlamıyorum...  Jose Mujica
Kirlenme tüketim medeniyetinin bir sonucu. Zengin olmak isteyen insan, eninde sonunda benliğini şeytana satar. Bu çağımızın bir hastalığı. Jose Mujica
Uzun yıllardır ısrar ettiğimiz bir şey. Düşüncelerimizle uyum içinde bir yaşam sürmek... Düşündüğün gibi yaşarsan, yaşadığın gibi düşünürsün. Jose Mujica
Tüketim medeniyeti bir örümcek ağı gibi, hepimizi yakalıyor. Mutluluğu, bitmek bilmeyen bir iştahla bir şeyler satın almakta sanıyoruz. Böyle bir sistemde bozulmak çok kolay.  Jose Mujica
Çok fazla mal varlığınız yoksa onları devam ettirmek için bir köle gibi bir ömür boyu didinip durmak zorunda kalmazsınız. Bana kalırsa köle olanlar servetleri içinde boğulanlardır, fakir olanlar değil. Jose Mujica
Evsizler için ev, suyu olmayanlar için su lazım, ekmek lazım. Sen böyle bir dünyada özel uçağım olsun, oraya buraya gideyim diyorsun. Eğer herkes daha fazlasını isterse, bir gün kimseye bir şey kalmayacak. Jose Mujica
Başkalarının istedikleri ve benim hoşlanmadığım yönetimleri de savunmak gerekir. Her halk kendi meselelerini çözmek için özgür olmalıdır. Özgürlük konusunda kimse kimseye baskı yapamaz. Birlikte yaşamayı öğrenmek durumundalar. Jose Mujica
Gereksiz ihtiyaçlardan oluşan koca bir dağ yarattık. Bir şeyler satın alıyoruz sonra çöpe atıyoruz. Aslında boşa harcadığımız şey hayatlarımız. Bir şey satın aldığımda veya aldığınızda ödemeyi parayla yapmıyoruz. Ödemeyi yaşamlarımızdan yapıyoruz. O parayı kazanmak için harcadığımız zamanla yapıyoruz. Aradaki fark ise şu; hayatı satın alamazsınız, hayat geçip gider ve hayatınızı boşa harcayıp özgürlüğümüzü kaybetmek korkunç bir şeydir.
Jose Mujica
Hayattan kopanlar, darbe alanlar değildir, darbe aldıktan sonra pes edenlerdir... Jose Mujica
İleriye bakıyorum. Çünkü geçmişte olanların telafisi yok. Jose Mujica
Ufkunu ne kadar genişletirsen, karanlığında o kadar büyüdüğünü görürsün. Bilgin ne kadar artarsa beynini kemiren kurtçuklar da o kadar artar. Jose Mujica
Eski ruhani tanrımızı kendi ellerimizle kurban ettik ve artık market tanrının tapınağındayız. Jose Mujica
Hissederek yaşayın. Yaşamın kendisi ödül zaten. Yaşam için ayrıca bir ödül alınmayacak. Jose Mujica
Parayı çok sevenlerin sanayi ve ticaretle ilgilenmesini ve bunun vergisini ödemeleri gerektiğini düşünüyorum. Siyaset para biriktirmek için değildir. Halka hizmet ederek kendini mutlu hissetmek içindir. Basit olmaktır ve halk gibi olmaktır, sıradan bir vatandaş gibi olmaktır. Jose Mujica
Dünyada bu kadar savaş varken, hangi yüzle Nobel Barış Ödülü veriyorlar.  Jose Mujica
Zamanı satın alamazsınız. Jose Mujica
İktidar insanları değiştirmez, aslında ne olduklarını ortaya çıkarır. Jose Mujica
Ben, kendi geçmişimin oğluyum, sırf bir döşeğim var diye mutlu olduğum yıllarım oldu benim. Jose Mujica
Cennet de cehennem de buradadır! Jose Mujica

Charles Darwin Sözleri: (1809-1882)

Kitap okumuyorsa evlenme. Charles Darwin
İnsanın normal besini sebzedir. Charles Darwin
Sürekli yanlış beyanın gücü büyüktür.  Charles Darwin
Doğal seleksiyon yoluyla sempati artacak.  Charles Darwin  
İnsan hiçbir yerde kendisinden iyi dost bulamaz. Charles Darwin
Asla saygı duyamayacağın bir insanla bağ kurma.  Charles Darwin
Tüm canlılara olan sevgi, insanın en asil özelliğidir.  Charles Darwin
Cahillik, daha sıklıkla bilgiyi değil, güveni doğurur.   Charles Darwin
Hayatta kalan, değişime en çok ayak uydurabilendir. Charles Darwin  
Bir fikri öldürmenin en iyi yolu, onu yanlış savunmaktır.  Charles Darwin
Körü körüne başka insanların peşinden gidecek değilim.  Charles Darwin
Akıllı bir tasarım' olduğuna dair bir delil de göremiyorum.  Charles Darwin
Bir insanın en asil niteliği, tüm canlılara duyduğu sevgidir.    Charles Darwin
Bilgisizliğin verdiği güveni, bilgi hiçbir zaman verememiştir.    Charles Darwin
Aptalların deneylerini severim. Onları her zaman yapıyorum. Charles Darwin    
Kölemiz yaptığımız hayvanları, eşitimiz olarak görmek istemiyoruz. Charles Darwin
[Alexander von Humboldt] gelmiş geçmiş en büyük bilim gezginiydi.  Charles Darwin  
İnsan, geçim araçlarından daha büyük bir oranda artma eğilimindedir.  Charles Darwin  
Cehalet, genellikle bilgi sahibi olmaktan daha çok özgüvene sebep olur. Charles Darwin
Gelecek, eğer çocuklarla çevriliyse, günümüzden ne kadar da üstündür! Charles Darwin
İnsanın istekleri ve çabaları o kadar değişken, yaşamı ise o kadar kısadır! Charles Darwin
Her varlığı başlı başına, tanrı yarattı demek; Bilimsel bir açıklama değildir. Charles Darwin
İnsan, kendini bir yaratıcının müdahalesine layık görecek kadar küstahtır. Charles Darwin
Gerçekleri gözlemleyen ve sonuçlar çıkaran bir çeşit makinaya dönüştüm. Charles Darwin  
İnançsızlık çok yavaş bir hızla üzerime süzüldü, ama sonunda tamamlandı.  Charles Darwin  
Görmezden gelin, ses etmeyin, cevap vermeyin. Sessizlik herkesi mahveder. Charles Darwin
Birçok maymun türü, çay, kahve ve alkollü likörler için güçlü bir tada sahiptir.  Charles Darwin  
İnsan, yalnız kendi çıkarı için seçer; doğa, ancak canlılara en yararlı olanı seçer. Charles Darwin
Ne en güçlü, ne en zeki türler; yalnızca değişime en uyumlu türler hayatta kalır. Charles Darwin  
Bilimsel bir insanın istekleri ve tutkuları olmamalıdır, tam bir taş kalpli olmalıdır.  Charles Darwin
Hayat benimle neredeyse bitti. Yazma tarzım konusunda hiçbir sıkıntı çekmedim.  Charles Darwin    
Daha zeki ya da güçlü olanlar değil, değişime en fazla ayak uyduranlar ayakta kalır.  Charles Darwin
Ben gerçeği bilmek istiyorum. Gerçekle yüzleşip canlıların özüne ulaşmak istiyorum.  Charles Darwi
İnsan ırkları arasındaki farkların göze en çok çarpanı ve unutulmayanı, derinin rengidir. Charles Darwin
Tüm asil niteliklerine rağmen insan, aşağı kökeninin silinmez damgasını bedeninde taşır. Charles Darwin
İnsan sevgisinin köpekte içgüdüsel hale geldiğinden şüphe etmek pek mümkün değildir.  Charles Darwin      
Ne olursa olsun, insanın, atalarının izini bir damga gibi taşıdığını kabul etmemiz gerekmektedir.  Charles Darwin
Ben bu, her küçük değişimi, eğer ki yararlıysa koruyan prensibe, Doğal Seçilim adını veriyorum.  Charles Darwin   
İnsan; kıllı, kuyruklu, dört ayaklı olan ve ağaçlarda yaşayan (arboreal) bir türden evrimleşmiştir.   Charles Darwin   
Yoksulların sefaletine doğa kanunları değil de kurumlarımız yol açıyorsa, suçumuz çok büyüktür.  Charles Darwin
Bütün türlerin ayrı ayrı yaratıldığını öngören bilindik iddiada, hiçbir bilimsel yan bulunmamaktadır. Charles Darwin
Bilim ve sanat, bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar.  Charles Darwin
Dünyadaki hiçbir hayvanın, bir eylemi salt başka bir türün iyiliği için gerçekleştirdiğine inanmıyorum. Charles Darwin
Zamanının bir saatini bile boşa harcamaya cüret eden insan hayatın kıymetinin farkına varamamıştır.  Charles Darwin
Yaşamak bir ziyafettir. Bu ziyafete davetli kişiler pek çoktur, ama masaya oturmayı başaranlar çok azdır. Charles Darwin
Yüzü kızartan suçluluk hissi değildir, başkalarının suçlu olduğumuzu düşündüğü ya da bildiği düşüncesidir. Charles Darwin
Bir hatayı yok etmek, çoğu zaman, yeni bir doğru ya da gerçek bulmak kadar iyidir; hatta bazen, daha iyidir!  Charles Darwin
Bir cumhuriyet, adalet ve onur ilkelerini kafasına yerleştirmiş bir insan kitlesine sahip olmaksızın sağlanamaz.  Charles Darwin
Aklahi kültürümüzün en üst noktasına, düşüncelerimizi kontrol etmemiz gerektiğini anladığımız vakit ulaştık. Charles Darwin
Size üzülerek bildiririm ki; İncil’in Tanrı katından indirildiğine ve İsa’nın Tanrı’nın oğlu olduğuna inanmıyorum.  Charles Darwin  
Varolan, türlerin en güçlüsü değildir, en zekisi de değildir. Hayatta kalan, değişime en çok ayak uydurabilendir.    Charles Darwin
Beni zorlayan kanıtlar hakkında her zaman özel notlar alırım: Denemeden hatırlayabildiğim destekleyici kanıtlar. Charles Darwin
Zevk ve acıyı, mutluluğu ve ıstırabı hissetme kabiliyetleri esas alındığında, insanlar ve hayvanlar arasında fark yoktur. Charles Darwin
İnsanın mutlak kudretli bir Tanrı'ya duyduğu yüceltici inanca baştan beri sahip olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktur.   Charles Darwin
Gördüğüm en olağanüstü çalışan işçiler; Şili'deki maden işçileri, yalnızca sebze yerler (ayrıca bazı baklagil ve tohumları). Charles Darwin
Seni cennet vaadiyle kandırıp fakirliğe mahkum edenlerin hayatlarına bak bu dünya'da cenneti yaşadıklarını göreceksin.  Charles Darwin
Bir maymunun aklından çıkan şeylere güvenebilecek biri var mıdır, eğer bir maymunun aklından bir şey çıkacak olsaydı bile? Charles Darwin
Uzun insanlık (ve hayvanlık) tarihinde, iş birliği yapmayı öğrenenler ve en etkili biçimde iletişim kuranlar, hayatta kalmışlardır. Charles Darwin    
Doğanın cansız tüm güçleri  kayasından karına ve buzuna, rüzgarından suyuna  birbiriyle savaş ederken, insana karşı birlik oluyordu. Charles Darwin
Eğer ki hayatımı baştan yaşayabilseydim, kendime her hafta en azından bir kez biraz şiir okuma ve biraz müzik dinleme kuralı koyardım. Charles Darwin   
Gözlemlediğimiz evren, temelinde ne tasarımın, ne amacın, ne iyinin ne de kötünün olmadığı, sadece kör, gaddar bir kayıtsızlığın hüküm sürdüğü yerdir. Charles Darwin  
Biraz aptal olan kimseler, her şeyi göreneğe göre ya da alışkanlıkla yapmaya eğilimlidirler; ve böyle davranmaya yüreklendirilirlerse daha çok mutlu olurlar.  Charles Darwin
Bir Amerikan maymunu, brandy içerek sarhoş olduktan sonra, bir daha o şişeye dokunmaz. Bu açıdan, birçok insandan çok daha zeki olduğunu söyleyebiliriz. Charles Darwin
İnsan' sınırının ötesine uzanan bir anlayış, yani bizden daha aşağı olan hayvanlara da insanlık gösterebilmek ise, en yeni ahlaki kazanımlardan biri gibi duruyor.  Charles Darwin
Belki de eğer "bir maymundan geldiğimiz" gerçeğini kabul etseydik, tarih boyunca birçok yıkıma sebep olan o yıkıcı primat dürtülerini daha kolay bastırabilirdik. Charles Darwin
Bülbülün ve karganın ses organları benzer yapıdadır, ama birincisinin çeşit çeşit şakımak için kullandığı bu organları, ikincisi yalnız gagalamak için kullanmaktadır.  Charles Darwin
İnsan kibirle kendini müthiş bir başarı olarak görür, ilahi bir varlığa layık gibi. Ancak bence kendisinin hayvanlardan geldiğini kabul etmek daha saygıya değer bir şey. Charles Darwin
Koku duyusu, tat alma duyusu ile çok yakından bağlantılı olduğu için, aşırı derecede kötü bir kokunun bazı kişilerde sefillik veya kusmaya neden olması şaşırtıcı değildir.  Charles Darwin
İnsanın içinden gelen bir imanla Tanrı veya Ezeli Sebep olması gerektiğine inanıyor olmasının nasıl olurda 'gerçekten güvenilir bir delil' olabileceğine bir türlü aklım ermiyor.  Charles Darwin
Çok belirgin toplumsal içgüdüleri haiz her hayvan, entelektüel güçleri insanınki kadar veya ona yakın bir gelişme gösterdikten sonra kaçınılmaz bir biçimde bir ahlak hissine, yani vicdana sahip olur. Charles Darwin
Ben doğa kanunlarıyla uğraşan bir bilginim. Olayları araştırır ve bilimsel gerçekleri keşfetmeye çalışırım; Fakat bunu yaparken İncil’e bakmam ve dayanmam ve bu tür kitaplarda söylenenlere aldırmam. Charles Darwin
Lütufkar ve her şeye kadir bir Tanrı'nın, canlı tırtıl bedeninin içinden beslenebilmesi için sondajcı yaban arısını tasarladığına ya da kedinin fareyle oynamasını şart kıldığına kendimi bir türlü ikna edemiyorum. Charles Darwin
Bilim ve sanat, bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar. Uçamayanlar ise tavuk olur. Tavuk toplum önüne atılan bir avuç yemi gagalarken, arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmaz. Charles Darwin
Eğer hayatımı bir defa daha yaşamam mümkün olsa, hiç olmazsa haftada bir günümü müzik dinlemeye ve şiir okumaya ayırırdım. Böylece şimdi zayıflamış olan beynimin hiç olmazsa bir kısmı dinç kalırdı.; işe yarardı. Bu zevklerin kaybı saadetin kaybı demektir. Charles Darwin
Ancak deprem herkes için çok etkileyici bir olay olmalıdır: İlk çocukluğumuzdan beri bir katılık türü olarak kabul edilen dünya, ayaklarımızın altında ince bir kabuk gibi sallandı; ve insanın emek verdiği eserlerinin bir anda devrildiğini görünce, onun övündüğü gücünün önemsizliğini hissederiz.  Charles Darwin
Savaş içerisinde savaş, değişik başarılarla devinir; yine uzun vadede güçler o kadar güzel dengelenmiştir ki, kesinlikle en ufak farklılık, bir organik canlının diğeri üzerindeki zaferi olmasına rağmen doğanın yüzü uzun bir süre tek düze kalır. Yine de cahilliğimiz o kadar derin ve ön yargımız o kadar çok ki, bir organik varlığın yok olmasını duyunca hayret ediyoruz; nedenleri göremediğimiz için dünyayı harap etmek için tufanı davet ediyoruz veya yaşam formları sürecinde kurallar icat ediyoruz!  Charles DarwinRomain Gary Sözleri: (1914-1980)
Bütün zincirler biyolojik değildir, bazıları bizim eserimizdir ve kırılabilir.
Romain Gary
Rol yapmazsanız asosyal, uyumsuz ya da sinir hastası damgası yersiniz.
Romain Gary
Faşizm; bir duyarsızlaştırmadır.     Romain Gary
Sözcükler vardır, bilmeden sırtında taşırsın. Romain Gary
Her insanda bir insan gizlenir, eninde sonunda çıkar ortaya. Romain Gary
Kendi başına karar veremeyen, özgür olamaz. Romain Gary
İnsan sanıldığından daha yaşlı, düşünüldüğünden ise daha gençtir.
Romain Gary
Birlikteliğin mezarını kurtarmak için haçlı seferine çıkmayacağım. Romain Gary
İnsan bir kez umutsuzluğa düşünce her hangi bir şeye inanmaya hazırdır. Romain Gary
Genel sözlere sığınmak,  her zaman daha kolaydır.      Romain GaryAlfred North Whitehead Sözleri: (1861-1947)

Din insan vahşiliğinin son sığınağıdır. Alfred North Whitehead
Cehalet değil, cehaletin farkında olmama bilginin ölümüdür.
Alfred North Whitehead
Basitliği arayın ve ondan şüphe edin! Alfred North Whitehead
Bir toplumun gerçeği sözü edilemeyen şeylerde yatar. Alfred North Whitehead
Büyük düşler kuranlar düşlerini gerçekleştirmez, aşarlar.
Alfred North Whitehead
Genellemelerle düşünür ama detaylarla yaşarız. Alfred North Whitehead
Mükemmellik bile kuru tekrarın ağır yükünü taşıyamaz...
Alfred North Whitehead
Hata yapmaktan korkmak, ilerlemenin ölümüdür. Alfred North Whitehead
Günümüzün geçerli inançlarını yarıp öteye fışkırmayan bir uygarlık, çok sınırlı bir ilerleme döneminden sonra kısırlaşmaya mahkumdur.
Alfred North Whitehead
İncil'de mizahın eser miktarda bile olmaması, edebiyat tarihinde görülmüş en tuhaf şeydir. Alfred North Whitehead
Şu anda benimsemiş olduğumuz inançlara, kuşkuyla bakmamıza neden olabilecek bir düşünce; oturup hiçbir şey yapmamaktan daha iyidir.
Alfred North Whitehead
Evren bütünü bakımından, makine gibi bir varlık değil, sürekli oluş içinde bulunan canlı bir organizma gibidir. Alfred North Whitehead
Zihinlerimiz sınırlı, ancak yine de bu sınırlılık şartlarında sonsuz imkanlarla kuşatılmış haldeyiz; ve yaşamın amacı bu sonsuzluktan kavrayabildiğimiz kadar çok şey kavramaktır. Alfred North Whitehead
İdeallerin sönmesi, insan çabasının yenilgisinin bir delilidir.
Alfred North Whitehead
Sakın çocuğa her şeyi öğretmeye kalkmayın. Her neyi öğretiyorsanız, onu iyi, çok iyi öğretin ki çocuk öğrenmeyi ve düşünmeyi öğrensin.
Alfred North Whitehead
Bir kadının 'memnun oldum' dediği tek yer, tanışma faslıdır.
Alfred North Whitehead


Mine Söğüt Sözleri:

Gerçekler rüyalara saklanmayı sever. Mine Söğüt
Zaman, her türlü hakikatin evetlenme yeridir. Mine Söğüt
Cumhuriyet tarihinin en kötü günlerini yaşıyoruz. Mine Söğüt
İktidarlarını kirli pazarlıklarla koruyanlara itiraz edin. Mine Söğüt  
İnsanoğlu bazen masalla gerçek arasında yolunu yitirir. Mine Söğüt
Bu şehir yüzyıllardır erkektir ve kadınları sevmeyi bilmez. Mine Söğüt
Politikacı, halkın gözünü boyar. Aydın, halkın gözünü açar. Mine Söğüt
Babalar kızlarına kötü şeyler söylemezler. Söylememeliler... Mine Söğüt
Yaşamak hayat labirentinde kaybolma yarışı. Çıkışı bulan ölecek. Mine Söğüt
Eğitimi bir mal gibi satmayı olağanlaştıran devletlere itiraz edin. Mine Söğüt
Hiçbir ev kadını, kendini mutfakta asmaz. Yemeklere yas sıçratmaz.  Mine Söğüt
İnsanoğlunun en büyük gafleti, nereden gelip nereye gittiğini bilmemesidir. Mine Söğüt
Rolleri ahlak dağıtır; senaryoyu toplum yazar; ve kime sorsanız finali “kader” yapar.  Mine Söğüt
Sağlığınızla birlikte cebinizdeki tüm paraya da göz diken ilaç endüstrisine itiraz edin. Mine Söğüt 
Kader, insanın kendi hayatına hiçbir zaman gerçekten sahip olamayacağının açık tehdididir. Mine Söğüt
Tanrı bir hayaldir. İnsanın kurduğu en güzel ve en korkunç hayal. O yüzden hayallerinize dikkat edin. Mine Söğüt
Dünyanın bütün parasını elinde tutan ve yoksulları bir lokmada yutan çokuluslu şirketlere itiraz edin. Mine Söğüt 
Dünya savaşlarının hepsinin altında tek tek imzası olan adaletsiz, iki yüzlü ve hırsız küresel ekonomiye itiraz edin. Mine Söğüt 
Yaşam denilen şey gerçeğin peşinde alınan yoldur. Kimi zaman bir arpa boyu da olsa, insan gerçeğe baktığında hep ilerler. Mine Söğüt
İyi ya da kötü.. Olaylar olur. Önemli olan ne olduğu; hatta senin başına ne geldiği değildir. Önemli olan senin ne yaptığındır. Mine Söğüt
Hiçbir şeyi sonsuza kadar saklayamazsınız. Saklamak ancak bir süre gerçeği hapsedebilir. Saklamanın da bir başı ve sonu vardır. Mine Söğüt
Şimdiye kadar hep itaat ettiniz. Ve bu noktaya geldiniz. Artık biraz da itiraz edin. Din tüccarlarına itiraz edin. Vicdan tüccarlarına itiraz edin. Mine Söğüt  
Hayatta hiçbir şey şahsi değildir. İyi şeyler de, kötü şeyler de rüzgarla birlikte yön ve şekil değiştiren bulutlar gibi başıboş dolaşırlar evrende. Mine Söğüt
Cebinizden aldığı paralarla sizi bir kafanızdan bir kalbinizden vurup duran savaş ekonomilerine itiraz edin. Yoksulu sömürerek semirenlere itiraz edin. Mine Söğüt 
Doğurduğum her çocuk o ateşte eriyor. Sevdiğim her erkek o ateşte ölüyor. Bir bardak su içsem… Söner mi? İsteklerimi nehre gömsem. Cinayetler biter mi? Mine Söğüt
Sevişmekten korkutularak büyütüldük; Başkaları sevişecek diye korkudan ölüyoruz. Küfürlerimizin cinsel tehditlerle; günlük hayatımızın tecavüzlerle dolu olması bu yüzden. Mine Söğüt
Sanır mısın ki, ölünü gömdüğün o mezar, emaneti sonsuza kadar saklar. Aç bak. Bütün mezarlar bomboş. Kara delik dedikleri, öyle sandıkları gibi, fezada değil toprağın içinde.  Mine Söğüt
Yemeniz ve içmeniz için zehir üreten, süslü püslü paketlerle gözünüzü boyayan, sizi raflardaki gıdalara bağımlı yapan, sağlığınızı zaaflarınızdan vuran gıda şirketlerine itiraz edin. Mine Söğüt 
En büyük ihanet de kötüye itaattir. Vatana da insanlığa da yapılabilecek en büyük iyilik kötüye itiraz; Dinlerin hoşgörüsüzlüğü yerin dibine batsın. İktidarların hırsları ellerinde patlasın. Mine Söğüt 
Yemek yapmayı, evi toplamayı, sizi anlamayı öğrenemedim. Benden ne istediğinizi öğrenemedim. Beni sevip sevmediğinizi hiç bilemedim. Sadece kendime çiçeklerden çaylar demledim ve sizi seyrettim. Mine Söğüt
Geceleri ben ağır, çok ağır bir taşın altında uyurum. Gündüzleri hafif , çok hafif bir yaprağın ucunda yaşarım. Gece beni taş ezer. Gündüz rüzgar devirir. Kanadıkça kanarım. Hayallerimi o yüzden kanla yazarım. Mine Söğüt
Çocuklarınızı oturtun karşınıza, onlara gerçekleri bir bir anlatın. Ne hukuktan korkun, ne ahlaktan, ne toplum dışı kalmaktan. Anlatın her şeyi çocuklarınıza, nasıl bir dünyaya doğduklarını bilsinler. Neyi demokrasi sandıklarını görsünler. Mine Söğüt 
Yaralı insanlar birbirine yaklaştıkları zaman, 'kader' telaşlanır! Sırları ortaya çıksın istemez kader; çünkü insanlar, kendi başlarına gelenlerin başkalarının da başına geldiğini öğrenirlerse yaralarına karşı dirençlenirler! Hiçbir şey, kişisel değildir!" Mine Söğüt
Tanrı bugüne kadar kimin sözünü dinledi ki senin sözünü dinlesin bre kafir! Her şey istediğimiz gibi olsaydı Tanrı'ya ne gerek kalırdı? Yalvarmalarla kendini var hisseden Tanrınız sizi yalvartmayacaksa, eteklerine kapattırmayacaksa neden yaratmış olsun? Tapının diye yarattı sizi, isteyin ve elde edemeyin ama yine de öfkelenmeden boyun eğin diye yarattı sizi! Mine Söğüt
”Kimim ben?” İşte yeryüzünün en tehlikeli sorularından biri. İnsan kim olduğunu düşünmeye başladığı anda başkalaşır. Herkesten bambaşka olur. Kendi gibi olanlarla olmayanlar arasında savaşlar çıkartır. Ve ait olmadığı ya da ait olduğu kimliklerden silahlar yapar. Dağları uçurur, ormanları yakar. Dünya bir gün aniden dönmeyi durdurursa, müsebbibi bu soru olacaktır..Mine Söğüt
Anlamak affetmektir. Siz anlayıp affedersiniz, onlar anlamadıkları için hep kinlenir. Affınız bile kinlendirir birilerini. Düşmanı çok bir derviş olursunuz. Dervişliğiniz diken olur düşmanı kanatır durur. Kanı gördükçe üzülürsünüz. Siz üzüldükçe dikeniniz sivrileşir. Yapayalnız kalırsınız. Anlayışlı ve üzgün ve yalnız, yapayalnız. Simsiyah bir yalnızlıkta boğulur gider hüznünüz. Mine Söğüt


Alexandr Puşkin 15 Sözleri: (1799-1837) 
Önce çalışın sonra dinlenin.  Aleksandr Puşkin
Deha ile kötülük bir araya gelemez.  Aleksandr Puşkin
Halkı özgür görebilecek miyim acaba.  Aleksandr Puşkin
Kötü bir barış, iyi bir savaştan daha iyidir.  Aleksandr Puşkin
Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur.  Aleksandr Puşkin
Yalancı, bacaları karartan is gibi, insanın içini de karartır.  Aleksandr Puşkin
Genellikle bütün büyük yanlışlıkların altında gurur yatar.  Aleksandr Puşkin
Hayat bitti. Biten hayat, nefesim sıkışıyor. Bir şey eziyor beni.  Aleksandr Puşkin
Yüksek nitelikli komedya yalnız gülmeye dayanmaz ve çoğu tragedyaya yaklaşır.  Aleksandr Puşkin
Övgüyü de iftirayı da umursama, Ne hakaretten kork ne çelenk iste Ve tartışma aptalla.  Aleksandr Puşkin
Elde edilmesi güç olan her şey genellikle diğer insanlar tarafından kolaylıkla küçümsenir.  Aleksandr Puşkin
Eleştiri, edebiyat ve sanat eserlerinin güzelliklerini, çirkinliklerini ortaya çıkaran bir bilimdir.  Aleksandr Puşkin  
Özgür akıl nereye götürüyorsa seni. Yetiştir emeğinin sevgili meyvesini, Ödül beklemeksizin soylu çabalarına. Aleksandr Puşkin  
Umutsuz tutsak, sanki git gide Sevinçsiz yaşama alışıyordu. Tutsaklık kederini, isyanını İçinin derinliğinde saklıyordu. Alexandr Puşkin
Dünyada sonsuz bir mutluluk yoktur; ne ünlü bir soy, ne güzellik, ne güç-kuvvet, ne zenginlik, hiçbir şey bizi felaketten kurtaramaz.  Aleksandr Puşkin


Isaiah Berlin Sözleri: (1909-1997)
Anlamak, kalıpları algılamaktır.  Isaiah Berlin  
Ben çok politik düşünen biri değilim.  Isaiah Berlin  
Yalnızca barbarlar nereden geldiklerini merak etmezler.  Isaiah Berlin  
Filozoflar çocukça sorular sormaya devam eden yetişkinlerdir.   Isaiah Berlin  
İnsanlığın çarpık kerestesinden tamamen düz bir şey yapılmadı.  Isaiah Berlin  
Kurtlar için özgürlük, çoğu zaman koyunlar için ölüm anlamına gelir.    Isaiah Berlin  
İnsan meseleleriyle ilgili tüm temel inançlar, kişisel bir çıkmazdan kaynaklanır.  Isaiah Berlin  
Adaletsizlik, yoksulluk, kölelik, cehalet - bunlar reform veya devrimle tedavi edilebilir.   Isaiah Berlin
Totaliterlerin yok ettiği veya susturduğu ilk insanlar fikir adamları ve özgür zihinlerdir.    Isaiah Berlin  
Bilim, onsuz ahlak ve sanat olmayan özgürlük bilincini yok edemez, ama onu çürütebilir.  Isaiah Berlin  
Bilimsel ilerlemeyi durduramazsınız; felakete yol açan, silahlar değil, onları kullananlardır.    Isaiah Berlin     
Gerçeğin keşfedildiği zaman mutlaka ilginç olacağını varsaymak için önceden bir neden yoktur.  Isaiah Berlin  
Bir seçim yapmaya mahkumuz ve her seçim telafisi mümkün olmayan kayıplara neden olabilir.    Isaiah Berlin   
Hem özgürlük hem de eşitlik, yüzyıllar boyunca insanoğlunun peşinden koştuğu başlıca hedefler arasındadır.  Isaiah Berlin  
Özgürlük özgürlüktür, eşitlik ya da hakkaniyet ya da adalet ya da insan mutluluğu ya da rahat bir vicdan değil.  Isaiah Berlin
Özgürlüğün temel duygusu zincirlerden, hapsedilmekten, başkaları tarafından köleleştirilmekten kurtulmaktır.   Isaiah Berlin
Yalnızlık başkalarından uzak yaşamak değildir, söylediğin şeylerin başkalarına uzak, anlamsız, anlaşılmaz gelmesidir.   Isaiah Berlin  
Akademisyenlerin ve yorumcuların sorunu, fikirlerin doğru olup olmadığından çok ilginç olup olmadığına bakmalarıdır.    Isaiah Berlin
Ütopyaların değerleri vardır - hiçbir şey insan potansiyellerinin yaratıcı ufuklarını bu kadar harika bir şekilde genişletemez.  Isaiah Berlin  
Eleştiriyi yasaklayan veya kısıtlayan herhangi bir rejim, totalitarizme veya başka bir tür fanatizme doğru yol alıyor demektir.   Isaiah Berlin  
Gericiliğe, yobazlığa ve otoriter devlete karşı çıkan, insan hakları ve makul bir toplum düzeni için ortak bir davada mücadele eden savaşçı yoldaşlardır.  Isaiah Berlin
Dinsizliğin nelerden nefret ettiğine, onu neyin öfkelendirdiğine, neye her zaman, her yerde ve hiddetle saldırdığına bakmak gerekir - gerçek bu olacaktır.   Isaiah Berlin
Özgürlük ve eşitlik, kendiliğindenlik ve güvenlik, mutluluk ve bilgi, merhamet ve adalet - tüm bunlar, yalnızca kendileri için aranan nihai insani değerlerdir.  Isaiah Berlin   
Yirminci yüzyılın büyük bölümünü yaşadım. Şunu da eklemeliyim ki, kişisel zorluklar çekmeden yaşadım. Onu sadece Batı tarihinin en dehşet verici yüzyılı olarak hatırlıyorum.   Isaiah Berlin  
Özgürlüğe her zaman kendi iyiliği için değer vermiş olanlar, seçme özgürlüğüne sahip olmanın ve seçilmemenin, insanları insan yapan şeyin devredilemez bir bileşeni olduğuna inanmışlardır.    Isaiah Berlin


Patrick Rothfuss Sözleri:
Ve unutma: çok duyulmak istiyorsan az konuş.   Patrick Rothfuss
Biz hekimler zulmün sonuçlarını herkesten iyi biliriz. Patrick Rothfuss
Akıllıca davranmak şu aralar sahip olmadığım bir lüks. Patrick Rothfuss
Çok az şey sorgusuz sualsiz itaat kadar sinir bozucudur.  Patrick Rothfuss
Bazen insanın aklı öyle bir darbe alır ki kendini delilikle saklar.  Patrick Rothfuss
En uslu köpek bile yeteri kadar tekmelenirse kendisine uzanan eli ısırır.  Patrick Rothfuss
Zihnimizin sahip olduğu en büyük beceri belki de acıyla başa çıkmaktır.  Patrick Rothfuss
Bira aklı mayıştırır, likör mideyi karıştırır, ama kalbi en iyi şarap yatıştırır.  Patrick Rothfuss
Güç iyidir hoştur ve aptallık genelde zararsızdır. Ama ikisinin bileşimi tehlikelidir.  Patrick Rothfuss
Bir erkek bir kadına asla el sürmemeli, tabii dokunuşu sevgisinden geliyorsa o başka.   Patrick Rothfuss
Gelecek kaygısı duymaya başladığımız gün, çocukluğumuzu geride bıraktığımız gündür. Patrick Rothfuss
Zaten doğrulardan başka hiçbir şey beni alt edemez. Doğrudan daha sert ne olabilir ki?  Patrick Rothfuss
Ama biz insanlar alışkanlıklarımıza bağlıyızdır. Kendimiz için kazdığımız çukurlarda kalmak kolayımıza gelir. Patrick Rothfuss
Bizler bir maskenin ne kadar tehlikeli olduğunu biliriz. Çünkü zaman içinde göründüğümüz kişiye dönüşürüz. Patrick Rothfuss
Her yerin kendine özgü batıl inançları vardır ve herkes nehrin karşı tarafında yaşayanların inançlarına gülüp geçer.  Patrick Rothfuss
Korku genellikle bilgisizlikten kaynaklanır. Ne olduğunu nihayet anlayınca, sorun korkulacak bir şey olmaktan çıkıp sadece bir sorun haline gelir.  Patrick RothfussRichard Hamming Sözleri: (1915-1998)
Değişim dünyanın özelliğidir.  Richard Hamming
Şans hazırlıklı zihinlerden yanadır.   Richard Hamming
Eğitimli bir insan olmak kolay değil.  Richard Hamming
Yazmak, düşünmenin yerini tutmaz.   Richard Hamming
Kendinize karşı dürüst olmaya çalışın.  Richard Hamming
Hesaplamanın amacı, sayılar değil, içgörüdür.   Richard Hamming
Kapı açıkken çalışan kişi her türlü kesintiye uğrar.  Richard Hamming
Teoriyi bilmek yeterli değildir; uygulayabiliyor olmalısınız.  Richard Hamming
Açıktır: Geçmiş bir zamanlar gelecekti ve gelecek geçmiş olacak.   Richard Hamming
Çoğu insan bir şeyin doğru olduğuna veya olmadığına inanmayı sever.  Richard Hamming
Başarılı bilim adamlarının özelliklerinden biri de cesaret sahibi olmaktır.    Richard Hamming
Yapamayacağınızı düşünüyorsanız, neredeyse kesinlikle yapmayacaksınız.   Richard Hamming
İyi bilim insanları, sistemle çalışmayı öğrenmek yerine, sistemle savaşacaklar.   Richard Hamming
Asıl sorun, insan ve makinenin rekabet içinde değil birlikte neler yapabileceğidir.  Richard Hamming
Önemli sorunlar üzerinde çalışmazsanız, önemli işler yapmanız pek olası değildir.    Richard Hamming
Matematiğin güzelliği genellikle konuyu çok daha çekici ve ustalaşmayı kolaylaştırır.  Richard Hamming
Sürekli başkalarının yaptıklarını okursanız, onların düşündükleri gibi düşünürsünüz. Richard Hamming
Matematikte otoriteye hitap etmiyoruz, aksine inandığınız şeyden siz sorumlusunuz.  Richard Hamming  
Doğru sorunu yanlış yoldan yapmak, yanlış sorunu doğru yoldan yapmaktan daha iyidir.  Richard Hamming
Başkalarının deneyimlerinden dolaylı olarak öğrenmek, kendinizi hata yapmaktan kurtarır.  Richard Hamming
Çok inanırsan kusurlarını asla fark edemezsin;  Eğer çok fazla şüphe edersen başlamayacaksın. Richard Hamming
Hayatınız boyunca öğrenmeye devam etmeyi umuyorsanız, çoğu zaman kendinize öğretiyor olacaksınız.   Richard Hamming
Geleceğiniz için planınızı oluştururken üç farklı soruyu ayırt etmeniz gerekiyor: Ne mümkün? Ne olması muhtemel? Ne olması arzu edilir?  Richard Hamming
Büyük bilim insanları belirsizliği çok iyi tolere eder. Hataları ve kusurları fark edecek kadar şüphe duyuyorlar, böylece öne çıkıp yeni ikame teorisini yaratabiliyorlar.  Richard Hamming


Nestor Makhno Sözleri: (1888-1934)

Anarşizm; İnsanlık için özgürlük ve bağımsızlık yaşamıdır. Nestor Makhno
Anarşizm, insan yaşamının kendisi kadar devrimci, çeşitli ve her yönden yücedir.  Nestor Makhno
Herhangi bir hükümetin veya siyasi yapının yönetimi altındaki “özgürlük” bunun özgürlükle ne ilgisi var?  Nestor Makhno
Anarşizmin dış biçimi, üyelerine özgürlük, eşitlik ve dayanışma sunan özgür, yönetilmeyen bir toplumdur.  Nestor Makhno
Anarşizmin, Temelleri, insanın her yerde ve zamanda değişmeden kalan karşılıklı sorumluluk duygusunda bulunur.  Nestor Makhno
O, ancak hükümetini değiştirmeye öncelik vermezse ve Bolşeviklerin “İşçi Cumhuriyeti” tarafından yoldan çıkarılmazsa özgürdür.   Nestor Makhno
Kişisel sorumluluğa dayalı gerçekten özgür bir toplumun, kurulmasına kefil olmalıdır. Devlet hakkındaki beyanı tam bir yıkım olmalıdır.  Nestor Makhno
Okuyucu kardeşim, ideal anarşizm için mücadele etmeye çağırıyorum, çünkü ancak bu ideal için savaşır ve onu desteklerseniz onu doğru bir şekilde anlayacaksınız.  Nestor Makhno
İnsan sefaletinin bu genişleyen manzaralarından ve kişisel sefaletten, insan inançlar oluşturmalı, diğer insanları kardeşleri olarak görmeli ve özgürlük için savaşmalıdır.  Nestor Makhno
Bu sorumluluk duygusu, kendi yardımsız çabalarıyla tüm insanlar için özgürlük ve sosyal adaleti güvence altına almaya muktedirdir. Aynı zamanda gerçek komünizmin temelidir.  Nestor Makhno
Herhangi bir bireyin özgürlüğü, içinde hükümetsiz özgür ve eksiksiz bir topluluğun, organik ve ademi merkeziyetçi bir bütünlük içinde yaşayan, büyük insani hedefin peşinde birleşmiş özgür bir toplumun tohumunu taşır: Anarşist Komünizm!   Nestor Makhno


Guy Debord Sözleri: (1931-1994)

İnsanlar babalarından çok, yaşadıkları zamana benzerler.  Guy Debord
Her şeye rağmen yanlış umut, umutsuz olmaktan daha iyidir.  Guy Debord
Tutkular yeterince yorumlandı; şimdi mesele yenilerini keşfetmek.  Guy Debord
Gerçek anlamda altüst edilmiş bir dünyada doğru, bir yanlışlık anıdır.  Guy Debord
Gösteri toplumunda, kurtuluş vaatleri de gösterinin bir parçasına dönüşür.  Guy Debord
Yazmayı bilmek için okumuş olmak, okumayı bilmek için de yaşamayı bilmek gerekir.   Guy Debord
Bir şey yapılabileceği sırada istenmelidir; zira ne mevsimler ne de zaman kimseyi bekler.  Guy Debord
Gösteri, sürekli bir afyon savaşıdır; malları metalar ile, insanlara kabul ettirmeyi hedefler. Guy Debord  
Kapitalizm en radikal fikirleri bile kendine mal edebilir ve onları zararsız ideolojiler biçiminde güvenli bir şekilde geri verebilir.   Guy Debord
Gösteri, felsefeyi ger­çekleştirmez, gerçekliği felsefeleştirir. Spekülatif evrende değerini yitirmiş olan şey, herkesin somut yaşamıdır. Guy Debord
Dünya, çoktandır bir zamanın düşünü görmektedir, ama onu gerçek anlamda yaşamak için şimdiden bilincine sahip olması gerekir.  Guy Debord
Televizyon güzel bir görüntü gösterdiği ve bu görüntüyü küstah bir yalanla yorumladığında aptallar her şeyin açık seçik olduğuna inanırlar. Guy Debord
Gösteri, insanların olup bitenleri görmezlikten gelmelerini ve yine de anlaşılabilen bir şey varsa bunu derhal unutturmayı büyük bir ustalıkla başarır.  Guy Debord
Gösteri, sonuçta uyuma arzusundan başka bir şey ifade etmeyen, zincire vurulmuş modern toplumun gördüğü kötü düştür. gösteri bu uykunun bekçisidir.  Guy DebordCarl Hilty Sözleri: (1833-1909)
Asıl güçlü olan şey başlamaktır.   Carl Hilty
Ben kendimi eğitime alıştırıyorum.   Carl Hilty
İşsiz dinlenmek, iştahsız yemek yemek gibidir.    Carl Hilty
Hüzün çoğu zaman büyük mutluluğa açılan kapıdır.  Carl Hilty
Huzur insanın içinde ve mütevazi insanlar arasındadır.  Carl Hilty
Zirveye doğru ilk adım, bir meydan okumayı tanımaktır.   Carl Hilty
Bize mutluluğu sağlayan bu tür bir faaliyet değil, neşedir.    Carl Hilty
Gerçekten mükemmel olan her şey küçük bir başlangıçtır.   Carl Hilty
Çocuklara ve hayvanlara acımayan bir insana yas tutulmaz.   Carl Hilty
İyi bir karakteri oluşturan parçalar sadakat ve merhamettir.   Carl Hilty
Bencillik her zaman zayıf düşürür ve ondan hiçbir iş çıkmaz.    Carl Hilty
Önemli işlerde en yüksek başarının sırrı genellikle başarısızlıkta yatar.    Carl Hilty
Mutluluğun en iyi kaynaklarından biri, küçük şeylerde bulunan zevktir.    Carl Hilty
Her şeye sabret; devam et, zorluk ne olursa olsun. Azim her şeyin sırrıdır.  Carl Hilty
Eğitim sadece okumak değildir. Okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir.  Carl Hilty
Acı çekmek, hayata giden yolda yatar ve insan onunla karşılaşmayı beklemelidir.    Carl Hilty
Karşılaşmaktan korktuğumuz şeylerin çoğu gerçekte göründüğü kadar korkunç değildir.    Carl Hilty
Tüm dikkatinizi ve enerjinizi işinize koyduğunuzda başarının ne olabileceğini görmek şaşırtıcıdır. Carl Hilty  
Mutsuzluk, bizi daha ciddiyete ve gerçeğe karşı daha fazla duyarlılığa getiren bir arınma sürecidir. Carl Hilty     
İnsanlar, gerçekte içinden ya da ortasından gelme olasılığı daha yüksek olan özel bir ilham bekliyorlar. Carl Hilty     
İnsana tehlikeli bir hayal gücü armağanı verildi ve hayal gücünün bundan çok daha geniş bir kapsamı var. Carl Hilty
Kural olarak, işinizi yapın, çünkü her gün, yarın kendi zamanında gelecek ve onunla birlikte güç gelecektir.   Carl Hilty
Bununla birlikte, zevk için bir kişiye hayat verilmez, mümkün olduğunca etkili bir şekilde kullanmak için sağlık. Carl Hilty
İnsanların mutluluğa giden yolları kısmen çevrelerindeki dünyadan ve kısmen de kendi bilinçli deneyimlerinden geçer. Carl Hilty
Hayatın mutluluğu, çok az zorluk çekmek ya da hiç zorluk çekmemek değil, hepsini muzaffer ve görkemli bir şekilde aşmaktır. Carl Hilty  
Tembellik sonsuz derecede daha yorucu, çalışmaktan çok daha fazla gerginliğe neden oluyor;  temel direnç gücünü zayıflattığı için.  Carl Hilty
Neşenin ne olduğu, esasen yalnızca çok acı çekenler tarafından bilinir. Diğerleri sadece zevki bilir, ki bu hiçbir şekilde benzer değildir.   Carl Hilty
Mutluluğun bulunabileceğine inanıyorum. Aksini düşünseydim, sessiz kalmalı ve tartışarak mutsuzluğa daha fazla zarar vermemeliydim. Carl Hilty  
Hayatta mutluluk, çok az zorlukla ya da hiç zorluk yaşamamakla ilgili değildir, aksine, hepsinin üstesinden zaferle ve şanlı bir şekilde gelmektir.  Carl Hilty
Hayatta gerçek başarı, en yüksek insani mükemmelliğe ve gerçek ve verimli faaliyete ulaşmak, zorunlu olarak ve tekrar tekrar dışsal başarısızlığı içerir.    Carl Hilty
Bir insanın yaşayabileceği en büyük mutsuzluk, yapacak hiçbir şeyi olmayan bir hayata sahip olmak ve meyvelerini almadan hayatın sonuna gelmektir.   Carl Hilty
Mutsuzluklarımızda, zevklerimizde olduğu gibi, hayal gücü gerçeği büyük ölçüde geride bırakır. acımız nadiren bizimki kadar büyük hayal gücü onu resmeder.    Carl Hilty
Gerçekten ulaşılabilir ve tüm değişimlerden bağımsız mutluluk, büyük düşüncelere ve büyük hedeflere yönelik barışçıl çalışmalara verilen bir yaşamda bulunabilir.   Carl Hilty
İş sırasında, tembelliğin direnci, iş nihayet bir zorunluluk haline gelene kadar sürekli olarak azaltılır. Bu olduğunda, kişi yaşam sıkıntılarının çok büyük bir kısmından kurtulur.  Carl Hilty
Bir yandan zenginlikten, onurdan, hayattan, sağlıktan, kültürden, bilimden ve sanattan zevk almaktan mutluluk; diğer yandan vicdanen, erdemden, işten, hayırdan mutluluk vardır.  Carl Hilty
 
Devam Edecek.....!